100. Yıl Şiir Yarışması

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından çocuklara yönelik Cumhuriyet Halk Partisi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. Yıl Şiir Yarışması düzenleniyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ödüllü şiir yarışması başvuruları devam ediyor.

 

100. Yıl Şiir Yarışması

  Düzenleyen:

Cumhuriyet Halk Partisi

  Kategori: Edebiyat, Şiir, İlkokul-Ortaokul
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: 01/01/2005 ile 31/12/2014 tarihleri arası doğmuş olan; ilkokul veya ortaokul öğrencileri.
  Son Başvuru Tarihi: 5 HAZİRAN 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi:
  Ödüller:

Birincilik  :    20.000 ₺

İkincilik   :    15.000 ₺

Üçüncülük :  10.000 ₺

Mansiyon ve Kardeşlik Ödülü

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu

Bu yarışmanın konusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve TBMM’nin kuruluşunun 100. Yıldönümünün kutlanmasına ve değerinin vurgulanmasına vesile olacak, ulusal değerlere uygun, çocuk ruhuna, yaş özelliklerine ve beğenisine uygun şekilde düşünülmüş, onların iç dünyasını anlatan eserlerin katılacağı bir şiir yarışması düzenlemektir.

100. Yıl Şiir Yarışması Amacı

 • 23 Nisan’ın ruhuna uygun şiirler ile toplumun ulusal değerlere karşı hissiyatının artmasına katkı sağlamak.
 • Çocuklara şiiri sevdirmek, benimsetmek, onların yaratıcılıklarını teşvik etmektir.
 • Çocukların ulusal duygularını sanat ile ilişkilendirerek hem manevi duyguları, hem de estetik becerileri geliştirmek.

 Katılımcı Profili ve Katılım Koşulları

 • Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 • Katılımcının velisi bir adet muvafakatnameyi dosyaya ekler.
 • Yarışmanın düzenlenmesinde ve jüride görev alanlar ile yarışma konularıyla ilgili yönetici kadrolarındaki görevli kişiler ve bunların birinci hısımları yarışmaya katılamazlar. Bu kişiler yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
 • 100. Yıl Şiir Yarışması katılımı bireyseldir.
 • Başvuruyu yapan kişi, eseri yazdığı A4 dosya kâğıdının ön yüz sağ üst köşesine sadece rumuzunu yazacaktır. Eserin üzerinde eser sahibine ait başka bir bilgi olmayacaktır.  
 • Her yarışmacı, eserini dosya zarfına koyarak zarfın üzerine: Rumuz, Adı, Soyadı, görev yaptığı okulu/kurumu ve adresi ile telefon numarasını yazacaktır.
 • Başvuranlar yarışmaya en fazla 1 şiir ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır.

 Yarışmaya Katılacak Eserlerde Aranacak Nitelikler

 • 100. Yıl Şiir Yarışması için gönderilecek eserlerde tema 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve TBMM’nin açılmasının 100. Yıldönümü ve benzeri konular olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olacak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakterinde bilgisayarda yazılacaktır.
 • Şiirler istenilen ölçü ve türlerde yazılabilir.
 • Yarışmaya katılacak şiirin herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış, tamamen özgün bir eser olması gerekir, ayrıca diğer CHP ve kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu hususlardan herhangi biri tespit edildiği takdirde, eserler hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır ve yarışmacılara verilen para ödülü geri alınır. Alıntı eserlerin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Yarışma Başvuru Süreci

 • Başvuru sahipleri şiirlerini kapalı zarf içerisinde CHP Genel Merkezine veya ikamet ettikleri illerdeki CHP il başkanlıklarına veya başvuru adresine elden ya da Yurtiçi Kargo ile teslim ederler.
 • Şiirler eğer İl Başkanlıklarına teslim edilmişse, CHP tarafından illerde görevlendirilen temsilci parti yöneticileri, kendilerine teslim edilen tüm şiirleri ödemeli olarak başvuru adresine gönderir. 
 • Eser gönderiminden kaynaklanan kargo ücreti Kurum tarafından karşılanır.
 • Kargo şirketine teslim edilen şiirlerin takibinin yapılabilmesi için, teslim anında verilen alındı belgesinin, şiirler başvuru adresine ulaşana kadar saklanması tavsiye edilir.
 • Gönderilen şiirlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri almak temsilci parti yöneticilerinin sorumluluğundadır.
 • Taşıma sürecinde zarar gören veya kaybolan, zamanında başvuru adresine ulaşmayan şiirlerle ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.

Eserlerin Gönderilmesi

 • Yarışmacılar eserleri A4 zarf içinde tercihen;
  1. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi Söğütözü, Anadolu Blv No:12, 06510 Çankaya/Ankara adresine elden ve alındı belgesi karşılığı veya kargo yoluyla teslim edeceklerdir. Kargodaki gecikmelerden CHP sorumlu tutulamaz. Kargo ile müracaatlarda; ilan edilen teslim süresi, evrakın kargoya verildiği gün değil, CHP’ye ulaştığı gün kabul edilecektir
  2. İkamet ettikleri ilin, il başkanlıklarına elden ve alındı belgesi karşılığında teslim ederler.
 • Yarışmaya gönderilmek üzere Kuruma veya Kurum İl Başkanlıklarına teslim edilen eserlerin bulunduğu zarfın içerisinde eser sahiplerinin kimlik fotokopileri, Ek: 1 belgesi, Ek: 2 Veli Muvafakatnamesi olmalıdır. Aksi takdirde eser değerlendirmeye alınamaz.

Yarışma Jürisi ve Değerlendirme

 • Jüri, Kurumu temsilen seçilecek üyeler ile edebiyat ve yazın dalında uzman 3 üyeden oluşur.
 • Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınır.
 • Jüri kararı kesindir, itiraz edilemez, değiştirilemez.
 • Jüri, eserleri aşağıda yer alan ölçüler çerçevesinde değerlendirir.
 • Jüri, kazanan ilk 3 eseri belirledikten sonra, 1 veya 2 eser sahibine de mansiyon ödülü verme hakkını saklı tutar.

Değerlendirme Ölçütleri

ÖlçütlerVerilecek En Yüksek Puan
  Temanın İşlenişi (Üslup ve özgünlük)  20
  Şiirin Derinliği ve Etkileyiciliği (Çocuksuluk)  20
  Başlık ve Konuya Hakimiyet  20
  Yazım Kurallarına Uygunluk  20
  Akıcılık (Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyabilme)  20
  Toplam Puan  100
100. Yıl Şiir Yarışması Değerlendirme Ölçütleri

Karşılıklı Haklar

 • Eser sahibi eserin, dijital ve basılı mecralarda kullanılmasındaki mali, fikri ve sınai hakları ile umuma iletimi konusundaki haklarını süresiz olarak, tam ve alt ruhsatla, CHP’ye devrettiğini kabul ve taahhüt edecektir.
 • CHP finalde yarışmaya hak kazanan eserlerin, yayın yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.
 • CHP 1. maddede belirtilen kapsamda mali haklarını devraldığı eseri işleme, süre ile sınırlı olmaksızın yayma; süresiz olarak her türlü mecrada umuma iletme (dijital ortam dâhil), yabancı yayın kuruluşlarına, yurt içindeki eğitim ve kültür kuruluşlarına gönderme hakkına sahiptir.

100. Yıl Şiir Yarışması Ödülleri

Birincilik  :    20.000 ₺

İkincilik   :    15.000 ₺

Üçüncülük :  10.000 ₺

Mansiyon Ödülü: Jüri tarafından belirlenecektir.

Kardeşlik Ödülü: Yarışmanın ulusal ve uluslararası niteliği nedeniyle T.C. vatandaşı olsun ya da olmasın soydaşlarımız yarışmaya katılabilir. Yarışmaya katılanlardan başarılı bulunanlara Kardeşlik Ödülü verilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 HAZİRAN 2020

Sonuç Açıklanma Tarihi: Yarışma sitesinden takip edebilirsiniz.

          

100. Yıl Şiir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için:

https://23nisan.chp.org.tr/siir.html

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap