100. Yılda Bir Kartpostalın Düşündürdükleri Metin Yarışması

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından, Cumhuriyet’in 100. Yılında İzmir’den mekan kültürüne bakılmasını sağlamak; son 100 yılda üretilmiş bir İzmir kartpostalı üzerine kentin belleğini yaratıcı bir yaklaşımla yorumlanmasını sağlamak amaçlarıyla 100. Yılda Bir Kartpostalın Düşündürdükleri Metin Yarışması düzenleniyor. Ödüllü metin yarışması başvuruları devam ediyor.

Yılda Bir Kartpostalın Düşündürdükleri Metin Yarışması

Düzenleyen:Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Kategori:Edebiyat Yarışması, Mimari Yarışmalar, Yazı Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Üniversitelerin yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı herkes.
Son Başvuru Tarihi:2 EKİM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:13 EKİM 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 3.000 ₺ Hediye Çeki
Mansiyon Ödülü: Yakın Kitabevi’nden İzmir Kitapları Seti (2 Adet)

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Görsel kültür ve bilincin gelişiminde kentlerin modernleşme pratiklerinin büyük etkisi vardır. Benjamin’in Paris pasajlarında, Tati’nin oyunlaşan mekanlarında, Toulouse-Lautrec’in revülerinde görülen imgelem dünyası, hızla modernleşen kentsel mekânı ve yaşamı daha iyi kavrayabilmemizi sağlamıştır. Fotoğraf, sinema, afiş gibi farklı görselleştirme biçimleri birer sanat ürünü olmanın ötesinde geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran önemli iletişim araçlarıdır. 150 yıllık bir geçmişi bulunan kartpostal ise fotoğraf, resim, metin, adres, damga pulu gibi farklı temsil biçimlerini bir arada barındırarak bu araçlar içinde özgün bir yer edinmiştir.

Kartpostal, günümüz dijital çağında artık kitlesel bir iletişim aracı olma özelliğini yitirmiş; çoğunlukla koleksiyoncuların tozlu arşivlerinde yer alan bir nostalji objesi, iki boyutlu bir bellek ortamı haline gelmiştir. Ön yüzündeki fotoğraf ya da görsel, arka yüzündeki tebrik ve dileklerle görsel bir temsilden fazlasını sunar; kartı gönderen ve alanın zihin dünyasını bazen buluşturan bazen de çatıştıran bir nitelik kazanır. Kartpostalın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de önemli bir yeri vardır. Özellikle farklı kentlerin popüler mekanlarını gösteren kartpostallar, artık turist büfelerinde ucuz hediyelik olarak satıldığı 80’li yıllara kadar bir kentin kimliğinin ve belleğinin nasıl inşa edildiğine dair ipuçları da sunar.

Bu yarışmada katılımcılardan son 100 yılda üretilmiş bir İzmir kartpostalı üzerine kentin belleğini yaratıcı bir yaklaşımla yorumlayan en fazla 750 kelimelik Türkçe bir metin yazmaları beklenmektedir. Kartpostal siyah beyaz ya da renkli olabileceği gibi ilgili kentin yapılı ya da doğal çevresinden bir dış ya da iç mekânı gösterebilir; birine gönderilmiş ya da gönderilmemiş olabilir. Kartpostal seçimi ve metin içeriğinde şu ölçütlere uyulması beklenmektedir:

 • Kartpostalın kentin kolektif belleğinde yer etmiş bir mekânı gösteriyor olması
 • Kartpostalın kullanımına dair iznin ilgili bireysel/kurumsal arşivden alınmış olması
 • Metnin açıklayıcı ve betimleyici olmaktan çok kartpostalı yaratıcı ve eleştirel bir tavırla aktarması
 • Gerekli olduğunda metnin döneme dair kuramsal, mekânsal, ideolojik, vs. söylemlere referans vermesi
 • Kartpostal ve metinde etnik köken, sınıf, dini inanç, cinsiyete, vb. dair ayrımcı bir görsel ya da yazılı ifade olmaması

Yarışma Kapsamı

Bu yarışmaya üniversitelerin yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı her öğrenci katılabilir. Katılımcıların bu programlardan birine kayıtlı olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Başvuru Şekli

Yarışmacılardan 2 Ekim 2023 tarihinde saat 18:00’e kadar aşağıdaki belgeleri Google Formuna ilgili bölümleri doldurarak yüklemeleri beklenmektedir:

 • Metin Belgesi: 5 karakterli bir rumuz, kartpostalın ön ve arka yüzlerini gösteren 300 dpi çözünürlükte görseller ile Times New Roman 11 punto yazılmış metnin ilgili şablona eklenmesi gerekmektedir ( Metin Şablonu ). Belgenin boyutu 10 MB’ı geçmemelidir.
 • Kimlik Belgesi: Rumuz ile yarışmacıya ait kimlik bilgilerinin ilgili şablonda doldurulması gerekmektedir ( Kimlik Belgesi).
 • Öğrenim Belgesi: Yarışmacıların bir yüksek lisans/doktora programına kayıtlı olduklarını gösteren belge

Değerlendirme Komitesi

 • Gülsüm Baydar (Yaşar Üniversitesi)
 • Meltem Gürel (Yaşar Üniversitesi)
 • Deniz Hasırcı (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Kıvanç Kılınç (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)
 • Burkay Pasin (Yaşar Üniversitesi)

Yarışma İletişim

Yarışmaya dair her tür soru ve görüşlerinizi yuzuncuyil.mimarlik@yasar.edu.tr eposta adresine iletebilirsiniz.

Yılda Bir Kartpostalın Düşündürdükleri Metin Yarışması Mimari Proje Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺ Hediye Çeki
Mansiyon Ödülü: Yakın Kitabevi’nden İzmir Kitapları Seti (2 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 2 EKİM 2023

Sonuç Açıklanma Tarihi: 13 EKİM 2023

Ödül Töreni: 20 EKİM 2023

Yılda Bir Kartpostalın Düşündürdükleri Metin Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://farch.yasar.edu.tr/100-yil/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap