12 Punto TRT Senaryo Günleri 2021

TRT tarafından, Türkiye’de sinema sektörüne yönelik yapılan önemli projelerden biri olma özelliği taşıyan 12 Punto TRT Senaryo Günleri 2021 düzenleniyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk ve dünya sinemasının önde gelen isimlerinin bir araya geleceği ödüllü program başvuruları devam ediyor.

 

12 Punto TRT Senaryo Günleri 2021

  Düzenleyen: TRT 
  Kategori: Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışmaları, Diğer
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

Uzun metrajlı senaryolar için yapım şirketleri; kısa metraj kategorisinde hem bireyler hem de şirketler başvurabilir.

  Son Başvuru Tarihi: 12 ŞUBAT 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 NİSAN 2021
  Ödüller:
 

Uzun Metrajlı Projeler için:

1 projeye Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü
4 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü
4 projeye TRT Ön Alım Ödülü
TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri

Kısa Metrajlı Projeler için:

12 projeye TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü

   

- Advertisement -

Program Hakkında

12 Punto Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformudur.

Senaryo aşamasındaki projeleri desteklemeyi, Türk sinemasına nitelikli senaryolar kazandırmayı, bu projelerin filme dönüştürülmesini hedefler. Proje sahiplerini uluslararası film endüstrisinin önemli isimleriyle bir araya getirir, filmlerin festival ve dağıtım aşamalarını destekler.

12 Punto Başvuru Koşulları

12 Punto her yıl seçkisinde Türkiye’den ve dünyadan deneyimli yönetmen ve yapımcıların yanı sıra, kariyerinin başındaki genç yeteneklerin de yeni film projelerine yer verir.

12 Punto’ya uzun metrajlı film projelerinin yanı sıra, kısa film projeleri de başvurabilir. Uzun metrajlı senaryolar için başvuruların bir yapım şirketi tarafından gerçekleştirilmesi şartı aranıyorken, kısa metraj kategorisinde bireysel başvurular da kabul edilmektedir.

12 Punto Ödüller Kategorileri

Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü

12 Punto, 2020’den bu yana Türk sinemasının usta yönetmenlerinden birine Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü vermekte; böylece sinema yolculuklarının farklı evrelerindeki profesyonellerin projelerini desteklemektedir.

TRT Ortak Yapım ve TRT Ön Alım Ödülleri

Türk sinemasının bağımsız profesyonel isimlerinden oluşan ön jüri başvuran projeler arasından 12’sini finalist olarak seçer. Seçilen 12 projenin sahipleri her yıl Haziran ayında gerçekleştirilen 12 Punto TRT Senaryo Günleri süresince dünyanın en önemli senaryo geliştirme, sunum ve pazarlama danışmanlarıyla toplantılara katılırlar.

Toplantılar neticesinde uluslararası film endüstrisinin en önemli kuruluşlarının yöneticilerinden oluşan jüriye projelerini sunarlar. Uluslararası jüri 12 proje arasından 4’üne TRT Ortak Yapım Ödülü, 4’üne ise TRT Ön Alım Ödülü verir.

TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü

12 Punto, 2020’den bu yana Türk yapımcıların düşük hisse ile ortak oldukları uluslararası film projelerini de desteklemektedir. 12 Punto bu ödül ile yapımcıların ortak olduğu uluslararası projelerin sayısını ve niteliğini artırmayı; Türk sinemasının gerçek manada uluslararası bir kimlik kazanmasının önünü açmayı hedeflemektedir.

TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü

12 Punto, 2020’den bu yana kısa film üreten yönetmen ve yapımcıların projelerini de desteklemektedir. Türk sinemasının profesyonellerinden oluşan kısa film jürisi gelen başvurular arasından 12 projeyi seçer. Filmler, prodüksiyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından, TRT 2’de gösterilir.

12 Punto’da Paneller ve Masterclass’lar

Her yıl Haziran ayında, 12 Punto TRT Senaryo Günleri süresince sinema endüstrisinin en önemli konularının ve güncel tartışmalarının masaya yatırıldığı ve uluslararası isimlerin katıldığı paneller, masterclass’lar ve söyleşiler gerçekleştirilmektedir.

Uzun Metrajlı Film Başvuru Koşulları

 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne, yalnızca şirketler, www.trt12punto.com adresindeki başvuru kısmında yer alan formu, eksiksiz doldurarak başvurusunu yapar.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne başvurular yalnızca tüzel kişiler (yapım şirketi, ajans, STK ve vb.) tarafından yapılabilir.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne tüzel kişiler tarafından birden fazla senaryo ile başvuruda bulunulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır ve bu başvuruların değerlendirmesi de ayrı ayrı yapılır.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne yapılacak başvurularda senaryo sayfa sayısı, filmlerin en az 80 dakika olacağı göz önünde bulundurulmak koşuluyla, en az 60 sayfa olmalıdır.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne yapılacak başvurularda senaryolar PDF formatında olmalıdır.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne başvurularda formun eksik, yanlış ya da hatalı doldurulması durumunda, başvurular değerlendirme dışı bırakılır.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne Türkçe’nin haricindeki dillerde çekilmek üzere yazılmış senaryolar da başvuru yapabilir. Ancak başvuruda gönderilen kopyanın Türkçe olması ve hangi dilde çekileceğinin senaryonun kapak sayfasında belirtilmesi zorunludur.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne birden fazla senaristin ortak yazdığı çalışmalarla başvuru yapılabilir. Bu durumda tüm senaristlerin, 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne başvuru yapılmasına rızasının olması gereklidir. Başvuru sahibi yazar diğer yazarların ad ve soyadlarını başvuru formunda ve senaryonun kapak sayfasında belirtmeli ve diğer ortaklardan ruhsat ve müsaadeye yetkili olmalıdır.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan veya senaryo formatına uygun hazırlanmayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır.

Başvuru Sahibinin Yükümlülükleri

 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne yapılacak başvurularda, başvuru sahibi şirket, eser veya eserlerle ilgili hakların proje kapsamında kullanılabilmesi için gerekli belgelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak alınmış olduğunu, ruhsat ve devire sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmekle; bu duruma ilişkin evrakları istenildiği takdirde TRT’ye ibraz etmekle mükelleftir.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne yapılacak başvurularda, Başvuru Sahibi Senaryonun, TRT veya üçüncü şahısları küçük düşürmeyecek ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekil ve özde hazırlanmış olduğunu; 2954 sayılı Kanunun 28. maddesinin öngördüğü sorumluluğa ve bu kanunun yayınla ilgili diğer hükümlerine tabi olduğunu; insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içermediğini, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda yer alan Yayın İlkelerine aykırı unsurlar taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne yapılacak başvurularda, başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, tüm telif haklarından arındırılmış olmalıdır. Söz konusu başvuru fikri mülkiyet hukuku ya da diğer bir hukuki kaynaklı olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından TRT’ye herhangi bir talep yöneltilmeyecek olup, tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryo yazımı için yaptığı ya da doğabilecek harcamalar için TRT’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
 • Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa bu husus gönderilen senaryonun kapak sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Bu belgeler TRT tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.
 • Finale kalan proje sahipleri (Yapımcı ve Yönetmen)12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında gerçekleştirilecek atölye, eğitim ve diğer etkinliklere katılmak zorundadır. Aksi durumda projeler final sunumuna katılma hakkını kaybeder.

Genel Hükümler

 • İşbu hükümler yalnızca 12 Punto TRT Senaryo Günleri çağrısı için geçerli hükümler olup, yapım sözleşmesi imzalanacağı anlamına gelmez ya da başka herhangi bir ad altındaki sözleşme yerine geçmez.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri sonucunda ortak yapım ödülü kazanan projelerle, başvuru koşullarında yer alan başvuru sahibi yükümlülüklerine aykırı bir durum olmadığı takdirde yapım sözleşmesi imzalanır ve bu aşamadan sonra yapım sözleşmesinin hükümleri geçerlidir. Projeye başvuran eserlerin değerlendirilme kapsamına alınması ve finale kalması yapım sözleşmesi imzalanacağı anlamına gelmez ve TRT’yi herhangi bir mükellefiyet altına sokmaz.
 • TRT, dilediği takdirde bu şartnamenin maddelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • TRT, projeye yapılan başvuruların ortak yapım aşamasına geçirilip geçirilmemesi hususunda tam ve koşulsuz takdir yetkisine sahip olup, herhangi bir yükümlülük altında bulunamaz.
 • Yapım sözleşmesi imzalanana kadar TRT veya başvuru sahibi makul sebeplerle projeden vazgeçme hakkına sahiptir.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında başvuru sahibince TRT’ye sunulan eserde, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınaî mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bu ihlalden kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk başvurana aittir. Başvuru sahibi bu konuda TRT’den herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen TRT hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla ilgiliye rücu eder. TRT’nin talebi üzerine başvuru sahibi, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınaî mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri TRT’ye bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle TRT herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere ilgililerden tahsil ve tazmin edilir.
 • Başvuru sahibi eğer proje ön değerlendirme sonucunda finale kalırsa, sonuçların bildirilmesinde başvuru esnasında beyan ettiği e-postaya gönderilecek iletileri tebligat olarak kabul ve beyan eder.
 • TRT, 12 Punto TRT Senaryo Günleri projesinden her zaman vazgeçme hakkını saklı tutar. Vazgeçme nedeniyle başvuruda bulunanlar herhangi bir talepte bulunamaz.

Kısa Metrajlı Film Başvuru Koşulları

 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için şahıslar www.trt12punto.com adresindeki başvuru kısmında bulunan formu, eksiksiz doldurarak başvurusunu yapar.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için şahıslar birden fazla senaryo ile başvuruda bulunulabilir, ancak her bir senaryo için ayrı ayrı başvuru yapılmalıdır, bu başvuruların değerlendirmesi de ayrı ayrı yapılır.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda senaryolar PDF formatında olmalıdır.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda formun eksik, yanlış ya da hatalı doldurulması durumunda, başvurular değerlendirme dışı bırakılır.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için başvuracak şahıslar Türkçe’nin haricindeki dillerde çekilmek üzere yazılmış senaryolarla da başvuru yapabilirler. Ancak başvuruda gönderilen kopyanın Türkçe olması ve hangi dilde çekileceğinin senaryonun kapak sayfasında belirtilmesi zorunludur.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için başvuracak şahıslar birden fazla senaristin ortak yazdığı çalışmalarla da başvuru yapabilirler. Bu durumda tüm senaristlerin, 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne başvuru yapılmasına rızasının olması gereklidir. Başvuru sahibi yazar, diğer yazarların ad ve soyadlarını başvuru formunda ve senaryonun kapak sayfasında belirtmeli ve diğer ortaklardan ruhsat ve müsaadeye yetkili olmalıdır.
 • 12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan veya senaryo formatına uygun hazırlanmayan başvurular değerlendirme dışı bırakılır.

Başvuru Sahibinin Yükümlülükleri

12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne yapılacak başvurularda, başvuru sahibi şirket, eser veya eserlerle ilgili hakların proje kapsamında kullanılabilmesi için gerekli belgelerin, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak alınmış olduğunu, ruhsat ve devire sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmekle; bu duruma ilişkin evrakları istenildiği takdirde TRT’ye ibraz etmekle mükelleftir.

12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryonun, TRT veya üçüncü şahısları küçük düşürmeyecek ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu hükümlerine aykırı olmayacak şekil ve özde hazırlanmış olduğunu; 2954 sayılı Kanunun 28 maddesinin öngördüğü sorumluluğa ve bu kanunun yayınla ilgili diğer hükümlerine tabi olduğunu; insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içermediğini, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanununda yer alan Yayın İlkelerine aykırı unsurlar taşımadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda, başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, tüm telif haklarından arındırılmış olmalıdır. Söz konusu başvuru fikri mülkiyet hukuku ya da diğer bir hukuki kaynaklı olmak üzere, üçüncü kişiler tarafından TRT’ye herhangi bir talep yöneltilmeyecek olup, tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.

12 Punto TRT Senaryo Günleri kapsamında TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda, başvuru sahibi senaryo yazımı için yaptığı ya da doğabilecek harcamalar için TRT’den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

Başvuru sahibi tarafından gönderilen senaryo, biyografi, uyarlama veya üçüncü kişilerin hak iddia edebileceği hususlar içeriyorsa bu husus gönderilen senaryonun kapak sayfasında belirtilmek zorundadır. Telif, yasal izin ve diğer tüm hukuki işlemleri gerçekleştirmek ve gerekli yasal belgelerin temini başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. Bu belgeler TRT tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmek zorundadır.

Program Hakkında Sık Sorulan Sorular

12 Punto TRT Senaryo Günleri nedir?

12 Punto TRT Senaryo Günleri Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformudur. Senaryo aşamasındaki projeleri desteklemeyi, Türk sinemasına nitelikli senaryolar kazandırmayı ve bu projelerin filme dönüştürülmesini hedefler.

Senaryo danışmanları ile geliştirme toplantıları, sunum (pitching) ve pazarlama atölyelerinin yanı sıra, 8 projeye verilen ödüller ile bir film fonu olarak Türk sinemasının tam anlamıyla profesyonelleşmesine katkı sağlar. Projeleri uluslararası alanda destekler.

12 Punto TRT Senaryo Günleri nerede gerçekleşiyor?

12 Punto TRT Senaryo Günleri Ocak-Haziran ayları arasında gerçekleşen, yılın yarısına yayılmış, çok aşamalı bir platform. Atölyelerin, sunumların yapıldığı, ödüllerin belirlendiği aşama ise Haziran ayında İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne kimler başvurabiliyor?

Uzun metrajlı projeler için başvurular bir yapım şirketi üzerinden kabul edilecek. Kısa film projeleri için bireysel başvurular da değerlendirmeye alınacak.

12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne nasıl başvurabilirim?

www.trt12punto.com adresindeki başvuru kısmında yer alan form doldurularak başvurulur. Başvurular sadece internet üzerinden kabul edilir.

Neden yalnızca yapım şirketleri başvurabiliyor?

Uzun metrajlı filmler için gereken yükümlülükleri ancak tüzel kişiler yerine getirebilir. Bu nedenle uzun metrajlı film projeleri için başvurular yapım şirketleri üzerinden kabul edilir.

Kısa filmciler de başvurmak için yapım şirketi bulmak zorunda mı?

Kısa film projeleri başvurmak için bir yapım şirketi bulmak zorunda değildir, bireysel başvurular da kabul edilir.

Bağımsız sinemacılar nasıl başvurabilir?

Bağımsız sinemacılar bir yapım şirketi üzerinden 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne başvurabilir.

Başvuru gerçekleştirildikten sonra proje üzerinde düzenleme yapılabilir mi?

Başvuru formu ve belgeler üzerinde başvuru sistemi açık olduğu müddetçe, yani 12 Şubat 2021 Cuma akşamı saat 23:59’a kadar değişiklik yapılabilir. Başvuru sistemi kapandıktan sonra başvuru formu ve belgeler üzerinde düzenleme yapılamaz.

Uzun metrajlı projeler için süreç nasıl işliyor?

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, Türkiye’den bağımsız ve profesyonel bir ön jüri projeleri değerlendirerek 12 finalisti seçecek. Finale kalan 12 proje 12 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Seçilen projelerin ekipleri senaryo geliştirme ve sunum atölyelerine katılacaklar ve önemli sinemacılardan oluşan uluslararası jüriye sunum yapacaklar. Jüri 4 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, 4 projeye ise TRT Ön Alım Ödülü verecek.

Kısa metrajlı projeler için süreç nasıl işliyor?

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra, Türkiye’den bağımsız ve profesyonel bir jüri projeleri değerlendirecek, 12 projeye TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü verecek. Ödül alan 12 proje 12 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Seçilen projelerin sahipleri senaryo geliştirme atölyelerine katılacaklar.

Başvuruları kimler değerlendiriyor?

Teknik elemeden geçen, başvuru belgelerinde eksik olmayan projeleri Türkiye’den bağımsız ve profesyonel sinemacılardan oluşan bir ön jüri değerlendirecek. Ön jürinin seçtiği 12 finalist proje arasından ödül kazananları ise (eğitimler ve sunumlar neticesinde) dünya sinemasının önemli isimlerinden oluşan uluslararası jüri belirleyecek. Ön değerlendirme jürisi üyeleri, finale kalan 12 projenin duyurulduğu 12 Nisan 2021 tarihinde açıklanacaktır.

Kazananlar neye göre belirleniyor?

Türkiye’den bağımsız sinema profesyonellerinden oluşan ön jürinin ve dünya sinemasının önemli temsilcilerinden oluşan uluslararası jürinin bağımsız kararına göre belirleniyor.

Kazanan projelere ne ödülü veriliyor?

12 finalist arasından 4 projeye TRT Ön Alım Ödülü, 4 projeye ise TRT Ortak Yapım Ödülü veriliyor.

Kaç projeye ödül veriliyor?

12 finalist arasından toplam 8 projeye ödül veriliyor.

Belirli bir tema var mı?

Belirli bir tema yok, istenilen her konuda başvuru yapılabilir. Projelerin içeriği, değinilen konular, işlenen temalar ve karakterler katılımcıların hayal gücü ile sınırlıdır.

12 Punto’ya Türkçe dışında başka dilde bir proje ile başvurulabilir mi?

Evet başvurulabilir. Başvurularda dil sınırlaması yoktur. Türkçe haricindeki dillerde çekilmek üzere yazılmış senaryolar başvurabilir. Ancak senaryonun ve başvuru dosyasının Türkçe olması, filmin hangi dilde çekileceğinin belirtilmesi gerekir.

Ortak Yapım Ödülü ve Ön Alım Ödülü nedir?

TRT Ortak Yapım Ödülü, projeye TRT’nin belirli bir finansal katkı ve belirli bir pay ile ortak olmasıdır. TRT Ön Alım Ödülü ise, projenin belirli bir süre için Free TV hakları başta olmak üzere çeşitli gösterim haklarının TRT tarafından alınması karşılığında projeye senaryo aşamasında verilen finansal destektir.

Türk yapımcıların düşük paylı ortak olduğu uluslararası proje (minority co-production) başvuruları kabul edilecek mi?

Evet, 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ne Türk yapımcıların düşük pay ile ortak olduğu uluslararası projeler de başvurabilir.

Türk ortaklı uluslararası proje (minority co-production) başvurularında projelerin bir bölümünün ya da tamamının Türkiye’de çekilmesi ya da Türkiye’de faturalandırılması zorunlu mu?

Hayır, 12 Punto’ya yapılacak düşük paylı ortak yapım başvurularında projenin Türkiye’de çekilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde, Türkiye’de faturalandırılması zorunluluğu da yoktur.

TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda filmlerle ilgili bir süre sınırlaması var mıdır?

Hayır, başvurularda süre sınırlaması yoktur.

TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için yapılacak başvurularda filmlerle ilgili bir tür sınırlaması var mıdır?

Hayır, başvurularda tür sınırlaması yoktur.

TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için animasyon türündeki bir filmle başvurulabilir mi?

Evet, başvurulabilir. Başvurularda tür sınırlaması yoktur.

TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü için korku türündeki bir filmle başvurulabilir mi?

Evet, başvurulabilir. Başvurularda tür sınırlaması yoktur.

12 Punto TRT Senaryo Günleri 2021 Ödülleri

Uzun Metrajlı Projeler için:

1 projeye Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü
4 projeye TRT Ortak Yapım Ödülü
4 projeye TRT Ön Alım Ödülü
TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri

Kısa Metrajlı Projeler için:

12 projeye TRT 2 Kısa Film Yapım Ödülü

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 12 ŞUBAT 2021

Ön Jüri Değerlendirmesi:  12 ŞUBAT – 12 NİSAN 2021

Ödül Kazanan Kısa Film Projelerinin Açıklanması: 12 NİSAN 2021

12 Punto TRT Senaryo Günleri: HAZİRAN 2021

Finale Kalan Projelerin Jüriye Sunulması: HAZİRAN 2021

Ödül Alan Projelerin Açıklanması ve Ödül Töreni: HAZİRAN 2021

12 Punto TRT Senaryo Günleri 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://trt12punto.com/hakkimizda/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap