15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar Yarışması

255

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği tarafından, mektuplaşma geleneğini yeniden hatırlatarak millî ve manevi değerleri gençlere kazandırmak, millî şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek; darbelerin millî iradeye olan baskısını ve halkın haklı direnişini göstermek, gençleri yazma konusunda cesaretlendirmek ve duygularını ortaya koyabilmelerini kolaylaştırmak amaçlarıyla 15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mektup yarışması başvuruları devam ediyor.

15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar Yarışması

Düzenleyen:İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği
Kategori:Mektup Yarışması, Edebiyat Yarışması, Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün resmî /özel okullarda okuyan ulusal ve uluslararası ortaokul ve lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:25 EKİM 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:9 KASIM 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 25.000 ₺ + Plaket + Birincinin Okuluna 25.000 ₺ 15 Temmuz Kütüphanesi yapım desteği.
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺ + Plaket
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺ + Plaket
Jüri Özel Ödülü: 7.500 ₺ + Plaket
Jüri Özendirme Ödülü: 5.000 ₺ + Plaket

Yarışma Konusu

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında mektupların yazılacağı yarışma ’15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar ’ adıyla  “Dünyanın Mektubu 15 Temmuz Kahramanları İçin Yazılıyor”  mottosuyla düzenlenmektedir.

Yarışma Amacı

Dijital çağın bizlere unutturduğu mektuplaşma geleneğini yeniden hatırlatarak millî ve manevi değerlerimizi gençlere kazandırmak, millî şuurun bireysel ve toplumsal yaşamdaki önemine dikkat çekmek ve kaybettiğimiz kavramları nasıl kazanacağımızı vurgulamak;  kadim değerlerimizi hatırlatmak, geçmiş ile gelecek arasında bağ kurabilmek. Darbelerin millî iradeye olan baskısını ve halkın haklı direnişini göstermek, gençleri yazma konusunda cesaretlendirmek ve duygularını ortaya koyabilmelerini kolaylaştırmak.

Yarışma Organizasyonu

Yarışma İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi ve 15 Temmuz  Derneği tarafından organize edilerek yürütülecektir.

Mektup Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün resmî /özel okullarda okuyan ulusal ve uluslararası  ortaokul ve lise öğrencileri katılabileceklerdir.
 • Yarışmacılar sadece bir eserle başvurularını yapabileceklerdir.
 • Yarışmaya katılacak mektuplar daha önce basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek mektuplar Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en fazla 2 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlanıp dijital ortamda ve ıslak imzalı EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi ile ilgili okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, kişi bilgisi yerine rumuz kullanılacaktır. Rumuz bilgisi mektubun ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen mektupların hukukî ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin mektubun telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda mektup sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu mektuplar kitap haline getirilir.
 • Yarışma kapsamında yazılan mektupların alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilmesi durumunda eserler, 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince komisyon üyeleri tarafından iptal edilir. 
 • İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün ödül alan ve almayan tüm mektupların afiş, katalog, broşür, kitap/kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar bile dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Mektuplarda; Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticilerine hakaret ve alay konuları içeren, ırkçı söylemlere, müstehcen bir söze, siyasi içerik ve siyasi eleştiriye (herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde), herhangi bir kişi, makam ya da markayı övüp/eleştirmeye, reklama, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevî duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ifadelere yer verilemez.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı yarışmanın şartlarını kabul etmiş sayılır.
  • Bu şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilidir.
  • Okullarda eser seçimi yapılırken bir komisyon kurulacaktır. Bu komisyonda  3 Edebiyat/Türkçe Öğretmeni ve  2  idareci  bulunacaktır. Okulda birinci seçilen eser ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecektir.

Eserler incelenirken:

a-      Mektup yazma kurallarına uygunluk,
b-      Temanın işlenişi,
c-      Türkçe ve dilbilgisi kuralları,
d-     Konuya hakimiyet, dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.

Yarışma Değerlendirme Süreci

 • İlçe millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, bir Türkçe öğretmeninden olmak üzere konu ile ilgisi bulunan diğer branş öğretmenlerinden en az 5 kişilik bir seçici kurul oluşturulacaktır.
 • İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ön değerlendirme ve son değerlendirme komisyonlarında görevlendirilmek üzere edebiyatımıza önemli eserler kazandırmış yazarlarımız, öğretmenlerimiz ve akademisyenlerimiz arasından ön değerlendirme ve son değerlendirme komisyonlarının her biri için ayrı ayrı en az 4 kişilik bir seçici kurul oluşturulacaktır.
 • İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyelerine eser sahibinin kimliğini açıkça ortaya koyan bilgi ve belge kesinlikle verilmeyecektir.
 • Aynı rumuzu kullanan eser sahiplerinin olması durumunda inceleme ve değerlendirme komisyonları gerekli önlemi alacaktır.
 • İnceleme ve değerlendirme komisyonları kendilerine gelen eserleri Eser İnceleme ve Değerlendirme Formundaki kriterlere göre inceleyeceklerdir.
 • Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 • Seçici kurulun verdiği kararlar nihai karar olup itirazlar işleme alınmayacaktır.

Seçici Kurulu

 • Fatma Gülşen Koçak
 • Emel Nermin Temel
 • Nurullah Genç
 • Sadık Yalsızuçanlar
 • Abdülkadir Emeksiz

Sonuçların Duyurulması

Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz  Derneği ve Sultanbeyli Belediyesi’nin sitesinden ve https://dunyaninmektubu.com adresinden takip edebilirler.

Ödül töreninin yapılacağı yer ve program bilgileri İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz  Derneği ve Sultanbeyli Belediyesi web sitesinden ve https://dunyaninmektubu.com adresinden duyurulacaktır.

Yarışma İletişim

Yarışma ile ilgili her türlü yazışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numaraları kullanılacaktır.

İSTANBUL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İmran Öktem, Eski Adliye Binası, Binbirdirek M, Eski Toptaşı Cd. D:1, 34122 Fatih

(0212) 384 34 00

AYRINTILI BİLGİ İÇİN : istmem. meb.govtr

EMAİL :  istmemkutuphane34@gmail.com

15 TEMMUZ DERNEĞİ

Kuzguncuk Mh. Kuşbakışı Cd. No:14

34674 Üsküdar İstanbul Türkiye

+90 216 322 15 07

AYRINTILI BİLGİ İÇİN https://www.15temmuzdernegi.org/

EMAİL :info@15temmuzdernegi.org

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ

Abdurrahmangazi Mahallesi Belediye Caddesi No:4

0216 564 13 00

AYRINTILI BİLGİ İÇİN https://www.sultanbeyli.bel.tr/

belediye@sultanbeyli.bel.tr

15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 25.000 ₺ + Plaket + Birinci öğrencinin okuluna 25 bin TL 15 Temmuz Kütüphanesi yapılmak üzere verilecektir.
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺ + Plaket
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺ + Plaket
Jüri Özel Ödülü: 7.500 ₺ + Plaket
Jüri Özendirme Ödülü: 5.000 ₺ + Plaket

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 25 EKİM 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 9 KASIM 2022

15 Temmuz Kahramanlarına Mektuplar Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://dunyaninmektubu.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap