3+48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından, üniversite kampüslerinde yaşamsal sorunlara çözüm aranması, hızlı karar alabilmek, tasarımcı düşünme pratiği ve farklı ortamlarda sunma becerisini geliştirmek amaçlarıyla 3+48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

3+48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması

Düzenleyen:Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı ve Mimarlık Kulübü ortaklığıyla.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık,
Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:22 MAYIS 2022 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:31 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Mimarlık Kulübü ortaklığıyla serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak, lisans öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışma süreci eğitim ve fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışma Amacı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Mimarlık Kulübü, Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencilerine, yenilikçi, toplum yararı öncelikli, geleceğe yönelik ya da güncel konulara ilişkin görüş ve tasarımlarıyla katılabilecekleri, 3 saat söyleşi ve eğitim programı, 48 saat yarışma süreci ile sınırlı, FSMVÜ Haliç Kampüsünde ve dijital ortamda gerçekleşecek yarışma düzenlemeyi hedeflemektedir. Deneysel ve özgür düşünme-üretme ortamı olarak yarışmaların enformel bir eğitim alanı olduğu gerçeği gözetilerek; belirli bir konuda, kısa sürede, yoğun motivasyon ile fikirlerin ve alternatiflerin oluşabilmesinin, olgunlaşabilmesinin ve ifade edilebilmesinin önemi vurgulanarak, 48 SAAT Öğrenci Fikir Yarışması kurgulanmıştır. Amaç, günümüz üniversite kampüslerinde yaşamsal sorunlara çözüm aranması, hızlı karar alabilmek, tasarımcı düşünme pratiği ve farklı ortamlarda sunma becerisini geliştirmektir.

Söyleşi ve Eğitim Programı –  20 Mayıs 2022

  • 14.00 – 16.00 saatleri arasında öğrenci yarışmaları konusunda söyleşi ve yarışma konusuna dair eğitim gerçekleştirilecektir.
  • 16.00 – 17.00 saatleri arasında jüri üyelerimiz 48 saat yarışmasına dair katılımcıların yönelttiği sorulara (yarışmacılar yüz yüze ve çevrimiçi olarak soru – cevap bölümüne katılabilir) yanıt verecek ve 17.00’de 48 saat süreci başlatılacaktır.

Konu

20 Mayıs 2022 tarihinde saat 15.00’de FSMVÜ Haliç Kampüsü Konferans salonunda, FSMVÜ Youtube Kanalında ve yarışma ana sayfasında ilan edilecektir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Mimarlık Kulübü ortaklığı ile ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş lisans öğrencilerine yönelik fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir. Yarışma süreci ve işleyişi dijital ortamda gerçekleşecek olup; yarışma konusuna erişim, teslim gönderimi, sonuçların ilanı ve kolokyum tarihi internet üzerinden yürütülecek ve yayınlanacaktır.

Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Diğer disiplinlerdeki lisans öğrencileri ancak proje ekibi içinde yer alabilirler. Ancak yukarıda belirtilen bölümlerden en az bir lisans öğrencisinin ekipte yer alması gerekmektedir. Tüm yarışmacıların lisans öğrencisi olmaları ve öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesi sunmaları zorunludur.

Yarışmanın asil – yedek jüri üyeleri, düzenleme kurulunda yer alanların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.

Yarışma Jürisi

Asıl Jüri Üyeleri

Ayfer Aytuğ, Prof. Dr. FSMVÜ

Çiğdem Polatoğlu Prof. Dr YTÜ

Göksenin İnalhan Doç. Dr. İTÜ

Salih Salbacak Doç. Dr. FSMVÜ

Selin Yıldız Doç. Dr. YTÜ

Savaş Ekinci Dr. Öğr. Üyesi MSGSU

Burcu Balaban Ökten Dr. Öğr. Üyesi FSMVÜ

Yedek Jüri Üyeleri

Hakkı Can Özkan, Dr. Öğr. Üyesi FSMVÜ

Semih Serkan Ustaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi FSMVÜ

Raportörler

Özlem Akyol, Arş. Gör. FMSVÜ

Deniz Akyurt Takır, Arş. Gör. FMSVÜ

Serhat Yücel, Arş. Gör. FMSVÜ

Düzenleme

Hakkı Can Özkan, Dr. Öğr. Üyesi FSMVÜ

Semih Serkan Ustaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi FSMVÜ

Kudret Doğan, SKS Daire Başkanı FSMVÜ

Buğra Arslan, Mimarlık Bölümü Öğrencisi FSMVÜ

Teslim Günü ve Saatleri

Yarışma konusunun ilanı 20.05.2022 Cuma günü 15.00 saatinde duyurulacaktır. Teslim dokümanları 22 Mayıs 2022 Pazar günü 17.00 saatine kadar, yarışma mail adresi 3_48saatyarisma@fsm.edu.tr ‘a mail atarak teslim edilecektir. Belirtilen teslim saatinden sonra sistem kapanacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

Teslim Şekli ve Sunum Tekniği

Yarışmanın teslimi yalnızca dijital ortamda gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatlarında, wetransfer aracılığıyla 3_48saatyarisma@fsm.edu.tr adresine mail atarak teslim edeceklerdir.

Mail yoluyla teslim edilecek klasörde yer alacak dokümanlar şunlardır:

1. Kimlik Klasörü

Tüm katılımcılar dijital bir klasör içinde aşağıda yer alan belgeleri tarayarak kimlik klasörü içerisine yüklemek zorundadır.

Kimlik bilgilerine ait form (her katılımcı için ayrı ayrı doldurulmuş olmalıdır)

Tüm katılımcıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi (e-devlet üzerinden alınan öğrenci belgeleri kabul edilmektedir.)

2. Teslim Paftaları ve Mimari Açıklama Raporu

Tüm sunuşlar en fazla 2 adet dikey A2 (59,4 x 42 cm) boyutlarında 150 dpi çözünürlükte PDF olarak kaydedilmelidir. Dosya boyutunda 20 MB sınırı aşılmamalıdır.

Sunum tekniğine ilişkin bir kısıtlama yoktur. Her türlü anlatım (grafik, şema, yazı, renk) serbesttir.

Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda sağ üst köseye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuda 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır. (Yüklenecek dijital dosyaların ismi yalnızca bu rumuzdan oluşmalıdır.)

Projenin genel yaklaşım ve kararlarını açıklayan en fazla bir A4 sayfayı geçmeyen Word formatında kaydedilmiş mimari açıklama raporu sunulmalıdır. Bu raporda tasarımın kavramsal ve teknik açıklamaları yer almalıdır.  Paftalarda sağ alt köşede pafta numarası verilmelidir.

3. Telif Hakkı Belgesi

Tüm projelerin telif hakkı yarışmayı düzenleyen kuruma ait olacak, yarışmaya katılan her ekip istenenler listesinde imzalamış olduğu telif hakkı belgesi ile tasarımın telif hakkını yarışmayı düzenleyen Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na devretmeyi kabul etmiş olmaktadır. Telif hakkı belgesi proje teslim klasöründe yer almalıdır ve telif hakkı belgesi tüm ekip üyeleri tarafından imzalanması gerekmektedir.

Yarışma Başvuru Şekli

www.wetransfer.com web sayfasına giriş yapın. Gönderme şekli olarak e-posta’yı seçin.

Alıcı e-posta kısmına: 3_48saatyarisma@fsm.edu.tr

E-postanız kısmına: güncel olarak kullandığınız e-posta adresiniz

Mesaj kısmına ise: yarışma teslim paftalarınızda da yer alan 5 rakamdan oluşan rumuz numaranızı yazınız.

Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar

Projenin ve raporun herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten işaret bulunması ve/veya Kimlik dosyasının veya içeriğinin eksik olması durumunda; jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.

Yarışmaya katılan projede özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olma şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyeleri tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan çıkarılır. Proje ödül kazandıysa, ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.

Her yarışmacının, yarışmaya tek öneri ile katılması gerekmektedir.

Sonuçların Duyurulması

Yarışmanın sonuçları yarışma web sitesinde belirtilen tarihte ilan edilecektir.

Kolokyum

Kolokyum tarihi ve saati yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

Yarışma İletişim

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Sütlüce Mah. Halıcıoğlu Kavşağı No:12 Beyoğlu / İSTANBUL

Raportörlük İletişim Adresi: 3_48saatyarisma@fsm.edu.tr

3+48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Söyleşi ve Eğitim: 20 MAYIS 2022 Saat:14.00 – 16.00

Konunun Açıklanması: 20 MAYIS 2022 Saat:16.00

Soru – Cevap: 20 MAYIS 2022 Saat:16.00 – 17.00

Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih: 22 MAYIS 2022 “Saat: 17.00”

Jüri Değerlendirmesi: 25 MAYIS 2022

Sonuçların Açıklanması: 31 MAYIS 2022

Kolokyum, ödül töreni ile takvim ve ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

3+48 Saat Öğrenci Fikir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://3_48saatyarisma.fsm.edu.tr/48-Saat-Yarisma–Yarisma-Sartnamesi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap