4. Genç Sazendeler İcra Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından gençleri Türk Müziği icrası konusunda teşvik etmek ve başarılı gençleri ödüllendirmek amacıyla 4. Genç Sazendeler İcra Yarışması düzenleniyor. Farklı enstrüman icra eden gençlerin katılabileceği ödüllü yarışmaya başvurular devam ediyor.

 

4. Genç Sazendeler İcra Yarışması
  Düzenleyen: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
  Kategori: Kültür-Sanat, Müzik, Lise
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: 11-26 yaş aralığındaki herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 29 MAYIS 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: HAZİRAN 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-258659/4-genc-sazendeler-icra-yarismasi-baslamistir
  Ödüller:

Orta Öğretim ve Lise Kategorisi

Başarı Ödülü: 10.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺

Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans Kategorisi

Başarı Ödülü: 4.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺

Yarışmanın Konusu

4. Genç Sazendeler İcra Yarışması, Türk Müziği çalgılarının üst düzeyde icrası alanında gençleri teşvik etmeyi hedeflemektedir.

Yarışmanın Amacı

 • Gençlerimiz arasında Türk Müziği çalgılarına rağbeti artırmak,
 • Genç icracıları, kendilerini keşfetmeleri ve yeni üretimler ortaya koyabilmeleri için teşvik etmek,
 • Yeni icracıların tanınmasını sağlamaktır.

Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar

 • Yarışmaya T.C. vatandaşı olan 11-26 yaş arası (01/01/1994 – 31/12/2009 tarihleri arasında doğan) herkes katılabilir. 11-18 yaş aralığı veya orta öğretim ve lise düzeyi bir kategori olarak, 19-26 yaş aralığı veya ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyi ayrı bir kategori olarak değerlendirilecektir.
 • Seçici Kurul Üyeleri ve yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede yakınları yarışmalara katılamazlar.
 • Her icracı, bir enstrümana ilişkin tek bir performansla yarışmaya katılabilir.

İcrada Aranacak Nitelikler

Ön Eleme

1. İcra edilecek enstrüman, Türk Müziği kültüründe yer alan çalgılardan seçilmeli; Türkiye’nin müzik mirası ile irtibat kurarak, bu mirası geleceğe taşıyabilecek nitelikte bir icra özelliği ile sergilenmelidir.

2. Ön Eleme için aşağıda belirtilen ve şartname ekinde notaları sunulan baraj parçalarından bir tanesinin seçilerek icra edilmesi, görsel ve işitsel özellikli bir kaydının yapılarak belirtilen Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü adresine posta veya kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir.

11-18 Yaş veya Orta Öğretim ve Lise Kategorisi

Ney, Tanbur, Klasik Kemençe, Ud, Kanun, Keman, Rebab, Viyolonsel/Çello ve

Klarnet için ;

 • Hicazkâr Saz Semâîsi (Tanburi Cemil Bey)
 • Segâh Saz Semâîsi (Osman Dede)
 • Ferahfezâ Peşrev (İsmail Hakkı Bey)
 • Hicaz Sirto (Sultan Aziz)
 • Zurna- Kaval Ailesi için;
 • Daldalan Barı (TRT Repertuar No 557)
 • Ayın Ortasında Bir Sarı Yıldız (TRT Repertuar No 1266)
 • Bu Dere Baştan Başa Ayvalı Bağ (TRT Repertuar No 594)
 • Baş Bar (TRT Repertuar No 406-Oyun Havaları)
 • Bağlama, Kabak Kemane ve Klarnet için;
 • Soğukkuyu Zeybeği-İzmir Menemen (TRT Repertuar No 600-Oyun Havaları)
 • Şu dağların yükseğine erseler (TRT Repertuar No2127)
 • Pamukçu Bengi Zeybeği (TRT Repertuar No 94-Oyun Havaları)
 • Konya Peşrevi (TRT Repertuar No 2-Oyun Havaları)

Ritim Saz

 • Ön eleme için, yukarıda belirtilen eserlerden herhangi birinin kaydı repetitör saz eşliğinde gönderilecektir.
 • Final yarışmasına kalınması halinde ön elemedeki gibi repetitör saz eşliğinde icra gerçekleştirilecektir.

19-26 Yaş veya Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Kategorisi

Ney, Tanbur, Klasik Kemençe, Ud, Kanun, Keman, Rebab, Viyolonsel/Çello ve

Klarnet için ;

 • Evcârâ Saz Semâîsi (Dilhayat Kalfa)
 • Kürdîli Hicazkâr Longa (Cinuçen Tanrıkorur)
 • Nihâvend Saz Semâîsi (Nuri Halil Poyraz)
 • Arazbar Bûselik Saz Semaisi (Refik Fersan)

Zurna- Kaval Ailesi için;

 • Abdurrahman Halayı (TRT Repertuar No 93-Oyun Havaları)
 • Kerimoğlu Zeybeği (TRT Repertuar No 42-Oyun Havaları)
 • Şu Dağlar Ulu Dağlar (TRT Repertuar No 33)
 • Yağmur Yağdı Zeybeği-Muğla (TRT Repertuar No 567-Oyun Havaları)
 • Bağlama, Kabak Kemane ve Klarnet için;
 • Karagöze Baktıran Zeybeği (TRT Repertuar No 165-Oyun Havaları)
 • Ötme Bülbül Zeybeği (TRT Repertuar No 180-Oyun Havaları)
 • Fidayda (TRT Repertuar No 106)
 • Topal Oyun Havası-Denizli Acıpayam (TRT Repertuar No 576-Oyun Havaları)

Ritim Saz

 • Ön eleme için, yukarıda belirtilen eserlerden herhangi birinin kaydı repetitör saz eşliğinde gönderilecektir.
 • Final yarışmasına kalınması halinde ön elemedeki gibi repetitör saz eşliğinde icra gerçekleştirilecektir.

İcra esnasında yarışmacı, eserin özgün notalarına, usûl, hız ve duraklarına riayet etmelidir, yarışmacı şayet arzu ederse aşırıya kaçmamak kaydıyla doğaçlama, yorum ve çeşitlemeleri eserin kullanılan notasyondaki halini icra ettikten sonra 2.dönüşte icraya yansıtabilecektir.

Final Yarışma Sınavı

1. İcra edilecek enstrüman, Türk Müziği kültüründe yer alan çalgılardan seçilmeli;

Türkiye’nin müzik mirası ile irtibat kurarak, bu mirası geleceğe taşıyabilecek nitelikte bir icra özelliği ile sergilenmelidir.

2. Yarışma Türk Müziği kapsamında değerlendirilebilecek tüm tür ve biçimlerde icraya açık olmakla birlikte, sergilenecek eserin süresi 3 (üç) dakikadan az 6 (altı) dakikadan uzun olmamalıdır.

3. Sunulan eser, özgün bir beste ise, kompozisyon yönünden (varsa) söz, ezgi ve ritim bütünlüğü taşımalıdır.

4. İcra edilecek eserin (varsa) sözleri, insanlık onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.

5. İcra esnasında yarışmacı, eserin özgün notalarına, usûl, hız ve duraklarına riayet etmelidir, yarışmacı şayet arzu ederse aşırıya kaçmamak kaydıyla doğaçlama, yorum ve çeşitlemeleri eserin kullanılan notasyondaki halini icra ettikten sonra 2.dönüşte icraya yansıtabilecektir.

Başvuru ve Eserlerin İcrası

1. Yarışma duyurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün

www.guzelsanatlar.gov.tr adresinde bulunan resmî web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.

2. Yarışmaya her icracı (yarışmacı adayı), yalnızca bir kez başvurabilir.

3. İcracı, seslendireceği eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.

4. Yarışmacı adayının yarışmaya katılacağı enstrüman ile yaptığı 3 ilâ 6 dakikalık görsel ve işitsel nitelikli bir video (görüntülü) kaydı ile yarışma katılım dilekçesi (ek 1) ve muvafakatname (ek 2) eksiksiz doldurularak elektronik posta yoluyla gönderilecektir.

5. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler guzelsanatlar@ktb.gov.tr adresinden elektronik posta yolu ile kabul edilecek olup; bizzat veya posta yolu ile belge alınmayacaktır.

6. Başvuru gönderilirken elektronik postanın konu kısmına “4. Genç Sazendeler İcra Yarışması” yazılacaktır.

7. Başvuru gönderilirken elektronik posta eklerinin büyük olması halinde “WeTransfer” programı ile e-postaya yönlendirilmesi uygundur.

8. Bakanlık, lüzum görülmesi halinde, önceden ilan etmek kaydıyla başvuru süresini uzatabilir.

9. Başvurular 29/ 05/ 2020 Cuma günü sona erecektir.

10. Seçici Kurul tarafından, Yarışmacı adayları tarafından gönderilen görüntülü ses kayıtlarının inceleneceği “Ön Eleme” sonucunda, Final Yarışma Sınavı’na katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri tespit edilerek, Haziran ayı içerisinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde ilan edilecek olup, ön eleme sonuçları ilgililere elektronik posta ile bildirilecektir.

11. Yarışma, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde duyuracağı tarihte yapılacaktır.

Seçici Kurul

1. Kurul, Kültür ve Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde, yeterli sayıda üyeden oluşur.

2. Seçici Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

3. Seçici Kurul, Yarışma’ya katılan icracıları sırasıyla izleyerek değerlendirmesini yapar ve Kurul, kararlarını gerekçesiz olarak alır.

4. Ödül kazanan eserler, basın-yayın organları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde  (www.guzelsanatlar.gov.tr) kamuoyuna duyurulur.

4. Seçici Kurul üyelerinin isimleri, son başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Genel Müdürlüğümüz resmî web sitesinde (www.guzelsanatlar.gov.tr adresinde) duyurulacaktır.

Diğer Hükümler

1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Yarışma’nın yer ve zamanını tayin etme, belirli branşlar için kısmen veya tamamen iptal etme yetkisine sahiptir.

2. Ön Eleme sonucunda, yalnız Yarışma’ya çağrılmasına karar verilen başvuru sahiplerine ait kimlik zarfları açılır.

3. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatı hükümleri uygulanır.

4. Genç Sazendeler İcra Yarışması Ödülleri

Orta Öğretim ve Lise Kategorisi

Başarı Ödülü: 10.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺

Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans Kategorisi

Başarı Ödülü: 4.000 ₺

Mansiyon Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: Şubat 2020

Sonuç Açıklanma Tarihi: Nisan-Ağustos 2020

4. Genç Sazendeler İcra Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-258659/4-genc-sazendeler-icra-yarismasi-baslamistir

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap