6. Göç Fotoğraf Yarışması

Gölcük Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD) tarafından, göç olgusunun insani, ekonomik, toplumsal, sosyal uyum, katılım ve diğer boyutlarının sanatçı gözüyle ele alınması amaçlarıyla 6. Göç Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

6. Göç Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Gölcük Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
ve Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (GFSD)
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:18 AĞUSTOS 2021 Saat: 23.00 (TSI)
Sonuç Açıklanma Tarihi:23 AĞUSTOS 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 1.000 $ + FIAP Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 2.000 $ + FIAP Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: 1.000 $ + FIAP Bronz Madalya
FIAP Mansiyon: 100 $ (6 Adet)
Kabul: Sertifika
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu ve Amacı

 • Yarışmanın konusu; Mültecileri ANLAMAK- Mültecileri ANLATMAK

Aşağıdaki boyutlar çerçevesinde “(Zorunlu) Göç” olgusu ve “Mülteciler”dir.

 • “Göç” olgusunun insani boyutu
 • “Göç” olgusunun sosyo-ekonomik boyutu
 • “Göç” olgusunun ev sahibi ülke ve topluluklar üzerindeki etkileri
 • Mültecilerin yardıma bağımlı olmadan, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, bir başka ülkede hayata yeniden başlayabilmeleri – “Dayanıklılık”- “Güçlenme”
 • Hayata katılma, sosyal uyum ve entegrasyon

Yarışmanın amacı;

Siyasal, ekonomik, dini, sosyal ve diğer nedenlerle kişilerin veya toplulukların hayatlarının tamamını ya da bir kısmını geçirmek üzere mevcut yaşamlarını sürdürdükleri yerden başka bir yere yerleşmek koşuluyla yer değiştirmesi hareketine göç denir. Kişilerin ya da toplulukların kendi iradeleri dışında savaş, dini, siyasi, etnik baskılar, güvenlik ihtiyacı, temel insan ihtiyaçlarını karşılamanın imkansızlığı gibi zorlayıcı nedenlerin sonucu olarak yer değiştirmesi ise zorunlu göç ile ifade edilir.

Suriye krizinin onuncu yılındayız. Savaş, çatışma, doğal afetler gibi sebeplerle ülkelerini terk edip, güvenlik arayışı ile milyonlarca birey başka ülkelere göç ediyor. Türkiye halen dünyada en çok mülteciyi ağırlayan ülke. Resmi rakamlara göre 3,7 milyon Suriyeli, halen Türkiye’ye sığınmış durumda. Mülteciler ile ilgili stereotipler (klişeleşmiş bakış) devam etmekte. Mülteciler bir başka ülkeye sığındıkları zaman kendi hikayelerini, becerilerini, bilgi birikimlerini de beraberinde götürüyor. Diğer yandan, mülteci bireylerin ulusal ve uluslararası yardıma bağlı olmadan, bulundukları ülkelerde kendi ayakları üzerinde durabilir hale gelmelerini desteklemek, uluslararası camiada kabul gören bir yaklaşım. Bunun için eğitim, sağlık, girişimcilik, iş ve geçim kaynakları, dil eğitimi, kadınların ve gençlerin güçlenmesi, mülteci/göçmen birimlerin toplumsal hayata katılımı, entegrasyon, sosyal uyum gibi alanlarda çeşitli politika ve uygulamalar geliştiriliyor

Organizasyon

Yarışma, “Gölcük Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP, Gölcük Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından yapılacaktır.

Yarışma Kategorileri

Yarışma; Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Katılım Koşulları

 • Yarışma, tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme kurulu üyeleri, jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ve bunların birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.
 • Tüm fotoğraflar FIAP Geleneksel (TRAD) tanımına uygun olmalıdır.

FIAP TRAD Tanımı: Geleneksel Fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.

 • Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir. Bu durum FIAP’a da bildirilir. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Düzenleyen kurumlar arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Katılımcılar sadece kendileri tarafından çekilmiş fotoğrafları göndermelidirler. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır ve yarışmacı sunduğu tüm fotoğrafların telif hakkını elinde bulundurmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda düzenleyici kurumlar sorumlu olmayacaktır.
 • Nakdi ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, FIAP ve TFSF Yönetim Kurulunun kararları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi geçerli olacaktır.
 • Etkinliğin/yarışmanın genel yararı bakımından, yarışmacı tarafından açıkça yasaklanmadığı takdirde, ödül verilen çalışmaların basılı ve dijital album olarak çoğaltılmasına izin verilecektir. Bu konuda telif hakkı kuralları uygulanacaktır. Başka amaçla sunulan fotoğrafların düzenleyici kurum tarafından kullanılmasına hiçbir durumda izin verilmeyecektir.
 • Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme dışında kalan eserler 90 (Doksan) gün sonunda sistemden silinecektir.
 • Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb. ) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8- 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır. Buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 • Ödül alan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
 • Ödül ve/veya sergileme alan fotoğraflar düzenleyici kurumlar ve TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adresinde yayınlanacak; ayrıca TFSF yayını olan TFSF Onaylı Yarışmalar E-Almanak 2021’de yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
 • Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum karakter olmalıdır.
 • Fotoğrafınıza sadece isim vereceksiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız gerekmektedir. Eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermiş iseniz aynı isimi kullanınız.
 • Fotoğrafın isimlendirmesinde ç, ı, ğ, ö, ş, ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurumlarla birlikte TFSF sorumlu olmayacaktır.

Sonuç Bildirimi ve Dijital Katalog Gönderilmesi

Sonuç kartları tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir.

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve 01-07 Ekim 2021 tarihleri arasında açılacak ödül alan fotoğraflar sergisi sırasında ücretsiz dağıtılacaktır.

Seçici Kurul

A.Yıldırım Sezer

Gölcük Belediye Başkanı(Fotoğraf Sanatçısı)

Aykan ÖZENER

PAN Kül. Mek. Der. – TR

Hüseyin YILMAZ

Fotoğraf Sanatçısı

İsmail İKİZ

(AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı (GFSD) – TR

Yusuf ASLAN

Fotoğraf Sanatçısı, KUFSAD – İFOD – TR

Raziye Köksal Kartal

(AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı

Dr. Faik Uyanık,

UNDP Türkiye Kurumsal İletişim Başkanı

Ezgi Arslan,

UNDP Türkiye Projeler Koordinatörü, Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu

TFSF Temsilcisi: Seracettin AYYILDIZ

Yarışma İletişim

Organizasyon Komitesi

İsmail İKİZ        +90 532 3735836 GFSD YK Başkanı      info@gfsd.org.tr

Erman SUAN +90 549 735 2654 Gölcük Belediyesi- Bilgi İşlem Md.

erman.suan@gmail.com

Ezgi Arslan, UNDP Türkiye Projeler Koordinatörü, UNDP Türkiye Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu, ezgi.arslan@undp.org

Ruşen İnceoğlu, İletişim Yöneticisi, UNDP Türkiye Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Portfolyosu, rusen.inceoglu@undp.org

Salon Başkanı: İsmail İkiz

Yarışma Sekretaryası: Erman Suan

Gölcük Belediyesi Bilgi İşlem Mrd.

Telefon : +90 5497352654

E-posta: erman.suan@gmail.com

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.

TFSF Onay No : 2021-036

FIAP Onay No : 2021-356

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi bulunacaktır. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

6. Göç Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 1.000 $ + FIAP Altın Madalya
İkincilik Ödülü: 2.000 $ + FIAP Gümüş Madalya
Üçüncülük Ödülü: 1.000 $ + FIAP Bronz Madalya
FIAP Mansiyon: 100 $ (6 Adet)
Kabul (en fazla 50 adet-%25’i geçmemek kaydı ile-) – Sertifika

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan katılımcıya verilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 18 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 23 AĞUSTOS 2021

6. Göç Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/goelcuek-belediyesi-birlesmis-milletler-kalkinma-programi-undp-ve-goelcuek-fotograf-ve-sinema-sanati-dernegi-gfsd-6-goec-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap