Adana Büyükşehir Belediyesi Ulusal Fotoğraf Maratonu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Adana’nın düşman işgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı münasebetiyle Adana ve ilçelerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmak ve şehirdeki bireylerin fotoğraf sanatı ve sanatsal faaliyetlere ilgisini artırmak amaçlarıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Ulusal Fotoğraf Maratonu düzenleniyor. Bu yıl 1.’si düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulusal Fotoğraf Maratonu

Düzenleyen:Adana Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:19 ARALIK 2021 Saat: 11.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:21 ARALIK 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺
Adana Büyükşehir Belediyesi 100.Yıl Özel Ödülü: 5.000 ₺
Sergileme: 500 ₺ (40 adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Adana’nın düşman işgalinden “Kurtuluşun (un) 100.Yılında Adana”dır.  Adana ve tüm ilçelerinin tanıtılmasına katkı sağlamak, şehrin kültürel, tarihi ve doğal zenginliğinin tanıtımını yapmaktır. Ayrıca, Adana ve tüm ilçelerinde yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Yarışma Bölümleri

Yarışma, Dijital (sayısal) Renkli ve / veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek kategoridedir.

Fotoğraf  Maratonu Yarışma Başvuru Koşulları

1- Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar..

2- Maraton katılım başvuruları, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 09.00 ile 19 Aralık 2021 Pazar saat 11.00 arasında Adana Büyükşehir Belediyesi 75.yıl Sanat Galerisinde oluşturulan kayıt masasında “Katılım Başvuru Formu” doldurularak yapılabilecektir.

3- Kayıt sırasında fotoğraf makinesinin tarih güncellemesi ve bellek kartının sıfırlaması yapılır ve makinenin seri numarası alınır. Kayıt sırasında T.C. kimlik kartı bulunması gereklidir. Fotoğraf Maratonu kayıt masasında yapılacak kayıt ve belirlenen bir görüntünün çekilmesi ile başlayacaktır. Bu fotoğraf, yarışmacı tarafından ödül törenine kadar saklanacak, gerektiğinde beyan edilecektir. Çekilen fotoğrafın exif bilgileri (çekildiği tarih ve saati) kayıt sırasında kaydedilecektir. Bir makine bir kişi adına kayıt yaptırılabilir, aynı makine ile ikinci bir kişinin başvurusu kabul edilmeyecektir. Birden fazla fotoğraf makinesi kullanımı durumunda her makine ile çekilen ilk fotoğrafın exif bilgilerinin kayıt ettirilmesi gerekecektir.

4- Yarışmaya sadece Fotoğraf Maratonu’nda 15-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Adana sınırlarında çekilen fotoğraflar teslim edilebilir. Daha önceden çekilmiş fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5- Fotoğrafçı en fazla 4 (dört) fotoğrafla yarışmaya katılabilir.

6-Yarışma belge niteliği taşıyacağından, basit düzeltme ve iyileştirme  işlemlerinin fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, yarışmaya kabul edilmez. (Manipülasyon ile oluşturulan fotoğraflar yarışma dışında kalır.)

7-Fotoğraf büyük baskılara uygun şekilde, uzun kenarı en az 2400 piksel ve 300 dpi çözünürlüğünde 12 sıkıştırma kalitesinde ve JPEG formatında teslim edilmelidir (gerektiğinde RAW istenecektir). Teslim edilecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’den küçük olmamalıdır Exif bilgilerine bilgisayar müdahalesi yapılan fotoğraflar değerlendirme dışı bırakılacaktır..) Drone ile çekilmiş fotoğraflar kabul edilecektir.

8- Fotoğrafların üzerinde tarih, isim, imza gibi işaretlemeler olmayacak; çerçeveleme yapılmayacak, kenarlarında boşluk olmayacaktır. Cep Telefonu çekimleri yarışma dışında kalacaktır.

9- Kayıt yaptıran yarışmacılar, yarışma şartnamesini kabul etmiş ve kurallara uymayı taahhüt etmiş sayılırlar. Şartnameye uymayan yarışmacılar yarışma dışı bırakılır.

10- Katılımcılar kendi belirleyecekleri 6 rakamdan oluşan ‘Rumuz ’la isimlendirilen klasör içinde fotoğraflarını teslim etmelidir.  (123456 gibi) Birden fazla fotoğrafla katılanlar klasör içindeki  fotoğraflarını şu şekilde isimlendirmelidirler (123456-1), (123456-2) … gibi.

11- Fotoğrafçı fotoğraflarını dijital ortamda teslim edecek ve teslim ederken katılım formunu imzalar. Katılımcılar fotoğrafları kayıt ofisine teslim etmelidir.

12-Fotoğrafların 19 Aralık 2021 tarihi saat 15:00’e kadar kayıt yaptırılan yere teslim edilmesi gerekir. Belirlenen saat dışında teslim edilse bile yarışma dışında kalır.

13- Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından afiş, broşür, katalog vb. basılı yayınlarda ve dijital ortamlarda tanıtım amaçlı kullanılabilecektir.

14- Katılımcı, yarışma için teslim ettiği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

15- Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte Adana Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum tarafından sergilenecek ve arşivinde saklanacaktır.

16- Ödül alanlar Adana Büyükşehir Belediyesi Twitter, web sayfası ve sosyal paylaşım hesaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan eserler Adana Büyükşehir tarafından yapılabilecek sergilerde sergilenecek ve basılacak kitaplarda yer alacaktır. Ödül kazananlar katılımcıların ödülleri en geç (90 gün ) içerisinde hesaplarına aktarılacaktır.

17– Yarışmacılar, doğal bir ortamda yarıştıkları için her türlü doğal tehlikeye karşı gereken önlemleri bizzat kendileri almak zorundadır. Yarışma sırasında meydana gelebilecek olası her türlü kaza ve zarardan yarışmacılar bizzat kendileri sorumludur.

18 Fotoğraf Maratonu ve yarışmaya katılım için gelecek olan fotoğrafçılar giderlerini kendileri karşılayacaklardır.

19– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

20-Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

21- Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

22. TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.

Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Teslim Edilmesi

Teslim edilecek fotoğrafların isimleri katılımcının rumuzu ile markalanacaktır (Örnek: (123456- (123456-1)- (123456-2)gibi.

Birden fazla fotoğrafla yapılacak başvurularda fotoğrafa sıra numarası ve ad da verilmelidir (Örnek; (123456-1) (123456,-2) ,(123456-3) gibi.

Fotoğraflar taşınır bellek ile elden teslim edilecek olup e-posta ile yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.

Kayıt Yeri: Adana Büyükşehir Belediyesi 75.yıl Sanat Galerisi (Kurtuluş Mah. Atatürk Parkı İçi Seyhan/ADANA)

Ödül Töreni: Adana Büyükşehir Belediyesi 75.yıl Sanat Galerisi

Adres: Atatürk Caddesi Atatürk Parkı

Yarışma Seçici Kurulu

• Haluk UYGU: Altın Oran Kültür Düşünce ve Sanat Platformu Kurucusu

• A.Niyazi SERTKALAYCI: Arka Plan Fotoğraf  Derneği Başkanı

• Cengiz TALTEKİN: Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği Başkanı 

• Mürüvet SIZLI: Adana Büyükşehir Belediyesi- Başkan Danışmanı

• İlhan TAŞ: Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Turizm Şb. Md.     

TFSF Temsilcisi: Mustafa ŞAHİN

  • Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2021-070” numara ile onaylanmıştır.
  • Yarışma sürecinde salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

Yarışma Sekretaryası/İletişim

Gamze BOZKAYA: Gsm: 0534 491 13 61

e-posta: gamze.bozkaya@adanabel.tr

Selda ERGUN:  Gsm: 05336367559   

e-posta: ergunselda@hotmail.com

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulusal Fotoğraf Maratonu Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 7.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 5.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 2.500 ₺
Adana Büyükşehir Belediyesi 100.Yıl Özel Ödülü: 5.000 ₺
Sergileme: 500 ₺ (40 adet)

Adana Büyükşehir Belediyesi 100.Yıl Özel Ödülü: Adana’nın Kurtuluşunun 100.Yılını en iyi anlatan fotoğrafa verilecektir.

Sergileme: 40 adet sergileme ödülü seçilecektir. Satın alma ise kurumun talebi ve isteği doğrultusunda belirlenecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 19 ARALIK 2021 Saat: 11.00

En Son Fotoğraf Teslimi Tarihi: 19 ARALIK 2021 Saat: 15.00
Sonuç Açıklanma Tarihi: 21 ARALIK 2021

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulusal Fotoğraf Maratonu Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://yarisma.adana.bel.tr/tr-TR/Yarisma/Index/10

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.091 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap