Adana Rotary Kulübü Uluslararası Fotoğraf Yarışması

Adana Rotary Kulübü tarafından pandemide yaşam temasıyla pandeminin olumsuz koşullarına rağmen gerçekleşmesi istenilen hayallerin fotoğraf sanatıyla yansıtılması amacıyla Adana Rotary Kulübü Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Adana Rotary Kulübü Uluslararası Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Adana Rotary Kulübü 
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı.
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 2 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 MAYIS 2021
  Ödüller:
 
 
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan fotoğrafçıya
verilecektir).
FIAP Altın Madalya + 250 ABD Doları
TFSF Altın Madalya + 250 ABD Doları
GPU Altın Madalya + 250 ABD Doları
FIAP Gümüş Madalya
TFSF Gümüş Madalya
GPU Gümüş Madalya
FIAP Bronz Madalya
TFSF Bronz Madalya
GPU Bronz Madalya
FIAP Mansiyonu ( 6 adet)
GPU Mansiyonu ( 6 adet)
Adana Rotary Kulübü Özel Ödülü (plaket)

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı ve Konusu

Kısaca “Covid-19” olarak isimlendirilen pandemi nedeniyle, tüm dünya halklarının
yaşamında önemli değişiklikler oldu. Bu bazı insanlarda yaşamını kaybetmeye kadar varırken, diğer
bazıları yaşam biçimini değiştirdi, değiştirmek zorunda kaldı. Gelenekler askıya alındı, alışkanlıklarda
değişikliklere gitmek zorunda kalındı. Birçok kişi bu değişiklikler ve uymak zorunda kaldıkları
kurallardan sıkıntı duydu ama bazıları ise yeni yaşam biçimine daha hızlı adapte oldu, hatta bunu
fırsata çevirenler bile göründü. Fotoğraflarınızda pandeminin zorluklarına rağmen gerçekleşmesini
istedikleri hayallerini de anlatabilir, bunun için çeşitli fotoğrafik teknikleri kullanabilirsiniz.
Pandemi ortamında dünya genelinde yaşananların tespitine yönelik fotoğraflar beklenmekte.
Ayrıca sağlık çalışanlarının sıkıntılı veya sevinçli hallerinden tutun da hastaların ruh haline kadar
düşünceleri fotoğrafınızla anlatabilirsiniz. Sağlık sistemi ile PANDEMİ mücadelesi arasındaki ilişkiyi
sorgulayabilirsiniz.
Kısaca istediğiniz fotoğraf tekniğini kullanarak bize “Pandemide Yaşam” konusunda bir
fotoğrafik öykü anlatmanızı beklemekteyiz.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu fotoğraf yarışmasının organizasyonu Adana Rotary Kulübü tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma Sayısal kategoride;
a. Bu yıl yarışma “PANDEMİDE YAŞAM” temasıyla tek kategoride gerçekleşecektir. Konunun
içeriği 4. bölümde açıklanmıştır.
b. Fotoğraf renkli, siyah- beyaz olabileceği gibi, bazı yerleri renkli, bazı yerleri siyah beyaz
olabilir. Eserin üzerine manüplasyon yapmak serbesttir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya her katılımcı en fazla 4 (dört) eser ile katılabilir. Her eser tek tek değerlendirilir. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz halleri gönderilemez.
 • Eserler Renkli, Siyah-Beyaz veya karışık olabilir.
 • Fotoğraflara fotoğrafik yapıyı bozmamak şartıyla müdahale serbesttir. Fotoğrafik yapının bozulmuş olması kararı jürinin takdirine kalmıştır.
 • Jüri Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (Baskı, CD/DVD, e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, www.rotary2430.org.tr adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org/ sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları uzun kenarı 1980 pikselden az olmamak şartı ile 3 MB’yi de geçmemelidir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı kural ihlali yapmış sayılır.
 • Kural ihlali tespit edilen katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9- 24_05_2016.pdf , ENG: http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)”nin 13. Maddesindeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir. Durumdan TFSF, FIAP, ve GPU bilgilendirilir.
 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce TFSF kısıtlamalılar listesi ile FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 • TFSF, FIAP,PSA ve GPU destekli bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF, FIAP, ve GPU üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF, FIAP, ve GPU kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF, FIAP, ve GPU elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF, FIAP, ve GPU ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF, FIAP, ve GPU tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Organizasyon kuruluşu bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Jüri değerlendirmesi CORONA pandemisi dikkate alınarak TFSF ve FIAP kurallarına uygun olarak ONLİNE olarak yapılacaktır. Juri değerlendirme tarihinde pandemi şartları kalkmış olsa bile değerlendirme online olarak yapılacaktır.
 • Jüri, en az 3 kişi ile toplanabilir.
 • İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda, sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde http://tfsfonayliyarismalar.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu e-mail adresi sadece fotoğraf yükleme problemiyle ilgili kullanılabilecektir; bu mail adresine fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF veya organizasyon sorumlu olmayacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası anlaşmazlıklarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF Yönetim Kurulu kararları geçerlidir.
 • Tüm katılımcılara ödül almış ve sergilemeye değer bulunmuş eserlerin yer aldığı bir dijital albüm/gösteri, 25 Mayıs 2021 tarihi itibariyle 90 gün boyunca www.rotary2430.org.tr adresinden dijital olarak indirilmeye hazır tutulacaktır.

Fotoğrafların Kullanımı, Telif Hakları ve Diğer Koşullar

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Adana Rotary Kulübü arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile Adana Rotary Kulübü tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Adana Rotary Kulübü bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Adana Rotary Kulübü eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Adana Rotary Kulübü’nün olacaktır.
 • Adana Rotary Kulübü, hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez,
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.rotary2430.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, instagram, twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2021’de yer alacaktır.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sonuç bildirim tarihinden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.
 • Katılımcılar; fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Adana Rotary Kulübü Uluslararası Fotoğraf Yarışması Ödülleri

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme+ödül) alan fotoğrafçıya
verilecektir).
FIAP Altın Madalya + 250 ABD Doları
TFSF Altın Madalya + 250 ABD Doları
GPU Altın Madalya + 250 ABD Doları
FIAP Gümüş Madalya
TFSF Gümüş Madalya
GPU Gümüş Madalya
FIAP Bronz Madalya
TFSF Bronz Madalya
GPU Bronz Madalya
FIAP Mansiyonu ( 6 adet)
GPU Mansiyonu ( 6 adet)
Adana Rotary Kulübü Özel Ödülü (plaket)

Yarışma Takvimi

Son gönderim tarihi : 02 MAYIS 2021 saat 23.00 (TSI)
Jürinin toplanması : 08-09 MAYIS 2021
Sonuçların açıklanması : 24 MAYIS 2021

Adana Rotary Kulübü Uluslararası Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/writable/uploads/yarisma-dosyalari/2021-010/2021-010-sartname-TR.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap