Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri Yarışmaları

Adanapost Haber yayın sitesi tarafından, Adana’nın kurtuluşunun 100. yılı münasebeti ile Adana halkının, sanatçıların, gençlerin, sanatseverlerin ve nihai izleyicinin milli şuurlarını canlı tutmak ve sanatsal duyarlılıklarının gelişimine de katkıda bulunmak amaçlarıyla Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri Yarışmaları düzenleniyor. Para ödüllü yarışmalar başvuruları devam ediyor.

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri Yarışmaları

Düzenleyen:Adanapost Haber Yayın Sitesi
Kategori:Edebiyat Yarışmaları, Şiir Yarışması, Kısa Film Yarışması,
Kültür – Sanat Yarışması, İlkokul – Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:5 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 ARALIK 2021
Ödüller:Kısa Film Yarışması ve Bayrak Şiirini Güzel Okuma Yarışması
Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Mansiyon Ödülü: (4-10. Derecelere)

Şiir Yarışması ve Kompozisyon Yarışması Kategorileri
Birincilik Ödülü: 2.000 ₺
İkincilik Ödülü: 1.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Mansiyon Ödülü: (4-10. Derecelere)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Adanapost Haber yayın sitesi, Adana’nın kurtuluşunun 100. yılı münasebeti ile Adana’nın kurtuluşunu konu eden bir dizi etkinlik yapmaktadır. Bu vesile ile Adana halkının ve özellikle sanatçıların, gençlerin, sanatseverlerin ve nihai izleyicinin  milli şuurlarını canlı tutmakla birlikte, sanatsal duyarlılıklarının gelişimine de katkıda bulunacaktır.

Yarışma Kategorileri

 1. Şiir Yarışması
 2. Bayrak Şiirini Güzel Okuma Yarışması
 3. Kompozisyon Yarışması
 4. Kısa Film Yarışması

Yarışma Başvuru Koşulları

 1. Yarışmaya katılım yurt içi ve yurt dışından herkese açıktır.
 1. Yarışma kapsamında sunulacak olan eserin daha önce yerel, ulusal ya da uluslararası yarışmalara/festivallere katılmış olması engel değildir. Ancak bu yarışmalardan ödül almamış olması gerekir.
 2. Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 (iki) eserle başvuru yapabilir. İki eserle tek bir yarışma dalına başvuru yapılabileceği gibi, birer eserle her dört dala da başvurulabilir. Yarışmacılar, her daldaki yarışma için ayrı ayrı form doldurup eser ile birlikte göndermelidir.
 3. Yarışmaya şiir dalında başvuracak eserin en az (4) dört kıta, en fazla (10) on kıta olması gerekmektedir. Şiir veya kompozisyon dalında yarışacak eser yarışmacı tarafından yazılmış olmalıdır. Yarışmaya şiir ve kompozisyon dalında katılmak isteyenler eserlerini Word program formatında 5ocak100.yıletkinlikleri@gmail.com’a mail olarak göndereceklerdir.
  Eserler, argo, şiddet ve ahlaki değerlere aykırı unsurlar içermemelidir. Yarışmaya kompozisyon dalında başvuracak eserin en fazla (1) bir sayfa olması gerekmektedir. Kısa Film dalında başvuracak eserlerin (7) yedi dakikayı aşmaması gerekir.  
 4. Tüm yarışma dallarında kullanılması gereken dil Türkçedir.
 5. Yarışma başvurusu yalnızca bir kişi (şair, yazar, yönetmen veya yapımcı) tarafından yapılabilir. Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imzalayan kişiyi bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 6. Filmler, yarışmaya kamera yatay olarak çekim yapılmış ve Mp4 formatında, mail ve WeTransfer 5ocak100.yıletkinlikleri@gmail.com üzerinden gönderilecektir. Ayrıca gönderilen mail’e açıklama olarak yönetmenin adı-soyadı, filmin adı, süresi, yapım tarihi, filmin türü yazılmalıdır. Ayrca en az iki çekim arkası görüntü ve yarışmacının fotoğrafı da gönderilmelidir. Bayrak şiirini güzel okuma Video Kayıtları yarışmaya WeTransfer üzerinden 5ocak100.yıletkinlikleri@gmail.com‘a gönderilmesi gerekmektedir.
 7. Yarışmacılar, katılım sağladıkları eserlerin kendilerine ait olduğunu ve telif haklarını ve bağlantılı haklarını katıldıkları yarışmaya devrettiklerini, gayr-i kabili rücu olarak kabul ve beyan etmektedirler. Bu devirden dolayı yarışmacı herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır. Yarışma düzenleme kurulu, ödüle değer bulunan ve bulunmayan tüm eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde, organizasyonlarda vb. her türlü tanıtım ve her türlü yayınlarda kullanma, çoğaltma, yayma, gösterme ve medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte kısmen veya tamamen kullanma hakkına sahiptir. Başvurulan eserlerin, aynen, ham veya işlenmiş halleriyle ya da serbestçe kesilmek, birleştirilmek, işlenmek, değiştirilmek suretiyle çoğaltma, yayma ve yayınlama hakları süresiz ve sınırsız bir şekilde, üçüncü kişilere devretme hakkı da dahil olmak üzere yarışma düzenleme kuruluna devredilmiştir. Yarışma Düzenleme Kurulu, gönderilen filmlerin ticari amaçlarla kullanılmayacağını taahhüt eder. Yarışmaya eser gönderenler açık beyanı ile bu şartları kabul etmiş sayılırlar.
 8. Yarışmaya katılan eserler içerisinde reklam, marka, logo barındırmamalıdır. Şayet eserin  herhangi bir bölümünde üçüncü kişilere ait telif, ses/görüntülerin yer alması durumunda ilgili kişilere gerekli açıklamaların yapılması, 6698 Sayılı Kanun ya da sair mevzuat uyarınca gerekli olan ve yarışma düzenleme kurulunun işbu şartnamede belirtilen haklarını tamamen ve eksiksiz  olarak kullanmasına hukuken izin verecek şekilde rıza/muvafakat/izinlerin alınmış olması yarışmacının sorumluluğundadır. Bu konuda doğabilecek her türlü sorunlarda maddi veya manevi tazminat / hak ve alacak talebinde bulunacak üçüncü şahıslarla hukuki uyuşmazlıklarda, sorumluluk tek başına başvuru sahibine (yazar, şair, yönetmen veya yapımcı) aittir.
 9. İşbu şartnamenin 7. ve 8. Maddelerinde belirtilen hususlar nedeniyle üçüncü kişilerden alınması zorunlu bulunan her türlü izin ve muvafakat, yarışma düzenleme kuruluna işbu şartname uyarınca belirlenen tüm kullanım haklarını sağlayacak şekilde temin edilerek başvuru dosyasına eklenmek zorundadır.
 10. Tüm yarışmalar jüri heyeti tarafından 20.12. 2021 tarihinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri Yarışmaları Ödülleri

Kısa Film Yarışması ve Bayrak Şiirini Güzel Okuma Yarışması
Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Mansiyon Ödülü: (4-10. Derecelere)

Şiir Yarışması ve Kompozisyon Yarışması Kategorileri
Birincilik Ödülü: 2.000 ₺
İkincilik Ödülü: 1.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Mansiyon Ödülü: (4-10. Derecelere)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 5 ARALIK 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 ARALIK 2021

Adana’nın Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri Yarışmaları Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://adananinkurtulusunun100yiletkinlikleri.com/katilim-sartlari

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap