Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Yarışması 2022

427

Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi iş birliğinde, afetler konusunda öğrencilere verilecek eğitimlerde kullanılabilecek eğitim materyallerinin tasarlanmasını teşvik etmek ve ülkemizin afetlere daha dayanıklı olmasına katkı sunmak amaçlarıyla Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 2.’si düzenlenen ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Yarışması 2022

Düzenleyen:Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA)
Türkiye Ofisi iş birliğinde.
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Anaokulu, ilk-orta-lise ve özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenler.
Son Başvuru Tarihi:17 AĞUSTOS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:17 EYLÜL 2022
Ödüller:Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise Kategorilerinde Ayrı
Olmak Üzere 4 Kategorinin Her Birinde
Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 9.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Teşvik Ödülü: 3.000 ₺

Yarışma Hakkında

Afetlere dayanıklı bir ülke olabilmek için alt ve üst yapıların olası afetlere fiziksel olarak dayanıklı hale getirilmesinin yanı sıra toplumun her kesiminin de afet tehlike ve riskleri karşısında alınması gereken tedbirlere yönelik farkındalıklarının artırılması önemlidir. Bu açıdan bireysel olarak afetlere yönelik hazırlıkların yapılması ve küçük yaştan başlayarak afetler konusunda bilgi ve deneyim sahibi olunması suretiyle doğru davranış ve uygulamaların bilinmesi ve benimsenmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Dünyada afetlere dayanıklı ülkeler incelendiğinde çok küçük yaştan itibaren afet eğitimlerinin okul öncesi dönemden başlayarak örgün eğitim sistemi içerisinde yer almasını sağlayan düzenlemeler sayesinde uzun yıllar boyunca düzenli olarak verildiği gözlemlenmektedir.

Öğretmenler tarafından eğitim kurumlarında verilen afet eğitimlerinin, öğrencilerin yaşının yanı sıra bilişsel. duyuşsal ve psikomotor gelişim düzeyleri ile de uyumlu bir şekilde çeşitli öğretim materyalleri kullanılarak gerçekleştirilmesi, böylesine bir konunun daha kolay kavranması açısından faydalı olmaktadır. Bu materyaller Yardımıyla, verilmek istenen kazanımların oyunla, ilgi uyandıracak bir şekilde öğrenciye aktarılması hem öğrencilerin konuyu kavramasını kolaylaştıracak hem de arzu edilen olumlu davranış değişikliklerinin kalıcı hale gelmesine katkıda bulunacaktır.

Ülkemizde afet eğitimine yönelik olarak pek çok proje ve faaliyetin içerisinde yer alarak katkı veren, özellikle T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), T.C. içişleri Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile iş birliği içerisinde Japonya’daki deneyimlerin Türkiye’ye aktarılması için çok önemli projeler yürütmüş olan Japonya Uluslararası işbirliği Ajansı (JICA) ve Türk Japon Vakfı TTGV), ‘Afet Eğitimi Yarışmaları” düzenlemektedir. Bu kapsamda geliştirilen ilk etkinlik olan “Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Yarışması’, öğretmenlere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı onayı sonrasında ilgili kamu, sivil, akademik paydaşlarla 2021 yılında gerçekleştirilmiştir.

Tüm dünyayı 2020 yılının basından bu vana etkisi altına alan Pandemi nedeniyle zaman zaman okullarından uzak kalan öğretmenlerimizi bu yarışmaya davet ederek afetlere dayanıklı bir ülke olma yolundaki çabalara katkı vermelerini bekliyoruz.

Yarışmayla Başvuru Koşulları

 • Yarışma anaokulu-ilk-orta-lise ve özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere yöneliktir.
 • Öğretmenler bireysel veya bir ekip olarak yarışmaya katılabilir, ancak bir aday birden fazla proje (materyal) ile yarışmaya katılamaz.
 • Başvuru dosyası, ekli “Başvuru Dosyası Formatı’ndaki başlıkları içermelidir. Gerekirse ilave başlıklar da yarışmacı tarafından açıklayıcı olarak eklenebilir.
 • Beyan kısmında yazılı olduğu şekilde telif hakkı devrine ilişkin bölüm uygun şekilde düzenlenip imzalanmalıdır.
 • Geliştirilen materyali açıklamaya yönelik görsel-işitsel destekleyici unsurların yanı sıra materyalin tanıtımı için kısa bir videonun da gönderilmesi önerilir.
 • Materyalin yarı finale seçilmesi durumunda, daha detaylı anlatımı ve öğretim materyalinin, yani sunulan (ürünün/objenin özelliğine bağlı olarak bir modelinin örnek olarak sunulması gerekmektedir.
 • Materyalin finale seçilmesi durumunda ise, materyal sahibinin tanıtım sunumu yapması ve ödül törenine katılması beklenmektedir. Proje sunumunu yapacak olan öğretmenin ulaşım ve gereği halinde konaklama giderleri Türk Japon Vakfı tarafından karşılanacaktır.

Afet Eğitimi Materyaline İlişkin Koşullar

 • Geliştirilecek materyal özgün ve afet farkındalığını artırmaya yönelik olmalıdır.
 • Materyal geliştirilirken dağa ve teknoloji kaynaklı yerel tehlikeler özellikle dikkate alınmalıdır.
 • Geliştirilen materyal öğretim programı ile uyumlu olmalıdır.
 • Materyal, afet eğitiminde öğrencilere, okulda ve okul dışında bulundukları farklı ortamlarda, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru davranışları kazandırmayı özendirecek özellikte olmalıdır.
 • Materyal, kullanımı kolay ve yaş grubuna bağlı olarak öğrencileri oyunla ve ilgi uyandıracak şekilde (eğlenceli bir şekilde) eğitmeye yönelik olmalıdır.
 • Materyalin mümkün olduğu kadar kolay üretilebilen ve çoğaltılabilen özellikte olması önerilir. Avrupa, kullanılacak malzeme sağlık/hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olmalıdır.
 • Özel gereksinimi olan öğrencilerin afet eğitimine yönelik sunulacak materyaller kendi içinde ayrıca değerlendirilecektir.

Düzenleyici Kurumlar

1) Türk Japon Vakfı (TJV)

2) Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi

Yarışmanın bütçesi TJV tarafından karşılanacak olup, TJV ve JICA’nın düzenleyeceği bu yarışma ticari bir amaç gütmemektedir. Arıca, kurumlar ücretsiz ve gönüllülük esasına göre yürütecekleri bu projeden herhangi bir ticari çıkar sağlamamaktadır.

Jüri Üyeleri

Yarışmanın seçici jürisi, MEB, AFAD, ODTU, Acil Destek Vakfı, JICA ve TJV tarafından oluşturulacak olup, bu süreç Millî Eğitim Bakanlığının bilgilendirilmesi ve onayı ile gerçekleştirilecektir.

Başvuru Adresi ve İletişim

Türk Japon Vakfı

Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No: 2

Oran, Çankaya-Ankara

Tel: 0312 491 17 48 / 491 17 54

E-posta: selentiryaki@tjv.org.tr

Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Yarışması 2022 Ödülleri

Materyaller; anaokulu ve ilkokul, ortaokul, lise ile özel eğitim seviyelerine yönelik olarak dört ayrı kategoride Ek-l’deki “Değerlendirme Kriterleri” doğrultusunda değerlendirilerek, layık bulunması halinde aşağıdaki ödüller takdim edilecektir. Ayrıca, öğretmenlerin görev yaptıkları okullara da ayni olarak ödül verilmesi planlanmaktadır.

Birincilik Ödülü: 12.000 ₺
İkincilik Ödülü: 9.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Teşvik Ödülü: 3.000 ₺

Özel Eğitim kategorisi dışındaki kategorilerde, özel gereksinimli bireylerin afet eğitimine yönelik geliştirilecek materyallerin ödüle layık bulunması durumunda, yukarıda belirtilen ödüller % 20 oranında artırılır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 17 AĞUSTOS 2022

Jüri Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 17 EYLÜL 2022

Yarı Finale Seçilen Materyallerin Modellerinin Teslimi: 1 EKİM 2022

Yarı Finale Seçilen Materyallerin Sunumu (Çevrimiçi): 17-18 EKİM 2022

Finale Seçilen Materyallerin Sunumu ve Ödül Töreni: 12 KASIM 2022

Afet Eğitimi Materyal Geliştirme Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.tjv.org.tr/tr/haberler/afet-egitimi-materyal-gelistirme-yarismasi-156

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.596 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap