Ahilik Cömertlik ve Dürüstlük Konulu Ulusal Liselerarası Resim Yarışması

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü” 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri münasebetiyle Ahilik kültürünün yapı taşları olan sevgi, saygı, yardımlaşma, hayırseverlik, iş birliği, doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik gibi değerlerin çocuklar arasında yaygınlaşması ve kalıcı eserler ortaya çıkarılması amaçlarıyla Ahilik Cömertlik ve Dürüstlük Konulu Ulusal Liselerarası Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Ahilik Cömertlik ve Dürüstlük Konulu Ulusal Liselerarası Resim Yarışması

Düzenleyen:Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kategori:Resim Yarışması, Tasarım Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ülke genelindeki resmi ve özel olmak üzere lise ve
dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:26 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:3 ARALIK 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: Laptop ve Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: Cep Telefonu ve Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: Tablet ve Başarı Belgesi
Ahilik Özel Ödülü: Faber Castell Resim Seti ve Başarı Belgesi
Özel Öğrenci Ödülü: Faber Castell Resim Seti ve Başarı Belgesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO), iki yılda bir üye devletlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen Genel Konferans kararlarıyla belirlenen Yıl Dönümü Programında, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine yer vermektedir. Bu kapsamda sosyal, iktisadi ve siyasi hayata yön vermiş, Ahilik teşkilatının kurucusu, esnaf ve sanatkâr zümresinin piri olarak kabul edilen, çok yönlü bir ilim ve fikir insanı “Ahi Evran’ın Doğumunun 850. Yıl Dönümü” 2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri programına alınmıştır. Bu çerçevede 20 Şubat 2021 tarihli ve 31401 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle; 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli faaliyetler tertiplenmesine karar verilmiştir.

Yarışma Amacı

 • Ahilik kültürünün yapı taşları olan sevgi, saygı, yardımlaşma, hayırseverlik, iş birliği, doğruluk, dürüstlük ve güvenilirlik gibi değerlerin yaygınlaşması için eğitim çağındaki çocuklarımıza tarihini öğretmek, araştırmaya yönlendirmek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek,
 • Ahilik konusunda bilgilendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin ve gençlerimizin sanatsal yönden gelişmesini, hayal güçlerini zenginleştirmelerini, düşünme yeteneklerinin güçlenmesini, yaşama bağlılıklarının artmasını, düşündüklerini biçimsel olarak ifade edebilmek için teknik bilgi ve beceriler kazanmasını sağlamak,
 • Çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatsal potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir ortam hazırlamak
 • Kültürel bilinç kazandırarak öğrencilerimizde sanata karşı ilgi uyandırmak suretiyle genç ressam adaylarının yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamayı amaçlamaktayız.

Yarışma Konusu

Ahilik

Yarışma Kapsamı

Ülke genelindeki resmi ve özel olmak üzere lise ve dengi okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

Resim Yarışması Başvuru Koşulları

1-  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2-  Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayanır.

3-  Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.

4-  Her yarışmacı, yarışmaya 1 adet resimle katılabilir.

5-  Resimler 35x50cm ebadında resim kâğıdı veya tuval üzerine çizilmelidir.

6- Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü tekniği ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

7- Yarışmaya katılan resimlerin, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış/ sergilenmemiş olup özgün bir çalışma olması gerekmektedir.

8- Yarışmacılar eserleri paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde göndermesi gerekmektedir.

9- Yarışma takvimine uyulmadan posta yolu ile gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

10- Yarışmaya gönderilecek eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde Tablo-1 de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.

11- Yarışmaya katılacak resimler; Tablo 1 de yer alan “Yarışmacı Katılım Formu” ile birlikte, elden ya da posta/kargo yoluyla Soğuksu Mah. Hamidiye Cad. Muratpaşa No.59 posta kodu: 07030 Antalya adresine teslim edilecektir.

12- Yarışmaya katılacak eserler, paketlenerek/zarflanarak en son 26/11/2021 Tarihinde mesai saati bitimine kadar Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Birimine teslim edilmelidir. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

13- Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapılır.

14- Katılımcılara yarışmaya katıldıklarına dair Katılım Belgesi verilecektir.

Not: Siyasî amaçlara hizmet eden, anayasa ve genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

Eserlerin Yayımlanması, Genel Hükümler ve Telif Hakkı

1- Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı MEB izin ve onayı ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinde saklıdır.

2- Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, MEB izni ve onayı sonrası yapılır.

3- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

4- Yarışma hiçbir surette ticari amaç gütmemektedir ve yarışmacılardan katılım ücreti veya herhangi bir başlık adı altında ödeme talebi yapılmayacaktır.

5- Yarışmaya katılım sağlayan özel gereksinimi bulunan öğrencilerimize yönelik ‘’Özel Öğrenci ödülü kategorisi bulunmaktadır.

6- Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, muvafakat alınması koşuluyla ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. basım ve yayın hakkına sahip olacaktır. Dereceye giremeyen resimlerde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘nde kalacaktır. Resimler iade edilmeyecektir.

7-   Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

8- Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

9- Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Değerlendirme

1- Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından Tablo-2’deki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.

2- Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

Ulusal Resim Yarışması Seçici Kurulu

 • Doç. Dr. Zuhal BAŞBUĞ – Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Muhammed ÖZDEMİRCİ – Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretim Şube Müdürü
 • Nihal Çalışkan-Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Üyesi
 • Fazilet DALKILINÇ– Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi Öğretmen
 • Hasan CEYLAN-ATSO Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden Öğretmen

Yarışma Sonuç Duyurusu

Yarışma sonuçları günü 03.12.2021 tarihinde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sayfasından duyurulacaktır.

Katılımcılardan İstenenler

 • Katılımcı ve velisi tarafından ıslak imzalı “Katılım Formu ve Taahhütname”
 • Veli Muvafakatnamesi ve Açık Rıza Onayı ıslak imzalı
 • Katılımcı tarafından gönderilen 35×50 formatında eserin aslı (orijinali)

Yarışma İletişim

Dr. Dilek ÇAPAR

Telefon: 05327892843

e-posta: dilekcapar07@gmail.com

Ahilik Cömertlik ve Dürüstlük Konulu Ulusal Liselerarası Resim Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Laptop ve Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü: Cep Telefonu ve Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü: Tablet ve Başarı Belgesi
Ahilik Özel Ödülü: Faber Castell Resim Seti ve Başarı Belgesi
Özel Öğrenci Ödülü (Özel gereksinimi olan öğrencilere yönelik): Faber Castell Resim Seti ve Başarı Belgesi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 26 KASIM 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 3 ARALIK 2021

Ahilik Cömertlik ve Dürüstlük Konulu Ulusal Liselerarası Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://antalya.meb.gov.tr/www/ahilik-comertlik-ve-durustluk-konulu-ulusal-liseler-arasi-resim-yarismasi/icerik/2257

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap