Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması

Siyer Vakfı tarafından Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Bu yıl 6.’sı düzenlenen ödüllü kısa film yarışmasına başvurular devam ediyor.

 

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması

 

  Düzenleyen:

Siyer Vakfı 

  Kategori: Kısa Film, Kültür – Sanat
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurtdışı
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 31 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 ARALIK 2020
  Ödüller:

Ulusal En İyi Kısa Film Ödülü: 25.000 ₺
Ulusal En İyi Belgesel Ödülü: 10.000 ₺
Ulusal En İyi Animasyon Ödülü: 10.000 ₺

Uluslararası En İyi Kısa Film Ödülü: 25.000 ₺
Uluslararası En İyi Belgesel Ödülü: 10.000 ₺
Uluslararası En İyi Animasyon Ödülü:10.000 ₺

+ Ödül Heykelciği

   

Yarışmanın Amacı

05 Aralık 2020’de galası gerçekleştirilecek olan “6. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması” çerçevesinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sas) adına O’nun hayatının ve getirdiği evrensel mesajların gündeme alınması, sinema sektöründe bir farkındalık oluşturularak kısa metrajlı filmler üretilmesi ve bu niyetteki insanların desteklenmesi amacıyla Siyer Vakfı tarafından kısa film yarışması tertip edilmiştir.

Yarışma Konusu

Yarışmanın bu seneki teması “Aile”. Yarışmaya başvuran filmlerin doğrudan ya da dolaylı olarak bu konuyla ilişkili filmler olması gerekmektedir.

Yarışma Katılım Koşulları

 • Kısa Film Yarışmasına kurmaca, belgesel ya da animasyon (canlandırma) türündeki filmler başvurabilir. Kısa Film Yarışmasına katılan filmler üç ayrı kategoride (kurmaca ,belgesel ve animasyon) değerlendirilecektir. Kısa Film Yarışmasının yapılabilmesi için toplamda en az 15 eserin başvuru yapmış olması gerekmektedir. Bu sayıya ulaşılamazsa yarışma açılmaz.
 • Kısa film yarışmasına 35 mm’lik ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir.
 • Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından tüm yapımcı ve yönetmenler katılabilir.
 • Kısa Film Yarışmasına, kurmaca ve animasyon dallarında süresi 15 dakika belgesel dalında ise 20 dk yı aşmayan yapımlar katılabilir. Jüri gerekli gördüğü takdirde süre kısıtlamasında esnek davranabilir. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya başvurabilir fakat her film için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
 • Daha önce ulusal ya da uluslararası başka festivallere/yarışmalara katılmış olmak Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’na katılmaya engel değildir.
 • Daha önce Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’na başvurmuş yönetmenler aynı film ile tekrar yarışmaya katılamazlar.
 • Kısa Film Yarışmasının tek bir dili yoktur. Ancak; Türkçe hazırlanan filmler için İngilizce, İngilizce hazırlanan filmler için Türkçe, diğer dillerde hazırlanan filmler için hem Türkçe hem İngilizce altyazı eklenmesi gerekir.
 • Kısa Film Yarışmasına katılımlar yarışmanın web sayfasındaki (http://www.alemlererahmetfilm.com) online başvuru bölümünden 31 Ekim 2020 tarihine kadar yapılacaktır.

Kısa Film Yarışması Başvurusunda İstenenler

 • Filmin 720p ya da 1080p HD “.mp4”, “.mov”, “.avi” ya da “.mpg” formatındaki çıktısı.
  Filmden en az 2 adet fotoğraf (300 dpi, jpeg formatında ve en az 1920×1080 piksel boyutlarında)
  Yönetmenin fotoğrafı (300 dpi)
  Filmin fragmanı
  Filmin Afişi
 • İstenen materyaller yarışmanın web sitesinden eksiksiz olarak ulaştırılmalıdır. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılacaktır.
 • Siyer Vakfı ve Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden akrabaları yarışmaya katılamazlar.
 • Başvuru şartlarını yerine getirmeyerek yarışma dışı kalan veya yarışacak eserlerin sahipleri herhangi bir ücret talebinde bulunmayacaklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederler.
 • Yarışmaya başvuran eser sahipleri, filmlerini son başvuru tarihinden sonra yarışmadan çekemezler.
 • Siyer Vakfı ve Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi bu yönetmelik ve yarışmaya katılma koşullarında değişiklik yapma hakkına ya da ek koşullar talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda yarışmacılara gereken uygun süre verilebilir.
 • Siyer Vakfı ve Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’nin, yarışmacıların yarışma koşullarını ihlali ya da eşdeğer bir neden ya da şüphe halinde kısa film/filmleri yarışmanın dışında tutma hakkı saklıdır.

Yarışmaya Dair Özel Koşullar

 • Yarışmadan sonra yarışma arşivinde bulundurulacak olan filmler ulusal ya da uluslararası festivallerin yarışma dışı bölümleri ile daha başka uygun kültürel etkinliklerde gösterilebilir. Başvuru konusu kısa film/filmler finalist olması halinde Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması, Siyer Vakfı’na ait internet sayfalarında yayınlama izni vereceğini, gala ve ödül töreni öncesi “filmlerin fragmanlarının” yayınlanmasına izin vereceğini, başvuran tüm eser sahipleri ise eserlerinin yarışmaya katıldıktan 2 yıl sonra “www.alemlererahmetfilm.com” sitesinde yayınlanmasına izin vereceğini bu kullanım sebebiyle ve herhangi bir zamanda herhangi bir ad altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Filmler, yarışma sonrasında televizyon kanalları tarafından yayınlanmak istendiğinde, Siyer Vakfı, yapımcı ile televizyon kanalı arasında ilişki kurulmasına yardımcı olacaktır.
 • Filmin başvuru sahibi, eserin sahibidir. Finalist olması durumunda plaket ve ödül/ödüller başvuru sahibine takdim edilecektir. Dolayısıyla başvuru esnasında belirtilen bilgilerin doğruluğu metni imzalayan kişiye aittir. Başvuru sahibi yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Başvuru esnasında verilen bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.
 • Yarışmaya başvuran eser sahipleri filmleriyle ilgili her türlü telif hakkını almış kabul edilecektir (ses, müzik, görüntü vs.). Katılımcı/Katılımcılar, eser üzerindeki tüm fikri mülkiyet haklarının da sahibi olduğunu ve bu eserin sunulmasına ve eser ile alakalı fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduğunu taahhüt etmektedir.

Telif Hakkında Diğer Hususlar

– Yapımcısı/yönetmeni oldukları eser üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) çerçevesinde tanınan maddi ve manevi hakların (aslen ve devren) sahibi olduklarını,

– Eserin sunulmasına ve eser ile ilgili fikri mülkiyet haklarının devrine ilişkin gerekli her türlü hakka sahip olduklarını,

– Herhangi üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarını (telif hakkı, patent, marka vb.) ihlal etmediklerini,

– Hayatta olan/olmayan bir kişinin gizlilik haklarını ve aleniyeti ihlal etmediklerini ve lekelemediklerini,

– İçeriğin öncelikle Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermediğini,

– Gerçek ve tüzel kişi/kişilerin şahsi veya mülkiyet haklarına tecavüzün söz konusu olmadığını taahhüt ve teyit eder.

 • Katılımcı yarışmaya başvurduğu eserin, telif hakkının kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmesi sebebiyle, telif konusunda daha sonra ortaya çıkabilecek suç teşkil edecek ya da tazminat talebini gerektirecek herhangi bir unsur, Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Organizasyon Komitesi’ne ve Siyer Vakfı’na herhangi bir sorumluluk yüklemeyecektir. Telif hakkı veya sair fikri mülkiyet haklarının ihlali ya da her türlü kanun ihlalinin tespiti halinde eser yarışmadan men edilir. Bu tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Bu sebeple Siyer Vakfı’na herhangi bir dava açılması halinde, ortaya çıkacak her türlü zarar katılımcı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca katılımcının ihlali, kesinleşmiş mahkeme kararı ile sabit olursa 50.000 TL (Türk Lirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülleri

Ulusal En İyi Kısa Film Ödülü: 25.000 ₺
Ulusal En İyi Belgesel Ödülü: 10.000 ₺
Ulusal En İyi Animasyon Ödülü: 10.000 ₺

Uluslararası En İyi Kısa Film Ödülü: 25.000 ₺
Uluslararası En İyi Belgesel Ödülü: 10.000 ₺
Uluslararası En İyi Animasyon Ödülü:10.000 ₺

 • Filmlerin değerlendirmesi ön eleme ve kazananları belirleme olarak iki aşamalı gerçekleştirilecektir. Ana Jüri’nin değerlendirmesi sonucunda en yüksek oyu alan ilk 3 kısa film ve animasyon gösterim programına alınacaktır. Başvuran eserlerden katılma koşullarına uygun bulunmayanlar ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın Ana Jüri’si; Ulusal ve Uluslararası 2 ayrı bölümde 3’er en iyi esere toplam 6 esere ödül verecektir.
 • Ödül alanlara Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül heykelciğinin yanı sıra para ödülleri de verilir;
 • Ödüller eserler arasında paylaştırılabilir. Derecelere layık eserler bulunmadığı takdirde, Jüri ödül vermeyebilir.
 • Bu yönetmelikte belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül verilemez.
 • Ödül kazanan filmin yönetmeni ya da filmi temsil eden bir kişi ödül töreninde hazır bulunmak zorundadır. Temsilcisi bulunmayan film ödül heykelciğini alır fakat para ödülü hakkını kaybeder. Siyer Vakfı, Ana Jüri tarafından en yüksek oyu alarak finalist olan her kategoriden 5 eserin temsilcilerini ödül törenine davet edecektir. Şehir ve ülke dışından gelecek olan bir temsilcinin (yönetmen ya da ekipten bir kişi) yol ve 3 gecelik otel konaklama masrafları (ödül töreninden 20 gün önce netleştirilecek, daha sonra gelen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.) yarışma organizasyon komitesi tarafından karşılanacaktır.
 • Para ödülü kazananların ödülleri en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar yarışma organizasyon komitesi tarafından ödenir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2020

Sonuç Açıklanma: 6 ARALIK 2020

Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.alemlererahmetfilm.com/basvuru/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.220 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap