Altın Kamera Fotoğraf Yarışması

Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile, fotoğraf sanatına prestijli eserler kazandırmak, fotoğrafçının kişisel yeteneğini ortaya çıkarmak, fotoğrafa ilgi duyanların yararlanacakları bir gösteri hazırlamak ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmak amaçlarıyla Altın Kamera Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü Fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Altın Kamera Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçılar.
Son Başvuru Tarihi:3 EKİM 2023, Saat 23.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:11 EKİM 2023
Ödüller:İki Kategoride ayrı olmak üzere:

Başarı Ödülü + 1.250 ₺ (5 adet) 
(Toplam 10 Ödül) 

- Advertisement -

Yarışmanın Hakkında

AFAD tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen “Altın Kamera Fotoğraf Yarışması” her yıl aynı dönemde gerçekleştirilmektedir. Yarışma sonrası oluşacak gösteri, dileyen derneklere “etkinlik” olarak gönderilecektir. Altın Kamera Fotoğraf Yarışması ile amaçlanan; fotoğraf sanatına prestijli eserler kazandırmak, fotoğrafçının kişisel yeteneğini ortaya çıkarmak, fotoğrafa ilgi duyanların yararlanacakları bir gösteri hazırlamak ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır.

**1990 yılından bu yana yapılmakta olan “AFAD Altın Kamera Fotoğraf Yarışması” TFSF Prestij Yarışmalar listesinde yer almaktadır. TFSF Yönetim Kurulu’nun 27/10/2019 tarihinde almış olduğu karara göre, AFIAP unvan başvurusunda bulunabilmek için, “Prestij Yarışmalar” dan birine katılmış olmak ve katılımı belgelemek gerekmektedir.

Yarışma Organizasyonu

29. Altın Kamera Fotoğraf Yarışması, Adana Fotoğraf Amatörleri Derneği (AFAD) tarafından (bundan sonra DÜZENLEYİCİ KURUM olarak anılacaktır) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılacaktır. Yarışmaya en az bir fotoğrafla katılan kişi bundan sonra KATILIMCI olarak anılacaktır.

Yarışma Kategori/Bölümleri

Yarışma; Trad Dijital (Sayısal) Renkli ve Trad Dijital (Sayısal) Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere iki bölümdür.

Yarışma Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretlidir. Katılım ücreti ve ücretin yatırılacağı hesap numarası Madde 13’ te belirtilmiştir.
 • Yarışma; AFAD Yönetim Kurulu Üyeleri, yarışma sekretaryası, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Yarışma herkese açıktır, ancak eğer düzenleyici bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Konu serbesttir. Ancak yarışmacılar, her bölüme konu ve/veya teknik bakımdan birbiriyle uyumlu 3 (üç) fotoğraftan oluşan seri ile katılabilecektir. Katılımcı yarışma için fotoğraflarını TFSF sitesine yükledikten sonra, Madde 8 de indirme bağlantısı verilen “Katılım Formu” nu doldurularak afadyarisma@gmail.com adresine göndereceklerdir. Katılım formu göndermeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Aynı fotoğraflar birden çok bölüme yollanamaz. Bir bölüme yollanan üç fotoğraf bir bütün olarak değerlendirilir, başarılı bulunur veya elenir.
 • Seri olarak yollanan fotoğraflardan hiçbiri daha önceki ALTIN KAMERA yarışmalarında BAŞARI ÖDÜLÜ ve herhangi bir yarışmada ÖDÜL almamış olmalıdır. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ÖDÜL almış fotoğraflarla deklanşör farklılığı içerenler (aynı yerde çekilmiş seri fotoğraflar) katılamazlar. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın, sergilenmiş veya yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
 • Beş kez başarılı olan yarışmacı AFAD Altın Kamera Heykelciği’ni alacak ve yarışmaya bir daha katılamayacaktır.
 • Fotoğraflar TRAD (geleneksel fotoğraf) tanımına uygun, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın gerçekliği değiştirilmemiş, doğal görünen fotoğraf olmalıdır. Kadrajlama (cropping) dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz. Kamerada veya çekimden sonra yapılmış HDR (High Dynamic Range) veya focus-stacking teknikleri ile yapılmış, cep telefonu ile çekilmiş fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, minimal düzeyde fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.
 • İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Bir drone’u bir kişi kullanmalıdır.
 • Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcı ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade etmelidir.
 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların EXİF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum ve TFSF sorumlu değildir.
 • Düzenleyici; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. 
 • Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

Telif (Kullanım) Hakkı

 • Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 • Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış ve satın alınan fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismi kullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. c- Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, işbu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.  
 • Ödül alan, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar Düzenleyici Kurum’un http://www.afad.org.tr ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, aynı zamanda düzenleyici kurum ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2023 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş / billboard / raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Yarışmada ödül alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.

Diğer Hususlar

 • Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920×1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır. 
 • Yarışmanın ödülleri (belirtilen net tutar), yarışma başvuru onay bedeli, seçici kurul üyeleri huzur hakkı ve TFSF Yarışma Temsilcisi yol, konaklama ve yemek giderleri düzenleyici kurum tarafından karşılanacaktır. Şartnamede belirtilen maddi ödüller, Ödül Töreninde elden teslim edilebileceği gibi, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına düzenleyici kurum tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin ödülü elden teslim almadığı veya kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleyici kurumun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç bildirim tarihinden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışma gösterisi, önce Aralık 2023-Ocak 2024 ayları içerisinde Adana‘da yapılacaktır. Katılımcılar yer, tarih ve saat belirtilen bir yazıyla gösteriye davet edilecektir. Tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.
 • Düzenleyici Kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Dereceye giren eserlerle, Düzenleyici Kurum tarafından bir “Dijital Albüm” düzenlenip, TFSF ’ye ve Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı’na gönderilecektir. Yarışma sonunda indirilebilir dijital albüm Düzenleyici Kurum’un web sitesine yüklenecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; 6698 sayılı kanunun 3. Maddesinde belirtilen tanıma göre Altın Kamera yarışmasına başvuru için kullandıkları isim, telefon ve adres gibi kişisel bilgilerinin ve mail olarak gönderdikleri “Katılım Formu” nun Düzenleyici Kurum kayıtlarına işlenmesi için Açık Rıza verdiğini kabul etmiş sayılır.
 • Katılımcılar; http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olup, fotoğraflarını yüklemekle yarışma şartnamesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf yükleme sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderim (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcılar fotoğraflarını TFSF sistemine yükledikten sonra BURADAN indirecekleri veya şartnamenin sonunda yer alan “Katılım Formu”nu afadyarisma@gmail.com adresine mail olarak göndereceklerdir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi)       olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili yarışmaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce siteye üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Aktivasyon linki için e-postanın gelen klasörü veya spam ya da gereksiz klasörü kontrol edilmeli, link içeren e-postanın ulaşmaması halinde bu linke tıklanarak yeniden kod talep edilmelidir.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır. Şifrenin unutulması halinde şifremi unuttum linkinden yeni şifre oluşturulabilir.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-300 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerinin bozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın yüklenmesine izin vermeyecektir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Fotoğraflar sisteme yüklenirken açılan formda her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” bilgisi ilgili alanlara yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlış beyan kural ihlali sayılır.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/sss/kategori/yarismakatilim- tr adresindeki sıkça sorulan sorular incelenmeli çözüm bulunamıyorsa https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresindeki iletişim formu kullanılarak sorun hakkında detaylı bilgi verilmesi gerekmektedir. Bu iletişim formu yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. İletişim formu üzerinden fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez. k- Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Düzenleyici Kurum sorumlu olmayacaktır.

Seçici Kurul

Ayhan Şenbayrak EFIAP-GPU Crown 2, (AFAD) TUR

Ayhan Şenbayrak EFIAP/p-GPU Crown 3- VIP 1 – Aphrodite, (AFAD) TUR

Hulki Muradi EFIAP /p – PPSA, (ANAFOD) TUR

Yedek Jüri Üyesi Hanifi Koç AFIAP, (AFAD) TUR

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir. 

TFSF Yarışma Temsilcisi: Mustafa ŞAHİN

Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda TFSF yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma final turu (değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı TFSF Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri TFSF’ye teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklı tutulur.

Yarışma İletişim

           Adı ve Soyadı: Berrin Kalleci – Talat Algan

           GSM: 0530 661 86 06 (AFAD) / 0505 259 69 30 / 0505 746 34 11

           E-posta: afadyarisma@gmail.com / berrinkalleci@outlook.com / talatalgan@gmail.com

Altın Kamera Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Her iki kategori için; 
 
Başarı Ödülü + 1.250 ₺ (5 adet) 
(Toplam 10 Ödül) 

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 03 EKİM 2023 
Sonuç Bildirim Tarihi: 11 EKİM 2023


Altın Kamera Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/29-altin-kamera-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap