Altın Safran Fotoğraf Yarışması

Safranbolu Belediyesi tarafından, kendine özgü koruması ile Osmanlı sivil mimarisini günümüze getirmeyi başarmış tarihi kent Safranbolu’nun somut ve soyut kültürel mirasına dikkat çekmek amacıyla Altın Safran Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Altın Safran Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen: Safranbolu Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:18 yaş üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:1 AĞUSTOS 2021 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:18 EYLÜL 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Safranbolu Özel Ödülü: 1.500
Sergileme: 25 Adet
+ Altın Safran Ödül Heykelciği

Tema

“Kültürel Miras ve Korumacılık”tır.

Yarışma Amacı

Tüm Dünyanın ortak sorumluluğunda olan Safranbolu’nun somut miras alanlarına dikkat çekmek, aynı zamanda yok olmaya yüz tutan soyut kültürel mirasa sahip çıkmaktır.

Organizasyon

Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmasının organizasyonu ve yürütücülüğü Safranbolu Belediyesi tarafından yapılmaktadır.

Yarışma Bölümleri

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal (Dijital) Renkli/DigitalColor>DC.

Katılım Şartları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, Yarışma Sekretaryası ve Safranbolu Belediyesi personeli dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır
 • Her katılımcı en fazla 5 (beş) adet sayısal (dijital) renkli eser ile katılabilir. Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler.
 • Daha önce yapılan Ulusal veya Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmalarında derece, özel ödül, mansiyon alan veya sergilemeye değer görülen fotoğraflar Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışmasına katılamaz. Aksine davranan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya sadece www.altinsafran.org üzerinden www.filmfreeway.com sitesindeki International Golden Saffron Documentary Film Festival sayfasına yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiç bir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Ödül sahipleri, aldıkları ödülü ulusal ve uluslararası düzeyde tüm tanıtımlarda ve tanıtım materyallerinde belirtmekle yükümlüdür.
 • Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır.  Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. 
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Festival Sekretaryası tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulu’nun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif ve benzeri herhangi bir talebi olamaz.
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi için yapılan baskıları Safranbolu Belediyesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak Safranbolu Belediyesi kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir. 
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Safranbolu Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Safranbolu Belediyesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, uygun gördüğü her türlü ortamda sosyal medya da dahil olmak üzere ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır) . Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Safranbolu Belediyesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Safranbolu Belediyesi’nin olacaktır.
 • Safranbolu Belediyesi, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Safranbolu Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
 • Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Safranbolu Belediyesi bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmada ödül alan fotoğraflar, Altın Safran Belgesel Film Festivali’nin web sitesi olan www.altinsafran.org adresinden duyurulacaktır. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/65 inç’lik bir LED Tv’de sunulacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Festival komitesi Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.
 • Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Yarışmacı Seçici Kurul Toplantı Tarihine 15 gün kala başvurusunu geri çekemez.
 • Festival Yönetimi bu yönetmelikte belirtilen tüm hususlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Tüm Dünya’da salgın haline gelen Covid-19 virüsü sebebiyle, Festival Komitesi tarafından gerekli görüldüğü takdirde festival dahilindeki tüm etkinlikler (yarışmalar, etkinlikler, film gösterimleri ve ödül töreni) dijital platforma taşınabilir. Taşınması halinde; festival web siteleri üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 • Kazanılan para ödülleri, 3 ay içerisinde Safranbolu Belediyesi tarafından, istenen evraklar tamamlandıktan sonra yasal kesintiler yapılarak ödenir.

Yarışma İletişim

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

E-posta : info@altinsafran.org
Telefon : +90370 712 41 14 / 351

Bağlarbaşı Mh. Kavaklar Cd. No: 2 Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi
Safranbolu / Karabük 

Altın Safran Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺ + Altın Safran Ödül Heykelciği
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺ + Altın Safran Ödül Heykelciği
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺ + Altın Safran Ödül Heykelciği
Safranbolu Özel Ödülü: 1.500 + Altın Safran Ödül Heykelciği (Yalnızca Safranbolu’da çekilen bir fotoğrafa verilecektir.)
Sergileme: En fazla 25 Adet

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 AĞUSTOS 2021 Saat: 17.00
Seçici Kurul Toplantı Tarihi: 2 EYLÜL 2021
Ödül Töreni: 18 EYLÜL 2021

Altın Safran Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.altinsafran.org/basvuru/altin-safran-fotograf-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.215 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap