Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması

Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD) işbirliği ile gençlerde tasarruf konusunda farkındalık oluşturmak ve uzun vadede yatırıma yönlendirmek amacıyla Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması

  Düzenleyen:

Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD)

  Kategori: Proje Yarışması, Bilim Yarışmaları, Üniversite Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

18 yaşını doldurmuş (19 yaşından gün almış olanlar) ve 26 yaşından küçük Türkiye’de yerleşik bir üniversitede ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler.

  Son Başvuru Tarihi: 30 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 5 KASIM 2021
  Ödüller:

Toplam 66.000 TL tutar karşılığında (aylık ödüller nakit para, büyük ödüller yatırım fonu varlık dağılımı olarak) ödül verilecektir.

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

“Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması” sadece 18 yaşını doldurmuş olan, Türkiye’de yerleşik bir üniversitede ön lisans, lisansa kayıtlı olan öğrencilerin katılımına açık olan ve öğrencileri uzun vadeli yatırıma yönlendirmek, yatırım fonları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) Platformu’nun kullanım yaygınlığını artırmak amacını taşıyan bir yarışmadır.

Yarışmanın Hedefleri

Yarışmanın temel hedefleri aşağıdaki gibidir:

 • Yatırım fonlarının bireysel yatırımcı için uygun bir yatırım aracı olduğunu ortaya koymak,
 • Yatırım fonlarının hayatın her döneminde farklı koşullar ve sınırlamalar dahilinde kullanabileceğini göstermek,
 • Yatırım yaparken amacın her daim en yüksek getiriyi sağlamak değil, yatırımcının koşullarına göre makul riskle en uygun getiriyi sağlamak olduğunu ortaya koymak,
 • Yatırım fonu varlık dağılımı yaparken hangi kıstasların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmek,
 • Yatırım fonu sınıflarını ve bu fonlara ait temel özellik ve görevleri tanıtmak,
 • Yatırım fonlarının sağladığı çeşitlendirme, uluslararası piyasalara erişim, sürekli işlem yapma zorunluluğundan kaçınma gibi faydaların bilinirliğini artırmak,
 • Yatırım fonlarına ilişkin maliyet ve riskleri yatırımcıya tarafsız ve şeffaf bir şekilde sunmak,
 • TEFAS Fon Bilgilendirme Platformu’nun bilinirliğini ve kullanım yaygınlığını artırmak,
 • Türkiye’de yatırım fonları ile sermaye piyasalarının nasıl çalıştığına ilişkin uygulamaya yönelik pratik bilgiler sunmak.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya kayıt yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında mobil uygulama üzerinden yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılmak için kayıt sırasında katılımcıdan aşağıdaki bilgiler istenecektir.
  • Katılımcının kendisine ait edu.tr uzantılı mail adresi (ancak bu uzantıya sahip olmayan üniversitelerin öğrencileri mail adresleri tarafımıza bildirildiğinde istisnai olarak yarışmaya katılabileceklerdir)
  • Üniversite ve bölüm bilgisi
  • TC kimlik numarası
  • Adı ve soyadı bilgisi
  • Doğum tarihi bilgisi
  • İletişim bilgileri
 • Katılımcının bu formlarda belirteceği bilgileri Yarışma Düzenleyenler tarafından esas alınacaktır. Bu nedenle bu bilgilerin doğruluğundan ve tam olmasından tamamen katılımcı sorumlu olup, kayıt esnasında talep edilen bilgilerini doğru ve tam vermediği tespit edilen katılımcılar yarışma dışı bırakılacak veya dereceye giremeyecektir.
 • Bir katılımcı tek bir başvuru formu doldurabilir. Aynı katılımcının yarışmaya birden fazla başvuru yaptığı saptanırsa, yarışmaya ayrı adreslerden mükerrer kayıt yaptığı görülüre yarışmadan çıkarılacaktır.
 • Kayıt işlemine ilişkin başvuru formu doldurulması sonrasında, Şartname/Yarışma Kurallarının okunup kabul edildiği Katılımcıların onayına sunulacaktır. Bu onayın verilmemesi durumunda başvuru işlemi tamamlanmış sayılmayacaktır.
 • Kayıt ve Şartname/Yarışma Kurallarının onaylanması sonrasında, Katılımcılar e-posta ile başvurunun alındığına dair teyit mesajı alacaklardır.
 • Yarışmayla ilgili sorular info@altinyumurta.org.tr e-posta adresinden veya www.altinyumurta.org.tr/iletisim  bağlantısında yer alan iletişim bilgilerinden iletilebilecektir.

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş (19 yaşından gün almış olanlar) ve 26 yaşından küçük Türkiye’de yerleşik bir üniversitede ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilecektir.
 • Yarışma başlangıç tarihi itibarı ile (19 Nisan 2021) 18 yaşından küçük olanlar ve 26 yaşından büyük olanlar (27 yaşından gün almış olanlar) yarışmaya katılmış olsalar dahi ödül kazanmaları halinde, bu ödül kendilerine verilmez. Ödül (ler) getiri itibarı ile bir alt sırada bulunan yarışmacıya (yarışmacılara) verilir.
 • Ödül kazanmak için yarışmaya kayıt tarihi itibariyle öğrenci olma şartı aranacaktır. Bu koşulu taşımayan katılımcılar yarışma sonunda dereceye girseler bile hak iddia edemezler.
 • Katılımcıların geçerli ve doğruluğunu taahhüt ettikleri kimlik bilgileri ile kayıt yaptırmış olmaları gerekir.
 • Ödül kazanan Katılımcılara, ödüllerinin teslim edilebilmesi için katılım formundaki iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak belirtmeleri gerekmektedir.
 • Yarışma Düzenleyenlerin çalışanları yarışmaya katılamayacaklardır.

Diğer Koşullar

 • Yarışma cep telefonlarına yüklenen “Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim” mobil uygulaması üzerinden yapılacaktır.
 • E-posta adresi ve şifre ile kayıt oluşturularak, uygulamaya giriş yapılabilecektir.
 • Kaydınız sonrasında yarışmayla ilgili güncel gelişmeler cep telefonunuza iletilecektir.
 • Varlık dağılımının oluşturulması
  • Yarışma, hayat döngüsünün Gençlik (18–40), Orta Yaş (41 –64) ve Yaşlılık (65+) dönemlerinde yatırım fonlarıyla yatırım yapan hayali bir karakterin ihtiyaçlarına göre kurgulanmıştır. Bir hikâye örgüsü içinde kişisel özellik ve deneyimlerine yer verilen hayali karakterin hedef ve sınırlamalarına göre yatırım portföyü oluşturulması gerekmektedir. Profillere ilişkin bilgiler www.altinyumurta.org.tr/senaryo/ bağlantısında ve mobil uygulamada yer almaktadır.
  • Katılımcılar bu senaryoda yer alan profillerden en az birini seçerek yarışmaya katılabilecektir. Katılımcılar her üç profili de seçerek her biri için ayrı varlık dağılımı oluşturmak suretiyle yarışmaya katılabilir.
  • Varlık dağılımı için her katılımcıya 1 milyon TL tutarında sanal para verilecektir. Varlık dağılımı oluşturulurken bu tutarın tamamının kullanılması gerekmektedir.
  • Katılımcı varlık dağılımına ilişkin tüm bilgileri uygulama üzerinden her an takip edebilir.
  • Varlık dağılımı sadece TEFAS’ta işlem gören menkul kıymet yatırım fonlarından (serbest fonlar hariç) oluşturulacaktır.
 • İşlemlerin yapılması
  • İşlemler saat 14:00 itibarıyla açıklanan yatırım fonu fiyatları üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Yatırım fonu alım satımında bildirim süresi (valör) dikkate alınmayacaktır. Bütün yatırım fonları aynı gün valörlü kabul edilecektir.
  • Tasfiye halindeki yatırım fonlarının fiyatı son açıklanan fiyat üzerinden gerçekleştirecektir.
  • Katılımcılar, hafta içi ve hafta sonu 14.00- 23.00 saatleri arasında işlem yapabileceklerdir.
 • Uygulama üzerinde Takasbank tarafından sağlanan veriler kesin ve tartışmasızdır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda buradaki bilgiler esas alınır. Yarışmada katılımcıların yatırım fonları ve getirileri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için TEFAS mobil uygulamasını yüklemeleri tavsiye edilmektedir.
 • Katılımcıların yarışma süresince yaptıkları işlemler nedeniyle herhangi bir maddi yükümlülükleri yoktur.
 • Her katılımcı kendi varlık dağılım sınıfının veya sınıflarının sıralamasındaki durumunu ve ilk 2 katılımcının getirilerini takip edebilecektir. Ancak diğer katılımcıların sıralamalarını göremeyecektir.
 • İzinsiz video/fotoğraflar, ekran görüntüleri almak veya internette yayınlamak yarışmadan çıkarılma gerekçeleridir.
 • Katılımcının yarışma kurallarını ihlal etmesi durumunda katılımı iptal edilir.

Varlık Dağılımı ve Portföy Sınırlamalarına İlişkin Kurallar

 • Yarışmada hedef, Senaryoda belirtilen her bir profil için ilgili hedef ve sınırlamalar dahilinde en yüksek getiriyi en uygun riskle sağlamaktır.
 • Her üç profilin de hedef ve sınırlamalar nedeniyle üstlenebileceği risk kapasitesi farklıdır. Bu doğrultuda bu profiller için uygun varlık dağılım aralıkları Tablo 1’de gösterilmektedir. Varlık dağılımları oluşturulurken bu sınırlamalara göre yatırım fonları seçimi yapılacaktır.
 • Katılımcı bu sınırlamalar dahilinde yatırım yaparak getiriyi ençoklamayı hedefleyecektir.
 • Yarışma uygulamasında her bir profile ilişkin fon sınırlamaları otomatik olarak uygulanmaktadır.
 • Yarışmada kullanılabilecek TEFAS’ta işlem gören fon türleri Tablo 2’de sunulmaktadır.
 • Varlık Dağılımı içindeki yatırım fonlarının alım-satım talimatları yüzde olarak yapılacaktır.
 • Bir fonun toplam portföy içindeki ağırlığı maksimum %20, minimum %1 olacaktır.
 • Portföylerde aynı kurumun fonundan en fazla 3 adet yer alabilecektir.
 • Portföylerde minimum 5 maksimum 25 adet fon olabilecektir.
 • Sepet değiştirme veya dengeleme her ay 4 (dört) kez yapılabilecektir. Her değişimde katılımcılar varlık dağılımı kurallarına göre fonlarını yeniden dengeleyebilir. Değişimler ve dengelemeler sonucu oluşacak varlık dağılımı yukarıda belirtilen kurallara uygun olacaktır.
 • Yatırımcı değiştirme hakkını kullanmazsa o ayın son iş günü (23.00’te) otomatik dengeleme mekanizması devreye girecek, en son değişiklik yapılan yüzde dağılıma göre portföy yeniden dengelenecektir.

Katılımcıların Yükümlülükleri

 • Katılımcılar yarışmaya dürüstlük kuralına uyarak etik ve adil bir şekilde katılacaklarını ve devam edeceklerini, diğer katılımcıların çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını, hile yapma, aldatma, rahatsızlık verme yönünde faaliyette bulunan katılımcılar ile genel olarak dürüstlük kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilecek katılımcıların Yarışma Düzenleyenler tarafından gerekçesi gösterilerek yarışma dışı bırakılabileceğini kabul eder.
 • Katılımcılar yarışmaya dürüstlük kuralına uyarak etik ve adil bir şekilde katılacaklarını ve devam edeceklerini, diğer katılımcıların çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını, hile yapma, aldatma, rahatsızlık verme yönünde faaliyette bulunan katılımcılar ile genel olarak dürüstlük kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilecek katılımcıların Yarışma Düzenleyenler tarafından gerekçesi gösterilerek yarışma dışı bırakılabileceğini kabul eder.
 • Katılımcıların, yarışma esnasında paylaştığı kişisel bilgileri ile yarışmaya ilişkin işlem bilgilerinin, bu şartnamede belirlenen sınırlar dâhilinde kamuoyu ile paylaşılabileceği katılımcıların bilgisinde olup bu durumu kabul etmişlerdir.
 • Yarışma Düzenleyenler katılımcılardan yarışmaya katılımlarını destekleyecek ek belge talep etme hakkını saklı tutar.
 • Yarışmada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcılar ödüle hak kazanamayacak olup, Yarışma Düzenleyenlerin yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır.

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması Yarışması

 • Toplam 66.000 TL tutar karşılığında (aylık ödüller nakit para, büyük ödüller yatırım fonu varlık dağılımı olarak) ödül verilecektir.
 • Yarışmanın sonunda her varlık dağılımı sınıfındaki birincilere 10.000 TL (On bin Türk Lirası) tutarı karşılığında yatırım fonu varlık dağılımı ödülü verilecektir.
 • Yarışmanın sonunda her varlık dağılımı sınıfındaki ikincilerine 7.000 TL (Yedi bin Türk Lirası) tutarı karşılığında yatırım fonu varlık dağılımı ödülü verilecektir.
 • Yarışma başlangıcından yarışmanın son tarihinden önceki aya kadar, her varlık dağılımı sınıfında ilgili ay itibarıyla ay sonlarında yüzde getirisi en üst sırada olan katılımcılara 1.000 TL (Bin Türk Lirası) tutarı karşılığında nakit ödül verilecektir.

Yarışma Takvimi

Kayıt Açılış Tarihi: 19 NİSAN 2021

Kayıt Kapanış Tarihi: 30 NİSAN 2021, 23.59

Yarışma Başlangıç Tarihi: 03 MAYIS 2021

Yarışma Bitiş Tarihi: 29 EKİM 2021, 23.59

Kazananların Açıklanacağı Tarih: 05 KASIM 2021

Altın Yumurta Üniversiteli Fon Sepetim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.altinyumurta.org.tr/index.php

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap