Anadolu Uluslararası Turlu Fotoğraf Yarışması

1.001

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde Anadolu’nun 3 ayrı şehrini kapsayan Türkiye’nin ilk turlu yarışması olarak Anadolu Uluslararası Turlu Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Bu yıl 1.’si düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Anadolu Uluslararası Turlu Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde.
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Dünya ve Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:14 MART 2022 Saat: 23.00 (TSİ)
Sonuç Açıklanma Tarihi:29 MART 2022
Ödüller:Toplam 442 Ödül

Yarışma Kategori-Bölümleri

Fotoğraf Yarışması; sayısal (dijital) olmak üzere 4 (dört) bölümden oluşmuştur:

 • Sayısal: Serbest (Renkli)
 • Sayısal: Serbest (Siyah-Beyaz)
 • Sayısal: Doğa (Renkli veya Siyah-Beyaz)
 • Sayısal: Seyahat (Renkli veya Siyah-Beyaz)

**Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP’ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır. **Doğa fotoğrafları FIAP’ın Doğa Fotoğrafı tanımına uygun olmalıdır.

Tanımlar

FIAP Siyah-Beyaz “Monochrome” Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir.

FIAP Doğa Fotoğrafı Tanımı: Doğa fotoğrafı, konuya yakın bir kişinin konu objesini kolaylıkla tanımlayabileceği ve doğrulayabileceği, antropoloji ve arkeoloji dışında kalan doğa tarihinin bütün branşlarını kapsayan fotoğrafik süreci tanımlamak için kullanılır. Yüksek teknik kalite gözetilerek elde edilmiş bir fotoğrafın hikâye anlatım değeri görsel kalitesinden daha ağırlıkta olmalıdır. Baykuşlar veya leylekler gibi insan tarafından düzenlenmiş bir ortama uyum sağlamış, insan eserlerinin doğal ortamın bütünleştirici bir parçası olmuş doğal objeler, kasırgalar veya deniz dalgaları gibi doğal kuvvetleri tasvir eden görüntülerin içinde bulunan insan unsuru öğeler dışında kalan insan unsuru hiçbir şey fotoğrafta yer alamaz. Yaban hayvanlarına bilimsel amaçlarla takılan etiketler, tasma veya radyo vericilerini içeren fotoğraflar kabul edilir. İnsan tarafından yaratılmış hibrit ve kültür bitkiler, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar veya gem takılı türleri içeren ve bunların herhangi bir şekilde oynanması (manipüle edilmesi) ile gerçekliği değiştirilen fotoğraflar kabul edilmez. Kesme (crop) yapılması dışında, görüntü üstünde yer değiştirme, ekleme veya çıkarma gibi tekniklere izin verilmez. Doğal görüntüyü veya fotoğrafik içeriği veya orijinal görünümün içeriğini değiştirmeyen HDR, üst üste odaklama (focus stacking) ve bölgesel ışık düzeltmeleri (dodging/burning) gibi görüntünün sunumunu zenginleştirecek tekniklere izin verilir. Toz parçacığı, dijital gürültü ve film çiziklikleri gibi fotoğraf makinesinden kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik tekniklere izin verilir. Birleştirilmiş (stitched) görüntülere izin verilmez. Bütün izin verilen düzeltmeler fotoğrafta doğal görünmelidir. Renkli görüntüler monokroma dönüştürülebilir. Kızılötesi görüntülere ister doğrudan elde edilmiş ister türetilmiş olsun, izin verilmez. Doğa Fotoğrafı yarışmalarında kullanılan görüntüler iki sınıfa ayrılabilir: Doğa ve Vahşi Yaşam. Yukarıdaki Doğa Fotoğrafı tanımına uyan Doğa bölümlerine gönderilen fotoğrafların esas konusu manzara, jeolojik oluşumlar, atmosferik hareketler ve hala mevcut olan organizmalar olabilir. Bu,kontrol edilmiş bir ortamda örneğin hayvanat bahçeleri, çiftlikler, botanik bahçeleri, akvaryum ve objenin yiyecek için tümüyle insana bağlı olduğu herhangi bir kapalı ortamda çekilen fotoğrafları da içerir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • 1.Anadolu Uluslararası Turlu Fotoğraf Yarışması, Dünyadaki tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Salon Başkanları, jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP Kırmızı Listesi’nde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce FIAP Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.
 • Yarışmanın her kategori/bölümüne yarışmacılar 4 (dört)’er adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli ve/veya Siyah-Beyaz versiyonları birden fazla kategori/bölüme gönderilemez.
 • Katılımcılar gönderdikleri fotoğrafların telif haklarına sahip olmalıdırlar. Fotoğraflarını göndermekle bu haklarını teyit etmiş sayılırlar. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda düzenleyici salonlar sorumlu olmayacaktır.
 • Fotoğrafçı yarışmaya katılımı ile gönderdiği fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi bir durumun tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi kural ihlali yapmış sayılır.
 • Kural  ihlali  yapan  kişilere  “TFSFU/UA  Yarışma  Düzenleme  Standartları  Yönergesi (TR:http://www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-9-24_05_2016.pdf, ENG:http://www.tfsf.org.tr/en/download/contest_regulatory_standards.pdf)’nin 13.Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Yarışmacı, TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleyici salonlar ve TFSF; ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2,5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/65 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın kodlanmış olarak sunulacaktır.
 • Yarışma sonucu http://www.anatolian.otofokus.org/?lang=tur ile TFSF’nin http://tfsfonayliyarismalar.org adreslerinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
 • Tüm ödül alanların ödülleri adreslerine gönderilecektir. Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde düzenleyici salonlar ve TFSF sorumluluk taşımayacaktır.

*Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF 2022-004) /Photographic Arts Federation of Turkey ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP 2022 / 134-135-136), (IAAP 2022/041-042-043), (COS 2022/001), (3F 2022/001), (OTOFOKUS 2022/001) tarafından onaylanmıştır.

* Yarışmada FIAP onayı nedeniyle uluslararası kurallar uygulanmaktadır, TFSF temsilcisi bulunmamaktadır. Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

Organizasyon

1.Anadolu Uluslararası Turlu Fotoğraf Yarışması 2022 – OTOFOKUS Photography&Art, Adana

1.Anadolu Uluslararası Turlu Fotoğraf Yarışması 2022 – HULKİ MURADİ Photography&Art, Mersin

1.Anadolu Uluslararası Turlu Fotoğraf Yarışması 2022 – 3F Photography&Art, Ankara

Yayın ve Telif (Kullanım) Hakkı

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar düzenleyici salonların arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile düzenleyici salonlar tarafından yarışmanın amacına uygun şekilde haber, reklam ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi belirtilerek kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
 • Düzenleyici salonlar bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs.) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Düzenleyici salonlar eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakat name karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile düzenleyici salonların olacaktır.
 • Yarışmada yer alan fotoğrafların yanı sıra ödül ve sergileme alan fotoğraflar sosyal medya, yazılı medya ve internet sitelerinde, ayrıca düzenleyici salonlar ve TFSF web sitelerinde tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilir. Yarışmacı katılımı sebebi ile bu konuda onay vermiş olarak kabul edilir. Yarışmacı, fotoğraflarının sergi ile ilgili medyada ve/veya ekranlarda yer alacak tanıtımlarda ücretsiz olarak kullanılmasına izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı her koşulda fotoğrafçıya aittir. Sponsorlar fotoğrafları web siteleri üzerinde, yarışma ile ilgili ilanlarında düşük çözünürlükte kullanabilirler.
 • Düzenleyici salonlar hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, http://www.anatolian.otofokus.org/?lang=tur adresinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar https://tfsfonayliyarismalar.org/ sitesinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2022’de yer alacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi geçerli olacaktır.
 • Katılımcılar; http://www.anatolian.otofokus.org/?lang=tur adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Katılım Ücreti

 • Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur. 2 bölüm için 28€ ve 4 bölüm için 35€ ödenmesi gerekmektedir. Türkiye’den katılım için 2 bölüm 220TL ve 4 bölüm ücreti 250 TL’dir.
 • Yarışma ücreti PayPal ve Banka havalesi ile aşağıdaki adreslere ödenebilir.

PAYPAL: canytellis@gmail.com
Türkiye’den katılımlar için Banka Hesabı;

HASAN HULKİ MURADİ

TR64 0011 1000 0000 0096 2255 87

 • Yarışmaya grup olarak katılımlarda; 6-10 arası yarışmacı: 33€ / 230tl,

11 ve üzeri yarışmacı: 30€ / 200tl ücret ödenecektir.

 • Ücret ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin Kabulü

 • Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için http://www.anatolian.otofokus.org/?lang=tur sitesindeki yönlendirmeler yoluyla üye olmak zorundadırlar.
 • Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir.

“I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for FIAP Patronage » and FIAP document 017/2017 « Sanctions for breaching FIAP regulations and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for International photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, dealing under Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP regulations and the red list.”

 • İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde otofokus01@gmail.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi yaşayanlar oluşmuşsa kullanılacaktır, buradan fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
 • Tüm bölümlerde fotoğraflar; jpg /JPEG formatında ve fotoğraf boyutu en az 1 Mb, en fazla 4 Mb olacak biçimde hazırlanmalıdır.
 • Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Fotoğraflar online (çevrimiçi) olarak http://www.anatolian.otofokus.org/?lang=tur web adresleri kullanılarak yüklenecektir.
 • Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
 • Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek olası sorunlardan düzenleyici salonlar ve TFSF sorumlu olmayacaktır.
 • Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb. bilgiler yer almamalıdır.

Jüri Üyeleri

Otofokus Photography&Art
Ali Rıza DEMİR – MFIAP

Fatma GÖK SALT – EFIAP

Osman ARSAL – AFIAP

Yedek Jüri Üyesi:

Mehmet DEĞİRMENCİOĞLU – EFIAP

Hulki Muradi Photography&Art
Mustafa ŞAHİN – EFIAP/g

Nihan BÜYÜKSURAL – EFIAP

Tahsin ALTINOK – AFIAP

Yedek Jüri Üyesi:

Muhammet DOĞANTEMUR

3F Photography&Art
Hakan TOKUÇ – EFIAP, GPU CROWN 2

Hüseyin SARI – ESFIAP

Gülcan ACAR – AFIAP

Yedek Jüri Üyesi:

Filiz KÖPRÜLÜ EFIAP, QPSA, GPU CROWN 2-VIP 1

**Jüriler en az üç üye ile toplanacaktır.

Sonuç Bildirimi ve Katalog

 • Sonuçlar tüm katılımcıların e-mail adresine gönderilecektir.
 • Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Aralık 2022’den itibaren ve http://www.anatolian.otofokus.org/?lang=tur internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı sayısal bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF Temsilcisine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ve fotoğraf müzeleri ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.

Yarışma İletişim ve Organizasyon Komitesi

OTOFOKUS Photography&Art:

Alperen AKHARMAN, EFIAP/s

E-mail: otofokus01@gmail.com

GSM: 0090 545 729 32 72

HULKİ MURADİ Photography&Art:

Hulki MURADİ, EFIAP/g

E-mail: hulkimuradi@yahoo.com

GSM: 0090 532 411 47 83

3F Photography&Art:

Fedai COŞKUN, EFIAP/b

E-mail: fedaicoskun@gmail.com

GSM: 0090 505 237 33 31

Anadolu Uluslararası Turlu Fotoğraf Yarışması Ödülleri

OTOFOKUS Photography&Art

 • 4 x FIAP Altın ve 8 mansiyon;
 • 4 x IAAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24 mansiyon;
 • 4 x COS Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24 diploma;
 • 4 x OTOFOKUS Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24 diploma; 24 x ANATOLIAN CIRCUIT Diploma
 • 1 x Seçici Kurul Özel Ödülü (S/B bölümünde)
 • 1 x OTOFOKUS Özel Ödülü
 • 1x FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Blue Badge) (Tüm bölümlerde toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir)

HULKİ MURADİ Photography&Art

 • 4 x FIAP Altın ve 8 mansiyon;
 • 4 x IAAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24 mansiyon; 4 x COS Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24 diploma;
 • 4 x Hulki Muradi Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24 diploma;
 • 24 x ANATOLIAN CIRCUIT Diploma
 • 1 x Seçici Kurul Özel Ödülü (S/B bölümünde)
 • 1 x Hulki Muradi Özel Ödülü
 • 1x FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Blue Badge)

3F Photography&Art

 • 4 x FIAP Altın ve 8 mansiyon;
 • 4 x IAAP Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24 mansiyon;
 • 4 x COS Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24 diploma;
 • 4 x 3F Altın, Gümüş, Bronz Madalya ve 24 diploma;
 • 24 x ANATOLIAN CIRCUIT Diploma
 • 1 x Seçici Kurul Özel Ödülü (S/B bölümünde)
 • 1 x 3F Özel Ödülü
 • 1 x İsmet Köprülü Özel Ödülü
 • 1x FIAP En İyi Fotoğrafçı/FIAP Best Author (Blue Badge)

Sergileme (Her kategori/bölümde en az %8, en fazla %25 oranında sergileme seçimi yapılacaktır). ***Yarışmada yer alan tüm diplomalar kazananların e-mail adreslerine gönderilecektir. Posta yoluyla gönderilmesini talep edenler yarışma bittikten sonra organizasyon komitelerine bildirecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 14 MART 2022 Saat: 23.00 (TSİ)
Sonuç Açıklanma Tarihi: 29 MART 2022

Ödül Töreni: MAYIS 2022

Anadolu Uluslararası Turlu Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/1-anadolu-uluslararasi-turlu-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap