ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması

ANSİAD tarafından HABİTAT Derneği iş birliğinde Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki iş birliği protokolü bulunan paydaş üniversitelerin  önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,  iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve  bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amaçlarıyla ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması düzenleniyor. Ödüllü girişimcilik yarışması başvuruları devam ediyor.

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması

Düzenleyen:ANSİAD tarafından HABİTAT Derneği iş birliğinde.
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Batı Akdeniz Bölgesi
Kimler Başvurabilir:Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad ile iş birliği protokolü olan
paydaş üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü (yüksek lisans,
doktora) programına kayıtlı olan veya mezuniyet tarihinin üzerinden
başvuru yaptığı gün itibari ile 2 yıl geçmemiş 18-30 yaş aralığındaki kişiler.
Son Başvuru Tarihi:18 EKİM 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:EKİM 2022
Ödüller:2 Kategori’den 3’er Takıma Toplam Ödül: 95 Gr Altın Ödül Desteği

Melek Yatırım Ağları, Kuluçka Merkezleri, Ansiad Maker Laboratuvarı,
Inovatso,  Teknokentler, TTO Gibi Networklerle Etkileşim Fırsatları
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad ile aralarında iş birliği protokolü bulunan paydaş üniversitelerin  önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,  iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve  bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi  Girişimcilik Programıdır. 

Yarışma Teması

Her yıl belirlenen tema, yarışmanın çerçevesini belirler. Bu seneki tema “İklim Değişikliği ve  Sürdürülebilir Çevre”dir. 

Alt Başlıklar; 

1- Su yönetimi, suyun ve su tasarrufunun önemi 

2- Afet, deprem, sel, yangın, hortum, salgın, deniz salyası ve denizlerdeki değişiklikler vs. 3- Afet yönetimi 

4- Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, simülasyon teknolojileri, yapay zeka

5- İşletmelerin tekrar dönüşüm ya da yeniden imalatına yönelik girişim fikirleri 

6- Döngüsel tasarım, döngüsel ekonomi 

7- Akıllı kentler 

8- Sürdürülebilir üretim (sıfır atık, atıkların tekrar hammaddeye dönüştürülmesi, enerji kaçakları) 9- Üretimden atığa gıda sistemi (Gıdada tasarruflu üretim) 

10- Ekosistem odaklı gıda üretim modeli 

11- Enerji verimliliğinin artırılması 

12- Kentlerde karbon ayak izi (Karbonsuzlaşma) 

13- Yeşil işler, Yeşil ofis 

14- Çevresel sürdürülebilirlik alanında dijital dönüşüm 

Yarışma Sloganı

Her yıl için temayı destekleyen bir slogan seçilir. Bu seneki slogan ‘Koru, Dönüştür, Yenile, Uyum  Sağla’ 

Yarışmayı Düzenleyen Kurumlar

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 

HABİTAT Derneği

Yarışma Koordinatörleri

Ansiad ile aralarında iş birliği protokolü bulunan üniversiteler ve Habitat Derneği’dir. Akdeniz Üniversitesi 

Antalya Bilim Üniversitesi  

Süleyman Demirel Üniversitesi  

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 

AKEV Üniversitesi 

Yarışmaya Katılım Süreci ve Şekli

Takım, Takım Üyesi ve Takım Sözcüsü

Programa başvuru yapan 2 ila 5 kişilik öğrenci gruplarının her biri “Takım”, söz konusu katılımcıların  her biri ise “Takım Üyesi” olarak anılır. Her bir takım ANSİAD ile iletişimi sağlamaktan sorumlu bir  “Takım Sözcüsü” belirler. Takım Sözcüsü takım adına başvuru kaydını oluşturmak, son başvuru  tarihinden önce başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak ve başvuruyu ANSİAD’a  iletmekten sorumludur. 

Başvuru Sahibi

Programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunun tüm bölümlerini son başvuru tarihine  kadar eksiksiz olarak dolduran ve formu ANSİAD’a ileten Takımların her biri “Başvuru Sahibi” olarak  anılır. 

Yarışma Katılımcısı

Yarışmanın resmi internet sitesinde açıklanan kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda  2022 dönemine seçilen kişilere “Program Katılımcısı”; takımlara ise “Program Katılımcısı Takım” denir. 

Finalist Adayları

HABİTAT Derneği Rehberleri ile eşleşerek en az 1 ay boyunca iş planlarını geliştirme ve sunumlarını  Final Jürisi’ne sunma hakkı elde eden takımlar Yarışmanın 2022 “Finalist Adayları” olarak anılır. 

Finalistler

Ön Eleme Jürisi’nin yaptığı değerlendirme sonucu Final Töreni’nde sahneye çıkmaya hak kazanan  takımlar “Finalist” olarak adlandırılır. 

ANSİAD İş Fikri Topluluğu

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışmaları çerçevesinde kazanan yarışma finalisti takım üyeleri şahsi onayları da alınarak ANSİAD İş Fikri Topluluğu’nun doğal üyesi sayılır ve iş  geliştirme süreci sonrasında da ANSİAD’ın kendilerine yönelik sunduğu avantajlardan faydalanırlar. 

Yarışmanın Amacı

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması’nın temel amacı, Batı Akdeniz Bölgesi’nde  girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak ve gençlere girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak  sunmaktır. ANSİAD yarışma programı çerçevesinde üniversiteler, kuluçka merkezleri, melek yatırım  ağları ve iş dünyası arasında geliştirdiği iş birlikleriyle Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki girişimcilik  ekosisteminin gelişimine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amacı gerçekleştirmek için; Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad ile iş birliği protokolü olan paydaş üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında Özgün, İnovatif, Yenilikçi  ve Teknoloji Tabanlı iş fikirlerini ödüllendirerek; 

– Üniversite öğrencilerinde girişimci potansiyelini harekete geçirmek 

– Gençlerin Özgün, Yenilikçi, İnovatif ve Teknoloji Tabanlı iş fikirleri alanında projeler üretmesini teşvik etmek, özellikle çevre, yenilenebilir enerji, yeşil lojistik, yeşil pazarlama, dijitalleşme, bilgi  teknolojilerine ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak 

– Projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı  salonu, teknoloji ve maker laboratuvarı, ön kuluçka ve kuluçka imkânları, Ar-Ge fonu, eğitim danışmanlık hizmetleri ile ağ imkânları (hızlandırıcı), finansal destek mekanizmaları sağlamak – Destekleyici, güçlü sürdürülebilir bir girişimcilik ekosisteminin yararlanıcıları olmalarını sağlamaktır. 

Girişimcilik Yarışması Başvuru Koşulları

 • Programa başvurular yalnızca programın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı  ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez. Yarışma başvurusu için http://bidusunsenbulursun.com/ adresindeki online “Başvuru Formu” ile  kayıt olunur. 
 • İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe  olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, ANSİAD tarafından kabul edilmez. 
 • Program başvuruları bu dönem 18 Ekim 2022 saat 23.59’a kadar açık olacaktır. Tüm takımlar, son  başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak ANSİAD’a  iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya  da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin ANSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 
 • Programda bireysel olarak başvuru kaydı oluşturulabilir. Ancak başvurunun geçerli sayılması için  son başvuru tarihine kadar en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan bir takım kurulmuş ve  formun ilgili bölümlerinin eksiksiz doldurulmuş olması gerekmektedir. Program süresince  takımların üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır. 
 • Programa sadece başvurunun yapıldığı gün 18-30 yaş arasında olan üniversite öğrencileri veya  üniversite mezuniyeti üzerinden 2 yıl geçmemiş 18-30 yaş arası kişiler başvurabilir. 
 • Geçmiş yıllardaki ANSİAD iş fikri yarışmalarında ödül almış projeler kabul edilmeyecektir. 
 • Başvuruda bulunan her bir Takım Üyesi’nin, başvuru sırasında Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Ansiad  ile iş birliği protokolü olan paydaş üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü (yüksek lisans,  doktora) programına kayıtlı olması, bir başka deyişle öğrenci statüsüne sahip olması veya  mezuniyet tarihinin üzerinden başvuru yaptığı gün itibari ile 2 yıl geçmemiş yeni mezun olması  şarttır. Değerlendirme sonrası “Yarışma Katılımcısı” olmaya hak kazanan takımlarda yer alan her  bir Takım Üyesi, öğrenci statüsünü veya mezuniyetini ispat eden belgeyi ANSİAD’a iletmek  zorundadır. Öğrenci belgelerini ANSİAD’a belirtilen süre içerisinde iletmeyenler, yarışmaya katılma  hakkını kaybedecektir. 
 • Program kuralları gereği her bir Takım veya Takım Üyesi yarışmaya sadece 1 (bir) iş fikri ile  başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, yarışmanın hangi aşamasında olursa  olsun, yarışma katılımcısı olma hakkı düşecektir.
 • Başvuru formunda, yer alan tüm Takım Üyeleri’nin adı, soyadı, doğum tarihi, elektronik posta  adresi, cep telefonu, öğrenim durumu, üniversite, bölümü ve sınıf bilgileri kayıt aşamasında  eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından ANSİAD  tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Takım Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru  formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır.  Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle,  ANSİAD’ın bildirimlerinin Takım Üyeleri’ne ulaşmamış olmasından ANSİAD sorumlu değildir.  ANSİAD tarafından işbu Yarışma kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin  Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir. 
 • Takım Üyeleri, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve ANSİAD’ın bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan  şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işleyebileceğini kabul ederler. 
 • ANSİAD ve HABİTAT Derneği çalışanlarının, 2022 rehber ve jürilerinin birinci ve ikinci derece  akrabalarının programa başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin  programa başvurmuş olması halinde, söz konusu Takım Üyesi’nin dahil olduğu takım yarışma dışı  bırakılacaktır. 
 • Başvuruya konu iş fikri, Takım Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte, yarışma temasına uygun her türlü yenilikçi fikir olabilir. Takım Üyeleri bu şartnameyi imzalamakla, 
  • Başvurudan önce programa sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek  amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını; 
  • Programa sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini; 
  • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve  davadan şahsen sorumlu olacaklarını, ANSİAD, Habitat Derneği ve bu dernekler adına hareket  eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını; 
  • İş fikrinin hukuka uygun, ANSİAD ve HABİTAT Derneği değerleri ve genel ahlak kuralları ile  çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt  ederler. 
 • Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Takım Üyeleri sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı  unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve  Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler.  Söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi  gerekmektedir. ANSİAD ve HABİTAT Derneği, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde  bulunabilir. 
 • ANSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her  aşamada programdan diskalifiye etme, program kapsamında verilen herhangi bir desteği geri  alma veya kesme hakkına sahiptir.

Değerlendirme

1. Başvurular öncelikle sistem kontrolünden geçer. Sistem ilk olarak aşama kontrol yapar ve tüm  soruların eksiksiz cevaplanıp cevaplanmadığına bakar. Ardından metin tekrarı ve yasaklı kelime taraması yapılır. Son olarak da Takım Üyeleri’nin elektronik posta adresleri ve cep telefonu  numaraları üzerinden bir tarama yapılır ve mükerrer başvurular tespit edilir. 

2. Sistem kontrolünden geçen başvurular, iş fikrinin sektörü ve aşamasına göre gruplandırıldıktan  sonra ön jüri ve çalışma grubu değerlendirmelerine açılır. Programa yapılan iş fikri başvuruları  aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir: 

– Potansiyel Etki başlığı altında iş fikrinin yaratacağı katma değerin yanı sıra sosyal ve çevresel  etkisine de yer verilmektedir. Bu kapsamda başvuru sahiplerine aşağıda belirtilen sorular  sorulmakta ve cevaplarına göre 50 puan üzerinden not verilmektedir. 

– Ürün ve hizmetlerinizin sorununu çözdüğü kullanıcıları nasıl tanımlarsınız? Bu tanıma uyan  müşteri segmentinin büyüklüğü nedir? 

– İlk kullanıcı veya müşterileriniz kim olacak, yarattığınız çözüme en fazla ihtiyaç duyan  segment kimlerdir? 

– İş fikrinizin sağladığı çevresel ve toplumsal faydalar nelerdir? Bu değerleri yaratırken nasıl  ölçümlemeyi hedefliyorsunuz? 

– Yenilikçilik başlığı altında iş fikrinin benzerlerinden nasıl farklılaştığı sorgulanmaktadır. Bu  çerçevede başvuru sahiplerine aşağıdaki sorular sorulmakta ve cevaplar 25 puan üzerinden  değerlendirilmektedir. 

– İnsanlar çözmeyi amaçladığınız bu sorunu şu anda nasıl çözüyorlar? Türkiye’de ve dünyada  size en yakın rakip ürünler neler? 

– Siz rakiplerinizden neyi farklı yapacaksınız, nasıl farklılaşacaksınız? Rakiplerinize karşı sizi  avantajlı kılacak üstünlüğünüz ve dezavantajlarınız nelerdir? 

– Uygulanabilirlik başlığı altında iş fikrinin hayata geçirilebilirliğine dair aşağıda belirtilen sorulara  cevap verilmesi beklenmekte ve değerlendirme 25 puan üzerinden yapılmaktadır. – Takımınızın ihtiyaç duyacağı malzeme, servis, iş gücü, finansman vb. gereksinimleri nelerdir?  Bu gereksinimleri nasıl karşılamayı planlıyorsunuz? 

– Takımınızda iş fikrinizin uygulanabilir bir projeye dönüşmesini sağlayacak yetkinlikte insanlar  var mı? 

3. Değerlendirme sonrası ön jüriyi geçen finalistler arasından program kontenjanı dikkate alınarak  belirlenecek sayıda Takım, Yarışma Katılımcısı olarak belirlenir ve Girişimcilik Kampı’na asil ve  yedek liste ile davet edilir. 

4. ANSİAD’ın Girişimcilik İş Fikri Yarışmasına seçilmeyen Başvuru Sahipleri’ne seçilmeme nedenlerine  ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması Ödülleri

Girişimcilik Kampı 

2022 Yarışma katılımcıları dijital ortamda en az 1 ay boyunca sürecek bir Girişimcilik Kampı’na alınır. Girişimcilik Kampı’nda Yarışma Katılımcıları’na bir yandan bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm  konularda eğitim verilirken, diğer yandan iş dünyası liderleri, girişimciler ve ekosistem aktörleri ile  düzenlenen buluşmalarla deneyim paylaşımı yapmaları ve iş fikirlerini geliştirmek için uzman  desteği almaları sağlanır. 

Final Süreci 

Final Jürisi tarafından seçilen ve ödül almaya hak kazanan 6 Takıma (2 kategori 3’er takım) toplamda 95 gram altın finansman ve desteği sağlanacaktır. 

Kazananlar kendilerine sağlanan finansman ve teknoloji destekleriyle iş geliştirme ve ürün  oluşturma süreçlerini tamamlamak üzere çalışır. ANSİAD ve HABİTAT Derneği bu dönemde iş  geliştirme ve ürün oluşturma sürecindeki ilerleme durumları ve Yarışma Programı tarafından  sağlanan destekler ile yaptıkları harcamalar hakkında Kazananlardan detaylı bilgi isteme hakkına  sahiptir. 

Kazananlar, Final Töreni öncesinde ANSİAD ve HABİTAT Derneği’nin belirleyeceği süre içinde ve  yöntemle Final Jürisi’nin değerlendirmesi için kullanılacak sunum, video ve raporları iletmekle  yükümlüdür. 

Melek Yatırım Ağları, Kuluçka Merkezleri, Ansiad Maker Laboratuvarı, Inovatso,  Teknokentler, Tto Gibi Networklerle Etkileşim 

Kazanan Takımlara ayrıca ANSİAD’ın Batı Akdeniz Girişimcilik Ekosistemi networkleri ile etkileşim  imkânı sunulacaktır. 

ANSİAD Girişimci İş Fikri Topluluğu

Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması kazananları ve finalistleri ANSİAD İş Fikri  Topluluğu’nun doğal üyesi sayılır. Ad-soyad, üniversite bilgileri ve Linkedin profillerine yarışmanın  resmi internet sitesinde “2022 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri” başlığı altında yer verilir. 

Programa katılım Takımlar halinde olsa da ANSİAD İş Fikri Topluluğu üyeliğinde hak ve  sorumluluklar bireysel olarak tanımlanmıştır. ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri;

– ANSİAD ağı ile sürekli iletişimde olma 

– ANSİAD tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilme 

– ANSİAD üyelerinden gelen staj duyurularından haberdar olma 

– ANSİAD Bİ’DÜŞÜNSEN BULURSUN! paydaşlarının sunduğu imkânlardan faydalanma – ANSİAD’ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma hedefi kapsamında, Batı Akdeniz genelinde  üniversitelerde yürüttüğü çalışmalara katılma ve kendi üniversitelerinde “girişimcilik elçiliği”  yapma haklarına sahip olurlar. 

2022 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyeleri bir sonraki dönemin Final Töreni’ne kadar; – ANSİAD’ın kendilerini davet edeceği en az iki etkinliğe katılır 

– ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışmasının tanıtımı için sosyal medya ve  basın nezdinde yapılan iletişim çalışmalarına destek verir 

– Linkedin hesaplarında “2022 ANSİAD İş Fikri Topluluğu Üyesi” olduklarını belirtir ve – Programın sosyal medya hesaplarını takip ederler. 

Yarışma Takvimi

Başvuru Dönemi: 25 AĞUSTOS 2022 – 18 EKİM 2022

Değerlendirme Süreci: 18 EKİM 2022 – 28 EKİM 2022

Girişimcilik Kampı (Ön elemeyi geçen finalistler): 08 KASIM 2022 – 08 ARALIK 2022

Habitat Derneği Rehberleri ile Çalışma Dönemi & Mentörlük Süreci: 01 ARALIK 2022 – 12 ARALIK 2022

Bi’DüşünSen Bulursun 2022 Final Ödül Töreni: 15 ARALIK 2022

ANSİAD Bi’DüşünSen Bulursun! Girişimcilik İş Fikri Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://bidusunsenbulursun.com/?p=kayit

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap