ANSİAD Ödüllü İş Fikri Yarışması ve Proje Pazarı

ANSİAD Girişimcilik Ekosistemi Programı kapsamında Batı Akdeniz Bölgesi’nde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş planı ve iş kurma süreçleri ile ilgili eğitim bilgilerinin pekiştirilmesi, yeni iş fikirleri ortaya çıkarma ve bunları sunma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla ANSİAD Ödüllü İş Fikri Yarışması ve Proje Pazarı düzenliyor.

Özgün, Yenilikçi, İnovatif, Yaratıcı, Teknoloji Tabanlı İş Fikir sahibi girişimciler ve/veya girişimci gruplar için düzenlenen; Ana Teması “Akıllı Şehirler” olan Ansiad Girişimcilik Ekosistemi Programı 8. Ödüllü İş Fikri Yarışması & Proje Pazarı “Bi’düşünSEN Bulursun” sloganıyla başladı.

 

ANSİAD Ödüllü İş Fikri Yarışması ve Proje Pazarı

  Düzenleyen:

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD)
– Akdeniz Üniversitesi
– Antalya Bilim Üniversitesi
– Süleyman Demirel Üniversitesi
– Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
– Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi

  Kategori: Proje, Fikir, Girişimcilik
  Kapsadığı Şehir: Batı Akdeniz Bölgesi
  Kimler Başvurabilir: Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler
Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa
Üniversitesi’nde okuyan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenciler.
  Son Başvuru Tarihi: 19 EKİM 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 26 KASIM 2020
  Ödüller:

Ön Lisans & Lisans Kategorisi 

Birincilik Ödülü : 20 gr. Altın 
İkincilik Ödülü : 10 gr. Altın

Üçüncülük Ödülü : 5 gr. Altın

Yüksek Lisans & Doktora Kategorisi

Birincilik Ödülü : 30 gr. Altın

İkincilik Ödülü : 20 gr. Atın
Üçüncülük Ödülü : 10 gr. Altın

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı; Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki yukarıda adı geçen üniversitelerin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında Özgün, İnovatif, Yenilikçi ve Teknoloji tabanlı iş fikirlerini ödüllendirerek;

 • Üniversite öğrencilerinde girişimci potansiyelini oluşturmak gençlerin Özgün, Yenilikçi, İnovatif ve Teknoloji tabanlı iş fikirleri alanında projeler üretmesini teşvik etmek
 • Projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu, laboratuvar imkânları (Ön-Kuluçka Merkezi), Ar-Ge fonu, eğitim danışmanlık hizmetleri ile network imkânları (Hızlandırıcı), finansal destek mekanizmaları
  (Yarışma) ve sonrasında şirket olarak faaliyetlerini sürdürecekleri uygun ortam (Kuluçka Merkezi) sunulmasını sağlayacak ekosistemi oluşturmak
 • Girişimciliğin bölge ve ulusal kalkınma açısından öneminin anlaşılmasını sağlamak
 • Öğrencilerin girişimciliğe ve inovasyona olan ilgilerini arttırmak, inovatif, ilginç, topluma faydalı ve kar getirebilecek iş fikirleri ortaya çıkarmak ve bu yolla iş hayatına ilgilerinin ve bağlarının kurulmasını sağlamak
 • Türkiye’nin başarılı girişimci adaylarına kamuoyunun ve iş dünyasının dikkatini çekerek yarının genç girişimcilerine destek olmaktır.

Yarışmanın Kategorileri

Yarışma teması “Akıllı Şehirler”dir. Alt başlıklar;

 • Trafik ve Temiz Ulaşım Sistemleri
 • Yenilenebilir Enerji
 • Enerji Verimliliği
 • Atıktan Enerji – Atık Yönetimi
 • Kamu Hizmetleri
 • Su Şebekeleri
 • Haberleşme
 • Çevre
 • Akıllı ve Temiz Tarım
 • Sağlık Sistemleri – Hastaneler
 • Bilgi Sistemleri
 • Kütüphaneler
 • Suç Tespiti vs.

Yarışmaya Katılım

Yarışma Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi,Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde okuyan önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımına
açıktır.

 • Yarışma temasının “Akıllı Şehirler” olması nedeniyle temayla ilgili projeler değerlendirmeye alınacaktır.
 • Bir aday birden fazla projeyle başvurabilir.
 • Yarışmaya bireysel veya istenirse ekip oluşturarak başvuru yapılabilir.
 • Yarışmaya katılma hakkı olan üniversiteler ortak ekip oluşturabilir. Ekip olarak ödüle layık
  görülen projelerde üniversiteler eşit haklara sahiptir.
 • Batı Akdeniz Bölgesi’nde paydaşımız olan üniversiteler dışında, proje ekibine diğer üniversitelerden ekip üyesi katılamaz.
 • Bireysel katılımda adayın, ekip halinde katılımlarda ekip başkanının aşağıdaki katılım koşullarını sağlaması zorunludur.
 • Adayların daha önce benzeri yarışmaya katılmış olması engel teşkil etmez. Ancak benzeri bir yarışmada daha önce ödül alan proje ile yarışmaya katılamaz.

Yarışma Ödülleri

Ön Lisans & Lisans Kategorisi 
Birincilik Ödülü : 20 gr. altın 
İkincilik Ödülü : 10 gr.altın
Üçüncülük Ödülü : 5 gr. altın
Yüksek Lisans & Doktora Kategorisi
Birincilik Ödülü : 30 gr. altın
İkincilik Ödülü : 20 gr. altın
Üçüncülük Ödülü : 10 gr. altın

Yarışma Takvimi

İş Fikri Proje Özeti Son Başvuru Tarihi: 19 EKİM 2020
Ön Eleme Değerlendirme Kurulu: 23 EKİM 2020
Finalistler İçin İş Fikri Projesi Son Başvuru Tarihi: 16 KASIM 2020
Finalistlerin Projelerinin Ön Değerlendirmesi: 20 KASIM 2020
İş Fikri Projesi Final Eleme Değerlendirme Kurulu: 26 KASIM 2020
Ödül Töreni: 10 ARALIK 2020

ANSİAD Ödüllü İş Fikri Yarışması ve Proje Pazarı Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://bidusunsenbulursun.com/

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap