Appcent Hackathon 2022

Apsen Bilişim ve Yazılım Sistemleri tarafından, mobil uygulama geliştirme alanında kendini göstermek isteyen gençleri teşvik etmek ve yenilikçi uygulamalar geliştirilmesine katkı sunmak amaçlarıyla Appcent Hackathon 2022 düzenleniyor. Ödüllü fikir yarışması başvuruları devam ediyor.

Appcent Hackathon 2022

Düzenleyen:Apsen Bilişim ve Yazılım Sistemleri
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları,
Tasarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:18 yaş üstü ön lisans/ lisans/ yüksek lisans öğrencileri,
yeni mezun ve sektörde 6 aydan az tecrübesi olan herkes.
Son Başvuru Tarihi:10 ŞUBAT 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 ŞUBAT 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + Appcent Akademi’den 2 Eğitim Alma Hakkı
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺+ Appcent Akademi’den 2 Eğitim Alma Hakkı
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺+ Appcent Akademi’den 2 Eğitim Alma Hakkı
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Hackathon’a başvuru; 07/01/2022 – 10/02/2022 tarihleri arasında web sitesi üzerinde yer alan form doldurularak yapılır.
 • Appcent, katılım durumuna göre başvuru tarihlerini tek tarafı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Appcent Hackathon’a katılım için 18 yaş üstü ön lisans/ lisans/ yüksek lisans öğrencileri, yeni mezun ve sektörde 6 aydan az tecrübesi olan herkes başvurabilir. Online bir etkinlik olacağı için şehir/ülke sınırlaması yoktur.
 • Appcent’in kendi çalışanları, bu kişilerin birinci ve ikinci derece akrabaları Hackathon’da yer alamaz.
 • Hackathon’a bireysel ya da takım olarak katılım sağlanabilir. Takımlar en fazla 4 katılımcıdan oluşabilir. Takım başvurularında başvuru formundaki kişisel bilgiler seçilecek takım sözcüsü adına doldurulmalıdır. Her katılımcı bir takım içerisinde yer alabilir. Katılımcılar, Hackathon’a kayıt olarak, bu Şartname’deki Şart ve Koşullara uymayı kabul etmiş sayılırlar.
 • Kaydı takiben, Katılımcılar e-posta ile yapılan başvurunun alındığına dair teyit mesajı alacaklardır. Ön değerlendirmeden geçen kişi veya takımlara aynı e-posta üzerinden duyuru yapılacaktır.
 • Katılımcılar, kendileriyle ilgili tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Katılımcı kayıt bilgileri, Appcent tarafından başvuru iptali ve kazanılacak ödülün iptali sebebi olabilir. Appcent tarafından yapılan tüm itirazların değerlendirmesi tamamen kendi mutlak takdirine göre yapılmış olup nihai olacaktır.
 • Hackathon’a katılabilmek için Appcent tarafından başvurunun ön eleme sonrası onaylanması ve kabul edilmesi gerekir. Appcent, eksik ve/veya yanlış bildirilen yetenek ve/veya beklentilerinin bir nedenle karşılanamaması dahil olmak ancak sınırlı olmaksızın, karar verme yetkisi tamamen kendisinde olmak üzere herhangi bir nedenle kaydı ve başvuruyu onaylamayabilir.
 • Türkiye saati ile 10/02/2022 tarihi gece yarısından (23:59) sonra gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır. Appcent, sürenin sona ermesinden sonra alınan kayıtlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
 • Katılımcı başına sadece tek bir başvuru (aynı isim ve iletişim adresi) kabul edilecektir. Appcent, Hackathon’un organize edilmesi, bu Şartlar’ın yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin olarak Katılımcılar’ın taleplerine cevap verme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

Hackathon Süreci

Hackathon online olarak Appcent tarafından belirlenen mecralar üzerinden yapılacaktır.

Zaman çizelgesi, Appcent tarafından oluşturulan Hackathon yarışmasını kapsamaktadır.

Hackathon aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşecektir:

 • E-posta ile proje ile ilgili bilgilendirme yapılması
 • Açılış Konuşması ve Hackathon’un başlatılması
 • Projeler’in Teslimi
 • Jüriye Proje Sunumu
 • Ödül Töreni

Katılımcılar, kendi ekipmanlarını ve geliştirme araçlarını temin etmekle ve internet bağlantılarını kontrol etmekle sorumludur. Zoom ve Discord uygulamalarını indirmiş olmaları beklenmektedir.

Sunum Süreci Hakkında

Hackathon’da her bir kişi/takım, Jüri’ye projesini anlatan en fazla 5 dakikalık bir sunum yapmalıdır.

Sunumlar, Türkçe düzenlenmiş olmalıdır.

Soru-cevap için iki (2) dakikalık bir kısım olacaktır.

Projelerde Aranacak Özellikler

Katılımcı, Appcent’e, Hackathon’da oluşturulan Proje’nin tüm unsurlarını ve ilgili tüm dokümanlarını 20/02/2022 gündüz saat 12:00’den geç olmayacak şekilde teslim edecektir. Katılımcı, Appcent tarafından belirlenecek şartlar ve aşağıda belirtilenlere göre Appcent’in Hackathon sırasında serbestçe hareket etmesi ve analiz yapmasına olanak tanıyan tüm unsurları teslim edecektir;

– Demonstrasyon,

– Teknik dokümantasyon, kullanıcı dokümantasyonu ve geliştirmelerle ilgili fonksiyonel dokümanlar, (Proje’nin Uygulama Programlama Arayüzü “API”yi nasıl kullanacağına dair tanım)

– Okunabilir formattaki tüm veriler.

Katılımcıların Bilmesi Gerekenler

Katılımcı, patent, telif hakkı ile veya ticari sırlarla korunan veya fkri mülkiyet hakkı sahibi tarafından verilecek üçüncü şahıs fkri mülkiyet haklarına veya diğer mülkiyet haklarına tabi olan unsurları içeren bir Proje’yi Appcent’e vermemesi gerektiğini, böyle bir Proje’yi Appcent’e sunması halinde Hackathon etkinliği süresiyle sınırlı olmaksızın Appcent’e 3. kişilerden bu sebeple yöneltilebilecek her türlü alacak ve talep hakkının muhatabının bizzat kendisi olacağını ve Appcent’in herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde bu bedeli onun ilk talebinde nakden ve defaten karşılayacağını kabul eder.

Katılımcı, işbu Şartname dahilindeki Proje’nin; özgün, münhasıran kendisi tarafından ve Hackathon etkinliği sırasında yaratıldığını/yaratılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılımcı, Proje’de yer alan bir unsurun bu paragrafın gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. Bu hükmü ihlal eden Katılımcı, Appcent’in varsa uğradığı zararı tazmin etme hakkı saklı olmak koşulu ile Hackathon’dan diskalifye edilecektir.

Bir üçüncü şahsın, Proje’de yer alan ve Appcent’e teslim edilen bir unsurun, kendi telif haklarını, mülkiyet haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal ettiğini ileri sürmesi durumunda, Katılımcı, Appcent’in karşılaştığı zararları tazmin ve telaf edecektir ve maruz kalınan her türlü zarar, kayıp ve yükümlülük Katılımcı tarafından ödenecektir.

Hackathon Jürisi

Appcent yöneticilerinden, geliştiricilerinden ve/veya dışardan uzmanlardan oluşan bir jüri katılımcılara ait her bir Proje’yi değerlendirecek ve kazanan kişi/takımı seçecektir.

Değerlendirme ve Seçim Kriterleri

Hackathon’a katılacak ve yarışma sonrası ödül alacak olan kişiler/takımlar, Jüri tarafından seçilecektir.

Jüri, Ekipler’in Projeleri’nden hiçbirinin, isteğe bağlı olarak ve münhasır olmayan liste şeklinde aşağıda tanımlanan seçim kriterlerini karşılamadığını düşünürse, kazanan ekibi seçmeme hakkına sahip olacaktır.

Kazanan katılımcının ödülü alma kriterlerine uygun olmaması halinde Appcent ödülü vermeme hakkına sahip olacaktır.

Jüri, özellikli Proje’ye (Projeler’e) kendi isteğine bağlı olarak ilave özel ödüller verebilir.

Kazananlar; 20/02/2022 tarihinde online ödül töreniyle ve web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Jüri projeleri; kod kalitesi ,algoritma, müşteri için yaratılan değer, analize uygunluk, uygulanabilirlik, yaratıcılık, özgünlük ve takım çalışması gibi kriterlere göre değerlendirecektir. Katılımcılar, Jüri’nin oluşumuna, karar sürecine veya Jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini açıkça kabul ederler.

Veri Gizliliği

Hackathon’a katılmak amacıyla, Katılımcılar, Appcent’e, çeşitli kişisel bilgilerini başvuru formu aracılığıyla vereceklerdir. Her bir Katılımcı, Hackathon’da yer almak amacıyla gerekli kişisel verileri sağlamayı açıkça kabul eder ve onaylar. Katılımcı’nın, kişisel verilerini paylaşmak istememesi durumunda, kayıt ve başvuru alınamaz.

Appcent tarafından Hackathon kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak işlenecek ve yalnızca Yarışma konusunda iletişime geçmek, değerlendirme yapmak ve Appcent’in belirlediği mecralardan umuma iletilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Medya Malzemeleri Yetki ve Görsellerin Kullanımı

Her bir Katılımcı, herhangi bir tazminat, telif, lisans ve benzeri bir bedel ödemesi söz konusu olmaksızın, Appcent’in; adını, soyadını, projesinin tanımını, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ticari reklam, tanıtım, referans ve yurt içi ve yurt dışı basın toplantısı ve diğer kamuoyu iletişimleri amacıyla Appcent’e ait web sitesi veya web siteleri dahil ancak sınırlı olmaksızın sair mecrada kullanmasına müsaade eder ve Appcent’e bu konuda yetki verir. Bu yetkiye Hackathon sırasında alınan fotoğraf, video ve/veya ses kayıtlarının, her türlü ortamda, formatta ve her türlü yöntemle üretilmesi, parçalara ayrılması, işlenmesi, editlenmesi kopyalaması ve dağıtması da dahildir.

Fikir ve Mülkiyet Hakları

Her bir Katılımcı, Hackathon esnasında sunulan Proje’nin özgün ve orijinal olduğunu ve bizzat kendi yaratıcılığıyla oluşturulduğunu; başkaca bir üçüncü kişinin emek ve katkısının olmadığını, Proje’nin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve herhangi bir üçüncü kişinin fkri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini, varsa içindeki tüm telif, lisans ve benzerlerine ilişkin bedellerin ödendiğini kabul eder. Her bir Katılımcı, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü yükümlülük, zarar veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın müspet ve menf tüm zararlar ve yargılama gideri, vekalet ücreti ve benzerlerinde Appcent’i ilk talebinde tazmin ve telafi etmeyi, varsa açılan davalarda onun yanında müdahil olmayı taahhüt eder.

Katılımcılar, Projeleri’nin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanırlarsa bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk kendilerine aittir. Her bir Katılımcı, yukarıda belirtilen garantilerin yanlışlığından ve/veya ihlalinden tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

Katılan tüm fikirler değerlendirme amacıyla sadece Appcent’in belirlediği seçici kurul ve jüri üyeleri ile paylaşılacaktır. Yarışmaya iletilen fikirler hâli hazırda geliştiriliyor olabilir. Bu durumda Kişiler/Takımlar Appcent’ten herhangi bir fikri hak talebinde bulunamazlar. Finale kalan fikirler, jüri üyelerinin, mentorların ve Appcent’in sağlayacağı yazılımcıların imzaladığı taahhütname kapsamında koruma altına alınacaktır.

Katılımcılar’ın Taahhüt ve Yükümlülükleri

Hackathon etik ve adil bir etkinliktir. Katılımcılar, bu ilkeye saygı göstermeyi taahhüt eder ve Appcent’in, diğer katılımcıların, mentorların ve, jürinin çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyetin yasak olduğunu açıkça kabul ederler. Appcent , bu ilkelere uymayan katılımcıları Hackathon’dan dilediği zaman diskalifye edebilir.

Appcent, Hackathon’da hile yapan, Hackathon’u aldatan veya rahatsızlık veren veya bu faaliyetlerde bulunma girişiminde bulunan bir Katılımcı ve/veya bir Takım’a karşı işlem yapma hakkını saklı tutar.

Her bir Katılımcı, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Projeler’e ilişkin tüm hakların kendisine verileceğini beyan eder.

Katılımcılar’ın, Hackathon esnasında paylaştığı tüm bilgiler, kamunun bilgisi dâhilindedir ve bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

Appcent Yükümlülüğünün Sınırlandırılması

Appcent, kendi iradesinden bağımsız olarak öngörülemeyen bir sebebin ortaya çıkması halinde, Hackathon’un süresini ve kapsamını değiştirir, kısaltır, erteler, erkene alır veya tümden iptal edecek olursa, bundan sorumlu tutulmayacaktır.

Hackathon’un teknik veya idari işleyişini engelleyen (virüs, bug, yetkisiz insan müdahalesi veya Appcent’in elinde olmayan diğer sebeplerle) bozması durumunda, Hackathon’u durdurma hakkını saklı tutar.

Appcent, başvuru veya sonrasında elektronik kayıttaki eksiklik veya hata olursa, bundan doğabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.

Appcent, herhangi bir teknik hata sebebinden ötürü Hackathon web sitesine erişimde ve/veya kayıt sürecinde yaşanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Her bir Katılımcı, sadece kendi internet erişiminden sorumludur. Her bir Katılımcı, riski kendisine ait olmak suretiyle Hackathon’da yer alır.

Hackathon esnasında, Katılımcılar, herhangi bir zarara karşı kendi verilerini ve/veya bilgisayar ekipmanlarında muhafaza edilen geliştirme araçlarını korumak için uygun tüm önlemleri kendileri almalıdır. Appcent, bu süreçte karşılaşılabilecek bir durumdan sorumlu tutulamaz. Appcent herhangi virüsün veya zararlı dosyanın, Katılımcı’nın bilgisayar ve ekipmanlarında neden olabileceği tahribattan veya üçüncü şahıs ihlallerinden sorumlu tutulamaz.

Şartlarının Kabul Edilmesi

Hackathon için başvuru formunun gönderilmesi Şartlar’ın kayıtsız şartsız tam kabulünü ifade eder.

Şartlar, web sitesi üzerinde Hackathon’un sonuna kadar yayınlanacaktır.

Şartlar ve hükümler, Appcent tarafından herhangi bir tarihte yenilenebilir. Versiyonlar arasında uyuşmazlık olduğu takdirde, en güncel şart ve hükümler dikkate alınacaktır. Yeni versiyon, web sitesinde yayınlandığında uygulanabilir olacaktır ve Katılımcılar, Hackathon’a katılımları ile bu yenilemeleri kabul etmiş sayılacaklardır. Yenilenen şart ve hükümleri reddeden herhangi bir Katılımcı, Hackathon’dan diskalifye edilebilir.

Appcent Hackathon 2022 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺ + Appcent Akademi’den 2 Eğitim Alma Hakkı
İkincilik Ödülü: 7.000 ₺+ Appcent Akademi’den 2 Eğitim Alma Hakkı
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺+ Appcent Akademi’den 2 Eğitim Alma Hakkı

Dereceye giren Projeler, Hackathon web sitesinde ve Proje’nin iletişim çalışmalarında da duyurulacaktır.

Appcent Akademi eğitim ödüllerinin verilme zamanı ve şekli ilgili münhasır yetki Appcent’tedir.

Hackathon sonrasında verilen ödüller; herhangi bir nedenle, herhangi bir türden anlaşmazlığa neden olmayacak, değiş tokuş edilmeyecek veya değiştirilmeyecektir. Katılımcıların ödülü almak için gerekli kriterleri sağlamaması ya da diskalifye sebebi olacak durumlar söz konusu olması halinde Appcent ödülü vermeme hakkını saklı tutar.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 10 ŞUBAT 2022

Hackathon Tarihi: 18 -20 ŞUBAT 2022

Appcent Hackathon 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://hackathon.appcent.mobi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap