Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması

Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından gençleri bilgili olmaya ve bilgi ve düşüncesini iyi aktarmaya teşvik etmek amacıyla Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması düzenleniyor. Ödüllü edebiyat yarışmaları başvuruları devam ediyor.

Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması

  Düzenleyen: Atilla İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı
  Kategori: Edebiyat Yarışması, Lise Yarışmaları, Kompozisyon Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye 
  Kimler Başvurabilir:

Resmî/özel tüm lise ve dengi okul öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 15 ŞUBAT 2021 
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 1.500 ₺

İkincilik Ödülü: 1.250 ₺

Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺

   

- Advertisement -

Yarışmanın Hakkında

Test usulü sınav şüphesiz bilgi ve düşünme gücünü belirlemede etkili bir yoldur, öğrenci sayısındaki olağan üstü artışlar da bu yolu tercihi zorunlu kılmaktadır. Ama sonuç ; gençlerimizin yazılı ifade, anlatım gücü ortadadır. Artık, bir bilginin, bir fikrin yazılı olarak düzgün bir biçimde ifade edilmesi, aktarılmasının öğrenilmesi, böyle bir yeteneğin kazanılması gençlerimizin özel istek ve merakına kalmıştır.

Amacımız gençlerimizi buna özendirmek, bilgili olmanın yanında, bilgi ve düşüncelerin iyi bir şekilde ifade edilmesinin önemini vurgulamaktır. Bunun ayni zamanda gizli kalmış, özendirilmemiş yeteneklerinde fark edilmesine yol açacağı muhakkaktır. Attilâ İlhan yeteneklerinin ilk işaretini Karşıyaka Ortaokulunda devlet eleme kompozisyon sınavında vermişti.

Yarışmanın Konusu

“Bilgi, mutluluğa zarar verebilir mi?”

Yarışmanın Amacı

Attilâ İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında, tüm fikirler yelpazesinde, mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşarak onları sorgulamaya, düşünmeye, Türkçemizi güzel kullanmaya ve kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Ülkemiz içinde resmi/özel lise ve dengi okullarda okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.
 • Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır.(örnek: kaptan2562)
 • Katılımcıların Word formatında en az bir (1) tam sayfa ve en çok iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (11 punto karakter büyüklüğü esas alınarak) oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri ile birlikte ad/soyad, yaşadığı şehir, okuduğu lisenin adı/sınıfı gibi bilgilerini içeren Katılım Formu, Veli İzin Belgesi ve Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni’ni eksiksiz olarak en geç 26 Şubat 2021 gönderi tarihini taşıyacak şekilde düzenleyecekleri bir e-posta ile yarisma@aibskv.net adresine göndereceklerdir. (Eser gönderimleri ebeveyn ya da okul e-posta adresinden yapılacaktır.)
 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan, ekteki Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru e-postasında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Katılım Formu”nun eksiksiz doldurularak başvuru epostasında gönderilmesi gerekmektedir.

Diğer Koşullar

 • Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisinden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları ekte yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen velinin bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evraklarıyla birlikte başvuru sırasında göndermeleri gerekmektedir.
 • Katılım için gerekli belgelere bu şartnamenin alt kısmından ulaşabilirsiniz.
 • E-postanın konu bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile kompozisyon eserinin başlığı yazılmalıdır. Eserin ve diğer başvuru evraklarının e-posta ile vakfımıza ulaşmasının ardından, bu e-postaya cevap olarak, işbu yarışma şartnamesini içeren bir e-posta yarışmacıya gönderilecektir. Yarışmacı bu e-postayı, -tarafına gönderilen işbu şartnameyi okuyarak- “Onaylıyorum” yazıp cevaplayacaktır. Cevap e-postasında yarışmacıya ulaşabileceğimiz bir telefon numarası da belirtilecektir. (Sadece ebeveyn ya da okul telefon numarası) Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Engelli öğrencilerin yarışmaya ve finale kaldıkları takdirde jüri görüşmesine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır. Engelli bir öğrencinin finalist olması durumunda, şahsi yol ve otel konaklama masraflarına ek olarak bir refakatçisinin de yol ve otel konaklama giderleri vakfımız tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Belgeleri

 • Kompozisyon (Word formatında), Katılım formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni”

Değerlendirme Süreci

 • Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Şubat ayı sonunda halk oylaması için “yarisma2021.aibskv.net” adresinden internette yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıt kronolojisi sitedeki yayınlanma sıralamasını da oluşturacaktır.
 • Ad/soyad,meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi, yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme adresinden oy gönderebilecektir. Bitiş tarihi 31 Mart 2021 saat 24:00 olarak tespit edilmiştir.
 • Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylar tümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.
 • Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde, rumuz ve eser başlığı belirtilerek beğeni sıralamasında düzenlenmelidir. Az sayıda eser seçimi veya şartname dışı oylar geçersiz sayılacaktır.
 • Oy gönderilerinin seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi / gönderi IP no’su vb, seçmene özel teknik verilerinde, herhangi bir benzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit edilmesi durumunda doğrudan iptal yetkisi yarışmayı düzenleyen kuruma aittir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkili kurulun teyit ve/veya açıklama isteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamayan tüm oylar otomatik olarak geçersiz konumuna düşürülecektir.
 • Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 2 eser, aynı süreçte belirlenecek 8 eser ile beraber finale kalmış sayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden bir sonraki yarışmacı finalistler grubuna dahil edilecektir.
 • Finale kalan 10 eser, Nisan ayının ilk haftası www.tilahan.org ve yarisma2021.aibskv.net adreslerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Finale kalan eser sahipleri, en geç 16 Nisan 2021 tarihi saat 18:00’a kadar vakfımızı 0212 243 95 25 nolu numaradan arayarak ya da bilgi@aibskv.org adresine e-posta göndererek, kendilerine ulaşabileceğimiz bir aile büyüğünün telefon numarasını (isim soyisim belirtilerek) bildirmek zorundadırlar.
 • Not: Online başvuru formuna resim yüklemesi yapılmaması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Kompozisyon konusuna hakimiyet ve verilen konuyu zenginleştirerek işleyebilme, örneklendirebilme becerisi

 • Ulusal ve evrensel değerler düzleminde yeni ve özgün fikirler üreterek geleceğe dönük düşünebilme yeteneği
 • Öğrencinin yazdığı kompozisyonda öne sürdüğü fikirleri ve yazdığı eseri sözlü olarak anlatabilme yeteneği
 • Dil ve anlatım kurallarına uyulması, Türkçeyi güzel kullanabilmek
  Yarışmanın her aşamasında jüri kararları nihai olup, sonuçlara itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 1.500 TL

İkincilik Ödülü: 1.250 TL

Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 26 ŞUBAT 2021
Sonuç Açıklanması ve Ödül Töreni: MAYIS 2021

Attila İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://tilahan.org/attila-ilhan-13-liseli-gencler-kompozisyon-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap