Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması 2024

Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı tarafından, , tüm yurdun sathında, tüm fikirler yelpazesinde, mümkün olduğu kadar fazla gence ulaşarak onları sorgulamaya, düşünmeye, Türkçeyi güzel kullanmaya ve kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmek amaçlarıyla Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü kompozisyon yarışması başvuruları devam ediyor.

Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması 2024

Düzenleyen:Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı
Kategori:Edebiyat Yarışması, Lise Yarışması, Kompozisyon Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ülkemiz içinde resmi/özel lise ve dengi okullarda okuyan tüm gençler.
Son Başvuru Tarihi:27 ŞUBAT 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:4 MAYIS 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000
İkincilik Ödülü: 4.000  
Üçüncülük Ödülü: 3.000

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Konusu

“Kişisel gözlem ve deneyimleriniz ışığında, lise öğreniminin size ilerideki yaşamınız için kazandırdıkları hakkında ne düşünüyorsunuz?”

Türü

Kompozisyon Yarışması

Amacı

Attilâ İlhan adına kurulmuş bir vakıf olarak yarışmayı düzenlemekteki esas amacımız, tüm yurdumuz sathında, tüm fikirler yelpazesinde, mümkün olduğu kadar fazla genç arkadaşımıza ulaşarak onları sorgulamaya, düşünmeye, Türkçemizi güzel kullanmaya ve kendilerini yazılı olarak ifade etmeye teşvik etmektir. Yarışmaya katılım gönüllülük esasına göre yapılmaktadır ve ücretsizdir.

Edebiyat Yarışması Başvuru Koşulları

 • Ülkemiz içinde resmi/özel lise ve dengi okullarda okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.
 • Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır. (örnek: kaptan2562)
 • Katılımcıların Word formatında en az bir (1) tam sayfa ve en çok iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (11 punto karakter büyüklüğü esas alınarak) oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri ile birlikte ad/soyad, yaşadığı şehir, okuduğu lisenin adı/sınıfı gibi bilgilerini içeren Katılım Formu, Veli İzin Belgesi, Katılımcı
 • Aydınlatma ve Rıza Metni ve Muvafakatname’yi eksiksiz olarak en geç 27 Şubat 2024 gönderi tarihini taşıyacak şekilde düzenleyecekleri bir e-posta ile yarisma@tilahan.org adresine göndereceklerdir. (Eser gönderimleri ebeveyn ya da okul e-posta adresinden yapılacaktır.)
 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan, ekteki Veli İzin Yazısı’nın, başvuruda bulunacak öğrencinin velisi tarafından imzalanmış olarak başvuru e-postasında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Katılım Formu”nun eksiksiz doldurularak başvuru epostasında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Katılım koşulları uyarınca yarışmaya başvuran öğrenci, velisinden talep edilen kişisel verilerin 6698 sayılı KVKK kapsamında düzenleyici kurum tarafından kullanım koşulları ekte yer alan “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni” belgesinde açıklanmıştır. Başvuru formunda adı geçen velinin bu belgenin altında yer alan onay bölümünü doldurup imzalayarak diğer başvuru evraklarıyla birlikte başvuru sırasında göndermeleri gerekmektedir. İlgili belgeye vakfın ve yarışmanın internet sayfasından (www.tilahan.org) ulaşabilirsiniz.
 • Vakfın ve yarışmanın internet sitesinde yer alan ekteki “Muvafakatname”nin eksiksiz doldurularak başvuru epostasında gönderilmesi gerekmektedir.
 • E-postanın konu bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile kompozisyon eserinin başlığı yazılmalıdır. Eserin ve diğer başvuru evraklarının e-posta ile vakfımıza ulaşmasının ardından, bu e-postaya cevap olarak, işbu yarışma şartnamesini içeren bir e-posta yarışmacıya gönderilecektir. Yarışmacı bu e-postayı, -tarafına gönderilen işbu şartnameyi okuyarak- “Onaylıyorum” yazıp cevaplayacaktır. Cevap e-postasında yarışmacıya ulaşabileceğimiz bir telefon numarası da belirtilecektir. (Sadece ebeveyn ya da okul telefon numarası) Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılacak kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Engelli öğrencilerin yarışmaya ve finale kaldıkları takdirde jüri görüşmesine katılımlarının sağlanması için gereken her tür kolaylaştırıcı önlem yarışmayı düzenleyen kurum tarafından alınacaktır.
 • Başvuru sırasında istenilen kişisel veriler yarışma dışında hiçbir amaç ve surette kullanılmayacak olup yarışma bitiminde silinecektir.

Başvuru E-Posta Ekinde Yer Alması Gereken Belgeler

Kompozisyon (Word formatında), Katılım formu, veli tarafından imzalanmış “Veli İzin Yazısı”, veli tarafından imzalanmış “Katılımcı Aydınlatma ve Rıza Metni”, veli tarafından imzalanmış “Muvafakatname”

Ön Eleme ve Değerlendirme Süreci

 • Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Mart ayı başında halk oylaması için https://aibskv24.blogspot.com/ adresinden internette yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıt kronolojisi sitedeki yayınlanma sıralamasını da oluşturacaktır.
 • Ad/soyad, meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi, yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme adresinden oy gönderebilecektir. Bitiş tarihi 31 Mart 2024 saat 24:00 olarak tespit edilmiştir.
 • Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylar tümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.
 • Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde, rumuz ve eser başlığı belirtilerek beğeni sıralamasında düzenlenmelidir. Az sayıda eser seçimi veya şartname dışı oylar geçersiz sayılacaktır.
 • Oy gönderilerinin seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi / gönderi IP no’su vb, seçmene özel teknik verilerinde, herhangi bir benzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit edilmesi durumunda doğrudan iptal yetkisi yarışmayı düzenleyen kuruma aittir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkili kurulun teyit ve/veya açıklama isteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamayan tüm oylar otomatik olarak geçersiz konumuna düşürülecektir.
 • Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 2 eser, aynı süreçte belirlenecek 8 eser ile beraber finale kalmış sayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden bir sonraki yarışmacı finalistler grubuna dahil edilecektir.
 • Finale kalan 10 eser, Nisan ayının ilk haftası www.tilahan.org ve https://aibskv24.blogspot.com/ adreslerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Finale kalan eser sahipleri, en geç 15 Nisan 2024 tarihi saat 18:00’a kadar vakfımızı 0212 243 95 25 nolu numaradan arayarak ya da bilgi@tilahan.org adresine e-posta göndererek, kendilerine ulaşabileceğimiz bir aile büyüğünün telefon numarasını (isim soyisim belirtilerek) bildirmek zorundadırlar.

Jüri Kararı

Finale kalan 10 yarışmacı, 4 Mayıs 2024 tarihinde Doğan Hızlan / Prof. Dr. Aynur Koçak / Gülten Dayıoğlu / Doç. Dr. Kutsal Doğan / Prof. Dr. Murat Özsan / Nursel Duruel ve Prof. Dr. Yakup Çelik’ten oluşan jüri ile çevrimiçi görüşmeye davet edilecektir.

Edebiyat Yarışması Değerlendirme Kriterleri

 • Kompozisyon konusuna hakimiyet ve verilen konuyu zenginleştirerek işleyebilme, örneklendirebilme becerisi (25 puan)
 • Ulusal ve evrensel değerler düzleminde yeni ve özgün fikirler üreterek geleceğe dönük düşünebilme yeteneği (25 puan)
 • Öğrencinin yazdığı kompozisyonda öne sürdüğü fikirleri ve yazdığı eseri sözlü olarak anlatabilme yeteneği (25 puan)
 • Dil ve anlatım kurallarına uyulması, Türkçeyi güzel kullanabilmek (25 puan)

Yarışmanın ön eleme ve final aşamalarında sonuçların açıklandığı tarihlerden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yarisma@tilahan.org adresine e-posta yoluyla itiraz edilebilir.

Bütçe

 • Yarışma lise çağındaki gençlerimizde kompozisyon yazma kültürünün gelişimini desteklemek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak düzenlenmekte olup düzenleyen kurum tarafından herhangi bir ticari amaç güdülmemekte ve katılımcılardan ücret talep edilmemektedir.
 • Yarışmaya katılım tamamen ücretsizdir.
 • Dereceye girenlere ödemeleri banka havalesi kanalıyla iletilecektir. Yarışma ve ödül törenine ilişkin tüm giderler düzenleyen kurum tarafından karşılanmakta olup, seçici kurul üyeleri de çalışmalarını gönüllük esasıyla ücret almadan yürütmektedir.

Yarışma İletişim

İlgili Kişi: İsmail Sürücüoğlu

Adres: Attila İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı – Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Billurcu Sokak No:26 Kat:2

Taksim Beyoğlu- İstanbul

Telefon: 0212 243 95 25

E-mail (sadece bilgi için): bilgi@tilahan.org

Eser Başvuru E-mail Adresi: yarisma@tilahan.org

Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması 2024 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000
İkincilik Ödülü: 4.000  
Üçüncülük Ödülü: 3.000

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 27 ŞUBAT 2024

Jüri Değerlendirmesi ve Final Tarihi: 04 MAYIS 2024 (Çevrimiçi olarak düzenlenecektir.)

Sonuçların Açıklanma Tarihi: MAYIS 2024

Attilâ İlhan Liseli Gençler Kompozisyon Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tilahan.org/2023-attila-ilhan-liseli-gencler-kompozisyon-yarismasina-basvurular-basladi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.214 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap