Balıkesir Üniversitesi Yunus Emre Şiir Yarışması 2021

Balıkesir Üniversitesi tarafından,  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen 2021 Yunus Emre Yılı münasebetiyle büyük şair ve derviş  Yunus Emre’yi anmak; şiirlerinde işlediği değerlerimizi canlı tutmak ve bu çerçevede yazılacak şiirleri ödüllendirmek amaçlarıyla Balıkesir Üniversitesi Yunus Emre Şiir Yarışması 2021 düzenleniyor. Ödüllü şiir yarışması başvuruları devam ediyor.

Balıkesir Üniversitesi Yunus Emre Şiir Yarışması 2021

Düzenleyen: Balıkesir Üniversitesi
Kategori:Şiir Yarışması, Yazı Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:18 yaşını doldurmuş, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ve diğer Türk devletlerindeki bütün üniversite öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:2 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 EKİM 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺

Yarışma Konusu

Yunus Emre’nin şiirlerindeki değerler ve düşünceler.

Yarışma Amacı

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen 2021 Yunus Emre Yılı’nda   Milletimizin akıl, gönül ve ruh zenginliğinin temel kaynaklarından olan, Türkçenin ses ve  mecaz yeteneğini  zirveye taşıyan  büyük şair ve derviş  Yunus Emre’yi anmak, Onun şiirlerinde işlediği değerlerimizi canlı tutmak ve bu çerçevede yazılacak şiirleri takdir etmektir. 

Şiir Yarışması Başvuru Koşulları

1.Yarışmaya,  18 yaşını doldurmuş, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer Türk devletlerindeki bütün üniversite öğrencileri katılabilir. 

2.Yarışmanın Dili Türkiye Türkçesidir.

3.Yarışmanın konusu Yunus Emre’nin şiirlerinde işlediği konulardır.  

4.Şiirlerin biçimi ile ilgili bir sınırlama yoktur ancak kelime sayısı en fazla 500 olmalıdır.

5.Yarışmaya 1 (bir) şiirle  katılmak zorunludur; birden fazla şiir gönderenlerin şiirleri değerlendirilmez.

6.Yarışmaya gönderilen şiirlerin daha önce yayımlanmamış ve herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekir. 

7.Şiirler, Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla yazılacaktır.

8.Yarışmaya, düzenleyici kuruluşlarda çalışanlar ve birinci derece yakınları ile Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.

9.Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu, derece aldığı tespit edilen şiirler, yarışmada değerlendirilmezler; değerlendirilip ödül kazanmış olsalar dahi ödülleri iptal edilir ve yarışmacı bu konuda hiçbir hak iddia edemez.

10.Yarışmaya katılanlar, e-posta, telefon, ikamet adresi gibi iletişim bilgilerindeki değişiklikleri bildirmek zorundadırlar. Bu konuda oluşabilecek aksaklıkların sorumlu yarışmaya katılandır.

11.Yarışmaya katılan her kişi, yarışmaya gönderdiği şiirini, Balıkesir Üniversitesi’nin yazılı, görsel olarak ve kendi sosyal medya ağlarından kullanmasını kabul eder. Katılımcılar, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti ya da bir başka hak talebinde bulunamazlar.

12.Yarışmaya katılan eserlerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserlerin tümüyle kendisine ait olduğunu; Üçüncü şahısların eserler üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Balıkesir Üniversitesi’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması ve ederi kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda Balıkesir Üniversitesi’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda ve yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili Balıkesir Üniversitesi hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

13.Yarışmayı düzenleyen Balıkesir Üniversitesi yarışma şartlarında düzenleme, ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.

14.Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılır.

15. Yarışma başvuru formuna işlenmiş bütün kişisel bilgiler 6698 saylı Kanun çerçevesinde Balıkesir Üniversitesi sorumluluğundadır.

16.Yarışmaya gönderilen şiirlerin ödül alsın veya almasın iadesi olmayacaktır.

17.Yarışmada ödül alan şiirlerle ilgili bütün hak ve yetkiler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Balıkesir Üniversitesine aittir. Şiiri ile derece alan yarışmacı, derece aldığı şiirle ilgili basım yayım, telif vs haklarından feragat etmiş olduğunu ve hiçbir yasal hak iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmiş olur

Yarışma Başvuru Şekli ve Süreci

Her bir katılımcı belirtilen e-mail adresine aynı anda iki dosya gönderecek. Dosyanın biri Times New Roman yazı karakteri, 12 punto ve 1,5 satır aralığıyla  hazırlanan  Word dosyasının sağ üst köşesine  7 karakterli (123BALI gibi)   bir rumuz; ve dosyada şiirin adı ve şiir metni  bulunacak. Bu dosyada katılımcının adı kesinlikle bulunmayacak. İkinci dosya aşağıdaki şekilde oluşturulacak. Birinci dosyadaki rumuz bu forma işlenmezse şiir yarışma dışı kalacak.

Adı Soyadı 
Rumuz 
İletişim No 
İkametgâh adresi 
Doğum Tarihi 
T.C.No 
E-Posta 
Banka Adı 
Banka Hesap No 
Banka İban No 

Yarışma Değerlendirilmesi

  • Şiirler, genel olarak biçimin sağlamlığı, sesin akışı, temanın işlenişi ve bütün bunların özgün bir uyumla bütünleşmiş olması bakımlarından değerlendirileceklerdir,
  • Yarışmaya gelen şiirler, düzenleyen kurumun belirleyeceği bir Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.
  • Yarışmacılar Seçici Kurulun değerlendirmelerine, değerlendirme şekillerine ve ilan edilen sonuçlara itiraz edemezler.

Seçici Kurul

Prof. Dr. Mehmet Narlı

Prof. Dr. Salim Çonoğlu

Prof. Dr.Ertan Örgen

Doç. Dr. Ruhi İnan

Arş. Görv. Sercan Ceylan

Yarışma İletişim ve Başvuru Adresi

Katılımcıların şiir ve bilgi dosyasını aynı anda gönderecekleri  

E-mail : baunyunusemresiir@balikesir.edu.tr   

İletişim: 0 266 612 14 00 – 101109

Balıkesir Üniversitesi Yunus Emre Şiir Yarışması 2021 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 2 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 EKİM 2021

Balıkesir Üniversitesi Yunus Emre Şiir Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.balikesir.edu.tr/site/birim-duyuru/saglik-kultur-ve-spor-daire-baskanligi-6109

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap