“Bana Düşlerinden Yaz” Deneme Yarışması

Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi tarafından, öğrencileri yazmaya özendirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine katkı sağlamak, öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, edebiyat alanındaki bilgi ve deneyimlerini arttırmak ve sınıf dışı etkinliklerle örgün eğitime katkıda bulunmak amaçlarıyla “Bana Düşlerinden Yaz” Deneme Yarışması düzenleniyor. Ödüllü yarışma başvuruları devam ediyor.

“Bana Düşlerinden Yaz” Deneme Yarışması

Düzenleyen:Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi
Kategori:Deneme Yarışması, Edebiyat Yarışması, Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Lise öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:11 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:23 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 3.000 ₺ + Eskiz Defteri ve Plaket
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ + Eskiz Defteri ve Plaket
Üçüncülük Ödülü: 1.500 ₺ +Eskiz Defteri ve Plaket
Mansiyon Ödülleri: 750 ₺ + Plaket
Tüm Yarışmacılara: Katılım Sertifikası
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi Liseler Arası Ödüllü Deneme Yarışması, “Rüya Anıdan Sayılır Mı?” düşüncesiyle liseli genç yetenekleri arıyor.

Anı dediğimiz nedir? Maddi dünyada yaşadıklarımız mıdır yoksa hayallerimiz, yaşamak istediklerimiz, gerçekliğin duvarlarını zorladığımız rüyalarımız mıdır? Gerçekliği büsbütün bırakıp olmak istediğimiz yerlere, olmak istediğimiz zamanlara ve olmak istediğimiz kişilerin yanına götürürse rüyalar bizi… “Rüya Anıdan Sayılmaz Mı?”

“Rüya anıdan sayılır mı?” sözünün bize hissettirdikleri kısaca bunlar… Bu sözün öğrencilerde uyandırdığı hisleri ve düşünceleri merak ediyor, öğrencilerden bir deneme yazısı kaleme almalarını bekliyoruz.

Yarışma Konusu

Rüya Anıdan Sayılır mı?

Yarışma Amacı

 • Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak
 • Öğrencilerin edebiyat alanındaki bilgi ve deneyimlerini arttırmak
 • Öğrencileri yazmaya özendirmek ve geleceğin yazarlarının yetişmesine katkı sağlamak
 • Sınıf dışı etkinliklerle örgün eğitime katkıda bulunmak

Yarışma Kapsamı

Türkiye geneli Resmi Anadolu Lisesi, Resmi Fen Lisesi, Resmi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Resmi Güzel Sanatlar Lisesi, Resmi İmam – Hatip Anadolu Lisesi, Özel Akşam Lisesi, Özel Anadolu Lisesi, Özel Fen Lisesi, Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Temel Lise, Resmî Sosyal Bilimler Lisesi, Resmi Spor Lisesi, Resmi Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Güzel Sanatlar Lisesi

Deneme Yarışması Başvuru Koşulları

 • Türkçenin doğru kullanımına özen gösterilmelidir.
 • Deneme yazıları, Word belgesinde 2,5 x 2,5 kenar boşlukları bırakılarak bir buçuk satır aralığı ve 12 puntoyla Times New Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Denemeler en az 700 sözcük, en fazla 1500 sözcük olmalıdır.
 • Deneme yazısının ilk sayfasının ortasına, denemenin adı ortalanarak yazılmalıdır.
 • Deneme yazısının kaydedildiği word dosyasına; dosya adı olarak denemenin adı / yazarın adı soyadı / okulunun adı / okulun bulunduğu ilin adı mutlaka yazılmalıdır.
 • Her yarışmacı yarışmaya tek bir deneme yazısıyla katılabilir.
 • Her okul, yarışmaya en çok üç deneme yazısıyla katılabilir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin basın, yayın; sergileme vb. durumları eser sahibinin izni alındıktan sonra Özel PEV Okulları Amiroğlu Fen Lisesi tarafından yapılabilir.
 • Deneme yazıları, herhangi bir yerde yayımlanmamış veya herhangi bir ödül almamış olmalıdır.
 • Deneme yazılarının içeriği Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçlarına uygun olarak yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmemelidir.
 • Öğrenciler tarafından online başvuru formuna eklenen denemelerin telif hakları, deneme sahiplerine aittir. Bu denemeler, seçici kurul üyeleri dışında herhangi bir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ve başka bir amaç için kullanılmayacaktır. Ancak denemelerin elemeyi geçmesi durumunda; 18 yaşını doldurmuş katılımcılar için kendi açık rızasıyla, doldurmamış olanların ise velisinin açık rızasıyla, Özel PEV Okulları Amiroğlu Fen Lisesi tarafından elektronik ortamda paylaşılmasına/web sitesinde yayınlanmasına ve kullanılmasına herhangi bir karşılık beklemeksizin izin verildiği kabul edilecektir.
 • 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 17.00’de başvuru sistemi kapatılacaktır.
 • Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
 • Etkinlik, ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.
 • Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan yapılacaktır.
 • Katılım, gönüllülük esasına göre olacaktır.

Veli Muvafakati

Öğrencilerin katılımlarında velisinin yazılı olarak izni EK-1 formu ile alınacaktır. EK-1 formunun fotoğrafı başvuru eseri ile başvuru esnasında e-posta yoluyla gönderilmelidir. Derece elde eden öğrencilerin EK-1 formları ödül töreninden önce ibraz edilmelidir.

Katılımcılardan İstenenler

 • Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “EK-1, Veli İzin Belgesi”
 • Öğrenci velisi tarafından imzalanmış “EK-2, Açık Rıza Onayı”
 • Katılımcı ve velisi tarafından imzalanmış “EK-3, Katılım Formu ve Taahhütname”
 • Katılımcı tarafından gönderilen eserin aslı

Danışman Öğretmene İlişkin Hususlar

Okullardaki ilk değerlendirme ve elemeler öğrencilerin danışman öğretmeni tarafından yapılacaktır. Seçilen deneme yazıları danışman öğretmen tarafından şartnamede belirtilen internet adresine yüklenecektir. (Denemeler yüklenirken varsa öğretmenin kurum e- postası kullanılmalı; kurum e- posta olmayan öğretmen, okulunun @meb.k12.tr adresi kullanılmalıdır.)

Kişisel Veriler

 • Etkinliğin hiçbir aşamasında, katılımcıların / öğrenci velilerinin açık rıza onayı (EK-2 form ile istenecektir.) alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir.
 • Bu kapsamda istenen kişisel veriler, açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.

Engellilerin Etkinliğe Erişimine İlişkin Bilgiler

Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (ulaşım, tören alanının düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.

Telif Hakkı

 • Etkinlikler sonucu ortaya çıkacak eserlerin telif hakkı eser sahibine ait olup eser sahibinin izni olmaksızın basılmayacak, yayımlanmayacak, paylaşılmayacak ve sergilenmeyecektir.
 • Telif hakları ile ilgili tüm işlemler, 5.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa uygun olarak yürütülecektir.
 • Ancak gerekli durumlarda kurumumuz bu eserleri muvafakat alarak kullanma hakkına sahiptir.

Başvuru Usulü

 • Başvurular, Web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır.
 • Seçilen deneme yazıları; yarışmacının danışman öğretmeni tarafından değerlendirildikten sonra Özel PEV Okulları resmi web sitesinde (https://www.pevkolej.com/bana-duslerinden-yaz-liseler-arasi-odullu-deneme-yarismasi/) yer alan “BAŞVURU” kısmına EK-1, EK-2 ve EK-3 ile yüklenecektir.
 • Kişisel e- posta adresinden gönderilen denemeler ve bireysel başvurular yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Değerlendirme ÖlçeğiPuan Derecesi
Türün özelliklerine uygun bir anlatım kullanılması10 Puan
Eserdeki yaratıcılık ve kompozisyon40 Puan
Yazım kuralları ve noktalama işaretlerinin kullanımına özen gösterilmesi30 Puan
Açık ve anlaşılır bir dil kullanılması20 Puan
TOPLAM100 Puan

Değerlendirme Komisyonu

Erol Yılmaz(Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Tuğba KIYMAZ(Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Emre İLKYAZ(Özel PEV Amiroğlu Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)
Mustafa ŞAHAN(Özel PEV Okulları Ortaokul Türkçe Öğretmeni)
Yasemin ÖZDANIŞMAN(Özel PEV Okulları Ortaokul Türkçe Öğretmeni)
Ayşe TELLİ(Özel PEV Okulları Ortaokul Türkçe Öğretmeni)
Gülçin UÇAR TÜRKMEN(Özel PEV Okulları Ortaokul Türkçe Öğretmeni)

Yarışma İletişim

Adres: İncilipınar Mah. 3371 Sok. No:23 Pamukkale/DENİZLİ

Telefon: (0258) 213 66 57

E-mail: denemeyarismasi@pevkolej.k12.tr

İnternet Sayfası: https://www.pevkolej.com/

https://www.instagram.com/pevokullari/

https://www.facebook.com/pevkolej

https://twitter.com/pevkolej

“Bana Düşlerinden Yaz” Deneme Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺ + Eskiz Defteri ve Plaket
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺ + Eskiz Defteri ve Plaket
Üçüncülük Ödülü: 1.500 ₺ +Eskiz Defteri ve Plaket
Mansiyon Ödülleri: 750 ₺ + Plaket

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım sertifikası verilecektir.

Ödül Töreni 3 Haziran 2022 Cuma günü Özel PEV Okullarında yüz yüze yapılacaktır. Yarışmada dereceye (ilk üç ve mansiyon) girenlere ödülleri, plaketleri ve katılım sertifikaları verilecektir.

Yarışmada dereceye (ilk üç ve mansiyon) girenlerin katılım giderleri (Yol Masrafları) Özel PEV Okulları tarafından karşılanacaktır.

Ödül törenine katılamayan öğrencilerin para ödülleri İBAN numaralarına gönderilecek, plaket ve katılım sertifikaları kargo aracılığıyla katılımcılara ulaştırılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 11 MAYIS 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 23 MAYIS 2022

Ödül Töreni: 3 HAZİRAN 2022

“Bana Düşlerinden Yaz” Deneme Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.pevkolej.com/bana-duslerinden-yaz-liseler-arasi-odullu-deneme-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap