Başkan Ben Olsaydım Konulu Mektup Yarışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gençleri Türkçeyi doğru kullandırmaya özendirerek mektup geleneğini yeniden canlandırmak ve yaşadıkları kent ile ilgili hayal ve beklentilerini aktarmaya teşvik etmek amacıyla Başkan Ben Olsaydım Konulu Mektup Yarışması düzenleniyor. Düzenlenen mektup yarışması başvuruları devam ediyor.

Başkan Ben Olsaydım Konulu Mektup Yarışması

  Düzenleyen: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
   Kategori: Mektup Yarışmaları, Edebiyat Yarışması, Yerel Yarışmalar, İlkokul – Lise Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Gaziantep İli ve Bağlı İlçeler.
  Kimler Başvurabilir:

Gaziantep Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bütün resmi /özel okullarda okuyan lise öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 21 MAYIS 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 26 MAYIS 2021
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: Katlanabilir Bisiklet 
İkincilik Ödülü: Katlanabilir Bisiklet
Üçüncülük Ödülü: Katlanabilir Bisiklet 

   

Yarışmanın Amacı

Gaziantep merkez ve tüm ilçe liselerinde öğrenim gören öğrencilerimizi, güzel Türkçemizi doğru, etkili ve dil kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek, öğrencilerimize toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmak adına her şey hayalle başlar diyerek yaşadıkları coğrafyaya dair kurmuş oldukları hayallerini Ben Başkan Olsaydım başlığı ile gençlerimizin hayata geçirmek istedikleri projeleri mektup şeklinde yazmayı amaçlar.

Yarışmanın Organizasyonu

Bu edebiyat yarışması, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve desteği ile organize edilerek gerçekleştirilmektedir.

Yarışmanın Konusu

BEN BAŞKAN OLSAYDIM konulu mektup yarışması.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya; Jüri üyeleri ve bunların yakınları dışındaki tüm Resmi ve Özel Lise öğrencileri katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek olan eserler; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, dünya görüşüne, yaşam tarzına aykırı olamaz. Seçilen eseler; herhangi bir siyasi görüşü övücü veya eleştirici olmamalı, müstehcen, manasız ve ticari bir gaye taşımamalıdır. Eserler Türkçe olarak yazılmalı, imla kurallarına uygun olmalı ve daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
 • Başvuru yapılan mektubun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir mektup ile yarışmaya katılacaktır.
 • Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış eserler kabul edilmez.
 • Mektup yarışmasına sadece ‘Ben başkan olsaydım’ temalı, Gaziantep için fikir, proje vs. formatında hazırlanacaktır.
 • Yarışmaya başvuru; www.gaziantep.bel.tr web sayfasında yer alan başvuru formu doldurularak yapılacaktır.
 • Başvuruda bulunan kişi, mektubun tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Başvuru formuna eklenecek olan eserler, word ya da pdf dosyası olarak kaydedilmeli, dosya isminin ise başvuran kişinin küçük harflerle (ad-soyad) şeklinde olması gerekmektedir. (Örnek aşağıda yer almaktadır.)
 • Aday, mektubun bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, bölüm, vb) eklememelidir.
 • 18 yaş altında katılım sağlayan yarışmacılar, ailesinin bilgisi dahilinde yarışmaya katıldığını kabul ve taahhüt eder.
 • Yarışmaya katılan eserlerin, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması, başvuru yapan kişi tarafından yazılmış olması, özgün olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş olması gerekmektedir.
 • Başvuruda bulunan kişi, mektubun tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder.
 • Başvuru yapılan Deneme, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Seçici kurul tarafından seçilecek olan 3 (Üç) adet mektup sahibine ödül verilecek, kazanan her yarışmacıya ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.

Diğer Kurallar

 • Ben başkan olsaydım konulu mektup yarışması’na gönderilen eserler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin telifinde olacaktır.
 • Dereceye giren eserler, farklı yayın organlarında yayımlanacaktır. Yayımlanmayan diğer eserler herhangi bir telif ücreti ödenmeksizin yazarının ismi ile yayımlanabilecektir.
 • Yarışma sonuçları, Büyükşehir Belediyesi (https://www.gaziantep.bel.tr/tr)ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü (http://gaziantep.meb.gov.tr/) web siteleri ile sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
 • Yarışmaya katılacak mektuplar Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirleyeceği 5’ er kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.
 • Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde ödül doğum tarihi itibari ile yaşı küçük olana verilecektir.
 • İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu kendilerine gelen eserleri bu şartnamede belirtilen kriterlere göre inceleyecektir. Seçici Kurul’un değerlendirme sonucu katidir, sonuçlara itiraz hakkı yoktur.
 • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Değerlendirme Kriterleri

-Eserler incelenirken;

Mektubun İçerik Uyumu: 10 PUAN
Mektubun Kurgusunun Etkililiği ve Yaratıcılığı: 30 PUAN
İçeriği Etkileyici Konu Seçimi: 20 PUAN
Türkçeyi Doğru Kullanma ve Sadelik: 20 PUAN
Yazım ve Noktalama İşaretlerinin Doğru Kullanımı: 20 PUAN
TOPLAM 100 PUAN

olarak değerlendirme yapılacaktır.

Yarışma Sekreteryası

Adres: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı

Telefon: : 0 342 211 12 00 (8212)

E-posta: : gbbgenclikhizmetleri@gmail.com

Başkan Ben Olsaydım Konulu Mektup Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Katlanabilir Bisiklet 
İkincilik Ödülü: Katlanabilir Bisiklet
Üçüncülük Ödülü: Katlanabilir Bisiklet

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2021
Sonuçların Açıklanması: 26 Mayıs 2021

Başkan Ben Olsaydım Konulu Mektup Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gaziantep.meb.gov.tr/www/ben-baskan-olsaydim-konulu-mektup-yarismasi/icerik/3125

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap