“Benim Gözümden Kampüs” Fotoğraf Yarışması

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından, fotoğraf sanatına ilgi duyan öğrenci, personel ve sanat severleri teşvik etmek; fotoğraf aracılığı ile eğitim kurumlarını değerlendirmelerini sağlayarak gözlem yapma yetilerini ve çevrelerine olan farkındalıklarını geliştirmek amaçlarıyla “Benim Gözümden Kampüs” Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

“Benim Gözümden Kampüs” Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş ve üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:2 MAYIS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:10 MAYIS 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışmanın Konusu

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün yürütücüsü olduğu fotoğraf yarışmasının konusu “Benim Gözümden Kampüs” tür. Katılımcılar Karadeniz Teknik Üniversitesinin tarihine, doğasına, eğitimine, mimarisine, kültürel ve sosyal dokusuna yönelik fotoğraf gönderebilirler.

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın öncelikli amacı fotoğraf sanatına ilgi duyan öğrenci, personel ve sanat severleri teşvik etmektir. Katılımcıların fotoğraf aracılığı ile eğitim kurumlarını değerlendirmelerini sağlayarak gözlem yapma yetilerini ve çevrelerine olan farkındalıklarını geliştirmek amaçlanmaktadır. Yarışmanın amaçlarından biri, İnsanların duygu ve düşüncelerini fotoğraflarla ifade edebilmelerini sağlamaktır. Bununla birlikte fotoğraf sanatına ilginin toplumsal olarak güçlenmesi öncelikli hedefler arasındadır.

Katılım Koşulları

 • Yürütme Kurul Üyeleri, Seçici Kurul Üyeleri ve bu üyelerin birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya; Karadeniz Teknik Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabileceği gibi amatör ve profesyonel 18 yaş üstü tüm fotoğraf severler katılabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların, Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne ait yerleşkelerin herhangi birinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 • Yarışma “Sayısal (Dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz” fotoğraf olmak üzere tek kategorilidir. Ödüller bu tek kategori üzerinden değerlendirme yapılarak verilecektir.
 • Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet Sayısal (Renkli veya Siyah-Beyaz) fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya gönderilen eserler Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirilerek 1. 2. ve 3. olmak üzere en başarılı 3 (üç) eser, ayrıca 3 (üç) adet mansiyon ödülüne layık eser seçilecek, seçilen bu eserlerin sahipleri Plaket, Başarı Belgesi ve Para ödülü ile ödüllendirilecektir. Bu eserlerin haricinde sergilenmeye değer görülen toplam 15 (on beş) eser seçilecektir. Dereceye giren ve sergilemeye değer görülen tüm bu eserler üniversitemiz Bilim Kültür Sanat haftasında (15 Mayıs 2023 – 18 Mayıs 2023 tarihleri arasında Üniversitemiz Bilim Kültür ve Sanat Evinde sergilenecektir.) Ayrıca, yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar dijital olarak (www.ktu.edu.tr/bks2023 ) adresinde sergilenecektir.
 • Fotoğraflarda makul ölçülerde renk, kontrast, yoğunluk gibi düzeltmeler yapılabilir. Fotoğrafın özünü değiştiren uygulamalar ve/veya kolaj kabul edilmeyecektir. İstenen ölçülere uymak şartı ile yeni kadrajlama yapılabilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır. Fotoğrafların üzerine isim veya yazı yazılamaz, fotoğraflara paspartu veya arka plan eklenemez. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Gerek duyulduğunda fotoğrafların ham halleri yarışmacıdan talep edilebilir. Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların sahipleri hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışma tarihi öncesinde ya da bu yarışma ile eş zamanlı olarak yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri (benzerleri) yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
 • Katılımcılar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun’a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.
 • Yürütme Kurulu ya da Seçici Kurul bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir.
 • Yarışmaya katılan her katılımcı tek bir ödül alabilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Karadeniz Teknik Üniversitesi, Seçici Kurul kararları geçerlidir.
 • Yarışma için gönderilen tüm eserlerin kullanım hakkı süresiz olarak Karadeniz Teknik Üniversitesine ait olacaktır. Üniversitemiz gerekli gördüğü platformlarda bu eserleri-fotoğrafları kullanabilecektir. Katılımcılar yarışmaya katılmakla tüm bu hüküm ve koşulları kabul etmiş olup ayrıca eser sahibinden izin almasına gerek duyulmayacaktır.

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma başvuruları online (çevrimiçi) olarak www.ktu.edu.tr/bks2023 adresinden yapılacaktır.
 • Eserlerini ilgili adrese yükleyerek başvuru yapan katılımcılar, yaptıkları bu başvuru ile yarışma şartnamesini okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının eserlerini sisteme yüklemesiyle birlikte yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Katılımcılar, kimlik bilgileri ve eserlerini yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde yüklemelidir (İlk olarak kimlik bilgileri ilgili forma eksiksiz doldurulmalı ve sonrasında eserler sisteme yüklenmelidir).
 • Katılımcılar başvuru esnasında; Kimlik bilgilerini, E-mail adreslerini, İletişim numaralarını ve yarışmaya nereden katıldıklarını eksiksiz ve doğru olarak doldurmalıdır.
 • Başvurular; CD, DVD, e-posta, taşınabilir bellek ortamlarında ya da elden teslim şeklinde kabul edilmeyecektir.
 • Başvuruda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma işlemleri katılımcı tarafından önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve başvuru sisteme tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yarışmaya katılacak sayısal fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte, 12 sıkıştırma ile kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 5 MB’tan küçük, 20 MB’tan büyük olmamalıdır.
 • Başvuru aşamasında oluşabilecek olası bağlantı sorunlarından Karadeniz Teknik Üniversitesi sorumlu olmayacaktır.
 • Katılımcıların başvuru aşamasında (sistemsel veya kullanıcı kaynaklı) herhangi bir hata ile karşılaşmaları durumunda radyotv@ktu.edu.tr adresinden yarışma yürütme kurulu ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. Yaşanan hata yarışma yürütme kurulu tarafından kısa sürede giderilerek katılımcılar bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya başvuru yapıldığı anlamına gelmez.

Yarışma Kurulları ve Jüri

Onursal Başkan

Prof.Dr.Hamdullah ÇUVALCI, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

 • Öğr.Gör.Murat Burçin DERÇİN, Kurumsal İletişim Koordinatörü
 • Öğr.Gör.Alper ÖZGEN, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
 • Osman KESKİN, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
 • Hadi İsmet GÜNER, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
 • Ali ÖZKAYA, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Seçici Kurul

 • Dr.Erhan MUTLUGÜN (Bursa Uludağ Üniversitesi)
 • Dr.Basri GENÇCELEP (Atatürk Üniversitesi)
 • Dr.Kürşat Kaan ÖZKEMAHLI (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
 • Öğr.Gör.Volkan ATAR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
 • Arş.Gör.Ali Fuat ALTIN (Kocaeli Üniversitesi)

Jüri Üyeleri

 • Dr. Erhan MUTLUGÜN (Bursa Uludağ Üniversitesi)
 • Dr. Basri GENÇCELEP (Atatürk Üniversitesi)
 • Dr. Kürşat Kaan ÖZKEMAHLI (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi)
 • Öğr. Gör. Volkan ATAR (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi)
 • Arş. Gör. Ali Fuat ALTIN (Kocaeli Üniversitesi)

Telif (Kullanım) Hakları

 • Düzenleyici kurum Hak ve Sorumlulukları; Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne ait olacaktır.
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
 • Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları; Ödül ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin ilgili Maddesi’nde belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (Raw, Jpeg) yüksek çözünürlüklü olarak Eser Sahipleri tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne teslim edilecektir.

Diğer Hususlar

 • Yarışma Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından onaylanmıştır.
 • Katılım bilgileri ve şartnameye, www.ktu.edu.tr/bks2023 adreslerinden ulaşılabilir.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar www.ktu.edu.tr/bks2023 internet adresinde ayrıca Bilim, Kültür, Sanat Haftasında sergilenecektir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “Düzenleyici Kurum” kararı geçerlidir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Düzenleme Kurulu kararları geçerli olacaktır.
 • Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

Yarışma İletişim

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi: Ödül Töreni, 15 Mayıs 2023 Tarihinde KTÜ Bilim, Kültür ve Sanat evinde yapılacaktır. Sergi Tarihi: 15 Mayıs 2023- 18 Mayıs 2023 KTÜ Bilim, Kültür ve Sanat Evi

Yarışma Sekreterliği: KTÜ Radyo/TV

E-posta: radyotv@ktu.edu.tr

“Benim Gözümden Kampüs” Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 1.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 500 ₺ (3 Adet)

Yarışmaya katılan tüm katılımcılara Dijital Ortamda Hazırlanan Katılım Belgesi gönderilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 2 MAYIS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 MAYIS 2023

“Benim Gözümden Kampüs” Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.ktu.edu.tr/bks2023/form/fotograf-yarismasi-basvuru-formu

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap