Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, tüm dünyada vakıfların kuruldukları günden günümüze değin yaşadıkları evrelerin ele alınması, vakıf kültürünün fotoğraf sanatıyla aktarılması ve vakıfların bilinirliğinin artırılması amacıyla Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Üç ayrı kategoride düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
   Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye ve Yurt Dışı
  Kimler Başvurabilir:

2000 ve öncesi doğumlular.

  Son Başvuru Tarihi: 15 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 23 NİSAN 2021
  Ödüller:

MİMAR SİNAN KATEGORİ ÖDÜLLERİ
FIAP Altın Madalya ve 3.000 EURO
FIAP Gümüş Madalya ve 2.000 EURO
FIAP Bronz Madalya ve 1.000 EURO
FIAP Mansiyon (6 adet)
Seçici Kurul Özel Ödülü (2 adet) 500 EURO
BEZMİ ALEM VALİDE SULTAN ÖDÜLLERİ:
FIAP Altın Madalya ve 3 Ata Lira
FIAP Gümüş Madalya ve 2 Ata Lira
FIAP Bronz Madalya ve 1 Ata Lira
FIAP Mansiyon (6 adet)
Seçici Kurul Özel Ödülü
FATİH SULTAN MEHMET HAN ÖDÜLLER:
FIAP Altın Madalya ve 3 Ata Lira
FIAP Gümüş Madalya ve 2 Ata Lira
FIAP Bronz Madalya ve 1 Ata Lira
FIAP Mansiyon (6 adet)
Seçici Kurul Özel Ödülü (2 adet): Çeyrek Altın

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı, medeniyetimizin canlı unsurlarından olan vakıf olgusunun tarih, kültür, yaşam ve insanla özdeşleşen aynı zamanda sonsuz sevgi, şefkat duygusuyla ve karşılık beklemeksizin iyilik etmek amacı doğrultusunda inşâ edilmiş vakıfları, iyilik etme davranışını ilelebet sürdürebilmek amacıyla kurulmuş bu kurumların tanınırlığını sağlamak, bilinirliğini artırmak ve vakfın özünde yaşayan güzel duygulara âyan olan hayırlı işlere dikkat çekebilmektir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tüm ülkelerdeki vakıfların kuruluşundan günümüze geçirdiği evrelerin ele alınması, yaşayan vakıf olgusunun gündeme getirilmesi, vakıf kurumunun özgün yönleriyle yeniden anlatılması ve tanıtılması, fotoğraf sanatı ile içselleştirmek suretiyle vakıfların tanınırlığının arttırılması ve vakfetmek misyonunun hatırlatılması, vakıfların bilinirliğini sağlamak hedeflenmektedir.

Yarışmanın Konusu

Benim Objektifimden Vakıf

Yarışmanın Organizasyonu

Bu fotoğraf yarışmasının organizasyonu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yarışma Kategorileri

Yarışma, Sayısal (Dijital) ve renkli fotoğraf olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlenmektedir.
• 2021-2005 Doğumlular (Çocuk) / BEZMİALEM VALİDE SULTAN
• 2005-2000 Doğumlular (Genç) / FATİH SULTAN MEHMET HAN
• 2000 ve Öncesi Doğumlular (Yetişkin) / MİMAR SİNAN

Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmacılar her bölüme en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 • Tüm fotoğraflar FIAP Geleneksel (TRAD) tanımına uygun olmalıdır.
 • Geleneksel Fotoğraf (Traditional Photo) Tanımı: Geleneksel Fotoğraf, minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içeriği ve mekânın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kamerada veya çekimden sonra yapılmış HDR (High Dynamic Range) veya focus-stacking teknikleri ile yapılmış fotoğraflar kesinlikle yasaktır.
 • Yarışma; Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır. Haklarında FIAP ve TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Çocuk kategorisinde yarışmaya katılacak, son katılım tarihi itibariyle 18 yaş altı katılımcıların buradan indirecekleri Veli/Vasi muvafakatname/izin belgesini sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgeyi göndermeyen 18 yaş altı katılımcılar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir.
 • Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlar hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” madde 13’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne teslim etmesi gerekir.
 • TFSF ve FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF ve FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleyici, ödül ve kabul alma kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve kabul almayan fotoğraflardan dilediği kadarını en az kabul alan bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
 • Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışma sonuçları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Müşavirliği www.vgm.gov.tr web sitesi ile TFSF’nin https://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde ilan edilecektir
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Yarışma Ödülleri, yeri ve zamanı yarışma takvimi içerisinde duyurulacak Yarışma Sergisi ve Ödül Töreninde sahiplerine duyurulacaktır. Mevcut koşullar sebebiyle (Covid-19) ödül töreni yapılamaz ise web siteleri üzerinden duyurulacak ve dereceye giren katılımcılara elektronik bankacılık aracılığı ile ödülleri verilecektir.

Yayın-Telif (Kullanım) Hakları ve Diğer Koşullar

 • Katılımcı, ödül ya da kabul görmeye hak kazanmış veya satın alma uygulanmış olan fotoğraflarının; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır). Kullanım hakları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ve eser sahibine ait olacaktır. Katılımcı gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve kabul görmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim ve yayımlanma haklarının kullanımı için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne izin/muvafakat verdiğini ve yeni bir izin almaya gerek duyulmaksızın kabul eder.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada dereceye giren katılımcılara ödülleri T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecektir.
 • Yarışmada ödül ve kabul alan fotoğraflar T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü www.vgm.gov.tr adresinden ve TFSF Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu web sitelerinde aynı zamanda TFSF ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2021 ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
 • Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan kabul görmeye değer görülen ve satın alma uygulanan fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Seçici Kurul (Jüri) tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Seçici Kurulun (Jüri) istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Ödül ve kabul alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal, pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma Seçici kurula (Jüri) gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Yarışmada ödül ve kabul alamayan fotoğraflar TFSF sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak silinecektir.
 • Ödül alan ve kabul görmeye değer bulunan fotoğraflar yarışma sonrası eser sahiplerinden orijinal boyutlarında ve yüksek çözünürlüklü haliyle istenecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri FIAP ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal/Uluslararası Yarışma Düzenleme Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, JPG/JPEG formatında, 150-300 DPI çözünürlükte, 8- 12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Sadece fotoğrafınıza isim vermelisiniz. Fotoğrafa ilk kez isim veriyorsanız FIAP kuralları gereği bu fotoğrafı artık başka bir isimle kullanmamanız, eğer fotoğrafınıza başka bir yarışmada isim vermişseniz aynı ismi kullanmanız tavsiye edilir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi () kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede yer alan sekretarya bilgileri https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/iletisim adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • TFSF sistemine yüklenen fotoğrafların exif bilgileri (dpi, piksel bilgileri, fotoğrafın çekildiği tarih, kullanılan makina gibi) bozulmamış olmalıdır. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden TFSF ve düzenleyici kurum(lar) sorumlu değildir.

Seçici Kurul

Cengiz KARLIOVA Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)
Coşkun ARAL Foto Muhabiri
İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı (EFIAP)
MERİH AKOĞUL Fotoğraf Sanatçısı-Küratör
Kâmil FIRAT Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Düzenleme Kurulu

Ali ATAY Görsel İletişim Uzmanı
Gül AŞIK Vakıflar Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri
Jan Wojtek LASKİ Haber Fotoğrafçısı / Ajans Sahibi – POLONYA-FRANSA
Maher ATTAR Fotoğraf Sanatçısı / LÜBNAN
M.Hüsrev SUBAŞI Prof.Dr.FSM Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı
Ziyah GAFİC Fotoğraf Sanatçısı / BOSNA HERKES

Yarışma İletişim

Elif KIRAN yarisma@benimobjektifimdenvakif.com 0555 056 06 58 / 0312 424 24 00
İbrahim DAŞTAN basin@vgm.gov.tr 0312 415 50 40
Sadık ÖZDEMİR basin@vgm.gov.tr 0312 415 50 40

Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması Ödülleri

MİMAR SİNAN KATEGORİ ÖDÜLLERİ
FIAP Altın Madalya ve 3.000 EURO
FIAP Gümüş Madalya ve 2.000 EURO
FIAP Bronz Madalya ve 1.000 EURO
FIAP Mansiyon (6 adet)
Seçici Kurul Özel Ödülü (2 adet) 500 EURO
BEZMİ ALEM VALİDE SULTAN ÖDÜLLERİ:
FIAP Altın Madalya ve 3 Ata Lira
FIAP Gümüş Madalya ve 2 Ata Lira
FIAP Bronz Madalya ve 1 Ata Lira
FIAP Mansiyon (6 adet)
Seçici Kurul Özel Ödülü
FATİH SULTAN MEHMET HAN ÖDÜLLER:
FIAP Altın Madalya ve 3 Ata Lira
FIAP Gümüş Madalya ve 2 Ata Lira
FIAP Bronz Madalya ve 1 Ata Lira
FIAP Mansiyon (6 adet)
Seçici Kurul Özel Ödülü (2 adet): Çeyrek Altın

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 29 EKİM 2020
Son Başvuru Tarihi : 15 NİSAN 2021
(TSI) Jüri Toplantı Tarihi : 20 NİSAN 2021
Sonuç Bildirim Tarihi : 23 NİSAN 2021
Katalog ve Sergileme Tarihi : 10 MAYIS 2021
Ödüllerin Gönderilme Tarihi : 16 MAYIS 2021

Benim Objektifimden Vakıf Medeniyeti Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://benimobjektifimdenvakif.com/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap