Bigalı Mehmet Çavuş’un Gözünden Çanakkale Zaferi Kısa Film Yarışması

Biga Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Çanakkale Muharebelerinin önemli kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş’u anmak, onun kahramanlığını ve vatanseverliğini ortaya koyarak gençlere ilham vermek ve yetenekli gençleri ödüllendirmek amaçlarıyla Mehmetçiğin İsim Babası Bigalı Mehmet Çavuş’un Gözünden Çanakkale Zaferi Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Ödüllü kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Bigalı Mehmet Çavuş’un Gözünden Çanakkale Zaferi Kısa Film Yarışması

Düzenleyen:Biga Kaymakamlığı
Kategori:Kısa Film Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması, Lise Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:MEB’e bağlı kurumlarda ortaokul ve lise düzeyinde
tüm resmi/özel kurumlarda eğitim öğretim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:4 MART 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:10 MART 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: Vlogger Fotoğraf Makinesi
İkincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
Üçüncülük Ödülü: Tablet
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

İngilizler ilk kez 4 Mart 1915’te yoğun donanma ateşi desteğiyle birlikte makineli tüfek ve uçakların da kullanıldığı bir çıkarma yapmıştır. Taş taş üstünde bırakmadıkları Seddülbahir Kalesi’nde bir karıncanın dahi yaşamadığını düşünen İngiliz askerlerinin ilerleyişi Bigalı Mehmet Çavuş ve çoğunluğu Bigalılardan oluşan müfrezesinin kahramanca direnişi sayesinde durdurulmuştur. Muharebe sırasında tüfeği tutukluk yapan Mehmet Çavuş önündeki taşları fırlatmış o da bitince eline geçirdiği istihkâm küreğiyle düşmanın üzerine saldırmış, emrindeki askerleri de süngü hücumuna kaldırmıştır. Başından ve göğsünden yaralandığı halde kan kaybından bayılana kadar düşmanla boğuşmuş, emrindeki askerlere örnek olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk’ün Maydos Mıntıka Komutanıyken madalya teklifinde bulunarak adını kamuoyuna duyurduğu, Enver Paşa’nın bizzat göğsüne Gümüş İmtiyaz Madalyası taktığı, Çanakkale Muharebelerinin ilk kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş, yaptığı bu kahramanlıkla Çanakkale Ruhunun doğmasına vesile olmuş ve Türk askerine verilen Mehmetçik adının ilham kaynağı olmuştur. 2. Abdülhamid gibi dönemin önemli isimlerinin takdirine mazhar olmasına rağmen mütevazı duruşunu korumuş, hayatı yoksulluk içerisinde geçmesine rağmen kendisine yapılan yardım tekliflerini “Ben para için değil vatanım için savaştım.” diyerek reddetmiştir.

Yarışmanın Konusu

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü teması kapsamında “Mehmetçiğin İsim Babası Bigalı Mehmet Çavuş’un Gözünden Çanakkale Zaferi”

Yarışma Hedef Kitlesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ortaokul ve lise düzeyinde tüm resmi/özel kurumlarda eğitim öğretim gören öğrenciler katılabilmektedir.

Yarışmaya Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda ortaokul ve lise düzeyinde tüm resmi/özel kurumlarda eğitim öğretim gören öğrenciler başvuru yapabileceklerdir.
 • Başvuru yapılan eserin hazırlanmasında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bu şekilde hazırlanmayan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru sahipleri en fazla bir kısa film ile yarışmaya katılacaklardır. Birden fazla kısa film ile katılanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya başvurusu yapılan kısa filmin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılanlar katıldıkları eserin her türlü yayım ve telif hakkının kendilerine ait olduğunu teyit eder.
 • Kısa film içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin ifşa edilmesiyle ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya katılacak kısa filmin süresi jenerik dahil en fazla 10 dakika ile sınırlıdır.
 • Kısa filmler kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon film türlerinden biri olabilir.
 • Yarışmaya katılacak filmler, tercih edilen herhangi bir formatta üretilebilir. Filmler fotoğraf makinası, cep telefonu, video kamera vb. olanaklardan yararlanılarak çekilebilir.
 • Filme emek veren yönetmen, senarist, kurgucu, sesçi, ışıkçı, kameraman, set çalışanları aynı okulun öğrencileri veya öğretmenleri olmalıdır. Filmde yer alan oyuncuların öğrenci olma zorunluluğu yoktur.
 • Jüri üyeleri, filmleri içerdikleri belirgin teknik hatalar yüzünden yarışma dışı bırakabilir.
 • Yarışma şartnamesine ve katılım koşullarına uymayan filmler yarışma dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya gönderilen tüm eserlerin Biga Kaymakamlığı tarafından uygun bulunması zorunludur.
 • Yarışmaya gönderilen filmler iade edilmez.
 • Yarışmaya katılan adaylar, şartnamede yer alan koşulları kabul etmiş sayılır.
 • Başvuruda bulunan katılımcılar filmlerini aşağıdaki doküman ve materyallerle birlikte en geç 04 Mart 2022 Cuma günü saat 17.00’ ye kadar iadeli taahhütlü veya kargo firmaları ile adrese teslim şekilde Biga Kaymakamlığı resmi adresine göndermelidir. Eserler aşağıda şartlara göre ve ekleriyle birlikte teslim edilmelidir.
 • Katılımcı tarafından doldurularak imzalanmış “ Başvuru Formu”
 • Filmin 3 adet DVD kopyası ( üzerinde Filmin Adı, Süresi, Türü, Yönetmeni ve Okul adı belirtilmelidir.)
 • Filmin özet hikayesi (Sinopsis)
 • Filmin künyesi
 • Filmin özgün senaryo ve özgün müzik eserlerinden doğan telif hakları ile ilgili izinlerin alındığına ilişkin belgeler.
 • Filmin en az 2 adet görsel materyali ( Filmin set fotoğrafları)
 • Yönetmenin özgeçmişi, fotoğrafı, iletişim adresi ve telefonları
 • Veli izin belgesi
 • Okul müdüründen alınan onay belgesi.
 • Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Biga Kaymakamlığı kısa film ile ilgili her türlü tasarruf hakkına sahiptir.
 • Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Biga Kaymakamlığı gerekli gördüğü durumlarda şartnamede değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir.
 • Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi Milli Eğitim Bakanlığının izin ve onayı ile Biga Kaymakamlığına aittir.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm hususları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılımlar gönüllülük esasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
 • Yarışmaya katılımda herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılım sağlayan her öğrenci aydınlatma metnini (EK-1) ve açık rıza formunu (EK-2) okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Telif Hakları

 • Katılımcı, filminde telif hakkı doğuran “senaryo” ve “müzik” eserleri kullanmış ise senarist ve besteci belirtilmeli ve filmin yönetmeni bu eserlerle ilgili telifleri almış olmalıdır. Konuyla ilgili tüm sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya katılan filmlerin ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı Biga Kaymakamlığına aittir.

Değerlendirme

Kaymakamlığımızca, gönderilen eserleri incelemek ve değerlendirmek için oluşturulan komisyon: Biga Kaymakamlığınca belirlenen 1 Yönetmen, 1 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, 1 Tarih öğretmeni, 1 Araştırmacı-Yazar ve 1 Görsel Sanatlar öğretmeninden oluşacaktır. Değerlendirme puanı, tüm üyelerin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Puanların eşit olması halinde öncelik doğum tarihi itibariyle yaşı daha küçük olan öğrenciye verilecektir.

Eser İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

 • Gökhan Tarkan KARAMAN –Yönetmen
 • Ömer ARSLAN –Araştırmacı Yazar
 • Seçil KOCABAŞ –Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 • Seçkin GÖRÜŞÜK –Tarih Öğretmeni
 • Ali Murat ÖZTÜRK – Görsel Sanatlar Öğretmeni

Sonuçların Açıklanması

İnceleme ve değerlendirme süreci bitiminden itibaren ilk üç dereceye girenler www.biga.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

Yarışma İletişim

T.C Biga Kaymakamlığı

Hamdibey Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 1 – Biga/Çanakkale

Telefon: 0(286) 316 1001

Bigalı Mehmet Çavuş’un Gözünden Çanakkale Zaferi Kısa Film Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Vlogger Fotoğraf Makinesi (4K Ultra HD Video Kamera ve Vlogger Kit)
İkincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar (Intel Core i3 1005G1 8GB 1TB HDD 1TB SSD Freedos 15.6” Taşınabilir Bilgisayar)
Üçüncülük Ödülü: Tablet (10.3″ 128GB WiFi + Bluetooth Tablet)

Yarışmaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimize katılım belgesi, ayrıca katılım sağlayan engelli öğrencilerimize kaymakamlığımızca hazırlanan hediye paketi (Bigalı Mehmet Çavuş kitabı, Biga ilçemizin yöresel tatlarından nohut kahvesi ve peynir tatlısı) gönderilecektir.

Ödül töreni Kaymakamlık tarafından belirlenen çevrimiçi toplantı üzerinden yapılacak olup toplantı ile ilgili bilgiler dereceye girenlere Kaymakamlık tarafından bildirilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 4 MART 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 10 MART 2022

Ödül Töreni: 18 MART 2022

Bigalı Mehmet Çavuş’un Gözünden Çanakkale Zaferi Kısa Film Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.biga.gov.tr/mehmetcigin-isim-babasi-bigali-mehmet-cavusun-gozunden-canakkale-zaferi-adli-kisa-film-yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.236 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap