Bilim Kurgu Öykü Yarışması

Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından, öğrencilerin hayal güçlerini yansıtmalarına imkan sağlamak ve bilim kurgu ve gelecek üzerine eserler vermelerini teşvik etmek amaçlarıyla Bilim Kurgu Öykü Yarışması düzenleniyor. Ödüllü öykü yarışması başvuruları devam ediyor.

Bilim Kurgu Öykü Yarışması

Düzenleyen:Alanya Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okullarda
öğrenim gören öğrenciler.
Son Başvuru Tarihi:1 MART 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2 MAYIS 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Bilim ve teknolojinin ana enstrümanı insan aklı ve hayal gücüdür. Bu unsurlar arasında bulunan çift yönlü etkileşim ‘gelişim’i kaçınılmaz kılmaktadır. Geleceğin ütopik yahut distopik dünyasını tahayyül edebilen, yakın ve uzak geleceğe dair öngörülen toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üretebilen bireylere ihtiyaç vardır.

Bilim kurgu bireylerin entelektüel gelişimine katkı sunarken insanların hayal gücünün sınırsızlığını gözler önüne sermektedir. Bilim kurgu gelecek hakkında fikirler veren, bunun yanı sıra sosyal düzen, çevre ve teknoloji anlayışımızı genişleten bir nevi düşünce deneyleridir.

Bu doğrultuda Türkiye genelinde düzenlediğimiz bilim kurgu öykü yarışmasıyla öğrencilerin entelektüel birikimlerini sergileyebilmeleri için geliştirilmiş kurgularla anlaşılması güç konuları kolay ve etkili bir yöntemle aktarabilmeleri amacıyla bir yarışma düzenledik. Lise seviyesindeki tüm öğrencileri yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz.

Yarışmanın Konusu

Yarışma bilim kurgu alanında yapılacaktır. Büyük savaş sonrası bilim kurguları, saf bilim kurgu, kâinat ve tüm mahlûkatla ilgili bilim kurgu ve sosyal bilim kurgu türlerinden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir. Yazar; uzay araştırmaları, biyoteknoloji, yapay zekâ, robot teknolojisi, nanoteknoloji, sanal gerçeklik, teknofobi, yer bilimi, genetik, astrofizik, psiyonik, sosyal bilim kurgu/ütopya-distopya, alternatif tarih, zaman yolculuğu vb. konulardan istediklerini seçebilir.

Öykü Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya, Türkiye geneli resmî/özel lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
 • Yarışmaya  katılım bireyseldir, takım halinde katılım sağlanmayacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Etkinliğin hiçbir aşamasında katılımcıların/öğrenci velilerinin açık rıza onayı alınmadan kişisel verileri istenmeyecektir. Bu kapsamda istenen veriler açık rıza onayında belirtilen hususların dışında başka amaçlarla kullanılmayacak, üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinin ardından resen silinecektir.
 • Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Gerekli tüm belgeler [Başvuru Formu, Veli İzin Belgesi (Muvafakatname), PDF Formatında Öykü Metni] daihlbilimkurguyarismasi@gmail.com e-posta adresine gönderilecektir. Elden, posta veya başka yollarla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış, kısmen ya da tamamen yayımlanmamış olmalıdır.
 • Yapıtlar özgün olmalı, başka bir eserden alıntı veya çağrışım içermemelidir.
 • Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir eserle katılabilir.
 • Eser içeriklerinde geçecek özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir. Başvuru yapılan eserin T.C. Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk millî eğitiminin temel amaçlarına uygun olarak ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. (Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların el-de ettikleri ödül, unvan ve her türlü  kazanımları geri alınır.
 • Eser, Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A4 kâğıt ebadında, Times New Roman yazı tipi, 12 punto ve 1,5 satır aralıklı, paragraflar girintili, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk ve en az 3 en fazla 20 sayfa olacak şekilde PDF formatında hazırlanacaktır. Her sayfa numaralandırılmalıdır.
 • Öykünün hiçbir yerine yazarın ismi, adresi vb. kişisel bilgileri yazılmayacaktır.
 • Yarışmaya katılan eserlerin telif hakları yarışmacıya aittir. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, eğitim amacıyla eser sahibinin muvafakatini alarak eseri basabilir, yayımlayabilir ve paylaşıp sergileyebilir.
 • Yarışmayı düzenleyen kurum,  engelli öğrencilerin katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami derece faydalanmalarını sağlayıcı tedbirler alacaktır.
 • Başvurusunu tamamlayan her katılımcı şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
 • Yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkı, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne aittir.
 • Yarışmanın bütçesi Alanya Demirtaş AİHL Okul Aile Birliği tarafından karşılanacaktır.

Değerlendirme

Eserler; aşağıda belirlenen kriterlere göre ön inceleme ve son değerlendirme olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Değerlendirmeler; alan öğretmenleri, akademisyenler ve yazarlar arasından oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır. İnceleme ve değerlendirme komisyonlarının verdiği kararlara itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren iki iş günü içinde yapılabilecektir. Sonuçlara yapılan itirazlar değerlendirme kurulu tarafından 1 hafta içerisinde karara bağlanacaktır.

Değerlendirme kriterleri:

Türkçeyi kullanma gücü; (Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, yazım, dil bilgisi ve noktalama işaretlerinin doğru kullanımı vb.) 15puan

Biçim, plan ve üslup; (Anlaşılabilir bir anlatım düzeni oluşturma, içeriğe uygun başlıklandırmalar yapma, etkili bir başlangıç ve sonuç yapabilme, serim-düğüm-çözümbütünlüğü bağlamında hikaye planına uygunluk ve paragraflar arasında uygun geçişler yapma) 25 puan

Türün özelliklerine uygun bir anlatım kullanılması (Hayal gücü kullanımı, düşüncenin özgünlüğü, türün özelliklerine uygun bir yaratıcılık ve içtenliği içermesi…60 puan

Bilim Kurgu Öykü Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Dereceye girenlerin para ödülleri sonuçların açıklanmasıyla birlikte bir hafta içinde ilgili kişinin velisinin beyan edeceği banka hesabına yatırılacaktır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 1 MART 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi: 2 MAYIS 2022

Sunum ve Ödül Töreni: 16-17 MAYIS 2022

Bilim Kurgu Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://daihl.meb.k12.tr/icerikler/bilim-kurgu-oyku-yarismasi_12291820.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.167 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap