“Bir Bafra Hikâyesi” Yarışması

Bafra Belediyesi tarafından, Bafra’nın unutulan ya da fark edilmeyen yönlerinin hikâyeleştirilerek yazıya aktarılması,  Bafra’nın gerçek hayat hikâyelerinin derlenerek ortaya çıkarılmasını sağlamak,  edebiyatımıza yeni isimler kazandırmak, sanatsal faaliyetleri geliştirmek, Türkçeyi etkin kullanan ve kendisini geliştirmek için fırsat arayan yazarları desteklemek amaçlarıyla “Bir Bafra Hikâyesi” Yarışması düzenleniyor. Ödüllü hikaye yarışması başvuruları devam ediyor.

“Bir Bafra Hikâyesi” Yarışması

Düzenleyen:Bafra Belediyesi
Kategori:Öykü Yarışması, Hikaye Yarışması, Edebiyat Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen T.C. vatandaşı olan herkes.
Son Başvuru Tarihi:12 NİSAN 2023 Saat: 17.00
Sonuç Açıklanma Tarihi:20 HAZİRAN 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.500  (5 adet)
18 Yaş altı Özendirme Ödülleri1.000 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

Bafra’nın unutulan ya da fark edilmeyen yönlerinin hikâyeleştirilerek yazıya aktarılması,  Bafra’nın gerçek hayat hikâyelerinin derlenerek ortaya çıkarılmasını sağlamak,  edebiyatımıza yeni isimler kazandırmak, sanatsal faaliyetleri geliştirmek, Türkçeyi etkin kullanan ve kendisini geliştirmek için fırsat arayan yazarları desteklemek amaçlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu

Bafra’nın tarihi, tabiatı, folklorik özellikleri, yemek kültürü, kültürel etkinlikleri, insanları gibi konular çerçevesinde hikâye yazma.

Hikâye Yarışması Değerlendirme Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese açıktır.
 • Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmada yaş sınırlaması yoktur.
 • Yarışmaya katılan hikâyelerin başkası tarafından yazılmamış olması, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan kişi, hikâyenin tümüyle kendisine ait olduğunu, özgün olduğunu ve başka bir yarışmada ödül almadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve unvan geri alınır.
 • Yarışmacılar, ödül alan ve yayınlanmaya uygun bulunan hikâyelerin herhangi bir telif ücreti olmadan Belediyemiz tarafından hazırlanacak olan her türlü yazılı, görsel ve dijital ortamda yayınlanmasını, yarışmaya katılmakla kabul etmiş sayılacaktır.
 • Hikâyeler; Bafra’nın tarihi, tabiatı, folklorik özellikleri, yemek kültürü, kültürel etkinlikleri, insanları gibi konular çerçevesinde kaleme alınacaktır.
 • Gönderilen hikâyelerin altına sadece rumuz yazılacaktır.
 • Her yarışmacının yalnızca 1 (bir) hikâye ile katılmasının mümkün olduğu yarışmada, hikâye 10 (on) sayfayı geçmemelidir.
 • Başvurular yalnızca internet üzerinden, birbafrahikayesi@bafra.bel.tr adresine yapılacaktır.
 • Yarışmaya son başvuru tarihi, 12 Nisan 2023 Çarşamba günü mesai bitimidir (17.00). Bu tarih ve saatten sonraki gönderimler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya başvuran hikâyeler, Seçici Kurul tarafından aşağıdaki tabloda yer alan kriterlere göre değerlendirilip puanlanacaktır.  
 • Aday, birbafrahikayesi@bafra.bel.tr e-posta adresine iki adet Word dosyası göndererek yarışmaya katılım sağlayacaktır:
 • Ödüle aday gösterilecek eser; Word belgesi formatında, A4 boyutunda, Times New Roman 12 yazı karakteri ile yazılmış, her kenardan 2,5 cm kenar boşluğuyla satır aralığı 1,5 olacak şekilde, iki yana yaslı ve en fazla 10 sayfa olmalıdır. Aday, hikâyesinin bulunduğu dosyaya hiçbir şekilde kendisiyle ilgili bilgileri (ad, soyad, adres vd.) eklememeli, sadece hikâye sonuna rumuzunu yazmalıdır.
 • Aday, ayrı bir Word belgesine adını, soyadını, yarışmaya katıldığı hikâyenin adını, cep telefonunu, e-posta adresini ve iletişim adresine ait bilgilerini yazıp gönderecektir.
 • Şartnameye uymayan hikâyeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda Seçici Kurul tarafından belirlenecek kararlar geçerlidir.
 • Seçici Kurul tarafından gerekli görüldüğü takdirde bir Ön Eleme Kurulu oluşturulacaktır.
 • Bafra Belediyesi ve Seçici Kurul, şartnamedeki maddelerde ve yarışma takvimindeki tarihlerde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 • Yeterli sayıda başvuru olmadığı takdirde yarışmayı erteleme hakkı, Bafra Belediyesinin ve Seçici Kurulun takdirindedir.
 • Hikâyelerin içerikleriyle ilgili sorumluluk yazarlarına aittir.
 • Seçici Kurul tarafından seçilecek olan 11 (on bir) adet hikâyeye ödül verilecek, her katılımcı katılım belgesi alacak ve yayınlanmaya uygun bulunan hikâyeler ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın Belediyemizin bir yayını olarak basılacak, Bafra Belediyesinin web sitesinde yayımlanacaktır.
 • Ödül töreni tarihi, Belediyemizin sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden daha sonra ilan edilecektir.
 • Yarışma kapsamında verilecek kişisel bilgiler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacaktır.

Yarışma Kurulları

Düzenleme Kurulu

Bafra Belediyesi tarafından görevlendirilecek 5 eğitimciden oluşur. Düzenleme Kurulu, yarışma kapsamında e-postayla gelen hikâyelerin teslim alınması, düzenlenmesi, Seçici Kurul’a gönderilmesi, dereceye girenlerle iletişim kurulması, basın duyurusunun gerçekleştirilmesi ve ödül töreninin düzenlenmesiyle görevlidir.

Seçici Kurul

Bafra Belediyesi tarafından, bilinen hikâye yazarları, edebiyat eleştirmenleri ve akademisyenlerden oluşur. Seçici Kurul, Düzenleme Kurulu tarafından teslim alınan hikâyelerin değerlendirilip puanlanması ve dereceye girenlerin belirlenmesi ile görevlidir.

 • Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi (Seçici Kurul Başkanı)
 • Prof. Dr. Şahin KÖKTÜRK, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. Münire Kevser BAŞ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı – Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Doç. Dr. Şeyma BÜYÜKKAVAS KURAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi
 • Adnan İPEKDAL, Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü
 • Mehmet KURTOĞLU, Şair – Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
 • Emin GÜRDAMUR,  Öykücü – Editör.

Yarışmanın Değerlendirilmesi

Seçici Kurul üyeleri, hikâyeleri 100 puan üzerinden değerlendirir. Yapacakları bir toplantıyla yarışmacılara verdikleri puanları değerlendirerek yarışmada dereceye girenleri belirler.

 Puanlama KriterleriPuan Değeri
1Bafra’yla ilişkilendirme seviyesi20
2Özgün kurgu20
3Sanatlı anlatım Açıklama: Betimleme ve yorumlarda estetik unsurların (benzetmeler, göndermeler, metinlerarasılık vd.) yerindeliği ve yoğunluğu20
4Yazım ve noktalama kurallarına uygunluk, anlatım bozukluğu Açıklama: Her iki yanlış için 10 üzerinden bir puan kırılacaktır.10
5Kurguda tutarlılık/tutarsızlık durumu10
6Akıcılık, sürükleyicilik10
7Hikâyenin başlığı ile içeriğinin uyumu5
8Şartnamedeki teknik şartlara uygunluk Açıklama: Sayfa sayısı, düzeni, yazı fontu, boyutu, iki yana yasla gibi teknik özelliklerin her birindeki yanlıştan 5 üzerinden 1’er puan kırılacaktır.5
Toplam Puan100

Yarışma İletişim

Adres: Büyük Cami Mah. Camii Kebir Cad. No:1 Bafra/Samsun

Web: www.bafra.bel.tr

Tel: 0543 605 06 15

e-posta: birbafrahikayesi@bafra.bel.tr

Yarışma Koordinatörü: Mert ATMACA, Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür

“Bir Bafra Hikâyesi” Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 10.000 ₺
İkincilik Ödülü: 8.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 6.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.500  (5 adet)
18 Yaş altı Özendirme Ödülleri1.000 ₺ (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 12 NİSAN 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 HAZİRAN 2023

“Bir Bafra Hikâyesi” Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.bafra.bel.tr/Sayfa/63c106cefdcac211485261d8/BIR-BAFRA-HIK%C3%82YESI-YARISMASI

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap