Bir Başkadır Benim Memleketim Resim Yarışması

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi tarafından, öğrencileri resim yapmaya ve sanata teşvik etmek, öğrencilerin yeteneklerini ortaya koymalarına fırsat tanımak ve başarılı gençleri ödüllendirmek amaçlarıyla Bir Başkadır Benim Memleketim Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Bir Başkadır Benim Memleketim Resim Yarışması

  Düzenleyen: Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi
   Kategori: Resim Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışması, Lise Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Türkiye genelindeki liselerde 9.10.11. ve 12. sınıflar.

  Son Başvuru Tarihi: 11 HAZİRAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 HAZİRAN 2021
  Ödüller:

Öğrenci Ödülleri

Birincilik Ödülü: 2.000 ₺ Sanat malzemesi 
İkincilik Ödülü: 1.250 ₺ Sanat malzemesi 
Üçüncülük Ödülü: 750 ₺ Sanat malzemesi 

Mansiyon Ödülü: 300 ₺ Sanat malzemesi 

Öğretmen Ödülleri

Birincilik Ödülü: 750 ₺ Sanat malzemesi 
İkincilik Ödülü: 750 ₺ Sanat malzemesi 
Üçüncülük Ödülü: 750 ₺ Sanat malzemesi   

   

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Bu yarışma, Türkiye genelindeki liselerde 9.10.11. ve 12. sınıfların resimle buluşmasını ve yeteneklerinin keşfedilmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda:

 • Sınıf dışı etkinliklerle örgün eğitime katkıda bulunmayı,
 • Öğrencileri yükseköğretime güdülemeyi ve öğrencilerin ilgilerini arttırmayı,
 • Öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı,
 • Öğrencilerin resim alanındaki bilgi ve deneyimlerinin artmasını,
 • Öğrencilerin kültürel ögelerini tanımalarını ve benimsemelerini sağlamaktır.

Yarışmanın Konusu ve Şekli

 • Yarışmanın konusu “memleket manzaraları ve kültürel ögelerin resmedilmesi” olup yarışma özel ve devlet lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından görsel kategorilerde hazırlanacak olan eserleri kapsayacaktır.
 • Yarışmanın duyurusu ile ilgili hazırlanan afişler, il millî eğitim müdürlükleri aracılığıyla ilçe millî eğitim müdürlüklerine ve okullara yarışma duyurusu ekinde iletilecektir. Ayrıca afişler, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi web sitelerinde dijital olarak yer alacaktır.
 • Başvuru yapılırken;   öğrenci  ve velisine  ait  ad-soyad, T.C.  kimlik numarası,  cep telefonu, mail adresi, okul, sınıf bilgisi ve öğretmenine ait ad-soyad, cep telefonu, mail adresi, görev yapılan okul, branş gibi kişisel veriler başvuru esnasında yarışmanın düzenlenmesi, seçimin yapılması, ödül sahiplerinin ilan edilmesi, ödüllerin teslimi, ödül törenlerinin düzenlenmesi gibi amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir. Başvuru sahibi öğrenci, öğrencinin velisi ve öğretmen, yarışma kapsamında Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aktarılan ve Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından işlenen kişisel verileri ile ilgili 6698 sayılı KVKK gereği aydınlatma metninin ve KVK politikasının kılavuz ekinde yer aldığını, aydınlatma metinlerini ve KVK politikasını okuduklarını ve bilgi sahibi olduklarını kabul ederler. (Ek-1-2-3) Öğrenci, öğrenci velisi ve öğretmene ait KVK Aydınlanma Metni ve/veya açık rıza metinleri doldurulduktan sonra okul müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Yarışma Resmi ve Özel tüm Ortaöğretim Kurumları öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Sosyal etkinlikler, katılımcıların gönüllülük esasına göre yürütülür.
 • Yarışmaya katılacak eserler kâğıt üzerine uygun herhangi bir teknik ile yapılmış olmalıdır. (Suluboya, Guaş Boya, Pastel Boya Lavi.v.b)
 • Konu: “Bir Başkadır Benim Memleketim” teması çerçevesinde katılımcıların yaşadıkları şehrin coğrafi özelliklerini, manzaralarını kültür ürünlerini vb. yansıtan ve tanıtan çalışmalar yapması beklenmektedir.
 • Katılımcı en fazla 1 eserle katılabilir. Eserler Paspartusuz olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eser daha önce sergilenmemiş ve ödül almamış olmalıdır.
 • Eserin kısa kenarı 35 cm’den küçük 50 cm den büyük, uzun kenarı 50 cm’den küçük 70 cm den büyük olmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak eserler tekniğe uygun kağıt üzerine yapılmış olmalıdır.
 • Tüm çalışmalar iki mukavva arasına, katlanmayacak ve kıvrılmayacak şekilde, elden teslim edilmeli veya kargo ile ulaştırılmalıdır.
 • Katılımcıların kargo masrafları kendilerine aittir. Kargo gecikmeleri, hasarlardan, kayıplardan ve süreç içinde oluşacak hasarlardan kurumlar sorumlu tutulamaz.
 • Katılımcı; eserin adı, ölçüsü, tekniği, yapım yılı ile sanatçının, adı soyadı, doğum tarihi, cep numarası, adresi ve e-mail adresi yazılı bilgi kâğıdını eserin arkasına düşmeyecek şekilde yapıştırmalıdır. Eser orijinallik belgesi mutlaka doldurulmalıdır.
 • Eserler, danışman öğretmen tarafından mutlaka imzalanmalıdır. Eserin birincilik, ikincilik veya üçüncülük kazanması durumunda öğretmene verilecek ödül sadece orijinallik belgesini imzalayan öğretmene verilecektir.
 • Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri halinde kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması muhtemel yardım imkânları sunulacaktır. Ödül kazanan engelli yarışmacılarımızın engel durumları dikkate alınarak (ulaşım, tören alanın düzeni) ödül töreni programı yapılacaktır.
 • Eserler bireysel olarak belirtilen adrese gönderilecektir. Eserlerin gönderileceği adres:

Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi Şeker Mah. Yazlık Cad. NO 1/3 Asayiş Şube Müdürlüğü Karşısı Adapazarı/SAKARYA

 • Yarışmaya gönderilen resimlerin değerlendirmesi, kurumumuzca seçilip ilan edilen jüri tarafından yapılacaktır.
 • Çalışmaların jüri tarafından değerlendirilmesi, 14 Haziran 2021 Çarşamba günü yapılacaktır.
 • Yarışma sonuçları 15 Haziran 2021 Tarihinde Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi web sayfasından duyurulacaktır.
 • Yarışmada başarı ödülü alan yapıtların her türlü kullanım hakkı kurumumuza ve ödül veren kurumlara ait olacaktır.
 • Eserler iade edilmeyecektir.
 • Bir kişi yalnızca bir defa ödül kazanabilecektir.
 • Kazanılan ödül başkasına devredilemez, paraya çevrilemez.
 • Yarışmada ön elemede ilk 30’a giren eserler sergilenmeye ve dijital ortamda yayınlanacak olan sergi kataloğuna girmeye hak kazanacaktır.
 • Kurumumuz gerekli gördüğü zaman katılım koşullarında ve yarışma tarihinde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar. MEB onayı bilgisi dahilinde gerekli değişiklikler yapılabilir.
 • Yarışmaya katılan herkes yukarıda belirtilen katılım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Eserlerin Değerlendirilmesi

 • Yarışma ile ilgili değerlendirme Sakarya Güzel Sanatlar Lisesinde görevlendirilmiş öğretmenlerden oluşan jüri tarafından yapılacaktır.
 • Yarışma jürisinde görev alan öğretmenlerin görev kaydı belgeleri ekte sunulmuştur.

Değerlendirme ve Ödül Törenleri

Değerlendirme

Değerlendirme, Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinden 5 kişiden oluşacak seçici kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ölçeği ekte sunulmuştur. Öğrencinin 15.06.2021 – 18.06.2021 tarihleri arasında itiraz etme hakkı vardır.

Ödül Törenleri

Değerlendirme yapıldıktan sonra ödül töreni 25.06.2021 tarihinde online olarak yapılacaktır. Salgın şartlarına göre ödül töreninin yüz yüze yapılabilme durumu değerlendirilecektir. Yüz yüze yapılabilme durumunda ödül töreni Adapazarı Belediyesi Orhangazi Kültür Merkezinde düzenlenecektir. Ödül törenine ülke genelinde dereceye giren öğrenci, öğrenci velisi ve öğrencinin eser gönderdiği alanın branş öğretmeni (uzaktan canlı bağlantı yoluyla) katılacaktır. Branş öğretmeninin olmadığı durumlarda ödül törenine öğrencinin sınıf öğretmeni katılacaktır.

Jüri Üyeleri

Hayati ÖZMEN (Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni)

Yahya BİŞKİN (Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni)

Nuh ARSLAN (Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni)

Hüsamettin ÖZDEN (Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni)

Sefa ŞERBET (Evrenköy Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni)

Bir Başkadır Benim Memleketim Resim Yarışması Ödülleri

Dereceye girenlere verilecek sanat malzemeleri Fila Türkiye tarafından karşılanacaktır.

Birincilik ödülü: 2000 TL değerinde Sanat malzemesi

İkincilik ödülü: 1250 TL değerinde Sanat malzemesi

Üçüncülük ödülü: 750 TL değerinde Sanat Malzemesi

3 Mansiyon: 300 TL değerinde Sanat malzemesi

Kazanan Öğrenciyi Çalıştıran Danışman Öğretmenler için Öğretmen Ödülleri:

Birincilik ödülü:750 TL değerinde Sanat malzemesi

İkincilik ödülü: 750 TL değerinde Sanat malzemesi

Üçüncülük ödülü:750 TL değerinde Sanat malzemesi

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 11 HAZİRAN 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 HAZİRAN 2021

Bir Başkadır Benim Memleketim Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://sakaryagsl.meb.k12.tr/icerikler/bir-baskadir-benim-memleketim-ulusal-resim-yarismasi_11153896.html

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.246 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap