Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Yarışması

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, çevreci ulaşım aracı olan bisiklet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak, kent içi ulaşımda bisiklet kullanım oranını arttırmak ve şehirde mevcut olan bisiklet kullanım kültürünü daha ileri bir seviyeye taşımak amaçlarıyla Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Para ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Yarışması

Düzenleyen:Konya Büyükşehir Belediyesi
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgi duyan 18 yaş üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:20 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:4 EYLÜL 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 (3 Adet)
Sergileme: 300 (En Fazla 36 Adet)
Satın Alma: 300 ₺ (En fazla 20 Adet)

Yarışma Konusu

“Bisiklet Şehri Konya’da Bisiklete Biniyorum”

Bisikletin icadı günümüzden 200 yıl öncesine kadar dayanan bir teknolojiye sahiptir. Teknolojinin gelişmesi ile uzun mesafeleri kolayca kat edebilen insanoğlu her geçen gün ulaşım alanında ilerlese de bisikletten vazgeçebilmiş değil. Bisiklet, uzun ve masraflı bir bakım gerektirmemesi, hafif ve kullanışlı olmasıyla hala cazibesini korumaktadır.

İnsan gücü ile çalışan bisiklet, motorlu ulaşım araçlarının yanında doğa ve çevre dostu bir araçtır.

Bisikletin yakıt tüketmemesi, trafik tıkanıklığı oluşturmaması, çevreyi kirletmemesi, karayolu araçlarına göre çok daha az yatırım maliyeti gerektirmesi, gürültü oluşturmaması gibi çevreye ve topluma birçok olumlu etkisi vardır.

Türkiye’de bisiklet konusunda öncü şehir konumunda olan Konya, Türkiye’nin 550 kilometreyle en uzun bisiklet yoluna sahip şehridir.

Bu bağlamda tüm fotoğrafçıları Konya içinde bisiklet temalı fotoğraflar çekmeye davet ediyoruz.

Konya’da bisiklet konusunda;

 • Bisiklet yolları,
 • Bisiklet tramvayı,
 • Bisiklet taşınan otobüsler,
 • Bisikletliler için trafik ışıkları,
 • Bisiklet tamir istasyonları,
 • Bisiklet bekleme istasyonları,
 • Bisiklet empati eğitimi,
 • Elektronik yönlendirme ve bilgilendirme ekranlarında bisiklet temalı paylaşımlar gibi birçok çalışma mevcuttur.
 • Yarışma, Konya’da bisiklete dair tüm konuları kapsamaktadır.

Yarışma Amacı

Fotoğraf sanatı aracılığı ile ‘ekonomik, çevreci, sağlıklı ve trafik tıkanıklığı oluşturmayan bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımını teşvik etmektir. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak, kentiçi ulaşımda bisiklet kullanım oranını arttırmak ve şehrimizde mevcut olan bisiklet kullanım kültürünü daha ileri bir seviyeye taşımaktır. Ayrıca bizden sonraki nesillere daha temiz, daha yaşanılabilir ve daha sürdürülebilir bir dünya bırakmak için bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaktır.

Yarışma Kategori-Bölümleri

Yarışma; Sayısal (Dijital) kategoride

 • Renkli veya Siyah/Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.

Genel Katılım Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı 18 yaş ve üstü herkese açıktır. Konya Büyükşehir Belediyesi düzenleyici kurul üyeleri, temsilcileri ve Jüri üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli ve/veya sayısal siyah-beyaz eserle katılabilir.(Renkli ve/veya siyah-beyaz toplam 4 eser kabul edilecektir)
 • Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, yarışma sonucu sergileme almış ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise bu yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları gibi belgesel niteliğini bozmayacak şekilde kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.
 • Fotoğraf üzerinde tarih, isim, logo vb gibi işaretler bulunmamalıdır. Kenar boşluğu ve paspartu(çerçeve) olmamalıdır.
 • Yarışmacı kendine ait fotoğraf ile yarışmaya katılabilir. Yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi gösteren, değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Fotoğrafın içeriğinde yer alan markalar, şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Kural ihlali yapan kişiler yarışmadan elenir, Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül geri alınır ve yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Düzenleme Kurulu isterse ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir. Ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.
 • Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan belirtildiği sayıda fotoğrafı belirlenen bedeli ödeyerek satın alabilir.
 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme kazanan eserler albüm kitap haline getirilecektir. E-kitap olarak web sayfasında yayınlanacak ve yarışmaya katılan herkese mail ile iletilecektir.
 • Düzenleme Kurulu;
 • Uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.
 • İptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
 • Sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden bir hafta öncesine kadar yarışma web sitesi üzerinden bilgilendirmek koşuluyla yetkilidir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sisteminde yedeklenir ve jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.
 • Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda/salonlarda; ultra HD 4K 3840×2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç bir veya daha fazla LCD TV/monitörde sunulacaktır.
 • Mevcut (Covid-19) Pandemi tedbirleri kapsamında jüri üyeleri belirlenen jüri tarihinde bir araya gelerek bir salonda toplanamaz ise değerlendirmeyi elektronik ortamda (online) puanlama sistemiyle yapabilecektir.
 • Yarışma sonuçları web bisiklet.konya.bel.tr / ve www.konya.bel.tr sitesinden ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait olacaktır.
 • Ödül, sergileme ve satın almaya değer görülen eser sahipleri, iş bu şartnamede belirtilen ödül tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Konya Büyükşehir Belediyesi’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi; ödül ve sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını Konya Büyükşehir Belediyesi ‟ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır); kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi; yarışmada ödül alan ve satın aldığı fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi‟nden itibaren 1 (Bir) ayın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.
 • Düzenleme Kurulu e-posta, ödül ve baskı/dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranacaktır ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda Konya Büyükşehir Belediyesi hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin www.konya.bel.tr web adresi Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin ve bağlı bulunulan daire başkanlıklarının Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanabilecektir.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu yetkilidir.
 • Katılımcılar; Konya Büyükşehir Belediyesi bisiklet.konya.bel.tr / adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle meydana gelebilecek hukuki ya da yasal sorunlardan şahsen sorumlu olduklarını kabul etmiş, yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Yine bu kapsamda herhangi bir bedel talep etmeksizin Ödül alan, Sergileme/Satınalma yapılan tüm fotoğraflarının kullanım ve telif haklarını devretmiş ve Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin tüm çalışmalarında kullanılmasına izin verdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi, bisiklet.konya.bel.tr / adresinden yönlendirmeler izlenerek yükleme yapılacaktır.
 • Konya Büyükşehir Belediyesi ‟nin bisiklet.konya.bel.tr / sayfasına fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemde belirtilen aktivasyon yöntemi takip edilerek olunabilecektir.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz (çerçevesiz) ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb ‘den az olmamalı, 4 Mb‟yi de geçmemelidir. Fotoğrafların kısa kenarı en az 2400 piksel çözünürlükte olmalıdır. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir. Şartları taşımayan fotoğraflar değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi en fazla 25 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ġ, Ö, ġ, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, Ģ, ş,ü harfleri ve noktalama işaretleri kullanılmamalıdır. Alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde bisiklet@konya.bel.tr adresinden veya 0.332.205 4278 nolu telefondan iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu olmayacaktır.
 • Yarışma takvimi ve şartlarının pandemi tedbirleri kapsamında değişikliğine karar verme ve duyurma yetkisi yarışma organizasyon birimindedir. Bu kapsamda herhangi bir değişiklik hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikler yarışma web bisiklet.konya.bel.tr sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Seçici Kurul

 • Hasan GÖRGÜLÜ- Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı
 • Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK- Akademisyen Erkan MUMCU – KONFAD Başkanı
 • Cengiz TEKSOY- Fotoğraf Sanatçısı(AFIAP)
 • Kerim ARI – Fotoğraf Sanatçısı(AFIAP)

Yarışma İletişim

Halit Dündar – 0.332 205 42 78

E-posta: bisiklet@konya.bel.tr

Web: konya.bel.tr — bisiklet.konya.bel.tr

Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 (3 Adet)
Sergileme: 300 (En Fazla 36 Adet)
Satın Alma: 300 ₺ (En fazla 20 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 AĞUSTOS 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 4 EYLÜL 2021

Ödül Töreni: EYLÜL 2021

Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://bisiklet.konya.bel.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap