Bursa Bıçak Festivali 2023 Damascus Av Bıçağı Yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Bursa şehrine ait bıçak ve bıçakçılık kültürünü tanıtmak ve ulusal çapta Bursa bıçakçılığını hak ettiği değere ulaştırmak, ulus olarak somut olmayan kültürel bir değerimiz olan el işi bıçakçılığı desteklemek, gelenekten alınan ilhamla yeni kuşak bıçak ustalarının yetişmesini sağlamak amaçlarıyla Bursa Bıçak Festivali 2023 Damascus Av Bıçağı Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Bursa Bıçak Festivali 2023 Damascus Av Bıçağı Yarışması

Düzenleyen:Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
Kategori:Tasarım Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 Yaşını Doldurmuş Herkes
Son Başvuru Tarihi:2 HAZİRAN 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 HAZİRAN 2023
Ödüller:50.000
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konu ve Amaç

Yarışma;
● Bursa şehrine ait bıçak ve bıçakçılık kültürünü tanıtmak ve ulusal çapta Bursa Bıçakçılığını hak
ettiği değere ulaştırmak,
● Ulus olarak somut olmayan kültürel bir değerimiz olan el işi bıçakçılığı desteklemek,
● İpek ve çini ile UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına giren Bursa’da ve tüm Türkiye’de geleneksel el
sanatlarını modern dokunuşlarla güncel tutarak gelecek kuşaklarla geçmişle arasındaki bağı
güçlü tutmak,
● Gelenekten alınan ilhamla yeni kuşak bıçak ustalarının yetişmesini sağlamak,
● Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak olan bıçakçılık sektöründe inovasyon çalışması
yaparak yenilikçi fikirleri sanatsal formlarla buluşturup bu sektörü canlı tutacak farklı tasarımlar
oluşturmak,
● Katma değeri ve mali ederi yüksek ürünler olan Damascus çeliğinden yapılma bıçaklara
sektörün ilgisini çekmek
Amacıyla, “Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü” tarafından düzenlenmektedir.

Yarışma Koşulları

● Bursa Bıçak Festivali 2023 Damascus Av Bıçağı Yarışması için başvurular 02 Haziran 2023
tarihinde sona erecektir.
● Yarışmaya katılacak olan tasarımcılar 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
● Yarışma seçici kurul üyeleri ile kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları dışında tüm
tasarımcılara açıktır. Yarışmacılar bireysel olarak katılımda bulunabileceklerdir. Hiçbir yarışmacı
herhangi bir firma, şirket, kurum, kuruluş ya da başkası adına yarışmaya katılamaz.
● Yarışmaya tüzel kişi/firma adına başvuru yapılacaksa başvuran kişi firmada yetkili olduğuna dair
gerekli belgeleri sunulması gereklidir. Aksi halde üretilen ürün değerlendirmeye alınmayacaktır.
● Yarışmada sadece Damascus Av Bıçağı tasarlanıp, değerlendirmeler Damascus Av Bıçağı
üzerinden yapılacağı için başka tarzlarda üretilen bıçaklar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Şef
Bıçağı Yarışması için ayrı form ve şartname bulunmaktadır)
● Katılımcılar yarışmaya katılabilmek için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.
● Yarışmacı, tasarladığı Damascus Av Bıçağının kullanılabilir nitelikte uygulanmış örneğini
sunacaktır.
● Yarışmacılar kullanacakları damascus çeliği kendileri üretmek zorundadır, hazır damascus plaka
ile yarışmaya katılım kabul edilmemektedir.
● Dövme aşamasında şahmerdan kullanılabilir.
● Yarışmacı; damascus çeliği hazırlarken, kendi hazırladığını ispat edecek şekilde paketin
hazırlanması, dövme, şablon çıkartma, ısıl işlem, kabza yapımı aşamalarını kapsayan ve 3
dakikayı geçmeyen video çekimi hazırlayacak ve online başvuru formuna ekleyecektir. Formda
video bulunmaması durumunda tasarımlar yarışmada değerlendirmeye katılmayacaktır.
● Yarışmacılar, tasarladıkları bıçakları keskinlik ve sağlamlık testine uygun şekilde hazırlayıp teslim
etmelidir.
● Tasarımlar daha önce yarışmaya katılmamış, ödül almamış veya kopya edilmemiş olacaktır. Aksi
durumun tespit edilmesi halinde yarışmacı yarışma dışı bırakılır. Tasarımın bir başkasına ait
olduğunun tespit edilmesi durumunda ayrıca yarışmacı bunun hukuki sonuçları ile bağlıdır.
Yarışmacı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuata göre kendisine ait olmayan tasarımı
kullanmasından kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmektedir.
● Yarışmada değerlendirmeye girip ödül alamayan bıçaklar talep edilmesi halinde 1 ay içinde
katılımcıya geri gönderilecektir.
● Yarışma için gönderilen ve geri iade edilen bıçakların kargo ücretleri katılımcı tarafından
karşılanacaktır.
● Başvuru formuna tasarlanan bıçağın fotoğrafı ve yapım aşamasını da içeren videosu mutlaka
eklenecektir. Aksi durumda başvuru geçersiz kabul edilir.
● Yarışmacıların isteği doğrultusunda dereceye giremeyen bıçaklar Bursa Büyükşehir Belediyesi
Müzeler Şube Müdürlüğü’ne bağış tutanağı karşılığında bağışlanabilir.
● Her yarışmacı, https://www.bursamuze.com/ internet adresi üzerinden başvuru formunu
dikkatlice dolduracaktır.
● Eserler teslim edilmeden önce, https://www.bursamuze.com/ adresindeki form doldurulmuş
olmalıdır.
● Yarışmacılar tasarımlarını elden veya kargo ile teslim edeceklerdir. Kargo ücreti ödenmemiş
gönderiler kabul edilmeyecektir.
● Yarışmacı, şayet birden fazla bıçak ile yarışmaya katılacaksa, her bıçak için istenilen formları ayrı
ayrı dolduracaktır.
● Yarışmaya bir kişi en fazla 3 bıçak ile katılım sağlayabilir.
● Eserler 02 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edilmiş olmalıdır.
● Posta ve kargo ile gönderilen eserlerin tüm sorumlulukları yarışmacıya aittir.
● Bursa Büyükşehir Belediyesi, bütün tasarımları, teslim aldığı andan, teslim edeceği ana kadar
geçen süre zarfında korumaya yönelik her türlü önlemi almakla yükümlüdür.
● Yarışmaya başvuran katılımcılara talep edilmesi durumunda festival süresince diğer ürünlerini
satabileceği ücretsiz stant temin edilecektir.
● Ön elemeyi geçen yarışmacılar en geç 15 Haziran 2023 Perşembe akşamı e-posta ve telefon
yolu ile bilgilendirilecektir.
● Ön elemeyi geçen yarışmacılar ödül törenine katılmayı ve 16 Haziran Cuma saat 10:00 da
festival alanında hazır olmayı kabul eder.

Soru Sorma ve Cevaplamaya İlişkin Hususlar

● Yarışmacılar, şartname ile ilgili sorularını hafta içi saat 18.00’e kadar yarışma e-posta adresine
(bursamuze@bursa.bel.tr) gönderebilecektir.
Yarışma jürisi 5 Mayıs 2023 Saat 18’e kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek ve tüm
cevaplar, üç takvim günü içerisinde soruyu soran kişinin e-posta adresine iletilecektir. Sorulara
verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.

Değerlendirme Kriterleri

Teslim edilen tüm tasarımlar aşağıdaki kriterler çerçevesinde uzman jürinin kanaatinde
değerlendirilecektir.
Türkiye’nin Değerleri ile Uyum
Tasarımların, Türkiye’nin tarihi, kültürel ve doğal değerleri ile uyumlu ve bu değerleri gelecek
kuşaklara aktaracak nitelikte olması
Özgünlük ve Yaratıcılık
Tasarımların bu yarışma için tasarlanmış, daha önce sergilenmemiş ve üretilmemiş olması.
Özgün yaklaşımınızın başvuru formunda bıçağın hikayesinde uygun şekilde anlatılmış olması.
Ayırt Edicilik
Tasarımların ayırt edici, hafızada yer edici nitelikte olması ve kültürel belleğimize katkıda
bulunacak simgesel değerleri barındırması
Görsellik ve Estetik
Tasarımların görsel olarak etkileyici estetik bir görünüme sahip olması
Geleneksel Üretim Yöntemlerine Uygunluk
Tasarımda kullanılacak malzeme ve üretim yöntemlerinin tanımlanması ve ürünün geleneksel
bıçakçılığa uygun olması.
Sağlamlık ve Keskinlik
Teslim edilmiş ürünler sağlamlık ve keskinlik testlerinde kullanılabilecek olması.
Teknik Detaylar
Lehimleme kalitesi, aşındırma kalitesi, kullanılan çelik özellikleri, sap malzemeleri gibi birçok
teknik detayda üstün nitelikli olması.


Not: Başvuru formunda bıçağınız hakkında tüm detayları ve hikâyeyi açıklayıcı şekilde
paylaşmanız nitelikli değerlendirmenin önünü açacaktır.

Seçici Kurul

 • Dominique Chambriad, CCI Puy-de-Dôme / FRANSA
 • Didier Hirsh, CCI Puy-de-Dôme / FRANSA
 • Markus Balbach, Balbach Damast / ALMANYA
 • Lukas Balbach, Balbach Damast / ALMANYA
 • APRECU Temsilcisi / İSPANYA
 • Rasim Örnek / TÜRKİYE
 • Metin Anan / ALMANYA
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi
  Not: Bursa Büyükşehir Belediyesi uygun gördüğü uzmanları seçici kurula ekleme ve seçici kurulda
  değişiklik yapma hakkını kendinde tutar.

Sonuçlar

 • Yarışma sonuçları Festivalin ilk günü jüri eşliğinde festival sahnesinde açıklanacaktır.
 • Ödül kazanarak sergilenmeye değer bulunan eserler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından,
  Bursa’da daha sonra belirlenecek mekânda sergilenecektir. Bursa Büyükşehir Belediyesi gerek
  duyarsa başka illerde de sergi açabilecektir.
  Bursa Büyükşehir Belediyesi yarışmaya giren eserleri ticari amaçlı üretmek ve/veya hediyelik eşya
  olarak kullanabilmek için eser sahibi ile ayrı bir sözleşme yapabilecektir

İletişim ve Sekreterya

Başvuru formu, eser teslimi ve iletişim:
https://www.bursamuze.com/ internet adresi,
Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü
Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Doğu Kapısı Girişi 2. Kat Osmangazi / BURSA
Tel: 0224 716 37 37

Bursa Bıçak Festivali 2023 Damascus Av Bıçağı Yarışması Ödülleri

Damascus Av Bıçağı Yarışması Ödülü

 • 50.000 ₺
 • Bursa Bıçak Festivali 2023 Damascus Av Bıçağı Yarışması’nın tek ödülü vardır. Bu yarışma
  ödülleri için kademelendirme yapılmamıştır.
 • Yarışmanın tek kazananı olacaktır.
 • Jüri tarafından herhangi bir ödüle layık bıçak bulunmaması durumunda, bu ödül iptal
  edilecektir.
 • Ödül kazanan eser sahibine ödül dışında ayrıca bir ödeme yapılmayacak ve eseri kendine iade
  edilmeyecektir.
 • Ödül kazanan kişinin IBAN numarasına yarışma sonucu açıklandıktan sonra en geç 90 gün içinde
  yüklenici firma tarafından yatırılacaktır.
 • Dereceye giremeyen ürünler, yarışma sonrasında eser sahiplerine iade edilecektir, elden teslim
  almak isteyen katılımcılar 1 ay içinde eserleri teslim almazsa, kaybolma durumunda Bursa
  Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.
 • Yarışmaya tasarım gönderen ve form dolduran her yarışmacı, bu şartnamedeki şartları kabul
  etmiş sayılır.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 2 HAZİRAN 2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 15 HAZİRAN 2023

Bursa Bıçak Festivali 2023 Damascus Av Bıçağı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için:

https://www.bursamuze.com/damascus-bicagi-yarismasi-1457/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.101 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap