Bursa Konulu Şiir Yarışması

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin güzelliklerinin tanıtılması, şehre ait tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtılması amaçlarıyla Bursa Konulu Şiir Yarışması düzenleniyor. Ödüllü şiir yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Bursa Konulu Şiir Yarışması

  Düzenleyen: Bursa Büyükşehir Belediyesi
  Kategori: Şiir Yarışması, Edebiyat Yarışmaları, Kültür – Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye  
  Kimler Başvurabilir:

18 yaş ve üzeri T.C. vatandaşı herkes.

  Son Başvuru Tarihi: 6 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 TEMMUZ 2021
  Ödüller:
 
Birincilik Ödülü: 5.000 ₺
 
İkincilik Ödülü: 4.000 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺
 
Teşvik Ödülü: 500 ₺ ( 2 Adet )
 
Ayrıca eserlerine yer verilen katılımcılara bu eserlerin yer aldığı kitap hediye edilecektir.
   

- Advertisement -

Yarışma Konusu

“Bursa”

Yarışma Amacı

Tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyada sayılı şehirlerden olan, geçmişiyle ve günümüzdeki yeriyle ülkemizin mümtaz değeri olan güzel şehrimiz Bursa’mızın şiir yoluyla sevilirliği ve tanınırlığını artırmak. Şiir dünyasında daha çok temsil edilmesini sağlamak. Genç ve amatör şairlere de bir fırsat sunarak sanatı desteklemek.

Yarışma Kapsamı

Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılabilir.

Şiir Yarışması Başvuru Koşulları

 • Şiir yarışmasına 18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı katılabilir.
 • Şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır. Şiirlerde vezin kullanımı, tür, şekil tamamıyla katılımcıya bırakılmıştır.
 • Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları ile Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanları katılamaz.
 • Şiirler iki A4 kağıdını geçemeyecek şekilde, 12 punto boyutunda kağıdın bir yüzüne yazılarak teslim edilir.
 • Her yarışmacı en fazla bir eserle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı ve dijital olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Şiirler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.
 • Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.
 • Eser sahipleri, “Bursa Konulu Şiir Yarışması” Özel Şartnamesi’ni aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı EK-1’de örneği sunulan belgeyi Bursa Büyükşehir Belediyesine vermekle yükümlüdürler. PDF formatında imzalı belgeyi eserleriyle birlikte bursasiir@bursa.bel.tr adresine göndereceklerdir.
 • Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
 • Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa Bursa Büyükşehir Belediyesi ödül vermeme hakkına sahiptir.
 • Eser sahipleri şarkı sözü olarak da kullanılma özelliğini taşıyan şiirlerin, jürinin uygun görmesi halinde bestelenme ve yayınlama haklarının Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi, sonradan; verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Gönderilen şiirlerde isim ve soy isim yerine, müstear isim yer alması gerekmektedir.
 •  Gönderilen şiirlerle birlikte, eser sahibinin özgeçmişinin ve irtibat bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 • Eserler ve PDF formatında imzalı taahhütname bursasiir@bursa.bel.tr adresine gönderilecektir. Posta ile ve elden başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Bursa Konulu Şiir Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 5.000 ₺

İkincilik Ödülü: 4.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 3.000 ₺

Teşvik Ödülü: 500 ₺ ( 2 Adet )

Ayrıca eserlerine yer verilen katılımcılara bu eserlerin yer aldığı kitap hediye edilecektir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 6 NİSAN 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 30 TEMMUZ 2021

Ödül Töreni: 11 EYLÜL 2021

Bursa Konulu Şiir Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.bursa.bel.tr/buyuksehirden-odullu-siir-yarismasi-/haber/29274

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap