Çaykara Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

Çaykara Belediyesi tarafından doğa, kültür yaşam ve turizm değerlerini içeren Çaykara’nın Güzellikleri temalı Çaykara Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Çaykara Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Çaykara Belediyesi
  Kategori: Fotoğraf Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları 
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

İlgi duyan herkes. 

  Son Başvuru Tarihi: 20 ARALIK 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 24 ARALIK 2020
  Ödüller:

Birincilik Ödülü: 3.000 ₺
İkincilik Ödülü: 2.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
Mansiyon Ödülü: 1.000 ₺
Çaykara Belediyesi Özel Ödülü: 1.000 ₺
Uzungöl Birlik A.Ş Özel Ödülü (2 Adet): 1.000 ₺
Uzungöl İnan Kardeşler Otel Özel Ödülü (2 Adet): 1.000 ₺
Uzungöl Şerah Otel Özel Ödülü (2 Adet): 1.000 ₺
Sergileme (En fazla 40 adet): 300 ₺ (30 Adet)
 

   

Yarışmanın Adı

‘Çaykara’nın Güzellikleri’ Dört Mevsim Çaykara (doğa kültür yaşam ve turizm)

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Türkiye’nin en önemli turizm yerlerinden Uzungöl’ü içinde barındıran Çaykara’nın tarihi Doğal Güzellikleri kültürü yaylaları ile yaşam alanlarını belirleneceği fotoğraflar

Yarışma Bölümleri

Yarışma, dijital (sayısal) ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir Yarışmaya 01-01-2019 tarihi itibarıyle cekilen fotoğraflar Kabul edilecektir
 • Yarışma; Çaykara Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF
 • Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır.
 • Yarışmaya sunulacak fotoğrafların Çaykara’ya ait olması gereklidir.
 • Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Birden fazla fotoğrafın montajlarıyla oluşturulan fotoğraf (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. İnsanlı ve insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (done) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluklar katılımcıya aittir.
 • Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
 • Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Kullanım İzinleri Hakkında

 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
 • Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
 • Çaykara Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışma sonucu Çaykara Belediyesi’nin http://www.caykara.bel.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://tfsfonayliyarismalar.org/ adreslerinde duyurulacaktır.

Kullanım İzinleri Hakkında

 • Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Çaykara Belediyesi ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Çaykara Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Çaykara Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.
 • Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yevre muhteva sınırı olmadan Çaykara Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
 • Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi,TV, internet vasıtasıyla sanatçıların ismi belirtilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır.

Telif Hakları

 • Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar bir albümde toplanacak ve bu albüm ödül alan katılımcıya birer tane gönderilecektir.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildireceklerin kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve Düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz. ödül alan fotoğraf ücretleri 30 iş gününde verilen hesaplara yatırılacaktır
 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar http://www.caykara.bel.tr ve TFSF’nin web adreslerinde, sosyal medya (Facebook, twitter, instagram) hesaplarında yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi ve Düzenleyici Kurum kararı geçerlidir.
 • TFSF online yarışmalar web sayfasına üye olarak yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Yapıtların İsimlendirmesi ve Gönderilmesi

 • Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 • Odul alan fotoğraflardan daha sonra RAW formatları istenecektir
 • Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 • İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.
 • Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
 • Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
 • Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 • Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli
 • 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ,karakterleri kullanılmamalıdır ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum. İngilizce harfler ve alt çizgi (_) kullanılabilir.
 • Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Çaykara Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

İsimlendirme

 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcı için omery veya oeril veya oeyil gibi).
 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_cinar_alti” veya “TRomeryD2_meydan” gibi…

Seçici Kurul

Hanefi TOK: Çaykara Belediye Başkanı
Ata Yakup Kaptan: Prof.Dr.Akademisyen Fotoğraf Sanatcısı
Metin ÖZTÜRK: Fotoğraf sanatçısı
Şenol ERDENER: Trabzon Fotoğraf Evi Başk
Ali KAHVECİ: Foto Forum Başkanı

TFSF Temsilcisi: Erdoğan ÖĞRETMEN
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.

Yarışma İletişimi

Çaykara Belediyesi – Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Belediye sokak no:12 ,Çaykara/TRABZON
İlgili : Metin İNAN
İrtibat : 05323207803
İlgili : Berat TOSUN
Belediye : 0 (462)616 10 29
Cep: 05363158156
E-posta : tosunberat51@gmail.com

Çaykara Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 3.000 TL
İkincilik Ödülü: 2.500 TL
Üçüncülük Ödülü: 2.000 TL
Mansiyon Ödülü: 1.000 TL
Çaykara Belediyesi Özel Ödülü: 1.000 TL
Uzungöl Birlik A.Ş Özel Ödülü (2 Adet): 1.000 TL
Uzungöl İnan Kardeşler Otel Özel Ödülü (2 Adet): 1.000 TL
Uzungöl Şerah Otel Özel Ödülü (2 Adet): 1.000 TL
Sergileme (En fazla 40 adet): 300 TL

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 20 EYLÜL 2019
Son Başvuru Tarihi: 20 ARALIK 2020
Jüri Toplantı Tarihi: 22 ARALIK 2020
Sonuç Bildirim Tarihi: 24 ARALIK 2020
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi :Yarışma sonrasında bilgi verilecek…

Çaykara Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/caykara-belediyesi-1-ulusal-fotograf-yarismasi-tr

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.221 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap