Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Çivril Belediyesi tarafından, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan; kurumun kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek bir tasarım geliştirilmesi amaçlarıyla Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü logo tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Çivril Belediyesi
Kategori:Logo Tasarım Yarışması, Öğrenci Yarışmaları, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgi duyan herkes.
Son Başvuru Tarihi:30 TEMMUZ 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi:15 AĞUSTOS 2021
Ödüller:Birincilik Ödülü: Cumhuriyet Altını
İkincilik Ödülü: Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altın
+ Katılım Belgesi + Başarı Belgesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Konusu ve Amacı

Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasının amacı Çivril Belediyesi’nin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek bir tasarım gerçekleştirmektir. İlçemizin tarihi ve kültürel değerleri olan, “Beycesultan Höyüğü, 17 Eylül 1176 yılında Çivril’de kazanılan Miryokefalon Zaferi, Yeşil Çivril’imizin Akdağı, Işıklı Gölümüz ve Nilüferlerimiz ile Büyük Menderes Nehrinin doğduğu bereketli topraklarda yetişen elmamız” gibi birçok önemli değerlerimizden biri veya birkaçının güçlü bir şekilde temsil edildiği akılda kalıcı, özgün, yenilikçi, estetik ve işlevsel kullanım imkânlarına sahip bir Çivril Belediyesi Logosu tasarlanması ve bu tasarımın Çivril Belediyesi’nin kurumsal işlemlerinde kullanılması amaçlanmaktadır.

Başvuru Şekli ve Süreci

Tasarımlar, Ek-1’de bulunan katılım formu ve tasarımların vektörel çalışma dosyalarının yer aldığı CD ile birlikte hasar görmeyecek şekilde dosyalanarak “Logo Yarışması” dosya ismi ile 30 Temmuz 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile teslim edilecektir.

Adres: Çivril Belediyesi Çarşı Mah. Uşak Caddesi No: 2 Çivril \ Denizli

Logo Tasarım Yarışması Başvuru Koşulları

• Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasına seçici kurul üyeleri ve seçici kurul üyelerinin birinci derece yakınları ile yarışma düzenleme komisyonu üyeleri katılamaz.

• Yarışma, T.C. vatandaşı olan ve profesyonel tüm sanatçıların, öğrencilerin, kamu kurumlarının ve özel kuruluşların katılımına açıktır.

• Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışmasına katılımından dolayı katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

• Her katılımcı yarışmaya en fazla 3 (üç) tasarım ile katılabilir.

• Yarışmaya katılacak tüm tasarımların “Çivril Belediyesi” adı ve Belediyenin kuruluş tarihi olan “1886” yılı ile birlikte değerlendirilmesine dikkat edilmelidir.

• Yarışmaya sunulan tasarımların özgün olması; daha önce başka yarışmalara katılmamış, hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olması gerekir. Yarışmaya sunulan tasarımın internet, yazılı, görsel medya, vb. mecralarda ve bu konuyla ilgili web tabanlı arşivlerde bulunan tasarımlarla herhangi bir benzerlik ve çağrışımda bulunmaması ve diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Seçici kurul üyelerinin, kopya olduğunu tespit ettiği tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu tasarımların sahiplerine ödül verilmeyecek, ödül verildikten sonra kopya oldukları tespit edilen eserlerin sahipleri ödüllerini iade edeceklerdir.

• Logo tasarımı, Çivril Belediyesi’ni en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli, içerik ile görsellik açısından anlaşılır, ayırt edici nitelikte olmalıdır. İstenilen tasarımlarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar dijital ortamlarda, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır.

• Logo tasarımının çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (kurumsal kimlik, antetli kâğıt, faks, dergiler, bültenler, kataloglar, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta v.b.) basıma uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.

• Logo tasarımı yatay ve dikey formatlarda kullanıma uygun olarak hazırlanmalıdır.

• Seçici Kurul, yarışmaya katılan tasarımların Çivril Belediyesi’nin ihtiyacını karşılayamadığını düşünmesi durumunda hiçbir tasarımı değerlendirmeye almama hakkını saklı tutar. Seçici kurulun oy birliği ile aldığı karar neticesinde yarışmayı iptal edilebilir ve yeni tarih belirlenerek yarışma tekrarlanabilir.

• Yarışmaya sunulacak tasarımlar mutlaka bilgisayar ortamında Adobe Illustrator ya da CorelDraw gibi vektörel tabanlı grafik tasarım programları ile hazırlanmalıdır. Elle çizilmiş veya elle renklendirilmiş tasarımlar kabul edilmeyecektir.

• Eserin dosya adı rakam ya da harflerden oluşmalıdır (rumuz). (Örnek: 12345.jpg). Rumuz en az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşmalıdır. Birden fazla eser gönderenler aynı rumuzu kullanarak gönderilen tasarımların sayısını rumuz sonuna ekleyebilirler. (Örnek: 12345_1.png, 12345_2.png, 12345_3.png ve 12345_1.jpg, 12345_2.jpg, 12345_3.jpg).

• Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz zemin üzerine ve uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. (Bkz: Ek-2)

• Tasarım ya da tasarımlar (en fazla üç farklı tasarım) ile birlikte her bir tasarım için katılım formunu da eksiksiz doldurulduktan ve katılımcı tarafından imzalandıktan sonra gramajı yüksek bir kâğıda (en az 160 gr.) renkli çıktı alınarak, çalışma dosyalarının (Corel Draw ya da Adobe Illustrator gibi) yer aldığı bir CD kopyası ile birlikte posta veya kargo ile gönderici ödemeli olarak gönderilmelidir. Tasarım baskısının alındığı sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Tasarımın baskısı, katılım formu ve çalışmanın yer aldığı CD veya DVD bir zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır. Eserin ön yüzünde tasarımcının kimliğini belirleyecek hiçbir ibare bulunmamalıdır (Seçici Kurulun tarafsız değerlendirme yapabilmesi için). Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı “teslim zarfı” kullanmalıdır; birden fazla eserin teslim zarfı, tek bir “postalama zarfı” içinde kargo ile gönderilebilir. Posta veya kargodaki gecikmelerden, gönderim esnasında tasarımın ve CD’nin zarar görmüş ya da yıpranmış olmasından ve kargoda meydana gelen aksaklıklardan dolayı müracaat dosyasının kaybolmasından Çivril Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

• Yarışmaya katılan tasarımcılar, her bir tasarım için kısa cümleler ile logolarının hikâyelerini katılım formundaki (Ek:1) “Proje Açıklaması” kısmına yazacaklardır.

• Yarışma sonunda sergilenmeye değer bulunan eserler herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın ve kurumsal kimliğin bir ifadesi olarak arz edilmeksizin yarışma ile ilgili her türlü haber içeriği, herhangi bir telif ücreti ödenmeksizin basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacaktır.

• Çivril Belediyesi “Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması” Katılım Formunu (Ek:1) doldurmayan/imzalamayan katılımcıların tasarımları değerlendirmeye alınmayacaktır.

• Yarışma katılımcıları, tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır

Fotoğraf Yarışması Seçici Kurul

Prof.Dr. Murat ZENGİN (Pamukkale Üniversitesi / Öğretim Üyesi)
Doc.Dr. Ayşegül KOYUNCU OKCA (Pamukkale Üniversitesi/ Öğretim Üyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Özgü HAFIZOĞLU (Pamukkale Üniversitesi / Öğretim Üyesi)
Arş.Gör.Gonca SÖNMEZ (Maltepe Üniversitesi/Araştırma Görevlisi)
Arş.Gör.Yusuf Tolga ÜNKER (Maltepe Üniversitesi/Araştırma Görevlisi)
Münir SAYHAN (Öğretmen-Yerel Tarih Araştırmacısı)
Bilal GÜLÇİN (Öğretmen-Grafiker-Tekno / Tasarımcı)
Kutsal ERTÜRK (Öğretmen-Resim-Grafiker-Tekno / Tasarımcı)
Sevgül İNCİ (Öğretmen- Grafiker-Tekno / Tasarımcı)
Hasan GÜMÜŞ (Çivril Belediyesi Yazı İşleri Md.)
Ramazan AYDIN (Çivril Belediyesi Kültür ve Sosyal İşl. Md.)
Turgut ÖZMEN (Çivril Belediyesi Memur-Grafiker)
Emre Selim AĞCA (Çivril Belediyesi Mimar-Grafiker)

Yedek Üyeler
Mehtap ARSLAN (Çivril Belediyesi Şehir Plancısı-Grafiker)
Fatih KILIÇ (Çivril Belediyesi Grafikeri)

Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Cumhuriyet Altını
İkincilik Ödülü: Yarım Altın
Üçüncülük Ödülü: Çeyrek Altın
+ Katılım Belgesi + Başarı Belgesi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 TEMMUZ 2021
Sonuç Açıklanma Tarihi: 15 AĞUSTOS 2021

Çivril Belediyesi Ödüllü Logo Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.civril.bel.tr/873/logo-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap