Cobothon Challenge Yazılım Yarışması

MCFLY Robot Teknolojileri tarafından, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) katkılarıyla gömülü sistemler ve robot kontrolü konularında vakaların çözülmesi, yenilikçi fikir ve yaklaşımların ortaya konulması amaçlarıyla Cobothon Challenge Yazılım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü fikir yarışması başvuruları devam ediyor.

Cobothon Challenge Yazılım Yarışması

Düzenleyen:MCFLY Robot Teknolojileri A.Ş. tarafından, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) katkılarıyla.
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışması, Fikir Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Türkiye
Kimler Başvurabilir:Lisans, yüksek lisans seviyesinde okuyan veya 2023 yılında mezun
olmuş tüm lisans/yüksek lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:13 EKİM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:EKİM 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 45.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 15.000 

- Advertisement -

Yarışma Konusu

Cobothon boyunca yarışmacıların, “COBOTHON” teması altında bilgi ve becerilerini aktaracak aşağıdaki dikeylerde projeler üretmesi beklenmektedir.

  • Gömülü Sistem
  • Robot Kontrolü

Yarışma Organizasyonu

İşbu Cobothon, MCFLY Robot Teknolojileri A.Ş tarafından desteklenmektedir. MCFLY Robot Teknolojileri A.Ş “MCFLY veya hizmet sağlayıcı” olarak anılacaktır.

Yarışma Katılım Koşulları

Yarışmaya;  Cobothon internet sitesinden giriş yaparak ve aynı zamanda lisans, yüksek lisans seviyesinde okuyan veya 2023 yılında mezun olmuş tüm lisans/yüksek lisans öğrencileri katılım gösterebilir. Bu hususta verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olmasının sorumluluğu katılımcıya aittir. Gerçeğe aykırılığın tespiti halinde katılımcının yarışmaya alınmaması yahut yarışma dışı bırakılması hakkı hizmet sağlayıcıya aittir. Gerçeğe aykırılığın takımlar oluşturulduktan sonra tespit edilmesi halinde hizmet sağlayıcı gerçeğe aykırı beyanda bulunan katılımcıyı yarışma dışı bırakabileceği gibi bu yarışmacının bulunduğu takımı tamamen yarışma dışı bırakma hakkına da sahiptir. Hizmet sağlayıcının katılım koşullarını değiştirme hakları saklıdır. Böyle bir durumun varlığı halinde yapılan değişiklik/değişiklikler katılımcılara e-mail vasıtasıyla bildirilir.

Katılımcılara Verilecek Bilgi/Belgeler

Yarışmacılara hizmet sağlayıcı tarafından Cobothon’un detayları, süreci ve olası sorunlara karşı çözüm önerilerini içeren bir cobothon kılavuzu sağlayacaktır. Katılımcılar kılavuzda verilen tüm bilgilere uymakla yükümlüdür. Tüm katılımcılar kendilerine gönderilen kılavuz içeriğini bildiklerini ve kabul ettiklerini taahhüt ederler. Bu hususta sorumluluk yarışmacılara aittir.

Cobothon başlangıcında vaka detayları ve vaka çözümlerinde beklenenler katılımcılara sunum yoluyla anlatılacaktır.

Katılımcılardan İstenenler

Cobothon başlangıncından en geç 48 saat öncesinde bildirilen ulaşım bilgilerine uygun bir şekilde Cobothon sırasında ihtiyaç duyacakları tüm metaryelleri yanında getirerek etkinlik başlangıcından 1 saat önce KONTROLMATİK İSTANBUL/SARIYER   adresine gelmeleri, cobothon süresince cobothon alanından ayrılmadan takım olarak seçtikleri vakaya yönelik çözüm geliştirmeleri, cobothon süresince gerçekleşecek eğitimlere eksiksiz katılım göstermeleri, cobothon kurallarına eksiksiz riayet etmeleri, başvuru gerçekleştirildiği andan cobothon bitişine kadar beyan ettikleri iletişim bilgilerine gelen mail ve bilgi notlarını takip etmeleri gerekmektedir.

Yarışma Şekli ve Takımların Oluşturulması

Yarışmaya bireysel olarak katılan katılımcılar da takım halinde yarışırlar. Takımlar, COBOTHON Platformu üyeleri arasından katılımcıların cobot algoritmasına göre hizmet sağlayıcı tarafından re’sen oluşturulacaktır. Takımların Cobot algoritmasına göre belirlendiği durumlarda; hizmet sağlayıcı tarafından re’sen belirlenen takıma, katılımcılar takımın oluşturulduğu andan itibaren 24 saat içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edebilirler. İtiraz hizmet sağlayıcı tarafından değerlendirilir ve haklı bulunursa hizmet sağlayıcı takımda gerekli gördüğü değişiklikleri yapar. Takıma yapılan itirazın değerlendirilmesinde tek yetkili hizmet sağlayıcı olup hizmet sağlayıcının bu hususta verdiği kararlar kesindir, itiraz üzerine verilen kararlara karşı katılımcıların yeniden itiraz etme hakları yoktur. Takımların COBOTHON üyesi kullanıcılar tarafından oluşturulduğu hallerde de denetim yetkisi hizmet sağlayıcıya aittir. Takımda yarışma şartlarına haiz olmayan üyelerin varlığı halinde bu kişilerin yahut takımın yarışma şartlarına haiz olsun olmasın tüm üyelerinin hizmet sağlayıcı tarafından yarışma dışı bırakılma hakkı saklıdır. Cobothon’a katılacak takımlar 2-3 kişiden oluşur. Hizmet sağlayıcının gerekli gördüğü hallerde Cobothon seyri esnasında katılımcıların takımlarını değiştirme, mevcut takımların yapısında değişiklik yapma, bir takımı başka bir takımı birleştirme veya mevcut bir takımı bölme hakları saklıdır. Hizmet sağlayıcı tarafından oluşturulan takımlar, gerekli görmeleri halinde mentor desteği alma hakkına sahiptir.

Cobothon kontenjanı 15 takım 45 kişi ile sınırlıdır. Hizmet sağlayıcı başvurular arasında gerekli incelemeleri gerçekleştirerek Cobothon’a katılım gösterecek asil ve yedek olmak üzere kişi ve takımları belirleyecektir. Katılımcılar yarışma başvurusu ile birlikte hizmet sağlayıcının seçim kararlarını peşinen kabul eder.

Yarışma Dışı Bırakılma

a)Katılımcılar, aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde hizmet sağlayıcı tarafından derhal yarışma dışı bırakılırlar.

  • Katılımcıların şartnamede belirlenen cobothon kurallarına uymaması.
  • Katılımcıların yarışmaya katılım hakkı olmamasına rağmen işbu şartnamenin 4. maddesine aykırı olarak yarışmaya katılım gösterdiği yahut vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi.
  • Katılımcıların şartnamede belirlenen herhangi bir süreye riayet etmemesi.
  • Katılımcıların yarışmanın sürmesine engel olacak yahut hukuka, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlar içinde bulunmaları.

b)Katılımcıların birbirlerine karşı gerçekleştirmiş olduğu hukuka aykırı eylemler nedeniyle sorumluluk tamamen taraflara ait olup bu hususta MCFLY herhangi bir sorumluluk atfedilemez. Bu tür durumların varlığının ispatı halinde hizmet sağlayıcı tarafından ilgili katılımcı/katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

Yarışma Jürisi

Cobothon jürisi, aşağıda unvan, isim ve soy isimleri belirtilen kişilerden oluşur. Jüri olarak belirlenen kişi/kişilerin yarışmaya mazeret bildirerek yahut herhangi bir mazeret bildirmeksizin katılmaktan kaçınması/kaçınmaları halinde bu kişiler yerine yeni jüri üyeleri MCFLY tarafından belirlenir.

Jüri Üyeleri

  • McFly Genel Müdürü Murat Ferhat Doğdu
  • Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu (BTÜ)
  • Dr. Oğuz Mısır (BTÜ)

Jüri Değerlendirme Kriterleri

Cobothon takımların oluşturduğu çözümlerin değerlendirilmesi, analizlerin doğruluğu, çözüme esas raporların düzeni, verilen sürelere uygunluk, zamanında tamamlanma, uygulanabilirlik kabiliyeti başta olmak üzere jüri tarafından belirlenecek objektif kriterlere göre yapılır.

Sonuçların İlanı

Büyük final öncesi ihtiyaç halinde finalist projeler, büyük final ile birlikte cobothon birinci, ikinci ve üçüncüleri açıklanacaktır. Sonuçlar tüm sosyal medya vasıtalarıyla ilan edilecek ve katılımcıların bildirdiği mail adreslerine gönderilecektir.

Cobothon Challenge Yazılım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 45.000 ₺
İkincilik Ödülü: 30.000 ₺ 
Üçüncülük Ödülü: 15.000 

*Para olarak verilecek ödüller vergisel yükümlülükler yerine getirildikten sonra başarılı takımlara, takımdaki kişi sayısına eşit olarak bölünerek verilecektir. Yarışma ödülleri yarışmanın gidişatına göre MCFLY tarafından kendiliğinden değiştirilebilir.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 13 EKİM 2023

Yarışma Tarihi: 21-22 EKİM 2023

Sonuç Açıklanma Tarihi: EKİM 2023

Cobothon Challenge Yazılım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://cobothon.com/teknik-sartname/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap