Çorlu’nun Renkleri Fotoğraf Yarışması

Orion Alışveriş Merkezi ve Pera Fotoğrafçılık Kulübü tarafından, Çorlu’nun kültürel çeşitliliğini, doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, kırsal ve sanayi yaşamını, sosyal ve ekonomik yaşamını fotoğraflarla belgelemek, tanıtmak, toplumsal bellekte yerini almasını sağlamak ve geniş kitlelere ulaştırma amacıyla Çorlu’nun Renkleri Fotoğraf Yarışması düzenleniyor. Sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Çorlu’nun Renkleri Fotoğraf Yarışması

  Düzenleyen: Orion Alışveriş Merkezi ve Pera Fotoğrafçılık Kulübü
  Kategori: Fotoğrafçılık
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir: 18 yaş üstü herkes.
  Son Başvuru Tarihi: 25 MAYIS 2020
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 HAZİRAN 2020
  Başvuru & Detaylı Bilgi: http://www.orionavm.com.tr/etkinlikler/corlunun-renkleri-fotograf-yarismasi-sartnamesi
  Ödüller:

Birinci: 5.000 ₺,

İkinci 3.000 ₺,

Üçüncü 2.000 ₺,

Orion AVM Özel Ödülü: 1.000 ₺,

Mansiyon: 500 ₺ (3 Adet)

Sergileme: 200 ₺ (24 Adet)

- Advertisement -

Yarışmanın Konusu

“ Çorlu’nun Renkleri”

Yarışma Bölümleri

Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal (Renkli) > DA.

Çorlu’nun Renkleri Fotoğraf Yarışması Katılım Şartları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcileri, bunların 1. derece akrabaları, Orion AVM (Mono Mimarlık İnş.Tur.Yat.Tan. ve Mağ.Tic. A.Ş.) ve Pera Fotoğrafçılık Kulübü çalışanları ile TFSF kısıtlamalılar listesi dışında, konuya ilgi duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açıktır.
 • Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
 • Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.
 • Katılımcının Çorlu ilçe sınırları içinde çekeceği fotoğraflarla katılması gerekmektedir. Çorlu sınırları dışından çekilen fotoğraflarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma “Renkli Sayısal” dalda düzenlenmektedir. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir.
 • Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi

(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-10-03_06_2017.pdf)

13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül ve/veya sergileme yeri boş bırakılır; ödül, sergileme, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül ve/veya sergileme almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül ve/veya sergileme bedeli ödenmişse katılımcının iade etmesi gerekir.

 • TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
 • Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
 • Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sisteminde yedeklenir ve TFSF temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla

2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan sunulur. Jürinin seçimi tamamlandıktan sonra ödül, sergileme alan ve satın alınan fotoğrafların eşleştirilmesi web tabanından online olarak yapılıp tutanağa geçirilir, jüri üyelerince imzalanır ve yarışma takviminde belirtilen tarihte ilan edilir.

 • Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Orion Alışveriş Merkezi’nin http://www.orionavm.com.tr internet sitesi, Pera Fotoğraf Kulübü’nün www.perafotoclub.com internet sitesi ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
 • Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Orion Alışveriş Merkezi ve Pera Fotoğrafçılık Kulübü tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir.
 • Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
 • Yarışma sonuçları Orion Alışveriş Merkezi’nin www.orionavm.com.tr internet sitesi, Pera Fotoğraf Kulübü’nün www.perafotoclub.com internet sitesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden, Orion AVM ve Pera Fotoğraf Kulübü’nün sosyal medya hesaplarından ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

Telif (Kullanım) Hakları

 • Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Orion Alışveriş Merkezi ve Pera Fotoğrafçılık Kulübü’ne, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Orion Alışveriş Merkezi ve Pera Fotoğrafçılık Kulübü’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Orion Alışveriş Merkezi, Pera Fotoğrafçılık Kulübü ve eser sahibinin olacaktır.
 • Orion Alışveriş Merkezi ve Pera Fotoğrafçılık Kulübü bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Orion Alışveriş Merkezi, Pera Fotoğrafçılık Kulübü’nün hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
 • Orion Alışveriş Merkezi, Pera Fotoğrafçılık Kulübü fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.
 • Orion Alışveriş Merkezi, Pera Fotoğrafçılık Kulübü uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan, arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 200 (ikiyüz) TL bedelle istediği fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar, TFSF Yarışma Web Sayfasına üye olup bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi de kabul etmiş sayılırlar.
 • Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı/online olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme kurulunun istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 • Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Orion Alışveriş Merkezi, Pera Fotoğrafçılık Kulübü katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.
 • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Orion Alışveriş Merkezi’nin http://www.orionavm.com.tr internet sitesi, Pera Fotoğraf Kulübü’nün www.perafotoclub.com internet sitesi ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org.tr  ve www.tfsfonayliyarismalar.org   web sitelerinde, aynı zamanda Orion Alışveriş Merkezi, Pera Fotoğrafçılık Kulübü ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram, vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2020’de yayımlanacaktır.
 • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
 • Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

 • Fotoğraf dosyaları, Orion Alışveriş Merkezi’nin http://www.orionavm.com.tr web sitesindeki yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
 • Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
 • Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
 • Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde tarih, katılımcıya ait isim, imza, logo vb. işaretler bulunmayacaktır.
 • Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 MB’den az olmayacak ve 4 MB’yi de aşmayacak biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
 • Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.

Eserlerin İsimlendirilmesi

 • Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
 • İsimlendirmede  ç,  ı,  ğ,  ö,  ü gibi Türkçe karakterler kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
 • Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 • Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya omey veya oeyil gibi).
 • Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal  > DA).
 • Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 • Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının “balıkçı kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDA1_2014_balikci_kadin” gibi olur.
 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Orion Alışveriş Merkezi ve Pera Fotoğrafçılık Kulübü sorumlu olmayacaktır.

Diğer Hususlar

 • Uyuşmazlıkların çözümünde TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi,  veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
 • Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını kabul, beyan ve taahhüt derler.
 • Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2020-017” numara ile onaylanmıştır.

Yarışma Seçici Kurul

Arif TEKİN                   KIFSAD

Hilmi BAYSAL            TEFSAD Başkan Yrd.

Serdar İYİİZ                 EFOD Başkanı
Hülya PERİN               Pera Fotoğrafçılık Kulübü Temsilcisi
Meral BOSTAN           Orion Alışveriş Merkezi Temsilcisi
TFSF Temsilcisi:  Hasan ÖZDEMİR

Yarışma Sekreteryası ve İletişim

Adres: Alipaşa Mh. Salih Omurtak Cd. No:9

Orion Alışveriş Merkezi – Çorlu/Tekirdağ

Tel: 0.282 673 33 14 E-posta: fotografgunleri@gmail.com

Çorlu’nun Renkleri Fotoğraf Yarışması Ödülleri

Birinci: 5.000 ₺,

İkinci 3.000 ₺,

Üçüncü 2.000 ₺,

Orion AVM Özel Ödülü: 1.000 ₺,

Mansiyon: 500 ₺ (3 Adet)

Sergileme: 200 ₺ (24 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Katılım Tarihi: 25 MAYIS 2020

Seçici Kurul Toplantısı: 28 MAYIS 2020

Sonuç Bildirimi: 1 HAZİRAN 2020

Çorlu’nun Renkleri Fotoğraf Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://www.orionavm.com.tr/etkinlikler/corlunun-renkleri-fotograf-yarismasi-sartnamesi

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap