Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Anısına Resim Yarışması

Kırşehir Belediyesi tarafından, Cumhuriyetin 100. Yılı anısına bu alanın sanatçılarına destek vermek ve kenti, sanatın her alanında çağın gereksinimlerine cevap verebilen bir marka değerine kavuşturmak amaçlarıyla Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Anısına Resim Yarışması düzenleniyor. Ödüllü resim yarışması başvuruları devam ediyor.

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Anısına Resim Yarışması

Düzenleyen:Kırşehir Belediyesi
Kategori:Resim Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Ülke:Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes.
Son Başvuru Tarihi:2 EKİM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:11 – 15 EKİM 2023
Ödüller: Başarı Ödülü: 15.000 ₺ (3 Adet)
Mansiyon Ödülü: 5.000 ₺ (3 Adet)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Anısına Resim Yarışması Başvuru Koşulları

 • Resim yarışmasına katılım için eser konusu serbesttir ve katılım ücretsizdir.
 • Yarışma için gönderilen eserlerin kargo ücretleri Kırşehir Belediyesi tarafından karşılanacaktır. (Alıcı Ödemeli Eser Gönderimi PTT Müşteri No: 701891358)
 • Yarışma, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları hariç, 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkesin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya gönderilen eserlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerine aykırı olmaması gerekmektedir.
 • Katılımcılar tuval üzerine yapılmış kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Kopya, taklit, röprodüksiyon vb. çalışmalar ile başvuru yapılmamalıdır.
 • Her yarışmacı, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve sergilenmemiş (sosyal medya platformları da dâhil) en fazla iki eser ile katılabilir.
 • Başvurular, Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü adresine elden veya kargo yolu ile yapılacaktır.
 • Yarışmacılar, Eser Sahibi Bilgi Formunu (Form-1) doldurup imzalayarak çalışmaların arkasına yapıştırılmış şekilde teslim etmelidirler.
 • Kargo yoluyla gönderilecek eserlerin hasar görmesi durumunda tüm sorumluluk katılımcılara aittir.
 • Eser boyutunun kısa kenarı 70 cm’den küçük ve uzun kenarı 150 cm’den büyük olmamalıdır.
 • Teslim edilen eserler, Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek ödül kazananlar ve sergilenmeye değer bulunanlar belirlenecektir.
 • Yarışma şartnamesine uymayan ve sergilenmeye hazır bulunmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başarı ve mansiyon ödülü kazanan eserler tüm telif haklarıyla birlikte Kırşehir Belediyesine devredilecektir. Sergilenmeye değer bulunan eserlerin sahiplerine katılım belgesi düzenlenecek olup; eserlerini Kırşehir Belediyesine hibe etmek isteyen yarışmacılara ise ayrıca teşekkür belgesi verilecektir. Yarışmada ödül ve sergilenme değer bulunan eserler için e-katalog yayımlanacaktır.
 • Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde, yarışmanın takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.

Yarışma Seçici Kurulu

 • Selahattin EKİCİOĞLU Kırşehir Belediye Başkanı.
 • Prof. Dr. Meliha YILMAZ Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim – İş Eğitimi Ana Bilim Dalı.
 • Prof. Dr. Hüseyin ELMAS Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim – İş Eğitimi Ana Bilim Dalı.
 • Prof. Dr. Ayşe GÜLER Kırıkkale Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü.
 • Doç. Dr. Kerim LAÇİNBAY Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Resim – İş Eğitimi Ana Bilim Dalı.
 • Dr. Öğr. Üyesi Orhan DOĞRU Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Tasarım Fakültesi.
 • Dr. Öğr. Üyesi Uğur YILDIZ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi.

Sonuçların Açıklanması

 • Yarışma sonuçları Kırşehir Belediyesi web sayfasında açıklanacak olup, ödül ve sergileme hakkı kazananlara ayrıca duyurulacaktır.
 • Yarışma sonucunda ödüle, mansiyona ve sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla Kırşehir Belediyesi tarafından basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür.
 • Kırşehir Belediyesi ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini; kuruma ait internet sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Aday bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül ve mansiyon alan eser sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve mansiyon alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kırşehir Belediyesinden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
 • Eserlerde yer alacak görseller ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da yarışmacıya aittir.

Yarışma İletişim

Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Danışma Bürosu

Tel: 0 386 502 0002)

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Anısına Resim Yarışması Ödülleri

Başarı Ödülü: 15.000 ₺ (3 Adet)
Mansiyon. 5.000 (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Yarışma Eser Gönderi Başlama Tarihi: 1 Nisan 2023
Bitiş Tarihi: 2 Ekim 2023
Seçici Kurul Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 3- 10 Ekim 2023
Yarışma Sonuçlarının Duyurulması: 11-15 Ekim 2023

Ödül Töreni ve Sergi Açılışı: 29 Ekim 2023

Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı Anısına Resim Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kirsehir.bel.tr/storage/files/N2yUi90JGQUshqifkiGqf1Bvj9dweDaP7vt6TgHA.pdf

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap