Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması 2023

Darıca Kaymakamlığı koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Darıca Belediyesi işbirliğiyle, hızla gelişmekte olan sinema sektörüne genç yeteneklerin katılmasını sağlamak, yaratıcı fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak ve oluşan eserlerin ulusal ve uluslararası platformlarda sergilemelerine fırsat yaratmak amaçlarıyla Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü video yarışması başvuruları devam ediyor.

Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması 2023

Düzenleyen:Darıca Kaymakamlığı koordinesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Darıca Belediyesi işbirliğiyle
Kategori:Kısa Film Yarışması, Video Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:15 Yaş Üstü Herkes.
Son Başvuru Tarihi:30 EYLÜL 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 20 EKİM 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 25.000
Üçüncülük Ödülü: 15.000
Mansiyon Ödülü: 10.000

- Advertisement -

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın genel amacı, hızla gelişmekte olan sinema sektörüne genç yeteneklerin katılmasını sağlamak, yaratıcı fikirlerin oluşumuna zemin hazırlamak ve oluşan eserlerin ulusal ve uluslararası platformlarda sergilemelerine fırsat yaratmaktır. Ayrıca toplumsal gerçekçiliği ve toplumun gelişimini kendine görev bilmiş; sanatı, bireylerin kendilerini ifade edebileceği, toplumsal sorunların tespiti ve çözümü için salt sanat olarak değil sanatı var eden topluma bir teşekkür düşüncesinden hareketle; malzemeyi ışık, kamerayı araç olarak kullanıp bireysel yaratıcılıkları sinema perdesine aktarmaktır. Yarışma ile toplumsal konularda sinema sanatının gücünden faydalanarak farkındalık yaratmak ve görünmeyen bir sorunun tespiti ve çözümünü sağlamaktır.

Tema

11 ilde yaşanan ve ülkemizi derinden sarsan deprem felaketinde gün yüzüne çıkmamış hikayeler, olay örgüleri, olayları, afet fekaketlerini, bilinçlenmeyi, farkındalığı konu alabileceğin bu yarışmada TEMA; Depremle Değişen Hayatlardır.

Yarışma Başvuru Koşulları

 • Bu yarışma Türkiye geneli olup 15 yaş üstü herkesin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya başvuran eserlerin yönetmen (Eser Sahibi) veya yapımcısının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. 
 • Bir kişi sadece bir eserle başvurabilir. 
 • 15 yaş ve üzerindeki herkes başvuru yapabilir. 
 • Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecek olup sınıf, okul, kurum vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir . 
 • Yarışma “Depremle Değişen Hayatlar” temasını işleyecek kısa filmleri kapsamaktadır. Bu bağlamda “Depremle Değişen Hayatlar” temalı her türlü kurmaca, belgesel, animasyon filmler yarışmada değerlendirmeye alınacaktır. 
 • Senaryo: Orijinal bir fikre dayanmalı, alıntı olmamalıdır.
 • Yarışmaya gönderilen filmler daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu, Türk Millî Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Yarışma sürecinde uygulama esaslarında ve uygulamada yer almayan konulara dair gerekli değişiklik ve takdir yetkisi Darıca Kaymakamlığına aittir. Yapılacak değişiklikler kesindir itiraz edilemez.
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları kapsamındaki kanunlara, uluslararası sözleşmelere aykırı yapımlar ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını destekleyen, genel ahlak kurallarına uymayan, siyasî amaçlara hizmet eden, her türlü fanatizmi öven yapımlar ile reklam unsuru taşıyan yapımlar yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
 • Eser sahibi filmin telif hakları konusunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı eser sahibinin sorumluluğundadır. 
 • Eserde yer alan oyunculardan ve oyuncular haricinde eserde kimliklerini ortaya çıkaran veya ortaya çıkarabilecek görüntüleri, sesleri vb. her türlü bilgileri yer alan kişilerden 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer düzenlemeler gereğince açık rızalarının alınmasına ilişkin her türlü yükümlülük yapımcı ve yönetmen (Eser sahibi) aittir. Başvuru esnasında oynayan veya sesi duyulan kişilerden açık rızalarının alındığına dair ıslak imzalı belgenin tesliminin yapılması şarttır.(Ek-8) 
 • Başvuru yapacak kişiler 30 Eylül 2023 tarihine kadar kısa film senaryosu, usb disk ile çektikleri filmi, filmde oynayan oyuncuların açık beyanları ve kullanılan görüntü ve seslerin özgün olduğunu belirten ıslak imzalı yazı ile aşağıda belirtilen adrese göndererek başvuru yapacaklardır. (Ek-5) 
 • Yarışmacı başvurduğu filmi final yapılana kadar her hangi bir platformda paylaşamaz. 
 • Yukarıdaki şartlara uyulmadığı takdirde film değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
 • Yarışmanın sonucunun ilan edilmesinden önce Darıca Kaymakamlığı herhangi bir aşamada her hangi bir sebep göstermeksizin yarışmayı düzenlemekten vazgeçme, yarışmayı iptal etme veya final tarihini değiştirme hakkına sahiptir. 
 • Yarışmaya katılanlar tüm bu koşulları kabul etmiş sayılır.

Teknik Şartlar

 • Süresi, jenerik de dahil olmak üzere 10 (on) dakikayı geçmeyen filmler başvurabilir.
 • Temaya uygun olmak şartıyla kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türlerde çekilmiş eserler başvurabilir. 
 • Başvurular yalnızca kargo ve posta ile kabul edilecektir. Başka türlü başvuru kabul edilmeyecektir. 
 • Kargo ve postada yaşanacak aksiliklerden Darıca Kaymakamlığı sorumlu değildir. 
 • Filmler MP4 formatında olmalıdır. 
 • Yarışmaya katılacak filmlerin çözünürlüğü 1920×1080 piksel olmalıdır. 
 • Cep telefonu-kamera veya fotoğraf makinesi ile filmler çekilebilir. 
 • Başvurular posta ve kargo yolu ile olacaktır istenilen belgeler ile birlikte film flaş diskte gönderilmelidir. 
 • Yukarıdaki şartlara uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Eserlerin Yayımlanması Ve Telif Hakkı

 • Yarışmaya başvurusu yapılan tüm eserlerin telif hakları dereceye girip girmediğine bakılmaksızın eser sahibine aittir. Darıca Kaymakamlığı eser sahibinden alınan muvafakat ile eserlerin basım, yayım, paylaşım ve sergileme hakkını elde edecektir. 
 • Katılımcılar Darıca Birol Güven Kısa Film Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi Darıca Kaymakamlığına aittir. 
 • Yarışmaya katılan eserler Darıca Kaymakamlığında muhafaza edilecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir. 
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Darıca Kaymakamlığı sorumlu değildir.
 • Filmlerde fikri ve sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve menfaatin ihlâl edilmesi hâlinde bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve malî sorumluluk yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya katılan eserlerin başka yerlerden kopyalanması (özgün eser olmaması), eserin alıntı veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar yarışmacıya aittir. Bu sebeplerle Darıca Kaymakamlığı herhangi bir zarara uğraması durumunda, ilgili yarışmacı Darıca Kaymakamlığının tüm zararını karşılayacaktır. Böyle bir durum tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır. Bu durumda yarışmacı kendisine ödül olarak ödenen bedelin, Darıca Kaymakamlığının ilk talebinden itibaren 10 gün içinde Darıca Kaymakamlığına iadesi gerçekleştirecektir.
 • Yarışmada ödül almaya hak kazananların, ödüllerini ödül gecesinden itibaren 10 gün içinde almayanlar herhangi hak talebinde bulunmayacaktır. 
 • Yarışmaya gönderilen eserlerdeki özgün olmayan metin, içerik, tasarım, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir. 

Katılımcılardan İstenilenler

 • https://forms.gle/oCsJsUyV51J9yrwu6 bu link üzerinde online başvuru yapılmalıdır.
 • Ekteki bütün evrakların teslim ile başvuru kabul edilecektir.
 • Senaryonun 12 punto ile Tımes New Roman yazı karakteri ile senaryonun özgün olduğuna dair Ek-5 deki belgenin ıslak imzalı şekilde teslim edilmesi gereklidir.
 • Yarışmaya katılan bütün yarışmacılardan nüfus cüzdanı fotokopisi istenmektedir.
 • Film ekibinin ve filmde oynayan herkesin (figüran dahil)  hepsi Ek-8 deki açık rıza onayı imzalayacaktır.
 • Ek-7 ve Ek-3 belgelerini sadece 18 yaşın altındaki yarışmacıların doldurması gereklidir.
 • Film ekibindeki 18 yaş altında olanların velilerince Ek-3 deki veli izin formu doldurularak imzalanacaktır.
 • Katılımcılıların posta ya da kargo yolu ile istenen belgeleri(ıslak imzalı olmalıdır) ve filmleri Usb bellek ile  yollamaları gerekmektedir. Diğer türlü bir katılım kabul edilmeyecektir.

Ekler

 • Yarışma Başvuru Formu
 • Yarışmacı Muvafakat Belgesi
 • Veli Muvafakat Belgesi
 • Taahhütname
 • Taahhütname
 • Yarışmacı Aydınlatma Metni
 • Yarışmacı Velisi Açık Rıza Onayı
 • 8-Film Ekibi Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme  ve İzin Formu

Bu belgelerin eksik olduğu başvuru kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme

Filmlerin  Değerlendirme Kriterleri Puan Derecesi

 • Senaryoda Özgünlük, 5 puan
 • Filmde Yaratıcılık, 5 puan
 • Filmin Yarışma Temasını İfade Edebilme Gücü, 20 puan
 • Filmde Duygu Ve Etkileyicilik, 20 puan
 • Filmin Çekim Tekniği Ve Kalitesi, 20 puan
 • Anlatım Dili Ve Kurgu, 20 puan
 • Süre Kullanımı, 5 puan
 • Filmin Adının Uygunluğu, 5 puan

Toplam 100 puan

 • Ön jüri üyeleri yarışmaya katılan filmleri yukarıdaki kriterlere göre değerlendirerek finale kalan ilk 10 filmi belirleyecektir.
 • Finale kalan 10 filmi asil jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 4 giren filmler belirlenecektir.

Yarışma Finalistleri Ve Sonuçların Duyurulması

 • Finale kalan eserler Ekim 2023 tarihinde Darıca Kaymakamlığı (Duyurular) sitesinde duyurulacaktır. http://www.darica.gov.tr/duyurular
 • Final gösteriminin yapılacağı Kasım 2023 tarihinde dereceye giren filmler Darıca Kaymakamlığı (Duyurular) sitesinde duyurulacaktır.  http://www.darica.gov.tr/duyurular

Jüri Üyeleri

Asil Jüri üyeleri;

Birol  GÜVEN ve başkanlığındaki jüri

Ön Jüri üyeleri;

İlçemiz Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Bölümü Öğretmenleri.

Yarışma İletişim

kisafilmdarica41@gmail.com

Türkiye Cumhuriyeti Darıca Kaymakamlığı

Yalı Mahallesi – İstasyon Caddesi No:122  DARICA / KOCAELİ

0(262)745 16 24 dahili 169

Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması 2023 Ödülleri

 • Ödül için belirlenen adaylar, ödül töreni öncesinde jüri tarafından veya herhangi gerçek kişi veya tüzel kişiler tarafından kamuoyuna açıklanamaz.
 • Ödüller Darıca Kaymakamlığı tarafında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır. 
 • Açıklanan sonuçlar kesindir, itiraz edilemez.
 • Seçilen eserlerin yönetmenlerine (Eser sahiplerine);

Birincilik Ödülü: 50.000 ₺
İkincilik Ödülü: 25.000
Üçüncülük Ödülü: 15.000
Mansiyon Ödülü: 10.000

 • Finale kalan ilk 10 film içerisine giren lakin ödül alamayan 6 filmin yönetmenine (Eser sahibine) Powerbank verilecektir.
 • Ödüller, Darıca Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilecek ödül töreninde, seçilen eserlerin yönetmenlerine kazandıkları ödül tutarında çek düzenlenmek suretiyle verilecektir. 

Yarışma Takvimi

Son başvuru tarihi: 30 EYLÜL 2023

Finale kalan filmlerin ilanı: 20 EKİM 2023

Final gösteriminin yapılacağı tarihi: KASIM 2023 (Darıca Kaymakamlığı tarafından belirlenecek tarihte yapışacaktır.)

Darıca Birol Güven Kısa Film Yarışması 2023 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://sites.google.com/view/copy-of-welcome-to-darca-digit/home?authuser=0

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap