DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından, inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak, deprem mühendisliği mesleğini tanıtmak ve öğrencileri bu alanda uzmanlaşmaları için özendirmek, inşaat mühendisliği öğrencilerine bir yapının deprem analizini gerçekleştirme becerisini kazandırmak diğer disiplinlerle beraber çalışma olanağı sağlamak amaçlarıyla DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması düzenleniyor. Ödüllü mimari tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması

Düzenleyen:Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları, Öğrenci Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İnşaat mühendisliği ve mimarlık bölümü lisans öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:7 OCAK 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 ŞUBAT 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺
Birinci Takımın Başvurduğu Üniversiteye Verilecek Kurumsal Ödül: 50.000 ₺
Yarışma Özel Ödülleri: 6 Özel Ödül
+ Teşekkür Belgesi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Hakkında

Ülkemizde sosyo-ekonomik açıdan yıllardır büyük yaralar açan ve hâlâ çok önemli bir tehdit unsuru olan şiddetli ve yıkıcı depremlerle mücadelede en etkili yöntemlerden birisi, depreme karşı dayanıklı binalar tasarlamak ve inşa etmektir. Yapıların olası şiddetli depremleri güvenli bir şekilde atlatması adına yapılacak her türlü çalışma değerlidir. Düzenlenecek yarışma da bu bakımdan önem taşımaktadır. Depreme dayanıklı binaların üretilmesinde önemli rol üstlenecek olan geleceğin inşaat mühendislerinin, bu konuda daha iyi yetişmelerine ve deprem mühendisliğine özendirilmesine katkı sağlayacağına inandığımız yarışma, genel anlamda toplumda deprem bilincinin artırılması bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.

Yarışma Kuralları

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin oluşturduğu ekipler arasında düzenlenir. Yarışma üç bölümden oluşur. Yarışmanın birinci bölümünde takımlar, proje ön şartnamesine uygun olarak yarışmaya başvururlar. Yarışmanın ikinci bölümünde finale kalan takımlar, açıklanacak olan teknik şartnameye uygun olarak bina maketlerini tasarlar ve bina maketini yaparlar. Yarışmanın üçüncü bölümünde ise takımların inşa ettikleri çok katlı bina maketleri yarışma final gününde “sarsma masası” üzerinde, üç farklı deprem etkisi altında test edilir. Kazanan takım, maket binaların yarışma kapsamında gösterdiği deprem performansına göre belirlenir.

Üniversite öğrencileri arasında düzenlenen DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na üniversitelerin lisans öğrencilerinden oluşan en az dört, en fazla beş kişiden oluşan takımlar başvurabilir. Takım üyelerinin çoğunluğunu (en az üç öğrenci) inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Aynı üniversitenin mimarlık bölümünden en fazla iki öğrenci takıma dâhil olabilir. Üniversitesinde mimarlık bölümü olmayan takımlar isteğe bağlı olarak başka bir üniversiteden mimarlık öğrencisi alabilirler.

Takımlar üniversite ismiyle temsil edilecektir. Eğer takım üyelerinin üniversitelerinde mimarlık fakültesi yoksa ve bir başka üniversiteden mimar öğrenci takıma dâhil olmuşsa, yarışma başvurusunda inşaat mühendisliği öğrencisi üyelerinin üniversitesinin ismi yer alacaktır.

Her üniversiteden birden fazla takım yarışmaya başvurabilir. Ancak final aşamasına her üniversiteden sadece bir takım katılabilecektir. Her ne kadar başvuru şartlarını yerine getiren tüm takımları finale davet etmek istesek de, zaman ve yer kısıtlamalarından dolayı final aşaması için toplamda 20 takım seçilecektir. Başvuru şartları doğrultusunda yapılan değerlendirmede aynı puanlara sahip üniversiteler arasında yapılacak seçimlerde coğrafi dağılım da bir kriter olarak göz önünde bulundurulacaktır. Tüm başvurular Teknik Danışma Kurulu ve Jüri üyelerimiz tarafından değerlendirilecektir.

Takımlar, inşaat mühendisliği bölümünden en az bir danışman öğretim elemanı ile çalışabilirler; ancak takımların finale kalmaları durumunda sadece bir danışmanın ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacaktır. Danışmanı olmayan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Belirlenen kurallara göre tasarlanacak ve balsa ağacı çıtalarından ve levhalarından imal edilecek ölçekli bina maketleri, sarsma masasında bir dizi testle tâbi tutularak deprem performansları deneysel bir şekilde belirlenecektir.

Maket binanın en önemli başarı faktörü depremde yıkılmamasıdır. Bunun yanı sıra teknik, ekonomik ve estetik faktörler de ayrı birer ölçüt olarak takımların performanslarını etkileyecektir. Teknik puanlamada, yapının deprem performansının seviyesi (yapı üzerinde ölçülen ivme ve yapısal hasarın azlığı); ekonomik puanlamada, maket binanın ağırlığı (malzeme miktarı) ve toplam kat alanı; estetik puanlamada ise yapı mimarisi ve çalışmanın sunumu (poster ve sunum) gibi ölçütler dikkate alınacaktır.

Yarışmanın kazananı, yukarıda özetlenen farklı faktörleri belli ağırlıklarla dikkate alan bir fayda-maliyet hesabı sonucunda en yüksek toplam yıllık kazancı elde eden takım olacaktır.

Kurgusu itibariyle hesap-tasarım, planlama, yapım, sunum teknikleri ve fiziki test aşamalarını kapsayan DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması, genç inşaat mühendisi adaylarının bir ekibin üyesi olarak, farklı disiplinlerle bir arada çalışma ve sunum becerilerini geliştirici özelliği de olan bir yarışmadır.

Bu anlamda yarışma puanlaması içinde hesap-tasarım, yapım ve fiziki test puanlarının yanı sıra sunum tekniği ve becerisi de önemli ve etkilidir. Yüksek bir binanın depreme dayanıklı tasarımı ve yapımının yanı sıra kullanım ve mali kârlılık açılarından da değerlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı yarışma, son derece eğitici ve öğretici bir etkinliktir.

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’nın Hedefleri

 • İnşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencilerine depreme dayanıklı yüksek bina tasarımı ve maket yapımı aşamalarında çalışma fırsatı sunmak
 • Deprem mühendisliği mesleğini tanıtmak ve öğrencileri bu alanda uzmanlaşmaları için özendirmek
 • Deprem ve depreme dayanıklı bina bilincini artırmak
 • İnşaat mühendisliği öğrencilerine bir yapının deprem analizini gerçekleştirme becerisini kazandırmak
 • İnşaat mühendisliği öğrencilerine diğer disiplinlerle beraber çalışma olanağı sağlamak

Yarışma Konusu (Problemin Tanımı)       

Yarışma kapsamında İstanbul (Ataşehir) İstanbul Finans Merkezi’nde yer alması öngörülen bir iş merkezi binası projesinin tasarlanması ve bina maketinin hazırlanması beklenmektedir. En az 20, en çok 30 kattan oluşacak binada mal sahibi, yapının deprem yükleri etkisindeki performansının ve fayda/maliyet oranının yüksek olmasını beklemektedir. Zemin kat ticari alan olarak planlanmaktadır ve yapının zemin kat yüksekliği, normal kat yüksekliğinin iki katı olacaktır.

Balsa ağacından maketi yapılacak binanın deprem performansı, sarsma masası üzerinde yapılacak testlerle belirlenecektir. Bu kapsamda maket yapıya üç farklı düzeyde kuvvetli yer hareketi uygulanacaktır. Buradaki ana hedef yapının, tasarım depremi karşısında can güvenliği performans düzeyini sağlayacak şekilde tasarlanması ve uygulanacak en büyük deprem etkisi altında yıkılacak ölçüde hasar almamasıdır.

Finale kalan takımlara önceden verilecek deprem hareketlerinin haricinde yarışma esnasında yeni bir deprem hareketi verilecek ve yapılacak sarsma masası deneylerinin birinde bu yeni deprem hareketi kullanılacaktır. Takımlar, Jüri değerlendirmesi öncesinde final gününde verilecek bu yeni deprem hareketine göre analizlerini yapacaklar ve elde edecekleri sonuçları Jüri sunumunda belirteceklerdir.

Bu analiz için uygun bir alan ve zaman yaratılacaktır. Analiz için takımlar kendi dizüstü bilgisayarlarını, kullanacakları yazılım ve bina analiz modeli yüklü ve çalışır durumda olarak getireceklerdir.

Testler sırasında yapının çatı seviyesindeki yer değiştirme ve ivmeleri belirlenecektir. Bu değerler yapısal ve yapısal olmayan elemanlar ve ekipmanlarda oluşacak hasardan doğan maddi kayıpların hesaplanmasında kullanılacaktır.

Maket binanın yıkılması halinde meydana gelecek maddi kayıplar ise binanın yıkımı, yeniden inşa edilmesi ve hizmet dışı kaldığı sürenin dikkate alınmasıyla hesaplanacaktır. Son olarak toplam ekonomik kaybın, depremin tekrarlanma periyoduna bölünmesiyle her üç deprem düzeyi için yıllık deprem maliyeti hesaplanacaktır.

Ekonomik açıdan en verimli binanın belirlenmesi için bir fayda/maliyet analizi yapılacaktır. Bu kapsamda bina geliri, yapım ve deprem maliyetlerinin toplamı ile karşılaştırılacaktır.

 • Bina Geliri: Kiraya verilecek kat alanları dikkate alınarak hesaplanacaktır. İlk iki kat (zemin ve 1. normal katlar) ile 25’inci ve üzeri katların taban alanları cm2 başına daha fazla gelir getirecektir.
 • Yapım Maliyeti: Yapının ağırlığına bağlı olarak hesaplanacaktır. Ağırlık ve boyut sınırını aşan bina maketlerine maliyet artırma cezası verilecektir. Maketin toplam ağırlığının taban ve çatı plakaları dâhil 3,7 kg’ı aşması durumunda 4,0 kg’a kadar söz konusu maliyet artırma cezası uygulanmaktadır. Taban ve çatı plakaları dâhil maketinin toplam ağırlığı 4,0 kg’dan fazla olan takımlar yarışma hakkını kaybedecektir.
 • Deprem Maliyeti: Binanın deprem yükleri etkisindeki performansına bağlı olarak hesaplanacaktır. Ayrıca her bir deprem düzeyi için yapısal analizler yapılarak, maketin maksimum çatı ivmesi ve göreli çatı ötelemesi belirlenecektir. Hesaplanan maksimum çatı ivmesi ve göreli çatı ötelemesi, her takımın yapısal performans tahmin değerleri olarak sunulacak ve birinci kuvvetli yer hareketine ait tahminlerin yarışma sırasında elde edilecek olan test sonuçlarına yakınlığı ölçüsünde, takımların bina deprem maliyetleri azaltılacaktır.
 • Kazanma Kriteri: Yarışma başarı sıralaması, elde edilen fayda/maliyet oranına göre belirlenecektir. Bunun dışında en iyi mimari, sunum ve postere sahip takımlara ödül puanı verilecektir.

Yarışmaya Katılma Koşulları ve Kayıt

Yarışmaya katılmayı düşünen bütün takımların 7 Ocak 2022 tarihine kadar yarışmanın web sayfasından kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılan bütün takımlar aşağıdaki koşullara mutlaka dikkat etmelidir:

 • DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması’na üniversitelerin lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
 • Takımlar başvuruda tüm takım üyelerinin öğrenci belgeleri ve iletişim (telefon ve e-posta) bilgilerini iletmelidir.
 • Takımlar başvuru esnasında takım kaptanını belirlemeli ve takım kaptanına ulaşılabilecek tüm iletişim bilgilerini ibraz etmelidir.
 • Yarışma başvurusu örnek olarak hazırlanan proje teklifi şablonuna uygun olarak hazırlanmalı ve şablonda yer alan sorular cevaplandırılmalıdır.
 • Başvuruların incelenmesi esnasında Jüri ve Teknik Danışma Kurulu takımların takım kaptanını telefon ile arayarak (mümkünse görüntülü görüşme) proje hakkında soru soracaktır. Takım kaptanı yarışma başvurusu sonrasında telefonla görüşmeye hazırlıklı olmalıdır.
 • Takım üyelerinin çoğunluğunu (en az üç öğrenci) inşaat mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturmalıdır. Bir takıma aynı üniversitenin mimarlık bölümünden en fazla iki kişi katılabilir.
 • Takım üyelerinin okuduğu üniversitede mimarlık bölümü yoksa bir başka üniversiteden mimarlık öğrencisi takıma dâhil edilebilir.
 • Her takım en az dört, en fazla beş öğrenciden oluşmalıdır.
 • Takıma sadece inşaat mühendisliği bölümünden bir akademik danışman önderlik edebilir. Akademik danışmanı olmayan takımların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 • Üniversiteler yarışmaya birden fazla öğrenci takımı ile başvurabilir.
 • Finale katılmak üzere, aynı üniversiteden sadece bir takım seçilecektir.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda final etkinliğine katılacak tüm öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin aşı kartlarını ibraz etmeleri beklenmektedir. DASK ayrıca PCR Test sonucu talep etme hakkını saklı tutar.

Birimler

Yarışmadaki bütün birimler “SI (mm, kg, N)”dir.

Malzeme Temini ve Maket Yapımı

Maket yapım malzemeleri yarışmaya katılmaya hak kazanan takımlara DASK tarafından gönderilecektir. Malzemeler ile ilgili detaylar Teknik Şartname’de verilecektir. Takımlar DASK tarafından gönderilecek aşağıdaki malzemeler dışında farklı bir malzeme kullanamaz.

 • Balsa çıtalar (250 adet 1000 mm uzunluğunda, 6 mm x 6 mm kare kesitli çıta)
 • Balsa levhalar (35 adet 1000 mm uzunluğunda, 100 mm genişliğinde ve 3 mm kalınlığında levha)
 • Yapıştırıcı
 • Yeşil kesim matı
 • Taban ve çatı plakası

Yarışma Süreci

Yarışmada aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. Faaliyet takvimi değişebilir. Takvim web sitesinde ilan edilecektir.

 • Bina maketlerinin yarışma takviminde belirtilen tarihte yarışmanın yapılacağı yere ulaştırılması
 • Taşıma esnasında hasar gören maketlere sözlü sunumlar başlamadan önce onarım zamanının verilmesi
 • Jüri puanlaması öncesinde, yarışma esnasında verilecek deprem hareketine göre bina analizinin yapılması
 • Yarışmanın birinci gününde sözlü sunumların yapılması
 • Teknik komitenin bina maketlerinin Teknik Şartname’ye uygunluğunu incelemesi
 • Sarsmalar:

Sarsma masası deprem testi, maket binaların teknik ve poster sunumlarından sonra yapılacaktır. Kazanan takımlar sarsmalardan sonra belirlenecek ve ilan edilecektir. İlk sarsma başlamadan önce yazı tura atılarak sarsma yönü belirlenecektir.

Proje Başvuruları

Takımlar DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Teknik Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere bir proje teklifi sunmalıdır. Proje teklifi şablonu örnek olarak hazırlanmıştır. Teklif şablonuna göre proje teklifi hazırlanması gereklidir.

Başvuruda sunulacak proje tekliflerine takım üyelerinin öğrenci belgeleri eklenmelidir.

Öğrenci belgeleri teklif dosyası sayfa sınırlamasının dışındadır.

 • Takımdaki tüm öğrencilerin öğrenci belgeleri ve takım danışmanı öğretim üyesinin bilgileri
 • Takım kaptanı ve tüm takım üyelerinin iletişim bilgileri (güncel e-posta adresi ve telefon numaraları)

Yukarıda belirtilen hususları içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruda sunulacak proje tekliflerinde ve hak kazanılması durumunda yapılacak olan bina maketinde hiçbir şekilde hareket sönümleyici cihaz veya mekanizmaları kullanılmasına izin verilmemektedir. Ayrıca takımlar, maket yapımı esnasında DASK tarafından gönderilen malzemeler dışında bir malzeme kullanamayacaktır.

Proje teklifinde bildirilen kat adetleri maket yapımında en çok ±1 kat olarak revize edilebilir. Yapısal sistem ve kat planları ise değiştirilemez.

Kural Açıklamaları

Kurallar hakkındaki bütün açıklama talepleri ve bunlara verilen yanıtlar yarışmanın web sitesinde yayınlanacaktır.

Kurallarla ilgili açıklama isteğinde bulunmak için web sitesindeki form doldurulmalıdır. Soru göndermeden önce yarışma kurallarını ve kılavuzunu iyice okuduğunuzdan emin olunuz.

Açıklama sayfası güncellendiğinde takım danışmanlarına e-posta ile haber verilecektir.

Pandemi koşulları ve alınabilecek önlemler sebebiyle DASK bu yarışmanın kurallarını, tarihlerini ve şartnamesini, önceden duyurmak koşuluyla değiştirebilir.

Jüri ve İtirazlar

Kuralların yorumlanması ve yarışmanın teknik yönetimi hususunda Teknik Danışma Kurulu yetkilidir. Puanlama ve kararlardan Yarışma Jürisi ve Teknik Danışma Kurulu sorumludur. Yarışma Jürisinin ve Teknik Danışma Kurulunun verdiği bütün kararlar kesindir.

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 25.000 ₺
İkincilik Ödülü: 20.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 15.000 ₺

Yarışmada birinci olan üniversitenin ilgili bölümünün emrine laboratuvar teçhizatı temini amacıyla 50.000 TL tutarında para ödülü tahsis edilecektir.

Yarışmaya katılan tüm takım üyelerine katılımları için Teşekkür Belgesi sunulacaktır.

Özel Ödüller

Türk Reasürans Özel Ödülü

En İyi Mimari Özel Ödülü

En İyi Deprem Performansı Özel Ödülü

En İyi İletişim Becerisi Ödülü

En İyi Sunum Özel Ödülü

En İyi Yarışma Ruhu Ödülü

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 7 OCAK 2022

Seçilen takımların açıklanması ve maket malzemelerinin gönderilmesi: 1 ŞUBAT 2022

Yapı maketi bilgi dosyasının gönderilmesi: 20 MAYIS 2022

Bina maketlerinin yarışma mahalline teslimi: 27 MAYIS 2022

Yarışma Tarihi: 29 – 31 MAYIS 2022

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://binatasarimi.dask.gov.tr/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.231 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap