DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması 2023

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan ev ve banyo tekstili alanında insan kaynağı kapasitesinin ve niteliğinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamak amaçlarıyla DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması 2023 düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması 2023

Düzenleyen:Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle
Kategori:Tasarım Yarışması, Mimari Yarışmalar, Proje Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 – 30 yaş arası, üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Sanat Tasarım Fakülteleri veya tekstil ile ilişkili bölümlerinde (Tekstil, Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Moda Giyim Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı vb.) ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi veya mezunu olanlar.
Son Başvuru Tarihi:18 AĞUSTOS 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:24-25 AĞUSTOS 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 125.000 ₺
İkincilik Ödülü: 75.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 50.000 ₺
2 Kategori Toplamında Verlen Para Ödülü: 500.000 TL
Yurt Dışı Tasarım Bursu

- Advertisement -

Yarışmanın Amaçları ve Konusu

“Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması “, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB)” tarafından “Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM)” koordinatörlüğü ve “T.C. Ticaret Bakanlığı” desteği ile düzenlenen ev ve banyo tekstili ürünlerine yönelik bir tasarım yarışmasıdır.

Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması, sektörün önemli ihtiyaçlarından biri olan ev ve banyo tekstili
alanında insan kaynağı kapasitesinin ve niteliğinin yükseltilmesi ve istihdam edilecek tasarımcıların
yetiştirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Yarışmanın Amacı

 • Ev ve Banyo tekstili ihracatında tasarım açısından, gelecek nesillerin yaşama biçimini tasarlayan yenilikçi,
  güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir tasarımlar geliştirmek,
 • Özelde Denizli olmak üzere Türkiye genelinde ev ve banyo tekstili sektörünün ihracatını artırmak,
 • Denizli’nin, Tasarımın Marka şehri olarak tanınmasına katkıda bulunmak,
 • Sektörün gelişimine ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Tasarlanan ürünlerin, üretimlerini gerçekleştirerek sergiler oluşturmak,
 • Ev ve banyo tekstili sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek,
 • Yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak,
 • Sektörde motivasyon, iş birliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak,
 • Denizli’de ihraç edilebilir ürün çeşitliliğini arttırarak, uluslararası pazarda özgün tasarımları ortaya
  çıkaran ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmak,
 • Sektöre yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırmak,
 • Sergilenen ürünlerin üreticiler tarafından toplu üretimlerini yapmak ve ihracatta ödüllü projeler ve
  tasarımlar ile şehrin marka algısını yukarıya taşımaktır

Yarışma Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • 18 – 30 yaş arası gerçek kişiler (01.01.2005 ve öncesinde, 01.01.1993 ve sonrasında doğmuş olmak),
 • Üniversitelerin Güzel Sanatlar ve Sanat Tasarım Fakülteleri veya tekstil ile ilişkili bölümlerinde (Tekstil,
  Tekstil ve Moda Tasarımı, Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı, Geleneksel Türk El Sanatları, Moda Giyim
  Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstri Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı vb.) ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi veya mezunu olmak. (Mezuniyetin üzerinden 3 takvim yılı geçmemiş olması şartı aranmaktadır),
 • Sektörde tanınan bir isim veya marka olmayıp, moda ürünlerine yönelik kendi adına bir iş yerine sahip olmamak,
 • Özgün tasarımlarla yarışmaya katılmak,
 • Yarışmaya bireysel olarak katılım sağlamak.

Katılımcı Yükümlülükleri

 • Yarışmaya katılan her projede özgün olma şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa DENİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • DENİB ya da farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı alanda düzenlenen yarışmalarda ilk 3 dereceye girmiş ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan Yurtdışı Tasarım Bursu almaya hak kazanmış adayların yarışma başvuruları kabul edilmeyecektir. Aksi bir durumun tespiti halinde yarışmacı diskalifiye edilir ve ödül kazandıysa ödülü nakden ve defaten geri alınır.
 • Farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı yıl içerisinde düzenlenen başka bir yarışmaya katılan ve her
  iki yarışmada finale kalan yarışmacıya tercih hakkı verilir, yarışmacının adaylık hakkının tek bir yarışmada devam etmesi sağlanır.
 • Denizli İhracatçılar Birliği’nin herhangi bir çalışanı, birinci dereceden yakın akrabaları, jüri üyelerinin
  yakınları veya jüri üyelerinin çalıştığı kurumlardan yarışmaya katılım sağlanamaz, katılmış ve kazanmış
  olsalar dahi ödül alamazlar veya almışlarsa tüm haklarını kaybeder ve ödülleri iade ederler.
 • Her yarışmacı, ‘Yarışmanın Başvuru Kriterleri’nde sıralanan tüm şartları taşıdığını, sunulan
  tasarımların tamamen kendilerine ait ve özgün olduğunu, daha önce düzenlenen yarışmalarda bu
  tasarımlarla ödül almadıklarını ve profesyonel ve ticari anlamda kullanılmadığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 • Aykırı bir durumun tespiti halinde, tasarımcı ödülü almış ise ödül geri alınır, ilgili yarışmacı mevcut
  yarışmadan Denizli İhracatçılar Birliği Tasarım Komitesinin kararıyla diskalifiye edilir, bir daha Denizli
  İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen hiçbir yarışmaya katılamaz, katılmışsa başvurusu geçersiz sayılır ve Denizli İhracatçılar Birliği bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır. DENİB bu nedenle uğradığı zarar ve ziyanları rücuen tazmin etme hakkına sahiptir.
 • Yarışma sonrası dereceye giren finalistler, verilecek ödüller dışında DENİB’ten başka hiçbir talepte
  bulunamazlar.

Yarışmanın Kapsamı

 • Yarışma “Ev ve Banyo Tekstili” adı altında aşağıdaki kategorilerdeki ürünlerden oluşmaktadır.
 • Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışmasında ilan edilen tema kapsamında, ev tekstili ve banyo tekstili olmak üzere toplam 2 kategoride gerçekleştirilecek ve her kategoride 3 ayrı finalist belirlenecektir.
 • Kategori Ev Tekstili: Yatak Örtüsü, Kırlent, Pike, Nevresim Takımı (nevresim, çarşaf, yastık kılıfı).
 • Kategori Banyo Tekstili: El havlusu, Baş havlusu, Banyo havlusu, Bornoz, Peştamal, Banyo Paspası.
 • Bornoz tasarımları kadın, erkek veya çocuk olabilir.
 • Yarışmacıların başvurdukları her bir kategoride değerlendirilmeye alınabilmeleri için, kategorilerde belirtilen her bir ürünü tasarlamaları gerekmektedir.
 • Yarışmacı yarışmaya 2 kategoriden de başvuru yapabilir. Dereceye girmesi durumunda en yüksek puanı alan proje değerlendirilmektedir.

Yarışmanın Teması

Dönüşüm Büyüsü
Cumhuriyetimizin 100. yılında, ülkemiz güçlü tasarımlarla ev ve banyo tekstili alanında yeni bir döneme
adım atıyor. Ardımızda kalan 100 yıllık geçmişin derin köklerini ve geleceğin umutlarını, yenilikçi,
teknolojik ve minimalist bir yaklaşımla birleştiriyoruz.

Doğanın zengin olanaklarıyla teknolojinin çağdaş dokunuşunu harmanlıyoruz, sanal ile fiziksel dünyaları
iç içe geçiriyoruz. Bu yeni çağda, «suya, toprağa ve yeşile saygı» sloganıyla ülkemizin zengin
coğrafyasından ilham alarak konfor alanlarını tasarlıyoruz.

Ülkemizin büyülü atmosferini oluşturan su kaynaklarımız, anakara ve yeşil alanlarımızın eşsiz değerlerine
odaklanan yarışmamızda, sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kaynakları kullanmanın önemi büyük. Bu amaçla,
ülkemizin ve dünyamızın bilinçli dönüşümüne katkı sağlıyoruz.

Ancak geleceğin dönüşümüne adım attığımızda, duygusal konforumuzun da değiştiğini fark ederiz.
Minimalizm ise bu süreçte bizi abartılardan uzaklaştırarak işlevsel ve teknolojik gelişmelerle buluşturur.
Malzeme ve dokunuşun ön planda olduğu bu yolda, takip ettiğimiz minimalist yaklaşım bizi daha ileriye
taşır.

Denizli’nin öncülüğünde bu dönüşüme entegre edilecek; ev ve banyo tekstili alanındaki teknolojik
gelişmeler, yeni yüzyılımızın en büyük etkileyicisi olacaktır. Tasarımda “yeni teknoloji, sürdürülebilirlik
ve minimalizm” gibi ilkelerden ilham alarak, Denizli bu dönüşümün bir parçası haline gelecek ve
dünyadaki moda trendlerine yön veren bir öncü konumuna yerleşecektir.

Esin Kaynakları

Anahtar kelimeler: Değişim-dönüşüm, yenilik, sadelik, iyileşme, güncellik, konfor, doğal miraslar

Teknik Öneriler: Doğal malzemeler-yüzeyler, mat-parlak görünümler, doğal görünümlü dijital baskılar,
shibori-ombre efektleri, batik, ikat vb. etkiler. Sanatsal manipülasyonlar (Dikiş, işleme, elle şekillendirme
vb.)

Yarışma Başvurusu İçin Dijital Ortamda Yüklenmesi Gerekenler

Yarışma başvuruları, dijital ortamda internet üzerinden yapılacaktır. Projelerin sahiplerinin başvuru
sırasında aşağıda yer alan tüm belgeleri sisteme PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.

 • Tasarım Yarışması Fotoğraflı ve Islak İmzalı Taahhütname/Başvuru Formu (Şartname ekinde yer alan)
  (PDF formatında taratılarak yüklenecektir)
 • Islak İmzalı 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formu
  (Şartname ekinde yer alan) (PDF formatında taratılarak yüklenecektir)
 • Öğrenci/Mezuniyet Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.) (PDF formatında taratılarak
  yüklenecektir)
 • Fotoğraflı Özgeçmiş (PDF formatında taratılarak yüklenecektir)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi (PDF formatında taratılarak yüklenecektir)
 • Proje Paftaları
 • Yüksek Çözünürlüklü Portre Fotoğraf
 • DENİB tarafından istenebilecek diğer tüm belge ve bilgiler.
 • Belgelerin eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Proje Paftaları:

Proje sahiplerinin, başvuru sırasında yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Eksik bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir. Aksi durumda kayıt ve proje yükleme ile ilgili çıkabilecek problemlerden Yarışma Sekretaryası ve DENİB sorumlu değildir.
 • Ödül kazanan proje sahibi talep edilen evrakları göndermez ise ödüle ilişkin ödeme yapılmayacaktır.

Başvuru anında istenen paftalar: (Bu iki pafta tüm bilgiler ile birlikte tüm sisteme yüklenecektir.)
Hikâye paftasında, bu hikâyeye bir tema adı konulmalıdır. Koleksiyonda kullanılacak temanın manifesto metni maksimum 1500 (boşluklu) karakter ile ifade edilmeli ve ilham alınan görsellere yer verilmelidir. Paftada aynı zamanda koleksiyonda kullanılacak koleksiyon temasını ifade eden örnek görseller, materyaller ve renkler yer almalıdır. Oluşturulacak hikâye paftası, tasarımcının temasını ve özgün yaklaşımını ifade etmelidir. Artistik çizim paftasında, artistik çizimlere, renk ve kumaş detaylarına yer verilmelidir.

Finale kalan yarışmacılardan istenen paftalar: Teknik çizim paftasında, her bir tasarımın teknik çizim çözümlemelerine, boyutlarına, teknik özelliklilerini ifade
eden detaylı anlatımlara, üretim biçimine (konfeksiyon, baskı, örme, dokuma, dokusuz yüzeyler vb.) ve
malzeme önerilerine yer verilmelidir.

Tüm paftalar 50 cm x 70 cm ölçülerinde yatay olarak hazırlanmalıdır. Başvuru aşamasında tüm paftaların tek bir PDF ve JPEG formatında dosyası haline getirilerek sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

*Tüm sunumlarda ve paftalarda tasarımcının kendi oluşturdukları dışında başka yerden alarak kullandığı
görseller-içerikler-sunum malzemelerinin kaynağı mutlaka pafta altında belirtilmelidir.

Başvurusu dosyası; PDF ve JPEG formatında hazırlanmalı, çözünürlüğü 300 DPI, RGB renk formatında olmalı, 32 MB’ı geçmemeli ve yarışmanın web sitesinde bulunan “dijital başvuru” bölümünde talep edilen şartlara uygun olarak gönderilmelidir.

Her paftanın sol üst köşesinde sadece sistem tarafından yarışmacıya iletilen rumuz yer almalıdır. Yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.

Eserini yükleyen her bir tasarımcı, başvurusunu doğru ve eksiksiz olarak tamamladığını belirten onay teyidini sistem tarafından kendisine gönderilen mail ile birlikte ekranda görecektir.

Değerlendirme

 • Sunulan görsel koleksiyonun temaya uygunluğu ve estetik açıdan değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyonun özgünlük, yaratıcılık ve yenilikçilik anlamında değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyondaki tasarımların üretim malzemeleri ve üretim teknikleri anlamında değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyonun kendi alanında katma değer kazanımlarının değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyondaki tasarımların geliştirilebilirliği ve uygulanabilirliği anlamında değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyonun kendi alanında ihraç edilebilirliği ve katma değer kazanımlarının
  değerlendirilmesi
 • Sunulan koleksiyonun sürdürülebilirlik odağında tasarlanmasının değerlendirilmesi

Yarışma Aşamaları

Yarışmaya başvuru kaydı, yarışmanın web sitesi www.denibdesign.org adresindeki “Kayıt” bölümünden
oluşturulmalı ve verilen tüm bilgiler doğru olmalıdır. Yarışma 4 aşamadan oluşmaktadır.

1.Aşama: Online Eleme

Online eleme aşamasında; tüm başvurular ‘YARIŞMA DEĞERLENDİRME ESASLARI’na göre jüri üyeleri tarafından incelenerek değerlendirilecek ve değerlendirme sonucunda mülakat ve bilgilendirme toplantısına katılma hakkı kazanan her bir kategoride toplam 28 proje (14 Ev tekstili ve 14 Banyo tekstili olmak üzere ) belirlenecektir. Denizli tekstil firmalarınca üretilen ve ürünlerinde kullanılan havlu dokuma, bez dokuma ve örme kumaşların tasarımlarda kullanılması tercih sebebidir. Burada amaçlanan, şehrin ihracatına ve sektörde faaliyet gösteren firmalarına katkı sağlayacak, onların müşterilerine koleksiyon sunmalarına yardımcı olmaktır.

2.Aşama: Mülakat ve Bilgilendirme

Online eleme aşaması sonucunda jüri üyeleri tarafından belirlenen, her kategoride ev tekstil -banyo tekstili
olmak üzere) 14’er yarışmacıdan 28 yarışmacı, Denizli’de gerçekleştirilecek mülakat toplantısına katılacaktır.
Yüz yüze/çevrim içi mülakat ve değerlendirme sürecinden sonra yarı finale kalan üretim aşamasına geçecek (7 Proje Ev Tekstili ve 7 Proje Banyo Tekstili) 14 proje sahibi yarışmacılar ile üretici firmalar eşleştirilecek, üretim süreci planlaması yapılacaktır.

3.Aşama: Üretim Süreci

Final elemesine katılmaya hak kazanan 14 yarışmacı, moderatör öncülüğünde ve 2 mentor eşliğinde belirlenen tarihlerde üretimlerini tamamlayacaklardır.

4.Aşama: Final Eleme

Yarışma jürisi, tasarımları üretilen 14 yarışmacının çalışmalarını değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanacak 6 finalist ( 3 Ev Tekstili ve 3 Banyo Tekstili) olarak belirleyecektir.

Genel Açıklamalar

 • Yarışmaya katılacakların online kayıt için 18 Ağustos 2023 saat 18.00’e kadar yarışma web sitesi üzerinden talep edilen şartlara uygun olarak dijital ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir.
 • Online elemede yüklenecek olan pafta üzerinde rumuz dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır. Sunum paftaları üzerinde rumuz dışında herhangi bir işaret veya belirleyici bir iz görülmesi durumunda proje yarışma kapsamından çıkartılabilir. Paftanın sol üst köşesinde sistem tarafından yarışmacıya iletilen rumuz yer almalıdır.
 • Teslim edilecek malzemelerin hiçbirinde rumuz ve kategori dışında, yarışmacının kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret bulunmamalıdır.
 • Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde, yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa DENİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen tasarımın özgün olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Yarışmaya katılan tüm kişiler, taahhütname ile katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve uygun koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye
  alınmayacaktır.
 • Yarışma ekip katılımlarına açık değildir, şartnamede belirtilen bireysel başvuru koşullarının tümü sağlamalıdır.
 • Jüri ödüle layık proje bulmadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Başarılı bulunan projeler ödül töreninde açıklanacak olup, ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına ödül töreninden itibaren 1 ay içinde yatırılacaktır. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez (tasarımları ödül alsın ya da almasın); yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
 • Jüri üyeleri, DENİB tarafından oluşturulacak olup, DENİB zorunlu hallerde jüri değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Yarışmacılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar. Yarışmacılar, Jürinin kararlarında saygı göstereceklerini, yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.
 • DENİB, eleme ve ödül töreni tarihlerinde değişiklik yapma ve yarışma takviminde yer alan tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli

Final elemesine katılmaya hak kazanan 14 yarışmacının rumuzları, web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

Dereceye girmeye hak kazanan yarışmacıların isimleri ise, ödül töreninde açıklanacaktır.

MODERATÖR: Cihan Bahar- Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Moderatör; eleme süreçlerinde yer alan, yarışmacıların final paftalarını teslim etme aşamasında öneri getiren ve üretim sürecini takip eden sağlayan bağımsız danışmandır.

Üretim Süreci:

Finalist final projelerini teslim edecek ve bir daha değişiklik yapamayacaklardır. Pafta geliştirme sürecinde ilgili değişiklikler; finalist, moderatör ve mentorun karşılıklı teyitleşmesi ile yapılacaktır.

14 finalistin tasarımlarının üretimleri; Moderatör ve proje sahibinin yönlendirmeleri ile DENİB tarafından
onaylanan firmalarda Moderatörün koordinatörlüğünde yürütülecektir. Söz konusu tasarımların firmalara uygun zamanda ulaştırılması ile tüm planlanma ve organizasyon sürecinin takibi Moderatör tarafından yapılacak ve üretilmiş nihai eserler Final Jüri değerlendirmesine sunulmaya hazır hale getirilecektir.

Final Eleme

 • Final eleme jürisi, 14 finalistin sunumlarını dinleyecek, eserlerin üretilmiş hallerini değerlendirecek ve ödül almaya hak kazanan 6 finalist belirlenecektir.
 • Her bir finalistin 5 dakikalık sunum, 2 dakikalık soru-cevap süresi olacak ve final jüri aşağıdaki değerlendirmekriterlerine göre final elemeyi gerçekleştirecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Ana temaya yaklaşım ve yarışmacının tema başlığının uygunluğu
 • Kavramsal yaklaşım düzeyi
 • Malzeme kullanım biçimleri
 • Anlatım ve sunum yeterlilikleri
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyleri
 • Koleksiyon fikirlerinin geliştirilebilir ve uygulanabilir olması
 • Tasarımın özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi
 • Tasarımların, kullanım alanı önerilerine uygunluğu
 • Tasarımların niteliği ve kalitesi ile katma değer yaratıp yaratamayacağı
 • Projenin fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri
 • Koleksiyonların sürdürülebilirlik odağında tasarlanması

Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları ve Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli

 • Yarışmaya katılan her proje için “özgünlük” şartı aranmaktadır. Proje konusu eserin vb. daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler vb. Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser vb. daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Jüri tarafından kopya olduğu anlaşılan tasarımlar vb. değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımın vb. kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan DENİB/Genel Sekreterlik/Jüri ve Organizatör sorumlu tutulamaz. Bu gibi durumlarda, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 • Dereceye giren tasarımlar, DENİB Yarışma Sekreteryası’nın arşivinde muhafaza edilir; yarışmacılar DENİB’in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.
 • Fikri mülkiyet haklarını ihlal eden tasarım sunumları diskalifiye edilecektir. Üçüncü kişilerin bütün yasal girişimlerinin sorumluluğu yarışmacıya aittir. Sunulan proje ile fikri mülkiyet haklarının ihlal edildiği yarışma sonuçlandıktan sonra anlaşılsa dahi ödül geri alınır.
 • Tasarım Yarışmasında yer alacak tasarımlar hakkında üçüncü şahıslar tarafından fikri ve sınai hak ihlali nedeniyle DENİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatör aleyhine yöneltilebilecek sorular, iddialar, ihtarlar, açılabilecek kanuni ve hukuki süreçler ile davalar ve yasal takipler Tasarım Yarışması’na başvuruda bulunmuş kişi tarafından müteselsilen üstlenilecektir. Bu konuda Tasarım Yarışması’nı düzenleyen DENİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • DENİB, Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak, arşivlemek ve yurt içi ve yurt dışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde DENİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği DENİB’e derhal bildirmeleri zorunludur.
 • Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt Yarışmaya katılan tüm kişiler, EK1.Taahhütname/Başvuru Formu ile (şartname ekinde yer alan) katılım sırasında katılım koşullarını harfiyen kabul ettiklerini ve tüm koşulları yerine getirdiklerini kabul ve beyan etmiş sayılırlar.
 • Taahhütnamenin/Başvuru Formunun kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve DENİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve DENİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye
  alınmayacaktır.
 • Yarışma sonrası, dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında DENİB, TİM, Ticaret Bakanlığı ve Jüri’den hiçbir talepte bulunamazlar.
 • 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” göre, yarışmaya katılan bütün tasarımcıların, yarışmaya katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Enstitüsü, Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560) Yenimahalle/ ANKARA adresine başvurabilirler.
 • Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden Denizli İhracatçılar Birliği, yarışmaya katılan tüm projeleri yayımlamak, arşivlemek, yurt içi ve yurt dışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır. Yarışmaya sunulan paftalar, ödül töreni yapıldıktan sonra 15 iş günü içerisinde bizzat yarışma başvurusunda bulunan ya da noter onaylı vekâlet verdiği kişi tarafından Yarışma Sekretaryasına yapılacak yazılı talep çerçevesinde geri alınabilir. DENİB/ Genel Sekreterlik/ Jüri/ Organizatör bu süre içinde geri alınmayan eserleri saklamakla yükümlü değildir ve bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolması durumunda sorumluluk kabul etmez. 15 iş günü sonrasında gelen iade talepleri değerlendirilmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı’nın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
 • Yarışmada dereceye giren projelerden bu proje ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 6769 sayılı “Sınai Mülkiyet Kanunu” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran yarışmaya katılan yarışmacılara aittir. Bu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile bu hakları devir almak isteyenlerin Denizli İhracatçılar Birliği’nden bağımsız olarak, yarışmacılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.
 • Tasarımların fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, DENİB/ Genel Sekreterlik/ Jüri/ Organizatörün herhangi bir sorumluluk/ yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Öncelik haklarını kullanarak lisans veya devir almak isteyen DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri ödemek istedikleri bedelden daha fazla bir bedelin başkaları tarafından önerilmesi durumunda, DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyelerinin önalım haklarını kullanmaları, yarışmacılarla birlikte yeniden belirlenecek bedele göre olabilir.
 • Serbestçe belirlenen ve DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri tarafından fiyat yüksekliği sebebiyle kabul edilemeyen eserlerin üçüncü kişiye devrine engel olunmaz. Üçüncü kişiye devirde, fiyatın yükseltilmesi veya şartnamenin hükmünün geçersiz kalınması için muvazaa yapılmış olursa DENİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyesinin bundan dolayı zedelenen haklarını talep etme hakları vardır.
 • Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, tasarımcı veya eser sahibi veya buluşu yapan olarak adlarının belirtilmesini lisans veya devir alanlardan istemek hakları saklıdır.
 • DENİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin DENİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için DENİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 • DENİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, DENİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı ya da almayacağı DENİB’in takdirindedir.
 • Yarışmaya katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar DENİB, TİM, Ticaret Bakanlığı, Jüriyi ve Organizatörü bağlamaz. Tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.
 • Yarışmada ödül alan tasarımcının aldığı ödül tutarının T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili tasarımcıya aittir.
 • Jüri, yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.
 • Yarışmayı açan kuruluşun ve herhangi bir çalışanının ve jüri üyelerinin yakınları ile çalıştığı kurumlardan herhangi bir kişi yarışmaya katılamaz.
 • Bu yarışmaya katılanlar, bu şartnamenin belirlediği koşulları kabul etmiş sayılırlar. DENİB şartnamede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklik yapıldığı takdirde, web sayfasında ve sosyal medya sayfalarında yayınlanır ve yarışmaya katılanlar güncel şartnamede yazan koşullar ile sorumlu olurlar.
 • İş bu şartnameden kaynaklanan veya şartnameyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri İstanbul/ Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçedir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır.


Diğer Hususlar

Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler, Jüri değerlendirmesine sunulmayacaktır.

DENİB gerekli görünen hallerde yarışmacılardan başvuru sırasında beyan edilen bilgilerin asıllarını isteyebilecek, katılım koşullarına uymayan başvuruları reddedebilecektir.

DENİB, yarışmacılar tarafından aksi talep edilmediği takdirde, yarışmacılara ait bilgi ve resimleri projeleriyle
birlikte duyurabilir ve yayınlayabilir.

Yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır. DENİB, TİM, Ticaret Bakanlığı ve/veya Jüri, kesinleşmiş yargı kararlarına dayanmayan iddiaları dikkate almak zorunda değildir.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği “Türkiye Tasarım Haftası” etkinliklerinde DENİB’in sergilenmeye değer bulduğu projeleri temsil etmek üzere proje sahipleri söz konusu organizasyona davet edilebilir.

Yarışma İletişim

AYYILDIZ COMMUNICATION AGENCY
Tel: 0544 488 19 19
Mail: info@ayyildiz.pro

DENİB – ARGE VE ORGANİZASYON ŞUBESİ
Tel: +90 258 274 66 88
Mail: arge@denib.gov.tr

DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması 2023 Ödülleri

Öğrenci Ev Tekstili ve Banyo Tekstili Kategorilerinin Her Biri İçin;

Birincilik Ödülü: 125.000 ₺
İkincilik Ödülü: 75.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 50.000 ₺

2 Kategori Toplamında Verlen Para Ödülü: 500.000 TL

DENİB yukarıda belirtilen tüm ödüllerde değişiklik yapma hakkını kendinde saklı tutar.

Yurt Dışı Eğitim:

Yurt Dışı Tasarım Bursuna Başvurma İmkânı

NOT: Tasarım organizasyonlarının gerçekleştirilmesi sonrasında; ilk 3 dereceye giren tasarımcılar Ticaret
Bakanlığının onay vermesi halinde (her derece için iş birliği kuruluşunca belirlenen bir tasarımcı) yurt dışı eğitim desteği başvurusu hakkına sahip olacaktır.

Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, (tasarımları ödül alsın ya da almasın) yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.

5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Genelge Kapsamında Yurt Dışı Tasarım Bursu:

 • 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Genelge kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı
  tarafından verilmekte olan yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren dereceye
  giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Genelge çerçevesinde değerIendirilmek üzere T.C. Ticaret Bakanlığına gönderilecektir.
 • 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karara İlişkin Genelge hükümleri çerçevesinde proje sahibi en
  fazla bir yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime
  gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri, söz konusu Genelge
  çerçevesinde karşılanacaktır.
 • Anılan seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C. Ticaret Bakanlığıdır.
 • Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin
  gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.
 • T.C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır.
 • Yurt dışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir.
 • Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, DENİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın Duyurusu ve Tanıtımın Başlama Tarihi: 20 HAZİRAN 2023
Online Kayıtların Başlaması: 3 TEMMUZ 2023
Son Kayıt Tarihi: 18 AĞUSTOS 2023
Online Jüri Elemesi (28 finalistin Belirlenmesi): 24 – 25 AĞUSTOS 2023
Mülakat ve Bilgilendirme Toplantısı (14 finalistin belirlenmesi): 4 – 5 EYLÜL 2023
Üretim Süreçleri Planlaması (Firma – Tasarımcı Online Buluşması): 6 – 11 EYLÜL 2023
Finalistlerin Üretim Süreci – DENİZLİ: 12 EYLÜL – 15 KASIM 2023
Sergi ve Ödül Töreni: 6 – 7 ARALIK 2023
Final Gecesi (Ödül Töreni): 7 ARALIK 2023

DENİB, yarışma takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yarışma takviminde bir değişiklik olması halinde etkinlik web sayfasından ve sosyal medya sayfalarından duyurusu yapılacaktır.

DENİB, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda Birlik sisteme yüklenmiş olan projelerin herhangi bir yerde kullanılmayacağını taahhüt eder.

DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması 2023Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://denibdesign.org/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap