Deniz Temalı Kısa Öykü Yarışması

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği tarafından çocukların dikkatini harikalarla dolu ülkemizin denizlerine ve doğal güzelliklerine çekmek amacıyla Deniz Temalı Kısa Öykü Yarışması düzenleniyor. Ödüllü edebiyat yarışması başvuruları devam ediyor.

Deniz Temalı Kısa Öykü Yarışması

  Düzenleyen: Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği
  Kategori: Edebiyat Yarışması, Öykü Yarışması, Ortaokul Yarışması
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Ortaokul 5,6,7,8. sınıf öğrencileri

  Son Başvuru Tarihi: 23 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 12 HAZİRAN 2021
  Ödüller:
 
Birincilik Ödülü: 15.000 ₺
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 7.500 ₺
Mansiyon Ödülü (2 adet): 3.000 ₺
   

- Advertisement -

Yarışma Hakkında

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği, doğal harikalarla dolu ülkemizde çocuklarımızın dikkatini denizlerimize çekmekdenize ve doğaya karşı farkındalıklarını artırmak, denizi her yönüyle düşünmeleri, hayal etmeleri, anlatabilmeleri için fırsat yaratmak amacıyla ortaokul 5, 6, 7, 8. Sınıflar arasında bir kısa öykü yarışması düzenlemiştir.

Yarışmaya tüm Türkiye ölçeğinde katılım beklenmektedir. Başvurular DADD resmi web sayfası üzerinden ( https://www.denizlerdeyiz.org/dadd-kisa-oyku-yarismasi/ ) yapılacaktır.

Yapılacak başvurular, ayrıntıları internet sitesinde açıklanan Yarışma Şartnamesinde’nde belirtilen süreler içinde değerlendirilecek ve ilk üç dereceyi kazanan öğrencilerimize özel ödülleri, ek olarak on öğrencimize mansiyonları, ulusal sağlık koşulları elverirse yapılacak klasik bir törenle, olmazsa online olarak düzenlenecek sanal bir törende sunulacaktır.

Ödül ve mansiyon kazanan öykülerle, yayımlanmaya uygun görülen öyküler, yine yarışma şartnamesinde belirtildiği gibi bir kitap haline getirilecektir.

Yarışmanın Amacı

Çocuklarımızın dikkatini denizlerimize çekmek, denize ve doğaya karşı farkındalıklarını arttırmak, denizlerimizle ilişkilerini anlatabilmeleri, hayallerine denizi, denizciliği de katmaları için özendirmek ve fırsat yaratmaktır.

Yarışmanın Konusu

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından, ülke genelinde ortaokul öğrencileri arasında, DENİZ temalı kısa öykü yarışması düzenlenmesi.

Yarışma Organizasyonu

Bu öykü yarışması Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) tarafından organize edilmektedir.

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya Türkiye’deki ortaokul 5, 6, 7, 8. Sınıf öğrencileri, Türkçe yazılmış sadece bir öyküyle katılabilir.
 • Etkinliğin giderleri DADD tarafından karşılanacaktır. Katılım ücretsizdir.
 • Yazılacak öykülerin her yönüyle özgün olması gerekmektedir. Öykülerin daha önce hiçbir mecrada yayınlanmamış olması şartı bulunmaktadır. Öykünün tamamı ya da bir bölümü basın-yayın organı veya herhangi bir mecradan kopyalanmış ya da alıntı yapılmış ise öykü değerlendirilmeye alınmayacak/ derece aldıysa iptal edilecektir.
 • Katılımcılar, bu yarışmaya katılmak için velilerinin iznini almış olmak zorundadırlar. Başvurular DADD resmi web sayfası üzerindeki Katılım Formu (EK-2) ile yapılacaktır. Başvurulardaki ifadelerin doğruluğuna dair sorumluluk öğrencinin velisine aittir. Yanlış beyanlar herhangi bir ödül, mansiyon ya da yayımlanma hakkının yitirilmesine neden olur.
 • Yarışmaya başvuru yapanlar eserlerini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kâğıt boyutu ebadında, Times New Roman karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2,5 cm boşluk, her satır arası 1,5 nk ve en az 2 en fazla 5 sayfa olacak şekilde Word formatında hazırlayacaklardır. Öykünün başında mutlaka bir adı olacak, öykünün sonuna ise öğrencinin adı, soyadı, telefon numarası ve adresi eklenecektir.
 • Dijital ortamda Word belgesi olarak hazırlanmış öyküler DADD resmi web sayfası üzerindeki Katılım Formu (EK-2) içine yüklenecektir. Öykünün alındığına dair bir teyit postası katılımcıya gönderilecektir. Bu teyit postası gelmediği takdirde yeniden posta gönderilmesi ve aşağıda yazılı telefona haber verilmesi gerekir.
 • Katılım Formunda (EK-2) öğrencinin adı, soyadı, okuduğu okulun adı, okulun telefon nosu, adresi, bulunduğu il ve ilçe, öğrencinin kaçıncı sınıfta olduğu yazılacak, yarışmaya katılan öykünün adı mutlaka belirtilecektir.
 • Katılım Formunda (EK-2) öğrencinin velisinin adı, telefonu ve velisi olduğu öğrencinin yarışmaya katılmasına izin verdiğine dair beyanı olacaktır.
 • Etkinlik takvimine uyulmadan teslim edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlâk kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren eserler değerlendirme dışı kalacaktır.
 • Yarışmaya, öğrenci adına, kurslar, öğretmenler, yayınevleri vb. gibi farklı yerlerden gönderilen öyküler değerlendirmeye alınmaz.
 • Yarışmaya Seçici Kurul (EK-1) üyelerinin birinci derece yakınları katılamazlar.
 • Etkinliğin Yürütme Kurulu DADD Yönetim Kurulu adına Zafer Türkmen’dir. Şartnamelerde belirtilmeyen yürütmeye ilişkin hususlarda ve tereddüt halinde Yürütme Kurulu kararlar vermekte yetkilidir.
 • Yarışma Seçici Kurulu değerlendirmesine (Ek-1) itiraz var ise 7 (yedi) iş günü içinde yapılır.

Değerlendirme

Yürütme Kurulu Yarışmaya katılım sayısına göre, gelen her öykünün en az iki Seçici Kurul Üyesine ulaşmasını sağlayacak, Ön Eleme bu yolla yapılacaktır. Bu aşamada Seçici Kurul Üyeleri katılımcıların ve öykülerin yarışma şartnamesindeki koşullara uygun olup olmadıkları ve öykülerin konuya uygunlukları, dil bilgisi kurallarına uygunlukları gibi temel nitelikleri başta olmak üzere öyküleri dil ve kurgu yönünden inceleyecek ve yine katılım sayısına bağlı olarak en başarılı gördükleri 5-8 öyküyü Yürütme Kuruluna ve Seçici Kurulun öbür üyelerine bildireceklerdir. İlk aşamayı geçmiş olan bu öyküler, tüm Seçici Kurul Üyeleri tarafından okunacak, her Seçici Kurul Üyesi bu öyküleri yine Tablo-2 deki değerlendirme kriterlerine göre yeniden puanlayacak, kendi puanlama sonucunu Yürütme Kuruluna ve tüm Seçici Kurul Üyelerine gönderecektir. Yürütme Kurulu, Seçici Kurul Üyelerinden gelen bu puanları toplayarak ve sıralayarak yaptığı listeyi Seçici Kurul Üyelerine gönderecek, ardından, sanal bir toplantıda, Seçici Kurul, listenin en üstündeki, ödül ve mansiyon sayısının iki katı olan 26 adayı tekrar görüşecek, hazırlanan son sıralamayı Yürütme Kuruluna iletecektir.

Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Denizlerdeyiz amatör Denizciler Derneği etkinliği iptal etme hakkına sahiptir.

Telif Hakkı

 • Ödül alan ve yayımlanmaya değer görülen eserler, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla, kitap haline getirilebilir. Bu durumda öykülerin kitaplaşmasında ya da sosyal medya dahil diğer yayın organlarında kullanılmasında DADD hak sahibi olacaktır. Eser sahibinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) ne aittir.
 • Yarışmaya katılan eserler Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) arşivinde muhafaza edilecektir.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Eser sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi veya manevi uyuşmazlıklardan Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği (DADD) sorumlu değildir.

Seçici Kurul

 • Ahmet Büke,
 • Ali Boratav,
 • Aytül Akal,
 • Çetin Kent,
 • Erol Kepenek,
 • Fatih Erdoğan,
 • Füsun Çetinel,
 • Gökhan Gültekin Karakaş,
 • Gülsüm Cengiz,
 • Mavisel Yener,
 • Prof. Dr. Mehmet Zaman Saçlıoğlu,
 • Özlem Ulubay Şahin,
 • Serdar Bapoğlu,
 • Şermin Yaşar Arda,
 • Tayfun Timoçin,
 • Turgay Noyan,
 • Zeliha Özer,
 • Zeynep Aysim Altay

Deniz Temalı Kısa Öykü Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: Taşınabilir Bilgisayar

İkincilik Ödülü: Tablet

Üçüncülük Ödülü: Fotoğraf Makinesi

Mansiyon Ödülü (10 adet): Suncon Uzaktan Kumandalı Yelkenli Tekne

Yarışma Takvimi

Eserlerin Son Gönderilme/Teslim Tarihi: 23 NİSAN 2021
Sonuçların Açıklanması: 5 HAZİRAN 2021
Ödül Töreni: 12 HAZİRAN 2021

Deniz Temalı Kısa Öykü Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.denizlerdeyiz.org/dadd-kisa-oyku-yarismasi/

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap