“Denizci Millet Denizci Ülke” Proje Yarışması 2024

İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından, “Denizci Millet Denizci Ülke” vizyonu çerçevesinde; Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğimizin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere erişmesinin sağlanması amaçlarıyla “Denizci Millet Denizci Ülke” Proje Yarışması 2024 düzenleniyor. Ödüllü proje yarışması başvuruları devam ediyor.

“Denizci Millet Denizci Ülke” Proje Yarışması 2024

Düzenleyen:İMEAK Deniz Ticaret Odası
Kategori:Proje Yarışmaları, Girişimcilik Yarışmaları, Fikir Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:18 – 55 yaş arasında olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
Son Başvuru Tarihi:29 MART 2024
Sonuç Açıklanma Tarihi:NİSAN 2024
Ödüller:Birincilik Ödülü: 100.000 ₺ + İMEAK DTO Plaketi
İkincilik Ödülü: 75.000 ₺ + İMEAK DTO Plaketi
Üçüncülük Ödülü: 50.000 ₺ + İMEAK DTO Plaketi

- Advertisement -

Proje Yarışmasının Amacı

Bu Yarışma ile, İMEAK DTO’nun “Denizci Millet Denizci Ülke” vizyonu çerçevesinde; Türk denizcilik sektörünün yenilikçi milli fikirler, projeler, sistemler ve teknoloji ile bir araya getirilmesi ve denizciliğimizin daha ileri noktalara çıkarılarak dünya ticaretinde daha yüksek seviyelere erişmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda uluslararası alanda sistemleri, uygulamaları ve milli imkân kabiliyetleri ile saygın bir noktaya gelinmesi, denizcilik alanındaki özgün ve yaratıcı fikir ve projelerin yatırımcıyla buluşturulması ve sektörümüzde kullanılabilir hale getirilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Proje Yarışmasının Hedefi

Bu Yarışma ile hedeflenen, Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi bir rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunulması misyonu çerçevesinde, yenilikçi fikir ve projelerin sektörle buluşturulmasıdır.

Proje Yarışması Başvuru Koşulları

Aşağıdaki koşulları sağlayan tüm katılımcılar ücretsiz olarak yarışmaya başvurabilir.

 • İşbu Sözleşme’ye Taraf olan Katılımcı’nın, 18 ile 55 yaş arasında olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.
 • Yarışma’ya 04.11.2012 tarih ve 28457 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik”e bağlı olarak faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli KOBİ’ler ile ticari ve sanayi işletmelerin fon katkısıyla kurulmamış olan tüm STK’lar, başvuruda bulunabilecektir.
 • Kamu kurumlarında çalışan personel yalnızca kendi adına yarışmaya başvurabilecektir.
 • Kişi veya kurumlar yarışmaya birden fazla proje ile katılabilecek fakat aynı proje ile yalnızca tek başvuru yapılabilecektir.
 • Projelerin prototipinin geliştirilmiş olması, üretim aşamasına getirilmiş bulunulması, fikir aşamasındaki projelerin ise teknik resim, maket vb. somut ürünlerle desteklenmiş olması gerekmektedir. Üretimi, ticarileştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği mümkün olmayan ve denizcilik sektöründe kullanımı uygun değerlendirilmeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma’ya başvuru, proje sahibi gerçek kişi ve/veya kurum tarafından yapılmak zorundadır. Gerçek kişinin başvuru yaptıktan sonra vefat etmesi durumunda ise adaylığı değerlendirmeye alınacak, proje finale kalması halinde yasal mirasçıları tarafından projenin sunumu yapılabilecek ve proje kazanırsa ödül tutarı yasal mirasçılarına ödenecektir.
 • Katılımcı, jüri üyeleri ve seçici kurulları belirleyenler ve atayanlar arasında bulunmamalı; jüri (danışman, asli, yedek) ve kurul üyeleri ile bunların birinci dereceden akrabaları ya da ortakları olmamalı; İMEAK DTO adına hareket eden danışmanlar ya da İMEAK DTO çalışanı veya çalışanlarının birinci dereceden akrabası olmamalı; jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılım sağlamamalı; İMEAK DTO’da yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlama, yürütme, sonuçlandırma ve onaylamakla görevli olmama şartlarına sahip olmalıdır.
 • Katılımcı’nın, başvurudan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak ve kendisinden istenilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru sistemine girmek ve yüklemek suretiyle yarışmaya katılması gerekmektedir. İşbu Sözleşme’nin imzalanmasının akabinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan Katılımcı Aydınlatma Metni’nin de Katılımcı tarafından imzalanması gerekmektedir.
 • Yarışma’ya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilecektir. Takımlar en fazla 4 (dört) kişiden oluşabilecektir. Her bir takım üyesinin başvuru şartlarını karşılıyor olması gerekmektedir.
 • Başvuru konusu proje fikirlerinin herhangi başkaca bir projeye aynı veya benzer nitelik taşımaması gerekmektedir. Benzer, taklit ya da alıntı olduğu tespit edilen projeler ile fikirler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmaya katılan her projede “özgünlük”, “daha önce aynı proje ile herhangi bir yarışmaya katılım sağlanmamış olması” ve “hâlihazırda tasarımı yapılmış, üretilmiş ve satışa sunulmamış olması” şartı aranmaktadır. Bunların aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, söz konusu proje ve bu proje ile Yarışma’ya başvuran Katılımcı(lar)’ın başvuruları Yarışma kapsamından çıkarılacaktır. Katılımcılar, kendilerinden istendiğinde başvuru koşullarını karşıladıklarını ispat etmekle mükelleftir. Başvuru koşullarını karşılamayan, ispat edemeyen ya da yanıltıcı beyanda bulundukları tespit edilen Katılımcılar ödül kazanmış olsalar dahi yarışma dışı kalacaklardır.
 • Elektronik başvuru esnasında sisteme girilen kimlik bilgileri dışında, proje içeriği alanı ile projeye ait dokümanlar ya da tasarım üzerinde Katılımcı’nın kimliğini belirtecek, herhangi bir ibare veya işaret (kişinin ismi, firmanın ismi veya logosu vb.) bulunmaması gerekmektedir.

Yarışma Başvuru Şekli

Yarışma başvurusu imeakdtofikiryarismasi.com web sayfasından elektronik olarak yapılacaktır. Katılımcılar, işbu Sözleşme’yi elektronik başvuru ortamında onaylayarak, projelerinin Yarışma sonrasında İMEAK DTO tarafından yapılabilecek kitap, e-kitap vb. dokümantasyon çalışmalarında kullanılmasına muvafakat verdiklerini kabul etmiş sayılacaklardır.

“Denizci Millet Denizci Ülke” Proje Yarışması 2024 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 100.000 ₺ + İMEAK DTO Plaketi
İkincilik Ödülü: 75.000 ₺ + İMEAK DTO Plaketi
Üçüncülük Ödülü: 50.000 ₺ + İMEAK DTO Plaketi

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 29 MART 2024

Finale Kalan Projelerin Belirlenmesi: 22 Nisan – 3 Mayıs 2024 

Sonuçların Açıklanma Tarihi: MAYIS 2024

“Denizci Millet Denizci Ülke” Proje Yarışması 2024 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://imeakdtofikiryarismasi.com/yarisma-amaci

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.250 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap