Devlet Fotoğraf Yarışması 2022

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından, ülkemizdeki fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edebilecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amaçlarıyla Devlet Fotoğraf Yarışması 2022 düzenleniyor. Bu yıl 20.’si düzenlenen geleneksel fotoğraf yarışması başvuruları devam ediyor.

Devlet Fotoğraf Yarışması 2022

Düzenleyen:Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Kategori:Fotoğraf Yarışması, Kültür – Sanat Yarışması
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:İlgilenen 18 yaş üzeri herkes.
Son Başvuru Tarihi:12 EYLÜL 2022
Sonuç Açıklanma Tarihi:2022
Ödüller:Başarı Ödülü: 10.000 ₺ (3 Adet) + Başarı Belgesi
Sergileme: 1.000 ₺ + Katılım Belgesi 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Yarışma Amacı

Ülkemizdeki fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edebilecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “20. Devlet Fotoğraf Yarışması” düzenlenmiştir.

Yarışma Kategorileri

 • İnsan ve Yaşam
 • Doğal Hayat
 • Tarihi Yapılar

Fotoğraf Yarışması Başvuru Koşulları

 • “İnsan ve Yaşam Kategorisi”, “Doğal Hayat Kategorisi” ve “Tarihi Yapılar Kategorisi” kapsamındaki başvuru fotoğraflarının kategori temasına uygun ve ülkemiz sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 • 20. Devlet Fotoğraf Yarışması; yarışmanın Seçici Kurul Üyeleri ile Seçici Kurul Üyeleri’nin birinci derece yakınları dışında, yarışmanın son başvuru günü itibarıyla 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır.
 • Katılımcılar, yarışmaya birden fazla kategoride katılabilir, ancak her kategoride sadece 1 (bir) adet başvuru fotoğrafıyla katılım sağlayabilirler.
 • Katılımcılar; belirlenen kategorilerde kendi anlatım biçimlerine uygun farklı bakış açıları, yaklaşım ve yorum kullanmakta serbesttirler.
 • Katılımcılar, başvuru fotoğraflarının özgün ve kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu konuda çıkacak bir anlaşmazlık ve tereddüt durumunda tüm sorumluluk katılımcıya aittir.
 • Daha önce düzenlenmiş olan ya da eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada (sosyal medya, youtube vb. platformlarda düzenlenen yarışmalar da dâhil) ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içeren başvuru fotoğrafları 20. Devlet Fotoğraf Yarışması’na katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların, ödül ve/veya sergileme almış olmaları durumunda aldıkları ödül ve/veya sergileme iptal edilir; bu durumda katılımcı kazandığı para ödülünü (yasal faizi ile) ve başarı/katılım belgesini iade ile mükelleftir.
 • Başvuru fotoğraflarında bulunan her türlü nesne ve/veya kişilerle ilgili telif, izin vb. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yarışmaya gönderilen fotoğrafların içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmez.
 • 20. Devlet Fotoğraf Yarışması ile ilgili tüm güncellemeler ve bilgilendirmeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinde (https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr/) aktif olarak duyurulur. Başvuru fotoğrafı ödüle veya sergilemeye değer bulunan katılımcılara, lüzumlu hallerde, başvuru sisteminde belirttikleri e-posta adresine gönderilen iletiler ve ekleriyle gerekli bilgilendirmeler yapılır. Katılımcıların, çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaptıktan sonra sistemde belirttikleri e-postaları ile https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ve https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adreslerini günlük takip ettikleri kabul edilir.
 • Katılımcılar, çevrimiçi olarak sistemden yarışmaya başvurduğu andan itibaren bu şartnamedeki tüm koşulları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Başvuru Şekli ve Süreci

 • Yarışma, çevrimiçi başvuru sistemi (https://gorselsanat.ktb.gov.tr/) üzerinden yapılacaktır.
 • Yarışma kapsamında başvuru fotoğrafına ve/veya başvuru belgelerine ilişkin çevrimiçi başvuru sistemine kayıt dışında alternatif hiçbir gönderi (e-posta, posta, kargo, kurye, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.
 • Katılımcılar yarışmaya çevrimiçi olarak https://gorselsanat.ktb.gov.tr/ adresi üzerindeki başvuru sisteminden 1 Ağustos – 12 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır. Bu adresten çevrimiçi olarak e-devlet sistemine yönlendirilecekler ve başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.
 • Başvuru işlemi için e-devlet şifresi gerekmektedir.
 • Katılımcılar, çevrimiçi başvuru sistemine giriş yaparak başvuru sayfasındaki şartnameye uygun biçimde üyelik işlemlerini gerçekleştirecek; sonra zorunlu bilgileri eksiksiz doldurulacak, gerekli belgeleri ve görselleri sisteme yükleyerek çevrimiçi başvuru işlemini tamamlayacaklardır.
 • Katılımcılar, yarışma başvurularının resmen tamamlanması için; çevrimiçi başvurunun son adımı olan başvuru formunun çıktısını almalı ve muhafaza etmelidirler.

Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Evraklar ve Fotoğrafların Teknik Özellikleri

 • Başvuru fotoğrafı, kısa kenarı en az 1920 piksel olacak şekilde, 300 dpi JPEGJPG veya PNG formatında sisteme yüklenecektir. Başvuru fotoğrafı en az 2 mb, en fazla 3 mb boyutunda olacaktır.
 • Başvuru fotoğrafı sistemde, kenarında çerçeve ya da boşluk olmayacak şekilde görünmelidir.
 • Başvuru fotoğrafı üzerinde hiçbir şekilde katılımcının kimliğini belirtebilecek imza, isim, rumuz, mühür, tanıtıcı simge vb. olmayacaktır.
 • Katılımcılar, çevrimiçi başvuru sistemine gerekli bilgileri eksiksiz ve tam doldurarak, başvuru fotoğrafını yükleyeceklerdir.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi neticesinde yarışmada ödül ve/veya sergileme alamayan başvurulara ilişkin kayıtlar, yarışma bitiminden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevrimiçi başvuru sisteminden silinecektir.

Seçici Kurul Değerlendirmesi

 • 20. Devlet Fotoğraf Yarışması Seçici Kurulu, 4 (dört) akademisyen/sanatçı ve 1 (bir) Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisinden oluşturulacaktır.
 • Yarışma Seçici Kurul Üyeleri’nin isimleri, son başvuru tarihinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/)duyurulacaktır.
 • Seçici Kurul 2022 yılı içerisinde; başvuru fotoğrafları ve fotoğraf bilgileri dışında katılımcıya ait hiçbir kişisel bilgiyi görmeden, başvuruları çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden değerlendirerek her bir kategoride Başarı Ödülü ve sergilemeye değer görülen fotoğrafları belirleyecek ve sergiyi oluşturacaktır.
 • Seçici Kurul, başvuruları temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık, farklılık ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.
 • Seçici Kurul değerlendirmesi sonucunda sergiye giren fotoğraflar, https://gorselsanat.ktb.gov.tr/sitesinde 3 (üç) gün süreyle askıda kamuoyuyla paylaşılacak; askı aşamasında şartname maddelerini ihlal ettiği tespit edilen veya bu yönde itiraz olan fotoğraf/fotoğrafların listeden çıkartılıp çıkartılmamasına ve gerek görüldüğü takdirde ikinci bir askı sürecinin başlayıp başlamayacağına Seçici Kurul tarafından karar verilecektir.
 • Askı sürecinin tamamlanmasıyla Seçici Kurul değerlendirmesi nihai olarak netleşmiş olacak ve akabinde yarışma sonuçları kamuoyuna duyurulacaktır.

20. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi

 • Seçici Kurul tarafından Başarı Ödülü ve Sergileme’ye değer bulunan başvuru fotoğrafları; düzenlenebildiği takdirde 20. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi ile sanatseverlerin beğenisine sunulacaktır.
 • Düzenlenebildiği takdirde sergiye girecek olan fotoğrafların fotoblok baskıları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılacaktır. Başvuru fotoğrafı Başarı Ödülü veya Sergileme’ye değer bulunan katılımcılardan, gerektiği takdirde, fotoblok basımı aşamasında başvuru fotoğrafının baskıya uygun daha yüksek boyutlusu talep edilebilir.
 • Ödül alan başvuru fotoğraflarının sahipleri, düzenlenebildiği takdirde ödül töreni ve sergi açılışında bizzat bulunarak belgelerini almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.
 • Sergi kataloğunda; Başarı Ödülü’ne ve Sergileme’ye değer bulunan fotoğraflar, katılımcıların isimleri ve e-posta adresleri yer alacaktır. Sergi kataloğu, https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr//) adreslerinde yayınlanacaktır.
 • Sergi tarihi ve yeri daha sonra (https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) adresinden duyurulacaktır.

Telif Hakkı

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yarışma sonunda ödül alan ya da sergilenmeye değer görülen fotoğrafların görselleri, bütün telif haklarıyla basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların görsellerini, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı web sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere yayınlama, kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin kullanma hakkına sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Ödül ve Sergileme alan fotoğraf sahipleri, ödül tutarlarının aynı zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan fotoğraflar için verilen para ödüllerinden başka fotoğrafın kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.
 • Fotoğraf sahibi, fotoğrafın kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu fotoğraf üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; fotoğrafı üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde fotoğraf sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir. Fotoğraf kadrajına giren insanlar ile ilgili izinsiz kullanım, telif vb. taleplerden doğabilecek hukuki sorumluluklar da fotoğraf sahibine aittir.
 • Katılımcı yarışmaya gönderdiği fotoğraf/fotoğrafların kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcının, kendisine ait olmayan fotoğrafla yarışmaya başvurması halinde, telif hakları ve diğer haklarla ilgili hukuksal sorumluluk şahsına ait olacaktır. Fotoğrafı ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. 
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı bu haklar çerçevesinde fotoğrafı, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde fotoğraf sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kurumsal işbirliği içinde bulunduğu 3. kişilere Bakanlıktan izin almak kaydıyla kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb. grafik ve çoklu düzenlemeler yapılması durumunda ise fotoğraf sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

Diğer Hususlar

 • Katılım bilgileri ve şartnameye, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait resmi internet sitelerinden (https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/ve/veya https://gorselsanat.ktb.gov.tr//) ulaşılabilecektir.
 • Çevrimiçi ortamda yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde şartnamede belirtilen irtibat kişileri ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi durumunda sorun kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.
 • Başarı Ödülü ve Sergileme’ye değer bulunan fotoğraflar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yurtiçinde ve ihtiyaç duyulması halinde yurtdışında sergilenebilecek ve bunlarla ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir veya yarışmayı iptal edebilir.
 • Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kararları geçerlidir.

Yarışma İletişim

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü

Adres: Roma Meydanı Hipodrom Caddesi 06330 Altındağ-ANKARA

İrtibat Kişileri: Arzu SENEM ÇİFTÇİ, Filiz ÇİMEN TÜLEK

Telefon: + 90 312 470 58 69   +90 312 470 58 46

Fax: + 90 312 470 59 48

Web: https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/

https://gorselsanat.ktb.gov.tr

E-posta: yarismalisergiler@ktb.gov.tr

Devlet Fotoğraf Yarışması 2022 Ödülleri

Başarı Ödülü: 10.000 ₺ (3 Adet) + Başarı Belgesi
Sergileme: 1.000 ₺ + Katılım Belgesi 

 • Ödüller, birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.
 • Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
 • Yarışma sonuçları, Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet sitelerinden (https://ktb.gov.tr ve/veya https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr) duyurulacaktır.
 • Para ödülleri, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını yazılı olarak bildirmemesi durumunda ödül ve sergileme bedeli, 2022 yılı sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 12 EYLÜL 2022

Sonuç Açıklanma Tarihi: 2022

Devlet Fotoğraf Yarışması 2022 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://gorselsanat.ktb.gov.tr/TT_Yarisma/Takvim/Details_?Id=AEweVEkx%2bAd1oOdSbf0Z9A%3d%3d

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.235 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap