Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bağımlılık Konulu Oyun Yazma Yarışması

262

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından, internet, madde kullanımı, kumar ve diğer bağımlılıkları tiyatro sanatı çerçevesinde tartışmak, çağın sorunlarına sahnede yer vermek, sanatın gücünü kullanarak farkındalığın arttırılması ve ulusal tiyatro kültürünün canlandırılması, zenginleştirilmesi, Türk Tiyatrosuna özgün yapıtların, yeni bakış açılarının kazandırılması amaçlarıyla Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bağımlılık Konulu Oyun Yazma Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tiyatro oyunu yazma yarışması başvuruları devam ediyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bağımlılık Konulu Oyun Yazma Yarışması

Düzenleyen:Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
Kategori:Tiyatro Oyun Yazma Yarışması, Edebiyat Yarışması, Yazı Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye ve Yurtdışı
Kimler Başvurabilir:İlgilenen herkes.
Son Başvuru Tarihi:30 ARALIK 2022 (Mesai bitimine kadar.)
Sonuç Açıklanma Tarihi:27 MART 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü: 45.000 ₺
İkincilik Ödülü: 42.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 40.000 ₺
Mansiyon Ödülü-1: 37.500 ₺
Mansiyon Ödülü-2: 35.000 ₺

Yarışma Hakkında

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2022-2023 tiyatro mevsiminde gerçekleştirmek üzere 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 133/B maddesi uyarınca yerli yazarları ve eserleri teşvik etmek amacıyla oyun yazma yarışması düzenleyecektir.

Yarışmayı Düzenleyen Kurum

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü.

Yarışmanın Amacı

Hayatın her alanında ya bağımlılıkla mücadele edilmekte ya da çevredekilerin bağımlılıklarıyla karşılaşılmaktadır. Bu yarışmanın amacı internetten, madde kullanımına, kumardan türlü başka bağımlılıklara dek onlarcasını tiyatro sanatı çerçevesinde tartışmaktır. Çağın sorunlarına sahnede yer vermenin sorumluluğunu taşıyarak, sanatın gücünün bilincinden hareketle, farkındalığın arttırılması yarışmanın önemli bir katma değeridir.

Yarışma ile ulusal tiyatro kültürünün canlandırılması, zenginleştirilmesi, Türk Tiyatrosuna özgün yapıtların, yeni bakış açıların kazandırılması da öngörülmektedir.

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından T.C. vatandaşları veya Türkçe yazan yazarlar katılabilir.
 • Başvuruların değerlendirilmesinde görev alacak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Seçici Kurul üyeleri, Devlet Tiyatroları çalışanları ve bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile sıhrî yakınları bu yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını kabul etmiş sayılır. Sonuçlar açıklandıktan sonra bile olsa şartlara uymadığı fark edilen eser sahiplerinden ödülleri geri alınır.

Yarışmaya Katılacak Olan Oyunların Nitelikleri

 • Eser özgün olmalıdır. Öykü, roman, şiir gibi eserler, uyarlamalar, kısa oyunlar ve çocuk oyunları değerlendirme dışı bırakılır.
 • Eserlerde kullanılacak dil Türkçe olmalıdır.
 • Eserlerin özgünlüğüne dair tüm sorumluluk yazara aittir. Üçüncü kişi veya kuruluşların telif hakkı konusunda herhangi bir talep veya iddiada bulunmalarından doğacak maddi ve manevi zarar yazara aittir.
 • Devlet Tiyatroları Edebi Kurulu’na değerlendirilmek üzere daha önce gönderilmiş ve Devlet Tiyatroları Arşivinde olumlu, olumsuz ya da kararsız görüşle bulunan eserlerle, daha önce basılmış, her hangi bir yerde oynanmış, dereceye girmiş ve başka yarışmalara başvuru yapmış eserler yarışmaya katılamaz.
 • Bir kişi yarışmaya bir (1) eserle katılabilir.
 • Bir eser birden çok kişinin ortak çalışması olabilir.
 • Yarışmaya katılacak eserler öz, biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olmalıdır.

Yarışmaya Katılacak Oyunların Teslim Edilme Koşulları

 • Oyunlar normal A4 boyutunda, 12 (on iki) punto Ariel fontu ile bilgisayar ortamında 1,5 (bir buçuk) satır aralığı ile yazılarak, sayfa numaraları sağ alta eklenerek, 7 (yedi) nüsha ve 1 (bir) dijital kopyası aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir/teslim edilmelidir.
 • Eserin hiçbir sayfasında kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.
 • Eserin ilk sayfasında eser sahibinin “RUMUZ”u, eser adı, oyunun türü ve kaç bölüm olduğu yazılmalıdır.
 • Eserin ikinci sayfasında oyun kişilerinin adları, yaşları, oyunun geçtiği yer ve zaman belirtilmelidir.
 • Yarışmacı eserinin yedi (7) kopyasını ve bir (1) dijital kopyasını üzerinde yalnızca RUMUZ’u yazılmış KAPALI BİRİNCİ ZARFA koymalıdır.
 • Yarışmacı üzerinde (CD)/içinde (Flash Bellek) yalnızca RUMUZ ve ESER ADI yazılmış bulunan eserin dijital bir (1) kopyasını KAPALI BİRİNCİ ZARFA eklemelidir. Bu elektronik ortamdaki kopyada eser sahibine ait hiçbir kimlik bilgisi, ibare, işaret olmamalıdır.
 • Yarışmacı kendisine ait kimlik bilgilerini içeren üzerinde yalnızca “RUMUZ”un bulunduğu KAPALI İKİNCİ ZARF içinde vermelidir. İkinci zarfın içinde yarışmacının imzalı, iki vesikalık fotoğrafı eklenmiş başvuru dilekçesi, özgeçmişi, kimlik bilgileri, açık adresi, telefon numarası ve –varsa- elektronik posta adresi bulunmalıdır.

Yarışmaya Girecek Eserin Teslim Ediliş Şekli

 • Son başvuru süresi 30 Aralık 2022 günü mesai saati bitimine kadardır.
 • Eserler elden teslim edilebilir, iadeli taahhütlü posta veya kargo ile yollanabilir. Postada meydana gelecek gecikme ve kayıplardan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sorumlu değildir. Her türlü posta ücreti yarışmacıya aittir.
 • Yarışmaya giren eserler ve kimlik zarfı açılmayacak şekilde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Genel Evrak Ve Arşiv Şube Müdürlüğü’nce kayıt edilerek teslim alınır.
 • Hangi nedenle olursa olsun, yarışmaya son katılım tarih ve saatinden sonra belirtilen adrese ulaşan ya da teslim edilmek istenen eserler yarışma dışı kalır.
 • Yarışmaya katılacak eserler aşağıda belirtilen adrese yollanmalıdır.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Genel Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü

Küçük Tiyatro

Hacı Bayram Mah. İstiklal Cad. No:8

Ulus/Ankara 06050

Telefon (Santral)

(0312) 3101945/1157 veya 1156

(0312) 3104230/1157 veya 1156

*Genel Müdürlüğe teslim edilen nüshalar iade edilmez.

Yarışmaya Giren Oyunların Değerlendirilmesi

 • Yarışmaya katılan eserler Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Seçici Kurul üyeleri tarafından tema, konu, dil, karakter, süre, dramatik oyun yazım tekniği, özgünlük ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecektir.
 • Eserler aşağıda adları ve unvanları belirtilmiş olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Seçici Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü uygun gördüğü takdirde kurul üye ve sayısını değiştirebilir.

Seçici Kurul Üyeleri

 • Prof. Dr. Suat Nazmi ÖZTURNA – Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Başkanı
 • Mustafa KURT – Devlet Tiyatroları Genel Müdürü
 • Bengisu GÜRBÜZER DOĞRU – Devlet Tiyatroları Başrejisörü
 • Canan KIRIMSOY – Devlet Tiyatroları Başdramaturg V.
 • Ayşe Berna KONUR – Devlet Tiyatroları Edebi Kurul Sanatçı Temsilcisi
 • Doç. Dr. Selen Korad BİRKİYE – Devlet Tiyatroları Dramaturgu
 • Eren Aysan YIĞCI – Devlet Tiyatroları Dramaturgu

Sonuçların Açıklanması

Sonuçlar 27.MART.2023 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü resmi web sitelerinde, YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook sayfalarında yayınlanacak, görsel-işitsel ve yazılı basın yoluyla açıklanacaktır.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bağımlılık Konulu Oyun Yazma Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 45.000 ₺
İkincilik Ödülü: 42.500 ₺
Üçüncülük Ödülü: 40.000 ₺
Mansiyon Ödülü-1: 37.500 ₺
Mansiyon Ödülü-2: 35.000 ₺

 • Devlet Tiyatroları Seçici Kurulu, Oyun Yazma Yarışması’nda belirlenen ödül kategorilerinden birine, birkaçına veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül vermeyebilir. Bu durumda Kurul, mansiyon sayısını üçe (3) kadar arttırabilir.
 • Ortak yazılan eserler ilgili bir ödüle değer görüldüğünde ödül bölüştürülür.
 • Bu ödüller sonuçlar ilan edildikten sonraki yasal süreç içinde ilgili kesintiler yapıldıktan sonra ödenir.
 • Dereceye giren oyunlar Devlet Tiyatroları Repertuvar Havuzuna alınır.
 • Oyunların sahnelenmesi durumunda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma (FSEK) Kanunu’nun ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün Fikri Hak Alımları Yönergesi’nin ilgili hükümleri geçerli olur.
 • Bir yarışmacının oyunu sahnelenmesi durumunda 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 133/B maddesi uyarınca Devlet Tiyatroları’nda oyunu ilk kez oynanan yazarlara verilen teşvik ödemesinden muaf sayılır.
 • Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nce dereceye giren oyunların tümünün veya birinin sahnelenmesine karar verilmesi durumunda kurulun değerlendirme sıralamasına uyma zorunluluğu yoktur.

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 30 ARALIK 2022 (Mesai bitimine kadar.)

Sonuç Açıklanma Tarihi: 27 MART 2022

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Bağımlılık Konulu Oyun Yazma Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.devtiyatro.gov.tr/DevletTiyatro/tr/IcerikDetay/421?a=devlet-tiyatrolari-genel-mudurlugu–bagimlilik–konulu-oyun-yazma-yarismasina-basvurular-basladi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.643 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap