Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konulu Karikatür Yarışması 2021

605

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından, gelişen teknoloji ve buna bağlı değişen sosyal hayatta gençlerde kişisel verilerin önemi ve dijital dünyada kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığı arttırmak amaçlarıyla Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konulu Karikatür Yarışması 2021 düzenleniyor. Ödüllü karikatür yarışması başvuruları devam ediyor.

Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konulu Karikatür Yarışması 2021

Düzenleyen:Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK)
Kategori:Karikatür Yarışması, Sanat Yarışması, Resim Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye
Kimler Başvurabilir:Ülkemiz sınırları içerisindeki tüm resmi/özel ortaöğretim
kurumları öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:4 MART 2022 Saat: 17.30
Sonuç Açıklanma Tarihi:1 NİSAN 2022
Ödüller:Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000₺

Yarışmanın Kapsamı ve Hedef Kitlesi

Yarışmaya ülkemiz sınırları içerisindeki tüm resmi/özel ortaöğretim kurumları öğrencileri katılabilirler.

Yarışmanın Amacı

Yarışmanın amacı, hızla ilerleyen teknolojinin ve buna bağlı olarak aynı nispette değişen sosyal hayatın sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak bakımından geleceğimizin güvencesi olan öğrencilerimizin, kişisel verilerin önemi ve dijital dünyada kişisel verilerin korunması konusunda farkındalıklarını arttırmaktır.

Karikatür Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.
 • Katılım bireyseldir ve her öğrenci sadece bir karikatür ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya her okul en fazla 5 karikatür ile katılabilir. Bu doğrultuda, okulun kendi öğretmenleri tarafından seçilecek dijital dünyada kişisel verileri korumanın önemini vurgulayan en fazla beş karikatürün KVKK’ya gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak eserler, A4 (297*210 mm) boyutundan küçük ve A3 (420*297 mm) boyutundan büyük olmamalıdır.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler. 
 • Üzerinde imza, isim, işaret olan; herhangi bir dernek, vakıf, siyasi parti, firma, marka, kurum ve kuruluşu çağrıştıran veya tanıtımını ön plana çıkaran bir çizim içeren ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yarışmaya başvurular; her karikatür için ayrı ayrı olmak üzere, Ek’te yer alan başvuru formunun doldurulup taranması ve çizilen karikatürlerin en az 200 dpi çözünürlükte renkli olarak taranması suretiyle, toplam ek boyutunun 20 MB’ı geçmeyecek şekilde okulun kurumsal e-postası aracılığıyla karikatur@kvkk.gov.tr adresine iletilerek gerçekleştirilecektir. Ayrıca okul müdürlüklerince, karikatürler ve doldurulmuş olan başvuru formlarının zarar görmeyecek bir şekilde posta yoluyla veya elden KVKK’ya teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Bilgileri eksik olan ve 04 Mart 2022 tarihinden sonra ulaşan eserlere ilişkin yarışmacıların katılım talebi dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışmada ödüle layık bulunan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Bununla birlikte ödül alan karikatürler, sahibinden izin alınmak koşuluyla, KVKK tarafından etkinliklerde ve eğitim, tanıtım ve farkındalık arttırma faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür, vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına sahiptir.
 • Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri karikatürlerinin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler; 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.
 • Yarışmanın sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) gün içinde dilekçeyle KVKK’ya yapılabilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılan itirazlar 1 gün içinde Yarışma Seçici Kurulu tarafından değerlendirilerek itirazın sonucu ilgililere bildirilir.
 • KVKK, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ve onayı dâhilinde yarışma şartnamesi ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Sonuçları

Yarışmanın duyurusu, KVKK web sayfasında (www.kvkk.gov.tr) yer alacaktır.

Ödüller; öğrenci, veli, öğretmen ve okul müdürlerinin uzaktan katılımıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan organizasyonda verilecektir. Organizasyonun tarihi ve saati, yarışma sonuçları ile birlikte www.kvkk.gov.tr web adresinden duyurulacaktır. Organizasyonun tamamlanmasını müteakip ödül kazanan öğrencilerle irtibata geçilecek olup KVKK’ya bildirecekleri IBAN Numarası’na kazanılan ödül miktarı yatırılacaktır.

Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konulu Karikatür Yarışması 2021 Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 2.000₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 4 MART 2022 Saat: 17.30
Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 NİSAN 2022

Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konulu Karikatür Yarışması 2021 Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7149/II-Dijital-Dunyada-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Konulu-Karikatur-Yarismasi

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

close

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 1.548 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Yorum Yap