Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konulu Karikatür Yarışması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından, gelişen teknolojiyle birlikte dijital dünyada kişisel verilerin korunması konusundaki öneme dikkat çekmek ve bu alanda farkındalık oluşturmak amaçlarıyla Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konulu Karikatür Yarışması düzenleniyor. Ödüllü karikatür yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konulu Karikatür Yarışması

  Düzenleyen: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) 
  Kategori: Karikatür Yarışması, Tasarım Yarışmaları, Kültür -Sanat Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Tüm resmi/özel ortaöğretim kurumları öğrencileri.  

  Son Başvuru Tarihi: 19 MART 2021 Saat 17.30
  Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 NİSAN 2021
  Ödüller:
Birincilik Ödülü: 4.000 ₺
 
İkincilik Ödülü: 3.000 ₺
 
Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺
   

Yarışmanın Kapsamı ve Hedef Kitlesi

Yarışmaya ülkemiz sınırları içerisindeki tüm resmi/özel ortaöğretim kurumları öğrencileri katılabilirler.

Yarışma Amacı

Hızla ilerleyen teknolojinin ve buna bağlı olarak aynı nispette değişen sosyal hayatın sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak bakımından geleceğimizin güvencesi olan öğrencilerimizin, kişisel verilerin önemi ve dijital dünyada kişisel verilerin korunması konusunda farkındalıklarını arttırmak.

Karikatür Yarışması Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Katılım bireyseldir ve her öğrenci en fazla bir karikatür ile yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya her okul en fazla 5 karikatür ile katılabileceğinden, okulun kendi öğretmenleri tarafından seçilecek dijital dünyada kişisel verileri korumanın önemini vurgulayan en fazla 5 karikatür Kuruma gönderilebilecektir.
 • Yarışmaya katılacak eserler, A4 (297*210 mm) boyutundan küçük ve A3 (420*297 mm) boyutundan büyük olmamalıdır.
 • Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
 • Üzerinde imza, isim, işaret olan; herhangi bir dernek, vakıf, siyasi parti, kurum ve kuruluşu çağrıştıran bir çizim içeren ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
 • Yarışmaya başvurular; her karikatür için ayrı ayrı olmak üzere, çizilen karikatürler ile Ek’te yer alan excel formatındaki başvuru formu doldurularak, en az 200 dpi çözünürlükte renkli taranmak suretiyle, okulun kurumsal e-postası ile toplam ek boyutu 20 MB’ı geçmeyecek şekilde karikatur@kvkk.gov.tr adresine iletilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Ayrıca okul müdürlüklerince, karikatürler ve başvuru formlarının zarar görmeyecek bir şekilde posta yoluyla veya elden KVKK ya teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Bilgileri eksik olan ve 19 Mart 2021 tarihinden sonra ulaşan eserlere ilişkin yarışmacıların katılım talebi dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışmada ödüle layık bulunan eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Bununla birlikte ödül alan karikatürler, sahibinden izin alınmak koşuluyla, KVKK tarafından etkinliklerde ve eğitim, tanıtım ve farkındalık arttırma faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür, vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkına sahiptir.
 • Katılımcılar yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderecekleri karikatürlerinin tamamında veya bir kısmında alıntı veya kopya olmadığını, eserlerini başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna göndermediklerini beyan etmiş sayılırlar.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler; 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Yarışma Seçici Kurulu tarafından iptal edilir.
 • Yarışmanın sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, sonuçların yayımlanmasından itibaren en geç 2 (iki) gün içinde dilekçeyle Kuruma yapılabilecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Süresi içinde yapılan itirazlar 24 saat içinde Yarışma Seçici Kurulu tarafından değerlendirilerek itirazın sonucu ilgililere bildirilir.
 • KVKK, Milli Eğitim Bakanlığı’nın izni ve onayı dahilinde yarışma şartnamesi ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılanlar, bu şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş sayılırlar.

Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konulu Karikatür Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü: 4.000 ₺  

İkincilik Ödülü: 3.000 ₺  

Üçüncülük Ödülü: 2.000 ₺

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 19 MART 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 1 NİSAN 2021

Dijital Dünyada Kişisel Verilerin Korunması Konulu Karikatür Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://kvkk.gov.tr/Icerik/6865/DIJITAL-DUNYADA-KISISEL-VERILERIN-KORUNMASI-KONULU-KARIKATUR-YARISMASI

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap