Dijitalizm Temalı İllüstrasyon Yarışması

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, pandemi sürecinin sanat ve tasarım alanlarında ortaya çıkardığı dijital etkilerin yansıtılması amacıyla Dijitalizm Temalı İllüstrasyon Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

 

Dijitalizm Temalı İllüstrasyon Yarışması

  Düzenleyen: İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
   Kategori: Tasarım Yarışmaları, Kültür-Sanat Yarışmaları, Lise Yarışmaları
  Kapsadığı Şehir: Tüm Türkiye
  Kimler Başvurabilir:

Lise, ön lisans ve lisans öğrencileri.

  Son Başvuru Tarihi: 20 NİSAN 2021
  Sonuç Açıklanma Tarihi:

28 NİSAN 2021

  Ödüller:
Lise kategorisi
 
İlk 3 Yarışmacı Ödülü: Wacom Çizim Tableti

Mansiyon Ödülü: Profesyonel Çizim Seti

 

Ön Lisans ve Lisans Kategorisi

İlk 3 Yarışmacı Ödülü: Wacom Çizim Tableti

Mansiyon Ödülü: Profesyonel Çizim Seti

   

Yarışmanın Amacı

“Dijitalizm” teması ile düzenlenen illüstrasyon yarışması, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin, tasarım ve sanat alanlarındaki dijital etkilerinin reel göstergesi olmayı hedeflemektedir.

Yarışmanın Konusu

“Dijitalizm: Sanat ve Tasarım alanlarında dijital evrim” sloganıyla yola çıkan tema, hızla gelişen ve değişen teknolojinin yarattığı yeni dijital çağ kavramını sorgulatırken, güzel sanatların; teknoloji, sanat ve tasarım ilişkileri üçlemesini ele almaktadır.

Tasarım Yarışması Başvuru Kriterleri

 • Yarışmaya lise, önlisans ve lisans öğrenimi gören adaylar ilgili kategorilerde başvuru yapabilir.
 • Çalışmalar PDF formatında teslim edilmelidir. Diğer formatlarda iletilen çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Tanınan bir isim veya marka olmayıp, adına kayıtlı ticari firması, markası olmamak ve ticari sponsoru bulunmamak gerekmektedir.
 • Özgün çalışmalarla katılmak gerekmektedir.
 • Jüri üyelerinin yakınlarının yarışmaya katılması yasaktır.
 • Yarışma başvurusunda çalışma ölçüsü kriteri bulunmamaktadır.
 • Yarışmacılar yalnızca bir kategoride, en fazla 3 (üç) çalışma ile başvurabilir.
 • Çalışmaların üzerinde isim, imza veya ayırt edici hiçbir işaret bulunamaz. Bu şekilde ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
 • Katılımcılar, her bir çalışma için kısa cümleler ile, çalışmalarının hikayelerini başvuru formundaki “Çalışma Açıklaması” kısmına yazacaklardır.

Yarışma Başvuru Dosyaları Teslimi

Yarışma başvuru dosyaları 20 Nisan 2021 Salı günü en geç 23:59’a kadar e-posta ile igudijitalizm@gelisim.edu.tr adresine mail yolu ile teslim edilecektir. Belgesi eksik başvurular ve/veya son teslim tarihinden sonra ulaşan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kazanan yarışmacıların duyurusu 28 Nisan 2021 tarihinde “Tasarım Fest’21” etkinliği kapsamında yapılacaktır. Ayrıca, jürinin seçmiş olduğu çalışmalar 5 Mayıs 2021 tarihinden itibaren İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından İGÜ Sanal Galerisi’nde dijital ortamda sergilenecektir.

Katılımcıların Başvuru Dosyalarında Bulunması Gereken Belgeler

1. Başvuru Formu

2. Yarışma Şartnamesi (Her sayfasına paraf atılmalıdır.)

3. KVK Mevzuat Uyarınca GSF Yarışma İlgili Kişi Açık Rıza Metni

4. KVK Mevzuat Uyarınca GSF Yarışma İlgili Kişi Aydınlatma Metni (Her sayfasına paraf atılmalıdır.)

5. İllüstrasyon çalışmaları

*Serbest teknikle hazırlanmış dijital illüstrasyonlar için karışık sayı ve harflerden oluşan anlamsız 6 haneli bir rumuz belirlenmelidir. (ÖRN: W3KL29) Çalışmalar, PDF formatında seçilen rumuz adı ile kayıt edilerek yollanmalıdır. (ÖRN: W3KL29.pdf) Yarışmaya birden fazla çalışma ile katılımlarda her bir çalışmaya ayrı rumuz belirlenmelidir.

* Tüm belgeler eksiksiz olarak ve aynı e-mail ile igudijitalizm@gelisim.edu.tr mail adresine gönderilmelidir. Belgeleri ayrı ayrı e-mail ile yollayan katılımcılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Süreci

Lise Kategorisi

 • Dosyalar 20 Nisan 2021 Salı günü en geç 23:59’a kadar teslim edilmelidir.
 • Seçici kurul, ilgili kategorideki katılımcıların teslim etmiş oldukları çalışmalardan en başarılı 3 çalışmayı belirler.
 • Ödüle layık bulunan 3 yarışmacı, 28 Nisan 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://tasarimfest.gelisim.edu.tr sitesinden ilan edilecek ve seçilenlere mail gönderilecektir.
 • Sergilenmeye değer bulunan çalışmalar dijital platformda sergilenecektir.

Önlisans ve Lisans Kategorisi

 • Dosyalar 20 Nisan 2021 Salı günü en geç 23:59’a kadar teslim edilmelidir.
 • Seçici kurul, ilgili kategorideki katılımcıların teslim etmiş oldukları çalışmalardan en başarılı 3 çalışmayı belirler.
 • Ödüle layık bulunan 3 yarışmacı, 28 Nisan 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://tasarimfest.gelisim.edu.tr sitesinden ilan edilecek ve seçilenlere mail gönderilecektir.
 • Sergilenmeye değer bulunan çalışmalar dijital platformda sergilenecektir.

*İGÜ belirtilen tarihleri, değiştirme hakkını saklı tutar.

Değerlendirme Kriterleri

 • Temaya uygunluk
 • Tasarımlardaki yaratıcılık
 • Özgünlük 

Ön Değerlendirme Kurulu

 • Arş. Gör. Gökçe UZGÖREN
 • Arş. Gör. Büşra KAMACIOĞLU
 • Arş. Gör. Emel ÇİRİŞOĞLU
 • Arş. Gör. Okan KIRBACI
 • Arş. Gör. Zeynep ABACI
 • Arş. Gör. Merve KARADABAN
 • Arş. Gör. Tuğçe ÖZTÜRK
 • Arş. Gör. Ayşe Seray ÇETİN
 • Arş. Gör. Eliz MUTLU
 • Arş. Gör. Elvin LEBLEBİCİ
 • Arş. Gör. Eda ÇEKMECİ

Yarışma Jürisi

 • Prof. Şükran Güzin AYDINALP ILICAK
 • Prof. Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU
 • Doç. Dr. Aysun CANÇAT
 • Doç. Erol YILDIR
 • Doç. Metin KUŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Funda ÜRÜK
 • Dr. Öğr. Üyesi Yaprak ÖZEL
 • Dr. Öğr. Üyesi Melis BOYACI
 • Dr. Öğr. Üyesi Nuri SEZER
 • Öğr. Gör. Tarık BABAYİĞİT
 • Öğr. Gör. Nihal EKİCİ DEMİR
 • Öğr. Gör. İrem Fulya ÖZKAN
 • Öğr. Gör. Belgin İPEK

Katılımcıların Yükümlülükleri

 • Finalist seçilen her bir kategoriden 3’er yarışmacı, illüstrasyonlarının kullanım haklarını, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren süresiz olarak hiçbir koşul öne sürmeksizin sözleşme ile İGÜ’ye devretmiş sayılacaktır.
 • Finalist seçilen her bir kategoriden 3’er yarışmacı, yarışmada yer alan çalışmalarının tüm fikri ve sınai mülkiyet ile telif ve satış, projeleri sergilemek, yayımlamak ve arşivlemek haklarının süresiz olarak İGÜ’ye ait olacağı konusunda düzenlenen sözleşmeyi imzalayacaktır.
 • Yarışma sonrası dereceye giren finalistler verilecek ödüller dışında İGÜ’ye hiçbir talepte bulunamazlar.
 • Herhangi bir yerde yayınlanmış veya herhangi üçüncü kişi ya da kuruluşa ait çalışmalar değerlendirmeye alınmayacak olup, yarışmacılar yarışmaya göndermiş oldukları işlerin kendi özgün çalışmaları olduğunu işbu şartnameyi imzalayarak taahhüt etmektedir.
 • Ayrıca her bir yarışmacı, yarışmaya gönderdikleri illüstrasyonların kendilerine ait olduğunu, daha önce bir başka yarışmada bu çalışmaların ödül almadığını ve sergilenmediğini, hiçbir biçimde daha önce profesyonel anlamda kullanılmadığını, profesyonel anlamda kullanılmış bir çalışmadan yararlanılmadığını, çalışmanın kendisine ait ve tamamen özgün olduğunu, daha önce bir başka yarışmaya katılmadığını ve ticari anlamda kullanılmadığını, yarışmaya katılmak için gerekli özellikleri şartnamelere uygun biçimde beyan ettiklerini, beyanlarının gerçek olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Katılımcılar, başvuru formlarını İGÜ’ye teslim etmeleri ile işbu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmişlerdir. Yarışmacıların işbu taahhütlerine aykırı hallerin tespit edilmesi halinde, çalışma önceden ödül almış ise ödül geri alınır ve İGÜ bu yarışmacı hakkında hukuki işlem başlatır.
 • Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren çalışmaların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
 • Yarışmaya başvuran herkes işbu şartname ve ekinde belirtilen koşulları kabul etmiş sayılır.

Dijitalizm Temalı İllüstrasyon Yarışması Ödülleri

Lise kategorisi

İlk 3 Yarışmacı Ödülü: Wacom Çizim Tableti

Mansiyon Ödülü: Profesyonel Çizim Seti

Ön Lisans ve Lisans Kategorisi

İlk 3 Yarışmacı Ödülü: Wacom Çizim Tableti

Mansiyon Ödülü: Profesyonel Çizim Seti

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 NİSAN 2021

Sonuç Açıklanma Tarihi: 28 NİSAN 2021

Dijitalizm Temalı İllüstrasyon Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: http://tasarimfest.gelisim.edu.tr/yarisma

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.165 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap