Dirençli Şehirler Temalı Kutlama Kartı Tasarım Yarışması

Tepebaşı Belediyesi tarafından, Kağıt Geridönüşüm Atölyesi’nde yeni yıl kartları hazırlanarak toplumu bilinçlendirme amacıyla Dirençli Şehirler Temalı Kutlama Kartı Tasarım Yarışması düzenleniyor. Ödüllü tasarım yarışması başvuruları devam ediyor.

Dirençli Şehirler Temalı Kutlama Kartı Tasarım Yarışması

Düzenleyen:Tepebaşı Belediyesi
Kategori:Sanat Yarışması, Tasarım Yarışmaları
Kapsadığı Şehir:Tüm Türkiye (Eskişehir)
Kimler Başvurabilir:Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu, Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri.
Son Başvuru Tarihi:20 EKİM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi:27 EKİM 2023
Ödüller:Birincilik Ödülü 15.000   
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺  
Üçüncülük Ödülü: 5.000 
Mansiyon Ödülü: 3.000  (3 Adet)

- Advertisement -

Konu ve Amaç

Günümüzde şehirler ve insanlar; hızlı kentleşme, iklim değişikliği buna bağlı olarak deprem, sel, kıtlık, kuraklık, hızlı göç ve salgın hastalıklar gibi bir dizi doğal veya insan kaynaklı tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadırlar. İnsanoğlunun inşa ettiği ve şekillendirdiği dünyanın hemen her yerindeki şehirlerin ulaşımda taşıt odaklı yapısı, nüfusun çokluğu ve yaşam alanlarının aynı bölgelerde yoğunlaşması, yerleşim alanlarının bölgenin coğrafi koşullarına uygun seçilmeyişi bu şehirleri afetlerden doğrudan etkilenen sistemler haline getirmektedir.  Bunun için şehirlerde yönetimler, ortaya çıkabilecek olası durumları iyi tanımalı ve bu gibi durumları en aza indirgeyecek alternatif çözüm yollarını ortaya koymalı, çok paydaşlı iş birliği ile eylem planlarını yapmalı ve şehirlerini dirençli hale getirmelidirler. Dirençli şehirler, hiçbir riske maruz kalmayan değil, her ne sebeple olursa olsun beklenmedik biçimde ortaya çıkan durumlar karşısında hazırlıklı olan ve rasyonel çözümler üretebilen şehirlerdir. 

Tüm bunlar düşünüldüğünde şehirlerdeki bireylerin, toplulukların, kurumların, işletmelerin ve sistemlerin hayatta kalabilme kapasiteleri ve yetenekleri olarak tanımlanabilen, aynı zamanda küresel kalkınma ve hedefler çerçevesinde sürdürülebilir kentsel gelişimin temel ilkelerinden biri olan “kentsel dayanıklılık” kavramı yaşadığımız yeni yüzyılın olmazsa olmazıdır. Toplumlarımızın ve şehirlerimizin geleceği, bu gibi durumlarda ne kadar dayanıklı olabilecekleriyle doğru orantılıdır ve çok boyutlu, bütüncül yaklaşımları içeren kentsel politika ve uygulamaları gerektirir. 

Tepebaşı Belediyesi her yıl toplumları bilinçlendirme ve doğru yönlendirme adına o yılın belirlenen teması ile Kağıt Geridönüşüm Atölyesi’nde yeni yıl kartları hazırlamaktadır. Hazırlanan bu kartlar için; Kağıt Geridönüşüm Atölyesi’nde atık kağıtların hamur hale getirilmesinden sonra bir dizi işlemden geçirilerek elde edilen el yapımı kağıtlar kullanılmaktadır. Bu kağıtların yapısı/dokusu diğer kağıtlardan farklıdır. Bazı tasarımlarda, el yapımı kağıt ve matbaa sektöründe kullanılan diğer kağıt türleri bir arada kullanılabilmektedir. Hazırlanan bu kartlar Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yılbaşı tebrik kartlar olarak kullanılmaktadır. 

Bu yıl hazırlanacak yeni yıl kartları için ‘Dirençli Kentler’ konusu belirlenmiş ve yeni yıl kartlarının tasarımı yarışmaya açılmıştır. Yarışma sonucunda kazanan tasarım bu yılın yeni yıl tebrik kartı olacaktır. Kullanılacak olan el yapımı kağıt ve geçmiş yıllarda yapılmış yılbaşı kartları ile ilgili görseller sistemden görülebilecektir. Bunun yanında bu görselleri Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geridönüşüm Atölyesi’ne gelerek görmek de mümkün olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Afet, Dayanıklılık, Kentleşme, Dayanışma

Tasarımların Kullanım Alanları

Yarışma sonunda seçilecek kart tasarımları, Eskişehir ve Tepebaşı İlçesi’nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, fuar ve toplantılarda, her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda kullanılabilecektir.

Katılım Koşulları

Yarışma, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu, Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencileri arasında yapılacaktır.

Yarışmaya, yukarıdaki şartları sağlamayanlar katılamazlar, katılmaları halinde değerlendirmeye alınmayacaklardır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış veya yayınlanmış çalışmalar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmaya gönderilecek tasarımların özgün olması gerekmektedir. Yarışmaya çalışmalarını gönderenler, tasarımların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmaya katılmak isteyen istekliler, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından hazırlanmış başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurarak, tasarımlarını Google Forms üzerinden sisteme yükleyeceklerdir. 

Yarışmaya her yarışmacı en fazla 3 tasarımla katılabilir. Bu yarışmaya, Tepebaşı Belediyesi çalışanları, yarışmada jüri üyesi ve sekreter olarak görev alanlar ile birinci derece yakınları katılamazlar.

Boyut ve Özellikler

Her tasarım A5 kağıt boyutu geçmeyecek şekilde, vektörel formatta hazırlanıp (Illustrator, Coral Draw vb.) PDF olarak yüklenmelidir.

Tasarımlarının Gönderilmesi

Tasarımlar 20.10.2023 günü saat 17.00’ye kadar https://forms.gle/dNNXzsewfaPBHBdu6  adresindeki başvuru formu aracılığı ile eksiksiz olarak doldurularak yarışmaya katılım sağlanacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, estetik bütünlük,  konuya bağlılık ve el yapımı kağıdın yapısına uygunluk açısından da değerlendirilecektir. Tasarımı yapılacak kartların kutlama bölümünde yazı bulunmayacak, bu alan daha sonra metin konulmak üzere boş bırakılacaktır. Tasarımlarda sadece Tepebaşı Belediyesinin logosu ve ismi yer almalıdır. Logo www.tepebasi.bel.tr adresinden bulunabilmektedir.

Seçici Kurul

  • Dt. Ahmet ATAÇ – Tepebaşı Belediyesi Başkanı
  • Suat YALNIZOĞLU- Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı
  • Dr. Vildan AKYILDIZ-Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü
  • Prof. Dr. Sevim SELAMET- Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Prof. Dr. Osman TUTAL-Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  • Doç. Bilge KINAM- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
  • Doç. Dr. Nilgün SALUR- Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu

Yedek Kurul

  • Doç Dr. Ebru Selcan BARANSELİ ARSLAN- Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Prof. Dr. Şirin ŞENGEL- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi
  • Dr. Öğr. Üyesi Duygu İrem CAN-Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Tasarım Hakları 

Yarışmada ödül alan (Birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülü) tasarımların telif ve yayın hakları Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne ait olacak ve belediye bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi tarafından her türlü görsel-yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Eskişehir Tepebaşı Belediyesi arşivine girecektir.
Seçici Kurul, bir tasarıma değişiklik isteme şartıyla birincilik ödülü vermeye yetkilidir. Yarışmacılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını, ödemiş olduğu ödül bedeli ile, süresiz olarak Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne verdiklerini ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarım(lar)ın çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne izin / muvafakatname verdiklerini kabul ederler.
Bu şekilde kullanılan tasarımlar için tasarım sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve tasarımlarının yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışma koşullarını sağlamadığı yarışma tamamlandıktan sonra tespit edilen ve ödül grubunda yer alan yarışmacılar yarışmadan ihraç edilir ve ödülü yasal faizi ile geri alınır. Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, tasarımlar için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvafakat karşılığında ayrıca bir bedel ödemeyecektir.

Dirençli Şehirler Temalı Kutlama Kartı Tasarım Yarışması Ödülleri

Birincilik Ödülü 15.000   
İkincilik Ödülü: 10.000 ₺  
Üçüncülük Ödülü: 5.000 
Mansiyon Ödülü: 3.000  (3 Adet)

Yarışma Takvimi

Son Başvuru Tarihi: 20 EKİM 2023
Sonuç Açıklanma Tarihi: 27 EKİM 2023

Dirençli Şehirler Temalı Kutlama Kartı Tasarım Yarışması Detaylı Bilgi ve Başvuru için: https://www.tepebasi.bel.tr/hd.asp?hid=12460

Yarışma Duyuruları Platformu ile yarışmayı düzenleyen kuruluş bilgileri arasında farklılık olması durumunda yarışmayı düzenleyen kuruluşun 0verdiği bilgiler esas alınmalıdır.

Yarışmalardan İlk Siz Haberdar Olun!

Haber bültenimize abone olun ve diğer 2.244 aboneye katılın. Fırsatları gözden kaçırmayın!
Cinsiyet
Yorum Yap